• fi
 • en
 • Uutiskoostearkisto 2023

  Uutiskoostearkisto 2023

  EU:n ympäristöministerit pääsivät sopuun pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetuksesta
  Rakennetun ympäristön vihreään siirtymään haettavissa 800 000 euroa valtionavustusta
  YM: Rakennustuoteasetuksesta alustava sopu
  YM: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä alustava sopu
  YM: Rakentamislain korjaussarja kommentoitavaksi alkuvuodesta
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Hallitus esittää muutoksia raideliikennelakiin – tarkistuksia ratamaksuihin ja toimilupakäytäntöihin
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen 30 kunnalle 46 hankkeeseen
  Kauppakeskusten viihde- ja vapaa-ajanpalveluiden myynnissä huima kasvuvauhti
  Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan alueidenkäyttölain uudistusta
  Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelman valmistelun
  Ympäristöministeriö asetti seurantaryhmän tukemaan rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelua
  Ympäristöministeriö myönsi lähes 800 000 euroa avustuksia kuntien ilmastotyön vauhdittamiseen
  Ympäristöministeriö kehittää yhden luukun lainsäädäntöä lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi
  Ympäristöministeriö: Talousarvioesitys tukee lupamenettelyjen kehittämistä ja ylläpitää asuntorakentamista
  Ympäristöministeriö myönsi kunnille ja maakunnille avustuksia rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen
  Kunnille ja maakunnille tarjolla yli miljoona euroa avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseen
  YM: Rakennusalan kehityksen tukeminen julkisen vallan toimin auttaa vain rajallisesti ja väliaikaisesti
  YM: Työryhmä asetettu selvittämään asuntorakentamisen suhdannetilannetta 
  HSY: Pääkaupunkiseudulla käyttämätöntä rakennusoikeutta asuntojen rakentamiseen enemmän kuin koskaan
  Tulli: Hiilirajamekanismi tuo maahantuojille, myös yksityishenkilöille, uusia velvollisuuksia
  KKY: Kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi 6,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä
  Ympäristöministeriö myönsi kunnille ja maakunnille 1,3 miljoonaa euroa avustuksia vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomen liikennehankkeille EU-rahoitusta yli 60 miljoonaa euroa
  Suomen Pankki: Suomen talous lievästä taantumasta loivaan kasvuun
  OP: Suomalaiset suuryritykset toivovat valtiolta tukea vihreään siirtymään – hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus huolettaa kolmasosaa
  Helsinki valmistelee rakentamisen hiilijalanjälkiohjausta
  YM: MAL-sopimukset vaikuttavat oikeaan suuntaan mutta vauhtia tarvitaan lisää

  Ympäristöministeriöltä avustusta 15 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön
  Castellum: Tulevaisuuden työelämä tutkimus: Keskijohto ja nuoret suhtautuvat toimistotyöskentelyyn myönteisimmin
  Espoon Asunnoille ja Espoon kaupungille ARA-asumisen raivaaja -tunnustus Suvelan kehittämisestä
  YM: Kuntien ilmastohankkeiden avustushaku on avattu
  Helen: Kutsumme kiinteistöjä energiatehokkuutta parantavan ratkaisun pilottiin
  KKY: Kauppakeskusten myynti kasvoi 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  Ympäristöministeriö pyytää kommentteja alueidenkäytön kehityskuvasta
  YM: Tutkimus: Ikärakenteen muutos edellyttää kustannusvaikuttavia toimia asuinolojen parantamisessa
  EKK ry:n arvostettu keskustapalkinto Espoon Tapiolaan
  Valtioneuvosto linjasi kantojaan viestintäinfran tehostamisesta
  YM: Ikäystävällinen asuminen sai vauhtia valtion avustamilla paikallisilla ja alueellisilla kehittämishankkeilla
