• fi
 • en
 • Uutiskoostearkisto 2024

  Uutiskoostearkisto 2024

  KKY: Kauppakeskusten myynti kasvoi 3,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  Ympäristöministeriö: Rakennuskannan perusparannussuunnitelman laatiminen käynnistyy
  TEM: Toimialojen vähähiilitiekarttojen päivitykset vastaavat ajan haasteisiin
  Ympäristöministeriö käynnistää asumisoikeusasuntoihin liittyvän selvityksen
  Ympäristöministeriöltä lähes 860 000 euroa avustusta kahdeksalle hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön
  Ympäristöministeriö: Työryhmä kehittämään valtion tukemaa asuntotuotantoa
  Ympäristöministeriö käynnistää yhteistyössä 9 suurimman kaupungin kanssa selvityksen vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimallista
  Ympäristöministeriö: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano käyntiin ennen kesää
  Ympäristöministeriö sai lähes 280 lausuntoa rakentamislakiin esitetyistä muutoksista
  Ympäristöministeriö: Uusiutuvan energian hankkeiden valmistelua sujuvoitetaan: hallituksen esitys muutoksista luonnonsuojelulakiin eduskuntaan
  Ympäristöministeriöltä tukea merkittäville ravinteiden kierrätyksen ja vihreän siirtymän hankkeille
  Ympäristöministeriö: Valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön tulorajat
  Liikenne- ja viestintäministeriö: EU myönsi suomalaisyrityksille 6,1 miljoonaa euroa sähkön ja vedyn jakeluasemien rakentamiseen
  Liikenne- ja viestintäministeriö mukana Data Spaces Alliance Finland -verkostossa
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Säädöshanke alueellisen toimivallan mahdollistamisesta henkilöjunaliikenteessä käynnistyy
  KKY: Kauppakeskusten myynti kasvoi 3,2 prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä
  Ramboll toteuttanut Ympäristöministeriölle julkaisun toimistorakennusten muuttamisesta asuin- ja majoituskäyttöön
  Hemsö: Miksi vuokramallin vakioituja sopimusasiakirjoja kannattaa käyttää?
  Ympäristöministeriö: Vuoden 2024 käyttösuunnitelma kannustaa Araa priorisoimaan nopeasti käynnistyviä asuntorakentamishankkeita
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomi sopinut 6G-kehitystä ohjaavista periaatteista kumppanimaiden kanssa
  C21-​kaupungit vaativat tuloksia normien purkamisen ohjelmasta
  Ympäristöministeriö: EU:n uusi asetus hillitsee fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä
  Ympäristöministeriö: Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi valtion tukeman asuntorakentamisen vauhdittamisesta
  Valtiovarainministeriö: Yli 600 ehdotusta kuntien tehtävien sujuvoittamiseksi
  PTT: Alueellinen asuntomarkkinaennuste 2024
  Y-Säätiö: Aran tuore selvitys kertoo asunnottomuuden laskusuunnan jatkuvan
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomen linjaukset IMO:n merenkulun hallintoa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi julkaistu
  Valtiovarainministeriö: Rakennusalan suhdanneryhmän katsaus – Asuntorakentamista rasittavat uusien asuntojen ylitarjonta, hidas talouskehitys ja aiempaa korkeammat korot
  Helsingin kaupunginkanslia ja KTI: Korkojen nousu ja talouden epävarmuus hyydyttivät pääkaupunkiseudun kiinteistömarkkinat vuonna 2023
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämiseen myönnettiin valtionavustusta läpi Suomen
  Ympäristöministeriö: Euroopan komissio julkaisi vuoden 2040 ilmastotavoitetta sekä teollisen hiilenhallinnan koskevat tiedonannot
  Ympäristöministeriö: REPower-CEST-hanke vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista
  Ympäristöministeriö: Rakennusalan tilanne esillä pyöreän pöydän keskustelussa
  Ympäristöministeriö: Ensimmäinen alueidenkäytön kehityskuva on valmistunut
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomesta haetaan yli 325 miljoonaa euroa EU-rahoitusta liikennehankkeille
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakentamislakiin esitetyistä muutoksista
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Selvitys teiden hallinnollisista luokista tarkastelee luokittelun kriteerejä

  Kiinteistökauppa hiljentynyt, mutta odotukset positiivisia – vuokrat maltillisessa nousussa
  KIRA-foorumi: Täydentävän koulutuksen rahoitus kiinteistö- ja rakentamisalalla on turvattava
  KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri: Kiinteistösijoitusmarkkinoiden hiljaiselo jatkuu
  Rakli ja Rakennusteollisuus RT ovat aloittaneet rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamistyön
  Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien terveiset EU-vaaleihin: EU:n tulee ohjata tavoitteilla, ei yksityiskohtaisilla keinoilla
  Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Tilakysynnän epävarmuus painaa Tampereen toimistovuokramarkkinoita
  Workplace Awards 2024 – Kestävissä ja vetovoimaisissa työympäristöissä korostuu vastuullisuuden moniulotteisuus
  Oulun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Rakentamisen ja kiinteistökauppojen volyymit laskivat Oulussa vuonna 2023
  Green homes: Ekologisella siivouksella säästät niin itseäsi, kotiasi kuin ympäristöäsi
  Workplace Awards 2024 – Yhteisöllisellä päätöksenteolla kohti organisaatiokulttuurin kehittämistä
  Miten tulevaisuuden yrityksissä työskennellään? Tästä kuullaan The Hybrid Work 2024 -tapahtumassa!
