• fi
 • en
 • Tilat käyttöön

  Rakennettu omaisuus on resurssi, jonka tehokas ja laadukas hyödyntäminen vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Tyhjä tila vuorostaan on infran vajaakäyttöä, se luo turvatonta ja heikkolaatuista elinympäristöä ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja ylläpidollisia riskejä omistajalleen ja yhteiskunnalle. Esimerkiksi tyhjää toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla nykyään n. 1,2 milj. k-m². Määrä kasvaa muillakin kaupunkiseuduilla, koska vanha toimistotila ei vastaa tämän päivän toimistotilatarpeita, uutta ja paljon tehokkaampaa rakennetaan tilalle toisiin sijainteihin.

  RAKLI toteutti syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana Tilat käyttöön -klinikan. Klinikan päätoimijoita olivat Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit, ACRE, Senaatti-kiinteistöt ja Sponda sekä ympäristöministeriö. Klinikkaan koottiin myös muita keskeisiä ja teemasta kiinnostuneita toimijoita.

  Klinikan tavoitteet

  1. Selvitetään käyttötarkoitusmuutoksien ja -laajennuksien sekä tilapäiskäytön laadukkaan toteutuksen yleisiä reunaehtoja ja parannetaan toteutuksen edellytyksiä.
  2. Lisätään kiinteistönomistajien ja kaupunkien valmiuksia: osaaminen, menettelyjen kehittäminen, vuoropuhelu, yhteistyö
  3. Edistetään valittujen klinikkakohteiden prosesseja (etenemispolut, roolit, yhteistyö).
  4. Tarjotaan syötteitä lainsäädännön uudistamiselle.
  5. Levitetään klinikan tulokset alan hyödynnettäväksi.

  Klinikkatyöskentely

  Klinikka kohdentui menettelytapojen kehittämisen ja lainsäädäntösyötteiden ohella kolmen fyysisen kohteen edistämiseen:

  • Mariankatu 23, Helsinki: kiinteistölähtöinen käyttötarkoituksen muutoshanke arvokiinteistössä
  • Otaniemi, Espoo: aluelähtöinen käyttötarkoituksen laajentaminen, kaavakehittäminen ja tilapäiskäyttö
  • Hiedanranta, Tampere: aluelähtöinen tilapäiskäyttö entisellä teollisuusalueella, siirtymävaihe ennen uuden kaupunginosan rakentumista

  Klinikan toteutus

  • Aloitusseminaari, 13.10.2017 klo 9-12
  • Työpaja 1: 13.10.2017 klo 13-15
  • Työpaja 2: 8.11.2017 klo 9-12
  • Työpaja 3: 12.12.2017 klo 9-12
  • Työpaja 4: 24.1.2018 klo 9-12
  • Tulosseminaari 15.2.2018
  • Tulosraportti

  Esitysaineistot

  Aloitusseminaari

  Tilat käyttöön -klinikan esittely
  RAKLI

  Hiedanranta, Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa
  Taru Hurme/Virpi Ekholm, Tampereen kaupunki

  Käyttötarkoituksen muutokset, kirjallisuuskatsaus
  Julius Kulppi, Tampere University of Technology

  Kantakaupungin konversioperiaatteet
  Hanna Pikkarainen, Helsingin kaupunki

  Otaniemi
  Antti Tuomela, ACRE Aalto University Campus sekä Real Estate

  Mariankatu 23, käyttötarkoituksen muutos
  Marjaana Berger, Senaatti-kiinteistöt

  Tulosseminaari

  Klinikan lähtökohdat, toteutus ja tulokset
  Kimmo Kurunmäki, RAKLI

  Klinikan tulokset kohteiden valossa:
  Senaatti-kiinteistöt, Mariankatu 23, Helsinki
  ACRE, Case Otaniemi, Espoo
  Tampereen kaupunki, Hiedanranta, Tampere

  Pysyvät ja tilapäiset käyttötarkoituksen muutokset kaupungin kehittäjinä – diplomityön tuloksia
  Julius Kulppi, TTY ja RAKLI

  Tyhjien tilojen tuomat mahdollisuudet omistajalle sekä tulevalle käyttäjälle
  Anna-Maija Grandy, Ailecon

  Mitä Espoo tekee, kun kaupungille tulee aloite käyttötarkoituksen uudistamiseksi?
  Torsti Hokkanen, Espoon kaupunki

  Eteenpäin tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelulla. DAC-hanke
  Elina Alatalo, Tampereen yliopisto

  Lisätietoja