  Colliersilla on suurin markkinaosuus kauppakeskusjohtamisessa
  YM: Kuntien ilmastosuunnitelmien avustushaku avattu
  KTI: Erikoissijoitusrahastokatsaus, kevät 2023
  Asuntosäätiö: Kohtuuhintaisia asuntoja tulevaisuudessa tarjolla vain harvoille
  YM: Työryhmä: Esteettömyys avaa rakennetun ympäristön kaikkien käyttöön
  YM: Euroopan komissio pyytää näkemyksiä EU:n 2040-ilmastotavoitteen asettamiseksi
  VTV: Yhä useampi työssäkäyvä saa asumistukea
  Väyläviraston vuosittain päivitettävä investointiohjelma vuosille 2024–2031 julkaistu
  YM: Kiertotalouden nykytila on Suomessa eurooppalaista keskitasoa tai heikompi
  Oulu ainoa vetovoi­maansa kasvattanut kaupunki – Tampere edelleen suurimpien kaupunkien ykkönen
  Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
  YM: Talotekniikan viestintäfoorumi edistää energiatehokkuutta viestinnän ja neuvonnan keinoin – kahdessa vuodessa yli 1,5 miljoonaa kontaktia
  YM: Asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehdot paranevat
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Tieliikenteen jakeluinfraohjelma viitoittaa uusien polttoaineiden jakeluinfran kehittämistä
  VM: Suomi ponnistaa taantumasta kasvuun loppuvuonna
  KTI: The Finnish Property Market 2023 report 
  YM: Selvitysmieheltä keinoja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomalainen hanke sai EU:n rahoitusta sähköautojen latausverkoston rakentamiseen
  Helsinki-Vantaan lentoasema palkittiin Euroopan parhaaksi lentokentäksi omassa kokoluokassaan
  YM: Kunnille ja maakunnille tarjolla 2,6 miljoonaa euroa avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin
  YM: Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Ilmastobarometri 2023: Enemmistö suomalaisista näkee ilmastoratkaisut mahdollisuutena parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia
  Väylävirasto: Väylänpidon perussuunnitelma 2023-2026 on julkaistu
  VM: Rakennusalan suhdanneryhmä: Asuinrakentamisen näkymät synkkenevät
  Kauppakeskusten myynti kasvoi yli kuusi prosenttia vuonna 2022
  Wärtsilän tutkimus: EU:n energiamarkkinoiden uudistukset ovat ratkaisevan tärkeitä nettonollatavoitteiden saavuttamiseksi
  Ympäristöministeriö myönsi kunnille ja maakunnille 1,5 miljoonaa euroa avustuksia vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen
  YM: Yli 27 800 pientalon omistajaa on hakenut avustusta fossiilisesta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi
  Y-Säätiö: Asunnottomuus vähenee Suomessa edelleen – Asunto ensin -malli avainasemassa asunnottomuuden poistamiseksi
  Postilaki muuttuu: Tavoitteena turvata postinjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen 38 kunnalle 61 hankkeeseen
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Yhteensä 46 kestävää ja turvallista liikkumista edistävää hanketta käyntiin valtionavustuksilla
  Ympäristöministeriöltä avustusta 14 rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittavalle hankkeelle – viimeinen 1,5 miljoonan hankehaku auki 3.3. asti
  YM: EU-asetus nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä – kansallinen soveltamisohje julkaistu
  YM: Ohje vihreän siirtymän hankkeiden etusijasta lupakäsittelyssä valmis
  YM: Selvitys: Asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä on mahdollista tiiviillä yhteistyöllä
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Perusväylänpidon rahoitus, joukkoliikenteen tuki sekä kävelyn ja pyöräilyn tuet nousivat kuluvalla hallituskaudella
  Aktiivitilojen uusi rahasto käynnistyy
  Väylävirasto pyytää lausuntoja väyläverkon vuosien 2024-2031 investointiohjelman luonnokseen