  Turun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Turussa tyhjää toimistotilaa muita isoja kaupunkeja vähemmän
  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Asuntojen paristokäyttöiset palovaroittimet siirtyvät vuoden 2026 alussa rakennuksen omistajan vastuulle
  Workplace Awards 2024 – Työntekijöiden tarpeet innovatiivisten tilaratkaisujen ytimessä
  Ammattimaiset kiinteistöomistajat ja rakennuttajat haluavat kehittää entistä toimivampia digitaalisia ratkaisuja
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäytössä ei merkittävää muutosta
  Raklin Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvuodotukset edelleen pohjalukemissa
  Miten parantaa kiinteistöpalveluiden hankintaa? Tässä seitsemän vinkkiä
  Workplace Awards 2024 -osallistujat – Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys
  Vinkkilista kokoaa yhteen parhaat käytännöt kehitysvaiheen soveltamiseen perinteisissä toteutusmuodoissa
  Julia Ruotsi Raklin pääekonomistiksi
  Kiinteistöala kehittää yhdessä mallia kestävyysraportointiin
  Asumisen selvitysryhmän raportti toimii hyvänä keskustelun avaajana
  Rakentamislakiin esitetyt muutokset sujuvoittavat lupaprosesseja ja karsivat hallinnollista taakkaa
  Suurille kaupunkiseuduille tarvitaan jopa yli puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä – heikoimmissa kunnissa jopa viidesosaa asunnoista uhkaa autioituminen
  Raklin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ilmarisen Tomi Aimonen
  Jäsenten tyytyväisyys Raklin toimintaan edelleen korkealla tasolla
  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistökauppojen volyymi laski voimakkaasti Jyväskylässä
  Green homes: Edistä ympäristön hyvinvointia kestävillä ruokavalinnoilla
  Kira-alalle yhteinen ESRS-tietomalli helpottamaan kestävyysraportointia
  Vuoden rakennuttaja 2024 on Senaatti-konserni
  Vuoden rakennuttajakonsultiksi Petri Cavander Rakennuttajatoimisto HTJ:stä
  Rakennuttamisen kehittäjä –tunnustus Teppo Salmikivelle
  Rakennuttaminen 2024 -tapahtuman osallistujamäärä rikkoi ennätyksiä
  Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tilatarpeisiin ja tilojen hankkimiseen vuokramallilla
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäytössä maltillisempaa kasvua
  Aino Salo Raklin yhteiskuntasuhdepäälliköksi

  ABB:n Porvoon tehtaalla kierrätetään kemiallisesti tuotannon muovisivuvirtoja
  Invalidiliitto mukana MUST-hankkeessa
  Kesko julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen
  Neste on auttanut Valtraa vähentämään yli 15 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä
  Porvoo panostaa merkittävästi yritysten vihreään siirtymään – liittyy green dealiin
  Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö myöntänyt avustuksen Yrjö ja Hanna Kotien tutkimus-, kehitys- ja in­no­vaa­tio­toi­min­nal­le
  Colliers toteuttanut GRESB-raportointia Sirius Capital Partnersin omistamille kiinteistöille
  Euroopan komission tunnustus viiden suomalaisen kaupungin ilmastotyölle
  Espoo: Julkiset hankintakriteerit parantavat rakentamisen muovien kierrätysastetta
  Fortum Recycling & Waste mukana metallintuottajien ja tutkimusorganisaatioiden TOCANEM2-tutkimushankkeessa
  Helsinki tavoittelee erinomaista ilmanlaatua ja ääniympäristöä
  Visonin Emilia Seppälän diplomityö: Vastuullisuuden moninaiset tavoitteet allianssin ajureina
  Sustera mukana kehittämässä mallia kiinteistöalan kestävyysraportointiin
  Espoo päätti tiekartasta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
  Helsingin yliopisto: Sustashiftin uniikki ohjelmisto helpottaa kestävyysraportointia
  Kojamo & EG: Kestävällä kumppanuudella kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä
  Ramboll: Joulupukin Pajakylä matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta
  Ruukin uudella LowCarbon-tarjoamalla jopa 70 prosentin päästövähennys
  UPM tutkii vihreän siirtymän tarjoamia uusia mahdollisuuksia
  Väylävirasto: Kierrätys on arkea Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankeessa
  Espoo päättää tiekartasta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
  Espoon seurakunnille ISO 14001 -ympäristösertifiointi
  Finavia saavuttanut hiilipäästöjen nettonollatason Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla
  Fortum Recycling & Waste ja Sumi Oy yhteistyöhön muovipakkausten kierrätyksen vauhdittamiseksi
  HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen rakennetaan niittyjä pölyttäjien elinympäristöksi
  Sitowisen kehittämä menetelmä mullistaa kaavoituksen hiilijalanjäljen arvioinnin
  Fortum Recycling & Waste investoi 10 milj. € uuteen metallijalostamoon Gävlessä, Ruotsissa
  Joensuun Isännöinti-Ykköset ISYK mukaan Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon
  Fitch Ratings nosti Hemsön luottoluokituksen tasolle AA-
  Exilionin omistamissa kiinteistöissä siirryttiin hiilineutraaliin jätehuoltoon
  Kuopion kokonaispäästöt vähentyneet noin 45 %
  OP toteuttaa ensimmäisenä pankkina Pohjoismaissa vastuullisen toimittajarahoituksen
  Sitowise ja eGate löysivät merkittäviä parannuksia työturvallisuuteen rakennustyömailla
  Sweco: Vihreä siirtymä vahvistaa Euroopan teollisuuden resilienssiä
  VR ja UPM Plywood yhteistyössä liikenteen päästöjen vähentämiseksi
  Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto allekirjoittivat EU:n teollisuuden uudistumista ajavan Antwerpenin julkilausuman
  AVIA Real Estate, Vantaan Energia ja Vantaan kaupunki sopineet yhteistyöstä Aviapoliksen alueen ja Neutralpath-hankkeen ilmastotavoitteiden vauhdittamiseksi
  Hoas sitouttaa kumppaneitaan ilmastotyöhön – Caverion laski palvelujensa päästötiedot ensimmäisenä
  Espoo selvittää luontojalanjälkensä ensimmäisten suomalaiskaupunkien joukossa
  Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio automatisoi vedenkulutustiedon luennan
  Joensuu julkaisi arvion YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta kaupungin toiminnassa
  Elisalle 100 milj. euron vastuullisuustavoitteisiin linkitetty laina Pohjoismaiden Investointipankilta
  Espoon Keran kehittämissitoumus ohjaa kestävän kaupunginosan toteutusta
  Norrapro Oy liittyi mukaan Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon
  Neste ja Lotte Chemical aloittavat uusiutuviin kemikaaleihin ja muoveihin liittyvän yhteistyön
  Ulkoministeriö: Suomalaiset kiertotalousratkaisut esillä Maailman kiertotalousfoorumissa Brysselissä
  A-Insinöörit mukana kehittämässä kiinteistöalan yhteistä mallia kestävyysraportointiin
  Möysän Koksikadun e-metaanihanke edistää Lahden hiilineutraaliustavoitteita
  Porin kaupunki & Fortum: Kehityssopimus pitää Tahkoluodon puhtaan siirtymän kärjessä
  AFRYn laatima selvitys arvioi biomassan verotuksen mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa
