• fi
 • en
 • Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen

  Tietotyö on suuressa murroksessa. On tarve muuttaa työskentelytapoja ja johtamismalleja yhteistyössä johdon ja organisaation eri toimintojen kanssa. Strategisen työympäristöjohtamisen haasteena on kehittää liiketoimintaa ja parantaa suorituskykyä ja samalla luoda kustannussäästöjä. Tämä vaatii työn sisällön ja muutoksen ymmärtämistä. Tarvitaan yhteinen kieli, viitekehys ja mittaristo, jolla voidaan mitata muutosta ja todistaa positiivinen kehityssuunta.

  RAKLI käynnisti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja yli 10 muun edelläkävijäyrityksen kanssa Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen –klinikan. Tavoitteita olivat:

  • Yhteisen käsitteistön koostaminen ja vakiinnuttaminen (mm. tietotyö, suorituskyky)Yhteisen viitekehyksen muodostaminen tietotyön suorituskyvyn mittaamiseksi
  • Indikaattorien ja mittarien luominen
  • Suorituskyvyn optimointi ja hukan minimointi
  • Toimenpiteet suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen
  • Nykyisten toimintojen roolit ja yhteistyö (ydintoiminta, HR, ICT, CREM, ym.)
  • Valmius viitekehyksen testaukselle ja käytäntöön soveltamiselle

  Toteutusprosessi ja aikataulu

  • Klinikan valmistelu: 5/2015 – 8/2015
  • Aloitustilaisuus ja aloituspaja 10.9.2015
  • 1. työpaja 22.9.2015
  • 2. työpaja 20.10.2015
  • 3. työpaja 9.11.2015
  • 4. työpaja 27.11.2015
  • Tulosseminaari 15.12.2015
  • Tulosraportti

  Esitysaineistot

  Aloitusseminaari

  Opening words
  Juha Olkinuora, Vice President of Workplace Resources, Nokia

  Perinteisestä omistajuudesta strategiseen työympäristökehittämiseen ja suorituskyvyn mittaamiseen
  Kaj Hedvall, johtaja, strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta –yksikkö, Senaatti-kiinteistöt

  Tietotyön suorituskyvyn mittaaminen ja kehittämi-nen
  Heljä Franssila, Tietotyön tuottavuuden asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

  Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen -klinikan toteutus
  Mikko Östring, johtaja, toimitilat, RAKLI

  Lisätietoja