  YM: Kiinteistö- ja rakentamisalan innovaatioilla ratkaistaan ilmastokriisiä – kevään hakukierroksilla jaossa vielä noin 12 miljoonaa euroa kehittämistukea
  YM: Uusi opas linjaa hyvät käytännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille
  YM: Sähkölämmitteisten taloyhtiöiden tuki lausuntokierrokselle
  Kuusi suurinta kaupunkia julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Valtion kannattaa tehdä isojen kaupunkien kanssa diili koko Suomen kasvun vauhdittamiseksi
  Korotukset aravalainojen vuosimaksuihin jätetään tekemättä vuonna 2023 – helpotusta asumisen kustannuspaineeseen
  Hallituspuolueet pääsivät sopuun sähköhyvityksen yksityiskohdista
  Ministeriryhmä: Valtion toimitilojen toimintavarmuutta erilaisissa poikkeustilanteissa kehitetään
  Selvitys: Suuret raideliikennehankkeet olisivat huomattavia investointeja ja niiden vaikutukset monipuolisia
  Selvitys: Suosituksia katuverkon liikenne- ja suoritelaskennan yhtenäistämiseen
  Raportti: Infrasektorin materiaalien kiertotalous säästäisi Euroopan laajuisesti jopa 6 miljardia euroa raakamateriaalikustannuksissa vuosittain 
  YM: Valtion tuella rakennetaan ja korjataan tuhansia kohtuuhintaisia asuntoja

   

  Raklilla vahva brändi ja maine hyvällä tasolla
  Raklin johtoryhmät ja toimikunnat kaudelle 2024–2025 nimetty
  Rakliin neljä uutta jäsentä
  Workplace Awards 2023: Suomen innovatiivisimpia työympäristöjä kehitetään aivoergonomia, vuorovaikutus ja tekoäly kärjellä
  Rakentamis- ja kiinteistöalalla vuosi 2023 ollut todella heikko – kiinteistömarkkinan odotetaan vilkastuvan ensi vuonna
  Järjestöt: EU:n ei tule säädellä yksityiskohtaisia keinoja rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
  Green homes: Vastuullista joulua – vinkit kestävämpään kuluttamiseen jouluaikaan
  KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri: Kiinteistökauppojen volyymi alamaissa
  Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa julkistettiin 17 uutta sertifioitua kiinteistöjohtajaa
  Rakentamisen kustannuksia vähentävän mittalaitteen kehittäjä Lenax Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla ja latauskaappeja valmistava Latauspolku Oy sai säätiön hallituksen kunniamaininnan
  Green homes: Voisitko lainata tavaran ostamisen sijaan?
  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö edelleen kasvussa
  ”Hallitus käy nyt rakentamisen esteiden kimppuun” – Ministeri Mykkänen käy läpi hallituksen linjaa, 35 % yrityksistä leikkaamassa henkilöstöään
  Kruunusillat voittoon Vuoden katutyömaa -kilpailussa
  Rakli onnittelee Antti Siika-ahoa valinnasta Keskustan puoluesihteeriksi
  Sitowise on vihreän suunnittelun edelläkävijä
  Vuokra-asuntosijoittamisen houkuttelevuus matalimmillaan sitten finanssikriisin
  Green homes: Taloudellisesti autolla 
  Rakli ei ole esittänyt asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden palauttamista 
  Green Homes: Kestävän liikunnan vaihtoehdot arkimatkojen kulmakiveksi
  Raklin jäsensivut uudistuvat
  Rakliin kaksi uutta jäsentä
  Recotechin lipunmyynti alkanut – nappaa käyttöösi alekoodi
  Hallituksen kaavailema kiinteistöveron nosto heikentää entisestään kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannetta
  Kiinteistöjohdon KJs-sertifikaatti osoittaa ammatillista pätevyyttä – sertifioinnin hakuaika auki syyskuun loppuun saakka
  Määränpäänä oma koti
  Rakennus- ja purkujätteistä halutaan hyödyntää uudelleen vähintään 70 prosenttia
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
  Raklilaiset toivottavat ihanaa kesää!