  Arkta Rakennuskultti palkittiin Uudenmaan talonrakennuksen työturvallisuuskilpailussa
  Espoo: Luonnonkiviä infrarakentamiseen uudenlaisella hankintaratkaisulla
  Helsinki: Kaupungit ohjaavat rakentamista kiertotalouteen monipuolisin keinoin
  Sato näyttää suuntaa luontokadon torjumisessa luonnon monimuotoisuuden tiekartalla
  Ilmastobudjetti tukee Tampereen hiilineutraaliustavoitetta
  AFRY & Työterveyslaitos: PAH-yhdisteet ovat harvoin sisäilmariski
  Antilooppi: Suomen ensimmäinen hiilineutraali toimitilaverkosto laajenee
  Asuntosäätiö vuoden 2023 rakennuttaja Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piirin työturvallisuuskilpailussa
  Business Joensuu: Carbonaiden teknologialla alennettiin sementin tarvetta betonissa 40%:lla
  HSY: Uusi ohjeistus vähentää pääkaupunkiseudun työmaiden päästöjä vesistöihin
  Nrepin Juli Herttoniemen Paratiisilinnulle asuinrakennuksen LEED Platinum-sertifikaatti
  Tampere kehitti päästöjä vähentäviä ratkaisuja liikkumiseen, asumiseen ja energiantuotantoon
  Finavia liittyi Suomen vetyklusteriin – valmistautuu vedyn käyttöön ja siihen tarvittavaan infrastruktuuriin lentoasemalla
  Suomen ympäristökeskus: Kiertotalous vahvistaa Suomen vihreän siirtymän mahdollisuuksia
  Lahden kaupungille kolme uutta ilmastokumppania
  Neste tuo markkinoille Neste Impact -ratkaisun yrityksille ilmailun päästöjen vähentämiseksi
  WWF ja Sanoma Media Finland tiivistävät vastuullisuusyhteistyötä
  Valmet julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen
  Pääkaupunkiseudun kaupungit kehittävät ratkaisuja kestävyyshaasteisiin
  Tekonurmien hyötykäytön mahdollisuuksia selvitetään kuuden kaupungin yhteistyönä
  HSY:n ja Lumo-kotien kierrätyskampanjassa lähes 10 000 kotitaloutta tehosti lajitteluaan
  Sitowise: Vuorovaikutteinen suunnittelu kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun keskiössä
  Hemsö valittiin alansa parhaaksi työnantajaksi
  Espoo mukana kestävän kehityksen käytäntöjen ja ratkaisujen jakamisessa kansainvälisesti
  HOK-Elanto kierrättää jo 80 prosenttia tuottamastaan jätteestä
  Trevianin hallinnoimissa kohteissa harppauksin kohti käytönaikaista hiilineutraalisuutta
  VR ja SSAB sähköistävät raskaan teollisuuden kuljetuksia
  Wärtsilän johtama yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten
  EcoReal tukee Julius Tallberg- Kiinteistöjen matkaa kohti hiilineutraalia kiinteistökantaa
  Espoo tiivistää yhteistyötä ilmastokumppaneiden kanssa osana EU:n pilottikaupunkiohjelmaa
  Neste avaa raskaan liikenteen suurteholatauspalvelun Linnatuulen liikenneasemalle
  Kaupunkiliikenne Oy:n työmailla päästösäästöjä vähähiilisen betonin käytön ansiosta
  Sitowise, Tampere & Turku: Korjausrakentamisen päästöistä ainutlaatuista tietoa
  Turun Tiedepuisto uudistuu vastuullisesti
  Lahden kaupunki selvittää luontojalanjälkensä yhdessä LUT-yliopiston kanssa
  VVT Kiinteistösijoitus edisti luonnon monimuotoisuutta mehiläisprojektilla
  HSY:n uusi Itämerihaasteen toimenpideohjelma on julkaistu
  Ifin lyhyen aikavälin SBT-tavoitteille hyväksyntä
  NREP: Urban Partners pilotoimaan SBTi:n ohjeistusta rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
  OP Ryhmä ja WWF aloittavat yhteistyön luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
  Ramboll toteuttaa Rauman kaupungille ilmastolain mukaisen ilmastosuunnitelman
  AFRY tekemässä työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista näkyväksi
  Antilooppi saavutti 100-prosenttisen sertifiointiasteen kiinteistökannassaan
  Finavia: Pohjoismaiden suurin taksien suurteholatauskenttä avattiin Helsinki-Vantaalla
  Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n käynnissä- ja kunnossapidon kumppanina 18 vesivoimalaitoksella
  UPM: Helsingin Musiikkitalon uruissa soivat ensimmäiset 3D-tulostetut biokomposiittipillit
  Fortumin Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­sella tuotettiin 8,09 terawat­ti­tuntia hiili­diok­si­di­pääs­tö­töntä sähköä vuonna 2023
  Romupyörille uusi elämä ACREn ja Kierrätyskeskuksen yhteistyöllä
  Vaasan kaupunki: Påttin hukkalämpölaitos tuottaa nyt kaukolämpöä puhdistetusta jätevedestä

  HSY: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt voimakkaassa laskussa energiasektorilla
  Sanoma investoi uusiutuvaan sähköntuotantoon yhteensä 2 125 aurinkopaneelilla
  Turku asentaa Impivaaran uimahallin katolle aurinkovoimalan
  Espoon Viherkallion päiväkodin rakentamisessa säästetty energiaa Susteran Geolo-ratkaisulla
  Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen matalapaineturbiinit modernisoidaan
  HTJ: Täsmäkatselmuksella vauhtia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen
  Renor: Puuvillan kauppakeskus Porissa mukaan sähkömarkkinan vakauttamiseen
  ABB:n Energiansäästölaskuri auttaa tunnistamaan energiatehokkaiden ratkaisujen tuomia säästömahdollisuuksia
  Fortum ryhtyy pilotoimaan vedyn­tuo­tantoa Lovii­sassa
  Sitowise: Suomella mahdollisuudet saavuttaa johtava asema Euroopan vetytaloudessa
  Wärtsilä julkaissut Suomen energiajärjestelmästä mallinnuksen
  A-Insinöörit: Vaasaan valmistui tulevaisuuden lämpöpumppulaitos
  Citycon: Trion energiatehokkuushankkeella vähennetään keskuksen energiankulutusta 36 %
  Helen: EIP:ltä laina Helsingin fossiilisten lämpölaitosten korvaamiseksi uusiutuvalla energialla
  HSY jalostaa biojätteestä lannoitetta maatalouden käyttöön
  ABB lanseeraa aurinkokäyttöisen taajuusmuuttajan vastuulliseen veden pumppaamiseen
  Kuopion kaupunki säästi energiaa miljoonia kilowattitunteja
  Fortum ja Nokia ryhtyvät kierrättämään datakeskuksen hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon
  Helen investoi Helsingin ensimmäiseen vihreän vedyn tuotantolaitokseen
  HSY saavutti kuntien energiansäästötavoitteen etuajassa
  Trevian: Iso Paja ottaa käyttöön oman hybridilämpövoimalan
  Fortum rakentaa lisää joustavaa sähköpohjaista kaukolämmöntuotantoa Espoossa
  ABB ja CERN tunnistivat mahdollisuuden energiansäästöön jäähdytys- ja ilmanvaihtomoottoreissa
  Fortum lopettaa hiilen käytön kaukolämmöntuotannossa etuajassa
  Lappeenranta: Vetytaloudesta Kaakkois-Suomen teollisen nousun uusi voimavara
  Sitowisen js Neoenin Kumppanuussopimus sujuvoittaa uusiutuvan energian projekteja
  SATOn uudiskohteet varustetaan aina aurinkovoimalla
  Senaatti-konserni: VTT:n tutkimuksessa selvitettiin suojatilojen energiaresilienssiä parantavia teknologioita
  Elisa ja DNA Tower vahvistavat Suomen vihreää energiasiirtymää infrastruktuuripalveluiden sähkönvarastointiratkaisulla
  Helen: Lakiakankaan sähkövarasto hyödyntää ohjaus- ja optimointiteknologiaa
  Varma investoinut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen asuin- ja toimitilakiinteistöissä
  Senaatti-konserni: Valtion kiinteistöjen energiakuluista 12 miljoonan säästöt
  ABB tuo markkinoille nestejäähdytteisen IE5 SynRM -moottorin
