MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen

Liikkuminen kaupunkiseuduilla elää murrosta. Kestävien liikkumisen tapojen lisääntyminen, sähköistyminen, tiedon välitys, automatisaatio, jakamistalous ja uudet liikkumisen palvelut (Mobility as a Service, MaaS) muodostavat uuden toimintalogiikan liikkumiselle kaupunkiympäristössä. Nämä kaikki ovat kytköksissä rakennetun ympäristön kehittämiseen: kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. MaaS on tarpeen ottaa huomioon hyvissä ajoin maankäytön suunnittelussa ja kaupunkikehittämisessä.

Raide-Jokerin varren täydennysrakentaminen tarjoaa hyvän ”koekentän” selvittää, miten alueita kehitetään niin, että liikkumispalvelujen käyttäjätarpeet ja palvelukokemus sekä MaaS-liiketoiminnan edellytykset otetaan huomioon.

RAKLI toteuttaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen -klinikan. Klinikan päätoimeksiantajana on Helsingin kaupunki.

Klinikan tavoitteet

 1. Selvitetään MaaS-palveluiden kehitysedellytykset eri osapuolten näkökulmista (kiinteistönomistaja, kaupunki, palveluntuottaja) muuttuvat käyttäjätarpeet ja liikkumisen palvelukokemus huomioiden.
 2. Kuvataan MaaS-palvelujen keskeiset mahdollisuudet ja haasteet sekä tunnistetaan aluekehittämisen toimenpiteitä (ml. reunaehdot ja kipupisteet). Klinikan tarkastelukohteena on Raide-Jokeri, mutta tulokset ovat sovellettavissa laajemmin aluekehittämisessä.
 3. Tiedon ja kokemuksien jakaminen sekä verkostoituminen eri osapuolten kesken.

Klinikan toteutus

 • Aloitusseminaari 27.11.2018
 • Työpaja 1 27.11.2018
 • Työpaja 2
 • Työpaja 3
 • Työpaja 4
 • Tulosseminaari 10.4.2019
 • Tulosraportti

Lisätietoja

 • Klinikkaesite
 • johtaja Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@rakli.fi, p. 050 373 6144
 • kehityspäällikkö Marika Latvala, marika.latvala@rakli.fi, p. 040 554 1351
 • johtaja Mikko Östring, mikko.ostring@rakli.fi, p. 050 301 8933