  Energiatehokkuussopimus kirittää kiinteistöalaa – energiaa on säästetty 335 000 kerrostaloasujan vuotuisen sähkönkulutuksen verran
  Hallitusohjelma huomioi laajasti rakennetun ympäristön tarpeet ja luo näkyvyyttä tulevaisuuteen
  Rakliin uusi jäsen
  Ajankohtainen koulutus uuden rakentamislain aiheuttamista muutostarpeista 3.10. – ilmoittaudu mukaan
  Liiketilojen keskitettyä hallintaa on harkittava kaupunkikeskustojen elinvoiman vahvistamiseksi

  Järkevää jäähdytystä kesäkuumalla
  Ella-Mari Moisio Raklin tiedottajaksi
  Workplace Awards 2023 -kilpailu nostaa parrasvaloihin vuoden parhaat työympäristöteot
  Kuntapäättäjät pitävät kaavoitusta kaupungin elinvoimaisuuden lähteenä, mutta näkevät siinä myös kipupisteitä
  Uudistunut RecoTech palaa marraskuussa
  Airbnb-majoittajille laadittu uusi ohjeistus
  Pääkaupunkiseudun rakentaminen vähenee voimakkaasti tänä vuonna 
  Yhä useampi ammattimainen kiinteistönomistaja ja rakennuttaja uskoo digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän
  KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri: Vallitseva taloustilanne näkyy kiinteistömarkkinoilla monin tavoin
  Alan järjestöt vaativat muutoksia lainsäädäntöön asumishäiriöihin puuttumiseksi
  Oulun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Toimistojen ja asuntojen käyttöasteet pysyneet Oulussa korkeina
  Raklin hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  Turun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Turun asuntorakentamisen volyymit pysyneet toistaiseksi korkeina
  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla on yli puoli miljoonaa neliömetriä tyhjillään
  Raklin hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla
  Rakli etsii kiinteistö- ja rakentamisalan näköalapaikalle tiedottajaa
  Uskallammeko munata vai meneekö pupu pöksyyn?
  Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvuvauhti hiipuu
  Korjausrakentaminen yleistyy – uusi ajoitusmalli tuo realismia aikatauluihin
  Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022
  Rakli pettyi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin äänestystulokseen
  Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uhkaa johtaa Suomessa massiivisiin rakennusten pakkokorjauksiin
  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Asuntojen vuokrat ja käyttöasteet nousussa rakentamisen hidastuessa Jyväskylässä
  Lean-rakentamisen hyödyt tulevat esiin työmaakierroksilla
  Ilmarisen Tomi Aimonen Raklin hallituksen puheenjohtajaksi
  Raklin uusi hallituksen puheenjohtaja uskoo yhteistyön voimaan
  Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa – lain vaikutukset käytäntöön vielä epäselvät
  Kukoistavat kaupunkikeskustat vaativat aktiivista kehittämistä ja kaavoittamista
  Raklin uusi klinikka etsii kaupunkikeskustojen vahvuuksia 
  Jäsenten tyytyväisyys Raklin toimintaan kasvanut
  Kiinteistö- ja rakentamisala julkaisi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tarvitsee maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä ja rakentamisesta vastaavan ministerin 
  ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta
  Talotekniikkavinkit pakkaskauteen
  Sään ääri-ilmiöt haastavat kiinteistönomistajat
  Rakennuttaminen 2023 -tapahtuma keräsi ennätysyleisön 
  Vuoden rakennuttaja 2023 on OP Kiinteistösijoitus Oy