  AFRY on tehnyt ohjeen vesilaitosten pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan
  Evlin uusiutuvan energian rahasto toteuttaa Helenin ja Siemensin kanssa sähkövarastohankkeen Nurmijärvelle
  Turun Kauppatorin lämpöakku lämmittää jo Toriparkin ja paviljongit
  AVIA Real Estate ja Vantaan Energia: Vantaan Aviapolikseen innovatiivinen hiilineutraali energiaratkaisu
  EU:lta 600 000 euron rahoitus Lappeenrannalle kaukolämmön kysynnänjouston kehittämiseen
  Neste ja PVG mahdollistavat eurooppalaisten kotien lämmityksen vähäpäästöisemmällä polttonesteellä
  Kaukolämmön optimointiratkaisu voi säästää energiaa jopa 10 prosenttia – Telia ja Danfoss Leanheat yhteistyöhön
  Espoon kaupunki edistää alueellisia energiapalvelumalleja pääkaupunkiseudun yhteistyöllä

  Riihimäellä käynnistyy Suomen ensimmäinen kaksikäyttöteknologioiden yrityskiihdyttämö
  A-Insinöörien Matias Hirvikoski uudet teknologiat -sarjan voittajaksi kansainvälisessä konsulttialan kilpailussa
  Elisa toimittaa Outokummulle globaalit, uuden sukupolven tietoliikenne- ja verkkoratkaisut
  Haahtelan Realaizer-ohjelmisto kertoo rakennushankkeiden päätösten taloudelliset ja ekologiset vaikutukset
  Valmet DNA -automaatioteknologiaa maailman suurimpaan datakeskuksen hukkalämmön talteenottoprojektiin Suomessa
  Lentoradan runkomeluvaikutukset arvioidaan tarkasti A-Insinöörien Vibmapper-ohjelmistolla
  Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio automatisoi vedenkulutustiedon luennan
  Solita ja ISS Palvelut ovat käynnistäneet uraauurtavan generatiivisen tekoälyn hankkeen
  Vaasan IoT-alusta pienentää hiilijalanjälkeä, sujuvoittaa liikkumista ja säästää kustannuksia
  Telia kasvattaa datakeskustehoja – tekoäly nostaa datakeskusten kapasiteettitarvetta
  Elisa kehittänyt IoT-ratkaisun sisäilmaongelmiin Airyn Technologies Oy:n laitteilla
  Valmet lanseeraa uuden sukupolven hajautetun Valmet DNAe -ohjausjärjestelmän
  Espoo: Kvanttinova tähtää Euroopan johtavien puolijohdekeskusten joukkoon
  Modelspacen ja Granlund Managerin integraatio: tehokkuutta korjaushankkeiden johtamiseen
  Telian liikenteen älyratkaisut vähensivät päästöjä Pohjoismaissa lähes 7 400 tonnia
  Elisa tuo nopean valokuituverkon suomalaiskiinteistöihin G.fast -teknologian avulla
  Redevelle jälleen uusi datakeskussopimus, nyt Kajaaniin
  Oulussa kokeillaan uutta valaistusratkaisua liikenneturvallisuuden lisäämisessä
  Elisa, Ericsson ja Qualcomm saavuttivat huippunopean lähetysnopeuden itsenäisessä 5G-verkossa
  Microsoft ja Espoo strategiseen yhteistyöhön kestävän kehityksen, kuntalaispalveluiden ja innovaatioiden edistämiseksi
  Nokia solmi 5G-patenttien ristiinlisensointisopimuksen Vivon kanssa
  Telian ja DNA:n Yhteisverkon 5G-rakennustyöt jatkuvat Pohjois-Savossa ja Kainuussa
  Elisa ja Alva alkavat tarjota vedenmittauksen IoT-palveluita laajemmin vesihuoltolaitoksille
  Posti ja CGI kumppanuuteen digitaalisen viestinvälityksen palveluissa
  Elisa sopi Voimatelin kanssa valokuituverkon rakentamisesta
  Osuuskauppa Keskimaa yhteistyöhön Moin kanssa – asiakasomistajat saavat nyt Bonusta mobiililiittymistä
  Sisäpiiritieto: Nokia solmi 5G-patenttien ristiinlisensointisopimuksen Oppon kanssa

  Avara on siirtynyt johdon omistukseen
  Trentec Oy:n liiketoiminta siirtyy osaksi Caverionia
  JLL toimi eQ:n asuntorahaston neuvonantajana asuntoportfolion myynnissä
  Posti: Aditro Logistics ostaa Cargo Support Holding C.S.H. AB:n
  Retta Isännöinti on ostanut Tampereen KV-Isännöinti Oy:n
  Catella European Residential rahasto ostaa Suomesta 243 asuntoa
  VR:n yrityskauppa Ruotsissa toteutuu – MTRX:stä tulee VR
  C&W neuvonantajana Helsingin Postipuistoon rakentuvan kerrostalokohteen myynnissä
  Citycon myy Kongssenteret keskuksen Norjassa
  Elisan ja Leanwaren yrityskauppa vahvistui
  Evli: Allshares yhdistyy ruotsalaisen Novare Payn kanssa
  Vison ostaa osake-enemmistön virolaisesta BrainTeamista
  Senaatti-kiinteistöt myynyt Aalto-yliopistolle Otaniemen kampuksella sijaitsevan kiinteistön
  Catella: Indlog Properties Oy on ostanut logistiikkakiinteistön Kouvolasta
  Caverion ja Assemblin Oy yhdistyvät yhdeksi konserniksi
  Lieke Habeo Group Oy:n oikeudellisena neuvonantajana KRS-Yhtiöt Oy:n ostossa
  Newsec toimi Varman neuvonantajana pysäköintilaitoksen omistusosuuden myynnissä
  Sisäpiiritieto: Ovaro hankki kauppakeskuskiinteistön Jyväskylästä
  WSP ostaa Proxion Planin ja Proxion Pron
  JLL toimi eQ:n neuvonantajana asuntoportfolion myynnissä
  KM Project vahvistaa Sitowisen jakeluasemaosaamista
  AFRY Buildings Finland Oy sulautunut AFRY Finland Oy:hyn
  Elisa ostaa Leanware Oy:n vahvistamaan Elisa IndustrIQ -liiketoimintaa
  Apitare Oy:stä Investors Housen tytäryhtiö
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on ostanut Retail Park Vantaanportin
  Konecranes on ostanut saksalaisen nosturi- ja kunnossapitoyhtiö Kocks Kranbau GmbH:n
  Neva Arkkitehdit sulautuu Swecon arkkitehteihin
  Valmet on saanut päätökseen Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan oston
  WSP ostaa Proxion Planin ja Proxion Pron
  Keva ostanut Turun Kupittaalle rakennettavan sairaala- ja lääkärikeskuksen Hartelalta
  AFRY ostaa uusiutuvaan energiaan projektinjohtopalveluja tarjoavan Carelin Oy:n
  Caverion Oyj ja Assemblin Group AB yhdistyvät
  Citycon ostanut kokonaan omistukseensa Kista Gallerian
  Finnparkin yhtiörakenteessa muutoksia
  Senaatti-kiinteistöt ja Sato Oyj allekirjoittivat kiinteistökaupan Viikkiin rakentuvasta asuinkerrostalojen korttelialueesta
  Jykia: Kinkomaan Vitapoliksen päärakennus myytiin
  Elo osti kaksi asuinkerrostaloa Helsingistä
  Tampereen kaupunki myy Frenckellin konttorin Aare Invest Oy:lle
  VVT:lle uusi omistus Tampereelta
  Evli on toteuttanut sijoituspalveluyhtiö Zenito Oy:n enemmistöosuuden oston
  VR kasvaa Ruotsissa – ostaa kaukoliikenneoperaattori MTR Express (Sweden) AB:n
  Catella neuvonantajana kahden vastavalmistuneen asuinkiinteistön kaupassa pääkaupunkiseudulla
  Elisan yritysliiketoiminta ostaa enemmistöosuuden Moontalk Oy:stä
  Sanoma myy Netwheels Oy:n
  IsännöintiKuusamo Ky osaksi Retta Isännöintiä
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Kinaporinkatu 2:n kiinteistökaupassa
  Auratum Asunnot yhdistyy Newil&Baun kanssa
  Hoivatilat omistajaksi kahteen päiväkotikiinteistöön Oulussa ja Rovaniemellä
  Nordisk Renting ostaa strategisen kiinteistön Turusta
  Sanoma myy kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoimintansa Starkin
  Airlon, Silvea, Frontago ja J. Sund sulautuivat A-Insinöörien konserniyhtiöihin vuodenvaihteessa
  Senaatti-konserni: Oulun Asemakeskusta koskeva kiinteistökauppa on allekirjoitettu
  Photonics Center sulautuu osaksi Business Joensuu Oy:n toimintaa
  Elisa ostaa Elenian valokuituverkon
