• fi
 • en
 • Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen

  Täydennysrakentamiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti hyvien käytäntöjen ja prosessien kehittämistä. Lisäksi tarvitaan joustavoittamista mm. maankäytön suunnittelun kysymysten ratkaisemiseksi. Täydennysrakentamisen käytäntöjen kehittäminen edistää myös lähiöiden uudistamista ja lähiö-ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

  Täydennysrakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi seuraavaa:

  Alueellinen täydennysrakentaminen
    Kaupunginosien / lähiöiden täydentäminen
    Kaupunkirakenteen rakenteellinen täydennysrakentaminen, joutoalueiden tunnistaminen
  Tontin täydentäminen
    Rakennuksen korottaminen, purkaminen, uudis- tai lisärakennuksen rakentaminen, uuden kiinteistön muodostaminen
  (Rakennuksen) Käyttötarkoituksen muutokset
    Toimiston, liiketilan (ym.) muuttaminen asunnoiksi tai uuteen käyttöön

  Klinikan tavoitteet

  Tavoitteena on tuottaa tietoa ja näkemyksiä täydennysrakentamisen edistämiseksi lisäämällä osallistujien tietoisuutta täydennysrakentamisen hyvistä ja opettavaisista kokemuksista, käytännöistä sekä aihepiirin tutkimushankkeista. Klinikkaprosessi tuottaa lisää tietoisuutta osallistujille jo toteutetuista täydennysrakentamistapauksista, käydä avointa keskustelua keskeisten täydennysrakentamiseen liittyvien tahojen kanssa ja verkottaa keskeisiä toimijoita keskenään.

  Klinikkaprosessi tuottaa ehdotuksia kehitysideoitasta, muutoksista tai toimenpiteistä täydennysrakentamisen edistämiseksi. Suosituksia ehdotetaan yritysten, kaupunkien ja kuntien sekä valtion näkökulmista. Työskentelyssä haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat täydennysrakentamista hankaloittavat suurimmat haasteet ja kipukohdat?
  • Miten täydennysrakentamiskäytäntöjä ja -prosesseja voidaan sujuvoittaa?
  • Miten lainsäädäntö mahdollistaa tai tukee täydennysrakentamista?
  • Miten täydennysrakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista voitaisiin kehittää?
  • Millä kannustimilla tai käytännöillä voidaan edistää käyttötarkoituksen muutoksia? (Sosiaalisen hyväksyttävyyden saavuttaminen; NIMBYstä YIMBYyn)

  Työskentelyssä keskitytään erityisesti pääkaupunkiseudun kysymyksiin ja kaupungin keskustojen, kaupunginosien ja käyttötarkoitusten muutoksiin liittyviin näkökulmiin. Klinikan tulokset ovat sovellettavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tulosten perusteella tarkastelu voidaan laajentaa tarvittaessa muiden kaupunkien erityispiirteisiin erillisissä klinikoissa. Tarkastelun ulkopuolelle rajautuvat pientaloalueiden tai pientalotonttien täydentämisen erityiskysymykset samoin kuin asunto-osakeyhtiö. Työskentely voi kuitenkin tuottaa myös näitä koskevia ideoita.

  Klinikan tilaajana toimii ympäristöministeriö.

  Työprosessi ja aikataulu

  • Aloitusseminaari ja 1. työpaja: työskentelyn fokusointi 14.11.2014
  • 2. työpaja: alueellinen täydennysrakentaminen, kaupungin näkökulma 1.12.2014
  • 3. työpaja: täydennysrakentaminen tontilla, omistajan ja sijoittajan näkökulma 13.1.2015
  • 4. työpaja: käyttötarkoituksen muutokset & työskentelyn yhteenveto 2.2.2015
  • Tulosseminaari 5.3.2015
  • Tulosraportti 31.3.2015

  Esitysaineisto

  Aloitusseminaari

  Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan esittely
  johtaja Mikko Nousiainen, RAKLI ry

  Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittämiselle
  ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö

  Täydennysrakentamisen määrittely ja asukkaiden huomioon ottaminen – suosituksia täydennysrakentamiseen
  kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto

  Täydennysrakentamisen kehityskaari
  projekti-insinööri Marika Latvala, RAKLI ry

  Täydennysrakentaminen Helsingissä – täydennysrakentamisen organisointi
  projektipäällikkö Pia Sjöroos, Helsingin kaupunki / KSV

  Yhteenveto kokemuksista

  Tulosseminaari

  Klinikkatyöskentelyn keskeiset tulokset
  johtaja Mikko Nousiainen, RAKLI

  Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä
  ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö

  Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla
  apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki
  asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, Vantaan kaupunki
  kehittämisjohtaja Olli Isotalo, Espoon kaupunki

  Näkökumia ja suuntia lähiöiden kehittymiseen
  tutkija Henrik Lönnqvist, Helsingin kaupungin tietokeskus

  Klinikkatyöskentelyn tulosten tarkentaminen
  projekti-insinööri Marika Latvala, RAKLI

  Osallistujien kommenttipuheenvuoroja
  maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen, Uudenmaanliitto