MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen

Liikkuminen kaupunkiseuduilla elää murrosta. Kestävien liikkumisen tapojen lisääntyminen, sähköistyminen, tiedon välitys, automatisaatio, jakamistalous ja uudet liikkumisen palvelut (Mobility as a Service, MaaS) muodostavat uuden toimintalogiikan liikkumiselle kaupunkiympäristössä. Nämä kaikki ovat kytköksissä rakennetun ympäristön kehittämiseen: kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. MaaS on tarpeen ottaa huomioon hyvissä ajoin maankäytön suunnittelussa ja kaupunkikehittämisessä.

Raide-Jokerin varren täydennysrakentaminen tarjoaa hyvän ”koekentän” selvittää, miten alueita kehitetään niin, että liikkumispalvelujen käyttäjätarpeet ja palvelukokemus sekä MaaS-liiketoiminnan edellytykset otetaan huomioon.

RAKLI toteuttaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen -klinikan. Klinikan päätoimeksiantajana on Helsingin kaupunki.

Klinikan tavoitteet

  1. Selvitetään MaaS-palveluiden kehitysedellytykset eri osapuolten näkökulmista (kiinteistönomistaja, kaupunki, palveluntuottaja) muuttuvat käyttäjätarpeet ja liikkumisen palvelukokemus huomioiden.
  2. Kuvataan MaaS-palvelujen keskeiset mahdollisuudet ja haasteet sekä tunnistetaan aluekehittämisen toimenpiteitä (ml. reunaehdot ja kipupisteet). Klinikan tarkastelukohteena on Raide-Jokeri, mutta tulokset ovat sovellettavissa laajemmin aluekehittämisessä.
  3. Tiedon ja kokemuksien jakaminen sekä verkostoituminen eri osapuolten kesken.

Klinikan toteutus

Lisätietoja

  • Klinikkaesite
  • johtaja Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@rakli.fi, p. 050 373 6144
  • kehityspäällikkö Marika Latvala, marika.latvala@rakli.fi, p. 040 554 1351
  • johtaja Mikko Östring, mikko.ostring@rakli.fi, p. 050 301 8933