  Catella toimi ContiTech Finland Oy:n neuvonantajana kiinteistökehityskohteen myynnissä Tampereella

  AW2-arkkitehdit, A-Insinöörit ja Nordic Healthcare Group mukana Riian yliopistosairaalan uudistuksessa
  Finavia: Suomen suurin hotellikokonaisuus avautuu Helsinki-Vantaalle
  Espoo vuokraa toimistotontin Kiviruukista NCC:lle osana Cleantech Gardenin -hanketta
  Haahtela: Keskon logistiikkakeskus Onnela on noussut harjakorkeuteen
  Väistötilojen rakentaminen Helsingin Suutarilan Vaskiniittyyn on alkanut
  Joensuun ratapihan uudistus valmistuu kesäkuussa
  Rambollin monialatiimi mukana Metson Lokomotion-teknologiakeskushankkeessa
  Senaatti-kiinteistöt: Valtion yhteinen työympäristö on valmistunut Rovaniemellä
  Sitowise laatii Lentoradan yleissuunnitelman
  Hines nimitti Trevianin kehittämään vuokraustoimintaa Helsingin keskustassa
  Turun Tiedepuistoa kehittävä Kupittaan kärjen kumppanuushanke etenee
  Väylävirasto: Tampereen henkilöratapiha -hankkeen kehitysvaihe käynnistyy
  WSP:lle puitesopimus Helsingin kaupungin energiakatselmuksista ja -selvityksistä
  Boost Brothers: Orimattilan yhteiskoulun hankekokonaisuus valmistuu kesällä
  Caverion: Tuusulan Rykmentinpuiston kampuksen rakentaminen edennyt suunnitelmien mukaisesti
  Helsingin Myllypuron terveys-​ ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen toteuttajaksi SRV
  HOK-Elanto avaa yhden Euroopan suurimmista ruoan verkkokaupan keräilykeskuksista
  Hemsö rakennuttaa uuden päihdehuollon monipalvelukeskuksen Turkuun
  Ilmarinen: Postitalon peruskorjaus etenee yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa
  OYSin uusi B-rakennus on valmis
  Senaatti-kiinteistöt: Uuden poliisiaseman rakennustyöt Kittilässä edenneet
  Trevian neuvonantajana Nuveenin ensimmäisessä asuntosijoituksessa Suomessa
  Turun Teknologiakiinteistöt: GeneCityssä juhlittiin harjannostajaisia
  Yrjö ja Hanna -säätiö: Helsingin Jätkäsaareen toteutetaan yhteisöllinen kiertotalouskortteli
  AFRY ja Peab yhteistyöhön AFRYn uuden Suomen pääkonttorin kehittämiseksi Leppävaaraan
  CAPEX Advisors toimi neuvonantajana Suutarilan uuden monitoimitalon elinkaarihankkeessa
  SSAB valinnut Fimpecin tuottamaan projektinjohtopalveluita Luulajan fossiilivapaan teräksen tuotantolaitosinvestointiin
  Jyväskylän tilapalvelu: Kortepohjan vanhan päiväkodin purkaminen käynnistyy
  Lieke avusti Haminan Energiaa Googlen datakeskuksen lämmöntalteenottohankkeen sopimusjärjestelyissä
  Premico ja Fira sopineet vuokrakerrostalon rakentamisesta Helsingin Postipuistoon
  HTJ: Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennushanke etenee
  Sitowise Metsähallituksen Ebba-merituulivoimahankkeen YVA- ja kaavakonsultiksi
  Sitowise yhteistyöhön CTE Wind Internationalin kanssa
  Turun tuomiokirkko peruskorjataan tulevina vuosina kauttaaltaan
  ABB ja Vulcan Energy Resources sopimukseen akkujen valmistukseen tarvittavan hiilineutraalin litiumin tuotannosta
  Suunnittelutoimisto Amerikka löysi uudet tilat Antiloopin VERK-kiinteistöstä
  Boost Brothers: Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen käynnistyy
  Caverion toteuttaa prosessisähkö- ja instrumentointiasennuksia Stora Enson Oulun tehtaalla
  Helenin ja Fortumin yhteishanke Pjelax-tuulipuisto vihittiin käyttöön
  Hemsö ja Helsinki solmivat vuokrasopimuksen Kuvataidelukion ja Kallion lukion uusista tiloista
  OYSin uusi A-rakennus on valmis
  Senaatti: Jyväskylään 16 toimijan yhteinen työympäristö ja julkisen hallinnon palvelupiste
  SYK: Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa
  Tampereen Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus alkaa kesäkuussa
  VR voitti uuden bussiliikenteen ostoliikennöintisopimuksen Tukholmassa
  WSP:lle merkittävä puitesopimus Helsingin katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta
  Ylvan Grand Hansa -hanke on valmistunut
  AFRY mukana Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeessa, rakennustyöt käynnistyvät
  Boost Brothers toimii Vantaan ratikkahankkeessa tilaajan kilpailuttamana asiantuntijana
  Nallibaanan 1. vaiheen rakennustyöt käynnistyvät Oulussa
  Pori ja Raahe sopimukseen merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyöstä
  Posti investoi Baltian pakettiliiketoimintaan – Viroon uusi logistiikkakeskus
  Senaatti-kiinteistöt aloittaa poliisiaseman rakentamisen Salossa
  Espoon Asunnot rakentaa uudistuvaan Keraan 80-asuntoisen kerrostalokohteen
  Fortum: Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus on käynnistynyt
  Senaatti-kiinteistöt uudistaa Turun virastotalon tilat 16 valtion toimijan työympäristöksi
  Sitowise on valittu uuden energiavarastohankkeen YVA- ja kaavakonsultiksi
  Väylävirasto Tampereen henkilöratapiha -hankkeen luotsina
  Pohjolan OP:n uudisrakennus Oulussa käynnistyy, A-Insinöörit rakennuttajakonsulttina
  Boost toimii Orimattilan kouluhankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana
  Caverion vastaamaan Saabin kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Ruotsissa
  Fortum ja Vargön Alloys ovat allekir­joit­taneet viisi­vuo­tisen sähkön­myyn­ti­so­pi­muksen
  Helen ja Vireon yhteistyöhön vetytankkausaseman rakentamiseksi Helsinkiin
  Merkittävät hankkeet etenevät Oulussa
  Porin Reposaaren uudistunut puukortteli aloittaa toimintansa elokuussa
  Premicon hiilineutraalit vuokra-asunnot valmistuvat Turkuun
  Patrizia valinnut Rettan vastaamaan Suomen kiinteistöportfolioidensa kiinteistöjohtamisesta
  Boost Brothers toimi hankinta-asiantuntijana Vantaan Energian lämmön kausivarasto -hankkeessa
  Caverion toteuttaa talotekniikan Osuuskauppa Keskimaan Himos-hankkeeseen
  Helen ja Heka yhteistyöhön – tavoitteena asuinrakennusten joustava lämmitysjärjestelmä
  Puolustusministeriölle kumppanuussopimus Bittium Wireless Oy:n kanssa
  Senaatti-kiinteistöt: Lappeenrannan virastotalon tilamuutos on valmistunut
  Turun Teknologiakiinteistöt: Bonalive Biomaterialsille tehdas lääkinnällisten laitteiden valmistukseen
  Vantaan Energia valinnut AFRYn suunnittelemaan maailman suurinta lämmön kausivarastoa ja johtamaan hankkeen rakentamista
  Antilooppi jatkaa Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppanina
  VisitKarelian toiminnot siirtyvät Business Joensuulle uuden sopimusmallin myötä
  Fingrid valitsi Caverionin toteuttamaan Bölen 110 kV:n sähköaseman Siuntiossa
  HTJ: Naantalin satamaterminaali tuotiin tähän päivään
  Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden pääpoliisiaseman Tampereen Nekalaan
  A-Insinöörit: PSOASin opiskelijatornitalo Uno valmistui yhteistoiminnallisena KVR-urakkana
  Boost Brothers: Gammelbackan uuden koulun hankesuunnitelma on valmistunut
  Helsinki ja Helen Sähköverkko Oy toteutussopimukseen sähköverkkojärjestelyistä Länsi-Helsingissä
  Senaatti-kiinteistöt: Uusi poliisivankila valmistui Vantaan Jokiniemeen
  Tampere: Raitiotieallianssin viimeinen rakentamisvuosi käynnissä
