• fi
 • en
 • MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen

  Liikkuminen kaupunkiseuduilla elää murrosta. Kestävien liikkumisen tapojen lisääntyminen, sähköistyminen, tiedon välitys, automatisaatio, jakamistalous ja uudet liikkumisen palvelut (Mobility as a Service, MaaS) muodostavat uuden toimintalogiikan liikkumiselle kaupunkiympäristössä. Nämä kaikki ovat kytköksissä rakennetun ympäristön kehittämiseen: kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. MaaS on tarpeen ottaa huomioon hyvissä ajoin maankäytön suunnittelussa ja kaupunkikehittämisessä.

  Raide-Jokerin varren täydennysrakentaminen tarjoaa hyvän ”koekentän” selvittää, miten alueita kehitetään niin, että liikkumispalvelujen käyttäjätarpeet ja palvelukokemus sekä MaaS-liiketoiminnan edellytykset otetaan huomioon.

  RAKLI toteutti syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen -klinikan. Klinikan päätoimeksiantajana on Helsingin kaupunki.

  Klinikan tavoitteet

  1. Selvitetään MaaS-palveluiden kehitysedellytykset eri osapuolten näkökulmista (kiinteistönomistaja, kaupunki, palveluntuottaja) muuttuvat käyttäjätarpeet ja liikkumisen palvelukokemus huomioiden.
  2. Kuvataan MaaS-palvelujen keskeiset mahdollisuudet ja haasteet sekä tunnistetaan aluekehittämisen toimenpiteitä (ml. reunaehdot ja kipupisteet). Klinikan tarkastelukohteena on Raide-Jokeri, mutta tulokset ovat sovellettavissa laajemmin aluekehittämisessä.
  3. Tiedon ja kokemuksien jakaminen sekä verkostoituminen eri osapuolten kesken.

  Klinikan toteutus

  • Aloitusseminaari 27.11.2018
  • Työpaja 1 27.11.2018
  • Työpaja 2
  • Työpaja 3
  • Työpaja 4
  • Tulosseminaari 10.4.2019
  • Tulosraportti

  Esitysaineistot

  Klinikan yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset
  Mikko Östring, johtaja, Marika Latvala, kehityspäällikkö ja Kimmo Kurunmäki, johtaja, RAKLI ry

  Osallistujien kommenttipuheenvuorot ja keskustelua toimenpiteistä
  Ari Karjalainen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki
  Pirkko Airaksinen, vastuullisuuspäällikkö, Sponda Oyj
  Jussi Ylinen, innovaattori, Helen Oy

  Liikkumisen kansalliset ja kansainväliset tavoitteet sekä sääntely
  Olli-Pekka Rantala, ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

  Lisätietoja