  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultiksi Hannu-Pekka Seppäsen A-Insinööreistä
  Rakennuttamisen kehittäjä –tunnustus Senaatti-kiinteistöjen Juha Lemströmille

  Taalerin ensimmäiset EU-taksonomian mukaiset kiinteistösijoituskohteet valmistuneet
  Technopolis palkittiin Vuoden Energianerokas 2023 -tunnustuksella
  Nesteen Porvoon öljynjalostamo muutetaan asteittain uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi
  Colliers on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen
  Helsingin kaupunki valmistelee Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista
  Renor pienentää hiilijalanjälkeään mittavilla uusiutuvan energian investoinneilla
  Exilion suunnittelee aurinkovoimalaa Kaakkois-Suomeen Luumäelle
  Neste aloittaa aurinkovoiman käytön Porvoon jalostamolla
  Ruukki ja Honkarakenne toteuttavat ensimmäisenä maailmassa katon fossiilivapaasta teräksestä
  K-kauppojen energia- ja sekajätteen määrä puolittuu muovipakkausten keräyksen myötä
  Valmet ja Metsä Group kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille
  ABB: Teollisuus voi pienentää globaaleja hiilipäästöjä 11 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa vuosittain 437 miljardin dollarin säästöt
  Kauppakeskus Sellolle on myönnetty EB LEED PLATINUM -tason ympäristöluokitusFortum Recycling & Waste investoi hiili­diok­si­di­poh­jaisten muovien tuotantoon
  Aalto-yliopistokiinteistöt: Loistavat tulokset kampuksen energiansäästökampanjassa
  Osuuskauppa Keskimaa satsaa uusiutuvaan energiaan – sähköstä jo 85 prosenttia on peräisin tuulivoimasta
  Vaso on mukana EU-hankkeessa kehittämässä sähköisen liikenteen ratkaisuja
  Espoo ja 24 kumppania yhteisellä sitoumuksella kohti hiilineutraaliutta
  Veritas on liittynyt mukaan sijoittajien Nature Action 100 -yhteistyöaloitteeseen
  Tuusulan kunta mukana EU-rahoitteisessa vihreän siirtymän EcoCore-hankkeessa
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: Hervannan kampuksella tuetaan luonnon monimuotoisuutta
  Helsingin seurakuntayhtymä hyväksyttiin mukaan Vähähiilisten hankintojen akatemiaan
  Ruukki valmis toimittamaan maailman ensimmäiset rakennustuotteet fossiilivapaasta teräksestä
  Sirius toteutti EY:n uuden pääkonttorin poikkeuksellisilla ESG-ominaisuuksilla
  Stockmannin Tampereen tavaratalon sähkönkulutukseen mittava säästö valaistuksen uusimisella
  Lah­ti ra­ken­tuu ker­rok­sit­tain – kau­pun­ki pal­kit­tiin kes­tä­väs­tä ra­ken­ta­mi­ses­ta
  Neste kumppaneineen tuovat biopohjaiset polymeerit rakennusalalle
  Espoon kaupunki: Rakennuksen tietomallinnus voi säästää luonnonvaroja ja päästöjä 
  Espoon seurakuntayhtymä: Kellonummen hautausmaa on voittanut Green Flag Award -palkinnon
  Caverion: Lapset ja nuoret rakentavat energiatehokkaita kouluja
  ScanOcean tuo Nesteen laivapolttoaineen ensimmäisenä Ruotsin markkinoille merenkulkualan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
  Postin vastuullisuus jälleen parhaalla platinatasolla Ecovadiksen arviossa
  Finavia: Helsinki-Vantaalla pilotoidaan vetyä raskaan lentoasemakaluston käyttövoimana ensimmäisenä Euroopassa
  Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden luotaukset etenevät
  UPM:lle platinaa ja erinomaiset pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa
  Asuntosäätiön kaikki Espoon ja Kirkkonummen kiinteistöt lämpenevät päästöttömästi