  Vison Viron Rail Baltican allianssikonsultiksi
  Oslon yliopistollinen sairaala toteuttaa Norjan suurimman EPC-hankkeen Caverionin kanssa
  Espooseen Naton yrityskiihdyttämö ja testikeskus
  Helsinki: NCC ja Kontulan ostoskeskuksen omistajat sopimukseen alueen uudistamisesta
  Kaupunkiliikenne: Kalasatamasta Pasilaan -raitiolinjan koeajot alkavat huhtikuussa
  Senaatti-kiinteistöt: Jyväskylän oikeustalolle peruskorjaus ja -parannus sekä uudisosat
  Gartner muutti Technopoliksen Ruoholahden kampukselle
  Turun raitiotien allianssikumppani on valittu
  A-Insinöörit: Turun Runosmäkeen valmistui monitoimitalo Riimi
  Avara syventää yhteistyötä Aitoenergian kanssa
  Boost Brothers: Vantaan ratikkahankkeen allianssikilpailutus on käynnistynyt
  Helsingissä valmistui yli 8 000 asuntoa vuonna 2023 – rakentamisen heikentynyt suhdanne heijastui erityisesti rakennuslupiin
  Keva mukaan Logian-kiinteistösijoitusyhtiöön
  Evli ja Bregal Milestone strategiseen kumppanuuteen kannustinliiketoiminnan kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi
  Fimpec vastaa rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä Exilionin Simon aurinkopuistohankkeessa
  Helsingin kaupunki: Jätkäsaaren Bunkkerin purkutyöt alkoivat
  Trevian: Agore Kiinteistöt päättänyt käynnistää Kolmikulman kehityshankkeen
  Turun Teknologiakiinteistöt: AkvaCityn rakentaminen on nyt käynnistynyt
  Sponda: Vincit muuttaa pääkonttorinsa Tampereen kauppakeskus Ratinan yhteyteen
  SSAB ja Tampereen yliopisto jatkavat teräsrakentamisen tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamista
  Turun kaupungintalon peruskorjaus käynnistyy – Boost mukana hankinta-asiantuntijana
  Puolustusministeriö: Nokian Linnavuoreen rakennetaan F-35-hävittäjien moottorin kokoonpano- ja huoltotiloja
  Ramboll jatkaa Itäradan suunnittelua
  Senaatti-konserni: Valtion virastot siirtyvät yhteisiin työympäristöihin eri puolilla Suomea
  A-Insinöörit: Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen käynnistyy
  A-Insinöörit: Riihimäen Voimalasta ainutlaatuinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus
  Cursor: Viranomaiselta vihreää valoa Haminan akkumateriaalitehtaalle
  Fimpec päätoteuttajaksi Helenin sähkökattilahankkeeseen
  Fortum: Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa
  Helsinki: Uuden arkkitehtuuri-​ ja designmuseon toteutuminen etenee
  Lahti ja Hollola ehkäisevät jäte- ja hulevesitulvia yhteistyöhankkeella
  Oulu: Vaakunakylään rakennetaan puujulkisivuinen moderni pysäköintilaitos
  Senaatti-konserni: Kuopion entisen Verotalon korjaus valmistunut
  Valmet toimittaa sähkösuodattimet Nordic Paperin Bäckhammarin tehtaalle Ruotsiin
  AFRY konsultiksi Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehitystyöhön
  Espoo: Matinkylän lukion rakennustyöt valmistuneet – uudet tilat 900 lukiolaiselle
  Finavia toteuttaa viimeisen vaiheen Kuopion lentoaseman kiitotie- ja rullaustieremontista
  Helsinki: Itäbaanan rakentaminen jatkuu helmikuussa Kulosaaren ja Herttoniemen välillä
  JLL Terveystalon neuvonantajana uudessa sairaala- ja lääkärikeskushankkeessa
  Kesko: K-Citymarket Malmin mittava peruskorjaus on valmis
  Newsec toimi Goforen asiantuntijakumppanina pääkaupunkiseudun toimitilauudistuksessa
  Nokian Oulun uusi kampus saavutti harjakorkeuden
  Keskimaan Himos-hankkeen pääurakoitsijaksi Rakennusliike Lapti Oy
  Oulun kaupunki kehittää turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävää jatkokäyttöä
  Senaatti-kiinteistöt: Kuopiossa toteutetaan yhteinen työympäristö viidelle valtion toimijalle
  Sitowiselle Väyläviraston Paikkatietopalvelut-kokonaisuus vuoteen 2029 asti
  Sweco mukana Oulun uudessa Jääkärinkankaan monitoimitalon suunnittelussa
  Turku: Kupittaan kärjestä rakentuu Turun Tiedepuiston vetovoimainen keskus
  Hemsö on valittu Vallilan ala-asteen perusparannuksen toteuttajaksi
  AFRY Ark Studio mukana luomassa kaupunkikehityksen uusia toimintamalleja CityCen-hankkeessa
  AFRY: Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman
  Boost valittu dokumentinhallinnan asiantuntijaksi Helsingin Sataman Länsiprojektiin
  Exilion: Simon aurinkovoimalan rakennustyöt aloitetaan kevään aikana
  Caverionista AP Pensionin ja Nykreditin uuden pääkonttorin teknisen huollon kumppani
  PVO-Vesivoiman ja Caverionin kumppanuus jatkuu vesivoimalaitoksilla
  Nrep avasi Noli Otaniemen
  Oulun kaupunki: Merikosken alueen kehittämistyö alkanut
  Riihimäki: Kaupunginhallitus hyväksyi Voimalan aiesopimuksen
  Sitowise: Pietarsaareen valmistuu uusi Lagmansgårdenin koulukoti vuonna 2025
  Tampereen kaupunki: Viinikankadun rakennusurakka alkaa valmistelevilla töillä
  Turun kaupunki: Aurajoen ratasilta ja Nummen alikulku valmistuvat tänä vuonna
  Vantaan kaupunki: Tikkurilan osaamiskampus etenee
  Varha: Päihdehuollolle monipalvelukeskus marraskuussa 2025
  Ylva: Lyyra-korttelin rakennukset ovat valmistuneet
  Boost mukana Helsinki-Vantaan kehittämisessä
  Ramboll mukana Suomen ainoassa New European Bauhaus -hankkeessa
  Caverionille 50 miljoonan euron projekti Saksassa – sairaala rakentuu vanhan lentokentän paikalle
  Joensuu: Pa­pin­kan­kaal­la ra­ken­ne­taan ka­tua opis­ke­li­ja­työ­nä
  Varman omistukseen tulevan Keilaniemen Portin vuokralaiseksi Metsä Group
  Caverion tuottaa VR:n kiinteistöille energiajohtamisen palvelut
  VillageWorks avaa lippulaivakohteen Trevianin hallinnoimaan Erottaja2:een
  Hemsö: Herttoniemen Kirsikkapuiston uuden päiväkodin rakentaminen alkaa – valmistuu kesällä 2025
  Konecranes modernisoi kaksi nosturia Fortum Power & Heatille Suomen suurimmassa vesivoimalassa
  Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Himoksen Länsirinteiden juurelle 121 lomahuoneiston kokonaisuuden
  Senaatti-konserni: Vantaan oikeustalon vuokrasopimukset allekirjoitettu – Rakentaminen alkaa keväällä
  Väylävirasto: Tampereen henkilöratapiha -hanke käynnistyy
  Boost mukana Koskelan varikon kehitysvaiheessa
  WSP ja Kinland Group sopimukseen Suomen kiinteistöjen teknisestä konsultoinnista
  135 uutta Avaran vuokrakotia rakenteille Keski-Pasilaan
  Pohjois-Pasilan Postipuiston puukortteliin valmistui 62 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa
  Yrjö ja Hanna Kodit: Westendin urak­ka­so­pi­muk­set al­le­kir­joi­tet­tiin
  Helsingin kaupunki: Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa tammikuussa
  ABB Smart Power sai uuden kokoonpanolinjan
  A-Insinöörit: Aistilaboratorio SenseLab avautui tutkijoille Joensuussa
  Boost Brothers Oy: Turun raitiotiehankeen kilpailutus etenee toiselle kierrokselle
  Tampereen Energia valitsi Caverionin toteuttamaan putkistourakan biovoimalaitoksella
  Caverion toimittaa talotekniikan ja teknisiä järjestelmiä Technopoliksen uudishankkeeseen Otaniemessä
  Fortum on valittu Metsä Groupin Kemin vanhan sellutehtaan purkuprojektin pääyhteistyökumppaniksi
  Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Konepajan lukion ja aikuislukion tiloja koskevan hankesuunnitelman
  Metsähallituksen Puolangan tuulivoimahankkeita viimeistellään tämän vuoden aikana
  Kaupunkiliikenne: Ratakorjaamo saa uudet tilat Kivikosta
  Senaatti-kiinteistöt: Kemijärven virastotalon peruskorjaus ja uudisosa valmistui
  Väylävirasto: Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen rakentuminen etenee kohti seuraavaa vaihetta
  Valmet esittelee uuden optisen polymeeripitoisuuden mittauksen, Valmet PCM:n

  Petteri Kokko on nimitetty Catella Property Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi
  Kimmo Kaunisvaara nimitetty ISS Suomen kaupalliseksi johtajaksi
  Jari Valkola on LähiTapiola Keski-Suomen hallituksen uusi puheenjohtaja
  Anna-Riitta Kujalasta Riihimäen elinvoimajohtaja
  Turun pormestari Minna Arve valittiin maailman johtavan kestävien kaupunkien järjestö ICLEI:n 1.  varapuheenjohtajaksi
  Vantaan uudeksi työllisyyspäälliköksi on valittu Marjo Nurminen
  Panu Pokkinen nimitetty Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi
  A. Ahlström Oy on nimittänyt Maija Joutsenkosken sijoitusjohtajaksi
  Anu Imppola nimitetty Merimieseläkekassan hallinnosta ja taloudesta vastaavaksi johtajaksi
  Elisa Tuomi siirtyy johtamaan Nrepin Living-liiketoimintaa
  Anu Tuomola SOK:n lakiasiainjohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi
  Meri Rämö aloittanut SYKin uutena rakennuttajainsinöörinä
  Tuomas Salminen Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtajaksi​
  Muutoksia Tullin johdossa toukokuussa
  Iro Kautonen Hollolan seurakunnan kasvatustyön johtavaksi viranhaltijaksi
  Vesa Pörhölä on nimitetty Varman suurasiakkuusjohtajaksi
  Hanna Hartikainen valittu Fennian uudeksi toimitusjohtajaksi
  Heli Huhtala talousjohtajaksi Melaan
  Onvest vahvistaa hallitustaan kiinteistö- ja rakennusalan osaamisella
  HTJ:n Vesa Ekokoski Rakennuttajatoimistojen Liiton hallituksen puheenjohtajaksi
  Tampereen talousjohtaja sekä kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän johtaja on valittu
  Kirsi Palviainen valittu Talonrakennusteollisuuden toimitusjohtajaksi
  A. Ahlström Oy on nimittänyt Juuso Jääskeläisen sijoitusjohtajaksi.
  DEAS Asset Management nimittänyt Jonna Lehtosen Fund Accountantiksi
  Sakari Pihlhjerta nimitetty Elisan kyberturvaliiketoiminnan johtajaksi
  Helsingin työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajaksi Annukka Sorjonen
  Eelis Rankka valittiin Oulun kaupungininsinööriksi
  Oulun Veden johtajaksi valittiin Juha Hiltula
  Anu Montin aloitti Oulun rakennusvalvonnan johtajana
  Tuomo Lindstedt vetämään Premicon rakennuttamisen liiketoimintaa
  Tuomas Niukkanen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uudeksi sähköasiantuntijaksi
  Tampereen kaupunginhallitus valitsi elinvoiman palvelualueen johtajaksi Pekka Salmen
  Juha Jaakola VTK Kiinteistöt Oy:n ja Vivamus Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi
  Anne Alarotu on aloittanut Wärtsilän ulkoisen viestinnän johtajana
  Teemu Lähde sähkösuunnittelun tiimipäälliköksi AFRYlle
  Pasi Päivärinta nimitetty Caverionin väliaikaiseksi talousjohtajaksi
  Sanna Yliniemi on nimitetty Cityconin Suomen, Viron ja Tanskan maajohtajaksi
  Hilla-Maaria Sipilä Espoon työllisyysjohtajaksi
  Kari Vatanen on nimitetty uudeksi allokaatiojohtajaksi Elon sijoituksiin
  Hanna Vainio on nimitetty Varman IT:stä ja digitalisaatiosta vastaavaksi johtajaksi
  Konecranes nimittänyt Claes Erixonin teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Anna Kulkin on valittu NAL Asunnot Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi
  Heikki Malinen nimitetty Nesteen toimitusjohtajaksi
  Ari Alatossava on Oulun uusi kaupunginjohtaja
  Niko Mikkola nimitetty S-Pankin teknologiasta ja kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Ulkoministeriö: Riikka Hietajärvi viestintä- ja maakuvavirkamieheksi Suomen Washingtonin-suurlähetystöön
  Marjo Jäppinen nimitetty liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajaksi
  Elon yhtiökokous 2024 valitsi uusia jäseniä hallintoneuvostoon
  Liekkeen Hanna Tolosesta Suomen Asianajajaliiton jäsen ja Senior Associate -juristi
  Posti vahvistaa vastuullisuusosaamistaan uusilla osaajilla
  Tuomo Lindstedt nimitetty Premicon rakennuttamisen liiketoiminnan johtajaksi
  Pasi Haataja Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen aluejohtajaksi
  SOK:n hallintoneuvosto 2024 on valittu – Timo Santavuo jatkaa puheenjohtajana
  Jenita Kokkoniemi aloittanut Portfolio Managerina Trevianilla
  Turun työllisyysaluejohtajan virkaan Pipa Turvanen
  Turku: Olli A. Mannista kaupunkineuvos
  Tim Kirchen nimitetty UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi
  Raimo Kaunismäki projekti­johtajaksi Fimpecille
  Olli Airaksinen Fennian Pohjois-Suomen alueen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi
  Piia Kumpulainen OP Ryhmän viestintäjohtajaksi
  Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho Kanta-Hämeen kuntajohtajien puheenjohtajaksi
  Meri Obstbaum ja Kimmo Virolainen Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajiksi
  Ulkoministeriö: Suurlähettiläsnimityksiä ja sivuakkreditointeja
  Juha Valtari A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialajohtajaksi
  Jukka Lehto nimitetty Elisan Länsi-Suomen aluejohtajaksi
  Jacob af Forselles nimitetty Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajaksi ja eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi
  Robert Sandholm on nimitetty Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tekniseksi kiinteistöpäälliköksi
  Tuomo Sallinen nimitettiin Lappeenrannan kaupunginjohtajaksi
  Marika Kivilehto Ylen Operatiivisen HR:n päälliköksi
  Uusia HTJ:läisiä
  Henrik Ehrnrooth jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana
  Aleksi Pesosesta Visonin uusi konsultti
  Valtiovarainministeriö: Sami Rakshit Tullin pääjohtajaksi
  Vilma Vuori Boostille Yhteistoiminnallisten hankkeiden asiantuntijaksi
  Helen Metsvaht ja Jussi Vyyryläinen nimitetty Citycon Oyj:n johtoryhmän jäseniksi
  Ken Dooley palaa Granlundille Chief Data Officerin rooliin
  Suomen JLL:n toimitusjohtajaksi Klaus Koponen
  Nimityksiä Ilmarisessa
  Lieke: Ida Lindforsista Counsel ja Alisa Montosesta Managing Associate, Energy & Real Estate
  Senaatti-konsernin konsernijohtajaksi nimitetty Tuomas Pusa
  Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja
  Welado Groupin toimitusjohtajaksi rakennusalan inhimillinen uudistaja Noora Haverinen
  Ylvan hallitukseen neljä uutta jäsentä
  S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja nimittää uusia jäseniä johtoryhmään
  Daniel Doeser johtamaan Sitowisen Ruotsin toimintoja