  Riihimäen kaupunki suojelee luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita alueita
  Senaatti-kiinteistöt torjuu luontokatoa niityttämishankkeilla
  DNA hankkii tuulivoimaa Exilionin uudesta Palokankaan tuulipuistosta
  Citycon: Isoon Omenaan luodaan kestävät hankinnat ja palvelut mahdollistava kiertotalouskeskittymä
  Finavia: Helsinki-Vantaa valittu vuoden 2023 Euroopan parhaaksi lentoasemaksi
  HSY: Tieliikenteen ilmastopäästöt kasvoivat pääkaupunkiseudulla viisi prosenttia
  Ruukki toimittaa kaikkien aikojen ensimmäiset fossiilivapaasta teräksestä valmistetut rakennustuotteet
  Euroopan ensimmäinen biodiversiteettipuisto Turun Skanssiin
  Exilionin kiinteistöliiketoiminta saavutti huhtikuussa 2022 energiankäytössä hiilineutraaliuden
  Kojamo: Lumo-kotien asuntokohtainen hiilijalanjälki on puolittunut tavoiteltua nopeammin
  Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet Kuopiossa
  Turkuun avautuu 10 hehtaarin pörriäisbaana
  Turun ja Kaarinan seurakunnat: Luonnon monimuotoisuutta Henrikinkirkon ympäristöön nurmikoita niityttämällä
  SBB:n kiinteistöille myönnetty Rakennustiedon ympäristöluokitus
  Neste ottaa käyttöön vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen kahdessa uusiutuvaa dieseliä Ruotsiin kuljettavassa aluksessa
  Lähes kaikki kiertoon – Helsingin yliopiston kunnianhimoinen purkuhanke on käynnistynyt
  Antiloopin uusimmat aurinkovoimalat käynnistetty Ruoholahdessa ja Pitäjänmäellä
  Acre: Energiaa säästetty huomattavasti – yhteisön toimet ovat tuottaneet tulosta Aallossa
  Jyväskylän kaupunki edistää katutyömaiden esteettömyyttä – A-Insinöörit laati esteettömyysoppaan
  Senaatin energiansäästöohjelmalla miljoonasäästöt – työ jatkuu kesällä
  UPM Biochemicals vahvistaa toimiaan fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseksi kemianteollisuudessa laajentamalla uusiutuvien toiminnallisten täyteaineidensa jakeluverkostoa
  Cityconin ja Suomen UNICEFin yhteistyö tarjoaa asiakkaille ja paikalliselle yhteisölle helpon tavan auttaa
  SA­FA-pal­kin­to kes­tä­vän ym­pä­ris­tön edis­tä­mi­ses­tä Lah­den kau­pun­gil­le ja Tam­pe­reen ylio­pis­ton ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön tut­ki­muk­sel­le
  Posti siirtyi sähköön myös rekkakuljetuksissa – ensimmäinen sähköinen ajoneuvoyhdistelmien vetäjä käyttöön
  Trevianin hallinnoima Erottaja2 saavutti arvostetun BREEAM-sertifioinnin Excellent-tason
  Citycon on Financial Timesin Euroopan ilmastojohtajien kärkijoukossa jo kolmatta vuotta peräkkäin
  Fortum ja Microsoft etsivät innova­tii­visia ideoita vauhdit­taakseen Pohjois­maiden energia­siir­tymää
  Kemijoki Oy:n uudet pumppuvoimalaitokset ovat ratkaisu turvalliseen energiasiirtymään
  A-Insinöörit: Ympäristövastuullinen kiinteistöhanke tuottaa perustason hanketta paremmin
  Finavia ja Helen tuovat sähköautojen suurteholatausaseman Helsinki-Vantaalle
  Helen: Pelletti korvaa kivihiilen käyttöä Salmisaaressa
  Helen mukana uudessa aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymässä
  Neste avaa neljä uutta kevyiden ja keskiraskaiden sähköajoneuvojen suurteholatauspistettä
  Espoo hillitsee asumisen päästöjä siirtymällä uusiutuvaan kaukolämpöön
  UPM sähköistää tehtaidensa lämmön- ja höyryntuotantoa Suomessa ja Saksassa
  Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä
  S-Pankki liittyy jäseneksi Green Building Council Finland -järjestöön
  SATO lisää uusiutuvan energian tuotantoa kiinteistöissään
  Motiva: Yritykset investoivat yhä enemmän energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen
  Väylävirasto: Ilmastonmuutokseen sopeuduttava yhä aktiivisemmin väylänpidossa
  Citycon: Lippulaiva sai maailman ensimmäisenä keskuksena kultatason Smart Building -sertifikaatin
  Solo Sokos Hotel Helsingin rakennukselle LEED Platina-tason ympäristösertifikaatti
  Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ilmastopäästöt vähenivät lähes 30 prosenttia – kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä
  Gradialle ilmastotiekartta – tavoitteena hiilineutraali toiminta 2030 mennessä
  Suo­men en­sim­mäi­nen BREEAM Inf­rast­ruc­tu­re -ym­pä­ris­tö­luo­ki­tus myön­net­ty Vt12 Lah­den ete­läi­sen ke­hä­tien al­lians­siu­rak­ka­na to­teu­te­tul­le han­keo­sal­le
  Swecon uusi työkalu laskee hankkeelle suunnitellun rakennekokonaisuuden kustannuksen ja päästöt samanaikaisesti
  Antiloopin POOL-joustotilakonseptista Suomen ensimmäinen hiilineutraali toimitilaverkosto
  Avain Yhtiöt avasi ympäristöystävällinen betonielementtitehtaas Kouvolaan
  Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa
  Finavia: Kittilän ja Rovaniemen kentille Sustainable Travel Finland -merkki
  Fortum ja Outokumpu selvit­tävät mahdol­li­suuksia teräs­teol­li­suuden hiili­diok­si­di­pääs­töjen vähen­tä­mi­seksi
  Wärtsilän moottori toimii ensimmäisenä maailmassa 25 tilavuusprosentin vetyseoksella
  A-Insinöörit – Lapinlahden ja Reisjärven tuulivoimaloiden ympäristöselvitykset alkavat
  Antiloopin kiinteistöille Ruoholahdessa ja Hakaniemessä BREEAM In-Use Excellent -ympäristösertifikaatit
  Arkta Reposen rakentamalle kerrostalolle Asunto Oy Helsingin Kommodorille myönnettiin Rakentamisen Ruusu 2022 -palkinto
  Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa
  Fimpec mukana hiili­negatiivisen betonin Carbonaide-valmistus­menetelmän kehittämisessä
  Finnair vähentää Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevien lentojensa kasvihuonekaasupäästöjä Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella
  Premicon rakennuttamalle kiinteistölle Suomen ensimmäinen asuinkerrostalojen toteutusvaiheen BREEAM-sertifikaatti
  Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 2027
  Vihreää energiaa aurinkosähköllä – Tallberg ja EcoReal yhdistivät voimiaan
  Joen­suu aut­taa yri­tyk­siä ke­hi­tä­mään vä­hä­hii­lis­tä lii­ke­toi­min­taa
  Consolis Parma, Metsä Wood ja Arkta hakevat yhdessä vähähiilisempiä ratkaisuja rakentamiseen
  Helen kiihdyttää investointeja aurinkoenergian tuotantoon – teollisen mittaluokan aurinkopuisto nousee Lohjalle ensi vuoden aikana
  Lah­teen EU-ra­haa kes­tä­vän työ­mat­ka­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen
  Swecolle on myönnetty teräsrakenteiden palosuojauksen tuotesertifikaatti ensimmäisenä suunnittelutalona Suomessa
  Tampere sai kansainvälisen tunnustuksen ilmastotyöstään
  HOK-Elanto mukana sähkönsäästötalkoissa: säästöä 165 omakotitalon koko vuoden energiankulutuksen verran
  Lahden kaupungin energiansäästöohjelmalla on ollut alkuvuonna selvä säästövaikutus
  OP Ryhmä vähensi energiankulutustaan noin 9 prosentilla loppuvuoden aikana
  Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua helpottamaan uusiutuvien polttoaineiden käytön seurantaa