  Tuusula: Valtuusto valitsi Reijo Siltalan Tuusulan kansliapäällikön virkaan
  Sisäpiiritieto: Henrica Ginström nimitetty Cityconin uudeksi toimitusjohtajaksi
  Finavian henkilöstöjohtajaksi nimitetty Maria Fyrstén
  Antti Jääskeläinen on nimitetty Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi
  Paula Viikari nimitetty Postin työkyky- ja hyvinvointijohtajaksi
  Kaupunginvaltuusto valitsi Jani Pitkäniemen Porvoon kaupunginjohtajan virkaan
  Suomen Pankki: Mika Pösö markkinaoperaatiot-osaston osastopäälliköksi
  Genestan Head of Investment Management Finland -rooliin Anna Pihlajaniemi
  Sanni Sojonen nimitetty Newsecin Head of Financial Management Services -tehtävään
  Ulkoministeriö: Pasi Myöhänen viestintä- ja maakuvavirkamieheksi Tukholmaan
  Minna Mustakallio Ylen vastuullisen tekoälyn päälliköksi
  Tomas Fagerström aloittanut rakennuttamisen asiantuntijana Boost Brothersilla
  Evli: Visa Korhonen vetämään EAI:n henkilöstörahastoliiketoimintaa
  Timo Palonkoski liiketoiminnan kehitysjohtajaksi Granlundille
  Anu Haapala Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtajaksi
  Sami Nurmi Puolustusvoimien strategiapäälliköksi
  Teemu Seppälästä Riihimäen teknologia- ja innovaatiojohtaja
  Uusia työntekijöitä Turun Raitiotie Oy:llä
  Lauri Häkkinen aloittaa Visonin avustavana konsulttina
  Henri Jokinen aloitti rakennuttamisen asiantuntijana Boost Brothersilla
  Fimpec: Hannu Johto johtavaksi prosessiasiantuntijaksi
  Nesteen viestintä- ja brändijohtajaksi on nimitetty Hanna Maula
  Asuntomessut Oulussa 2025 -hankkeen uudeksi projektipäälliköksi on valittu Hanna Mattila
  Fimpec: Sami Ström uuden liiketoimintayksikön johtajaksi
  Tuomas Hillukkala Investors Housen tytäryhtiön toimitusjohtajaksi
  Timo Heiskanen Redeven kiinteistöjohtajaksi
  Varha: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoon Krista Ryödi
  Pron Tanja Lehtoranta tärkeään tasa-arvotehtävään IndustriALL Europeen
  Elisa: Markus Ahokangas nimitetty Pohjois-Suomen aluejohtajaksi
  Markus Lehtonen nimitetty Helenin johtoryhmän jäseneksi
  Minna Schrey-Hyppänen Fennian johtoryhmän jäseneksi
  Anssi Heiliö on nimitetty Postin työsuhdejohtajaksi
  Gisela Knuts jatkaa Veritaksen hallituksen puheenjohtajana
  Marko Hakovirta Helsingin yliopiston teknologiansiirto- ja kaupallistamisyrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi
  Leena Hoppania johtamaan Espoon kulttuuritaloja- ja palveluita
  Henrik Haapajärvi on Ammattiliitto Pron uusi kv-asioiden päällikkö
  Avain Asunnoille paljon uutta osaamista
  Olli-Matti Airiola Fimpecin operatiiviseksi johtajaksi projektinjohtopalveluihin Kokkolaan
  YTT Juho Rahkonen Kevan tutkimuspäälliköksi
  Ville Siivonen vahvistamaan Premicon Kiinteistösijoittamisen liiketoimintaa
  Uusia yksikönjohtajia A-Insinöörien pääkaupunkiseudun rakennesuunnittelun ja rakennuttamisen palveluihin
  Iida Vakkuri Swecon vastuullisuusjohtajaksi
  Oulun kaupungin johtoryhmä vahvistui talous- ja rahoitusjohtajalla
  Matias Johansson on Länsimetron vt. toimitusjohtaja 1.1.2024 alkaen
  Jarkko Heikkilä Elon riskienhallintajohtajaksi, Martti Luoma compliance-toiminnon päälliköksi
  Sofia Moilanen palaa Visonille digitaalisten tilannekuvien asiantuntijana
  Elon tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna Alitalo
  Nimityksiä Ilmarisessa
  Riikka Uusikulku aloitti Riihimäen asuntomessuhankkeen projektipäällikkönä
  Veli-Matti Uski nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan

  Alma and Kristensen acquire property on the Strøget high street in Copenhagen
  Genesta Powers Up: 1 MW Solar Installation in Brunna
  Schroders unveils significant solar farm development at Horsham campus
  ABB appoints new Business Area Presidents
  Cromwell sells European fund management platform
  Areim acquires the office asset Grönstedska Palatset in central Stockholm
  Jussi Artema joins Catella Asset Management Finland
  Cromwell sells Polish retail portfolio for €285 million
  Ares Management, CDPQ, and Schroders Capital announce EUR 750 million financing for expansion of Vantage Data Centers’ EMEA platform
  Alma Property Partners and Rexbo Gröna Industrihus acquire light industrial property from Rikshem AB (publ)
  Catella Asset Management appointed as local operating partner for Corum in Finland
  JLL advises S-Bank’s fund on the operator search for Hotel Katajanokka
  Andreas Ahlström proposed as new CEO of Ahlström Invest
  Alma and Alea acquired a last-mile logistics asset near Helsinki Airport
  Areim’s and VGP’s joint venture closes its first acquisition in Europe
  Northern Horizon launches evergreen social infrastructure fund
  Sirius acquires apartments for EUR 45 million
  Schroders names Alex Tedder as Co-Head of Equities
  Northern Horizon launches evergreen social infrastructure fund after successful conversion of its third fund
  Newsec launches new Technical Asset Management service for real estate asset management
  Simo Vilhunen to strengthen the Investment Management- and Property Development -businesses at Newsec
  Alma strengthens investment team in Finland and Denmark
  Areim welcomes new CEO Henrik Brinck Landelius
  Schroders Capital appoints Global Head of Business Development and Product
  CBRE Finland Announces Strategic Changes to Its Senior Management Team
  Alma and Alea acquire first light industrial property in the Helsinki metropolitan area
  Wärtsilä relaunches STC0-23 sewage treatment plant
  ABB appoints Morten Wierod to succeed Björn Rosengren as CEO
  Newsec Launches a new Capital Markets advisory setup in Finland
  ABB to acquire SEAM Group to expand electrification service offering
  Cargotec: Kalmar to Supply Three Hybrid Straddle Carriers for CMA Terminals
  CBRE Advises on the Sale of a Life Science Property in Biolaakso, Turku to Nordisk Renting
  Genesta: GNRE Core Plus Open-Ended Fund Achieves Alignment with the EU Taxonomy
  Cromwell to manage Finnish logistics portfolio
  PATRIZIA acquires Atlantico to complete smart cities investment programme
  Pontos has completed the sales of Viru Keskus to AS Kapitel and Tristafan Oü
  The Board Of Directors Of Cargotec Has Approved A Demerger Plan Concerning The Separation Of Kalmar Into A New Listed Company
  PATRIZIA closes debut impact strategy with firepower to invest over EUR 500 million in social and affordable housing
  Northern Horizon acquires care home project in Hørsholm, Denmark, from SPD
  ABB: ​Views of the northern lights – KNX building automation takes care of glass igloos in demanding conditions
  CBRE advises on the sale of a life science property in Biolaakso, Turku to Nordisk Renting
  Logicor Appoints Ronald Van Der Waals As Managing Director For The Nordic Region

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskoostearkisto 2023