  Kesko: Hyvinkään logistiikkakeskukseen rakennetaan oma aurinkovoimala
  Wärtsilän joustava voimantuotantoratkaisu edistää siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön Latinalaisessa Amerikassa
  HSY mukana Helsinki Biochar Project -hankkeessa
  Tapiolan Hohka on saavuttanut Platinum-tason LEED-ympäristösertifikaatin
  Finavia tavoittelee toiminnassaan lähivuosina nettonollahiilipäästöjä
  Finavia on rakentanut Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanalaisen kosteikon, joka parantaa vesienhallintaa
  GEM Propertu: Ekologinen ja hybridityöskentelyyn sopiva toimisto valmistuu keväällä 2023 Ilmalantorin laidalle
  Hemsöltä entistä kattavampaa tietoa ympäristövaikutuksista – EU-taksonomian kriteerejä jo käytössä uudis- ja peruskorjaushankkeissa
  Neste maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa 17. kertaa peräkkäin
  Yrjö ja Hanna -säätiö rakennuttaa Jyväskylän Kuokkalaan puukerrostalokorttelin

  Helen Oy: Hukkalämmöillä merkittävä rooli kestävässä energiajärjestelmässä – Katri Valan lämpöpumppulaitos lämmittää jopa keskikokoisen kaupungin
  Oulun kaupungin kiinteistöt siirtyvät hiilineut­raaliin kaukolämpöön
  Aalto-yliopistokiinteistöt: Yli 80 prosenttia kampuksen energiansäästötavoitteesta saavutettu
  Granlund: Energiankierrätys leikkaa jopa 95 prosenttia lämmönkulutuksesta
  Wärtsilän nesteytysosaamista merkittävään energiasiirtymähankkeeseen Suomessa
  HOK-Elanto: ​​Prisma Viikin katolla käynnistyi valtava aurinkovoimala​
  Fortumin Suomen ensimmäinen aurinkovoimahanke suunnitteilla Virolahdelle
  HOAS: Energia päästöttömäksi jo tämän vuoden aikana!
  Fortumin Vermon laitos on käynnis­tynyt – lajissaan Suomen suurin tuottaa kauko­lämpöä ilmasta
  Telian datakeskus lämmittää tuhansia koteja Helsingissä
  Fortum ja KHNP solmivat aieso­pi­muksen ydinvoi­mayh­teis­työstä
  Helen: Helsingin kaapelihanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen
  Helen: Hanasaaren B-voimalaitos lopettaa toimintansa
  Kemijoki Oy on ottanut käyttöön vesivoiman tuotantoa tehostavan sähkövaraston Kurkiaskan voimalaitoksella
  Helen: Salmisaaren B- voimalaitoksen tuotantokäyttöä jatketaan 1.4.2025 saakka
  Elisan kehittämästä sähkövarastointiratkaisusta tulossa Euroopan suurin hajautettu virtuaalivoimalaitos
  Fingrid: Suomalaiset ovat jatkaneet sähkön säästeliästä käyttöä tammikuussa
  Fingrid: Sähköjärjestelmän tukeen ilmoittautuneiden joustokyky jo 500 megawattia
  STUKilta vihreää valoa Fortumin Loviisan ydinvoi­ma­lai­toksen käytön jatkolle
  Senaatin energiansäästöohjelma tuonut jo lähes 2 milj. euron säästöt – virkamiehiltä 10 000 säästöideaa

  A. Ahlström Oy hankkii enemmistöosuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä
  Catella neuvonantajana Kampissa sijaitsevan historiallisen kiinteistön myynnissä
  JLL Toimi S-Pankin neuvonantajana asuntoportfolion myynnissä
  JLL toimi eQ:n neuvonantajana 17 palveluasumiskiinteistön myynnissä Nrep:lle
  Espoo kaupunki myi Microsoftille maata Hepokorvesta datakeskusta varten
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Venäjän Turun pääkonsulaatin käytössä olleen kiinteistön Turun kaupungille
  Sitowise ja Ahlman Group yhdistävät ympäristö- ja luontoselvitysosaamisensa 
  Sitowise kasvattaa vastuullisuusosaamistaan ostamalla Positive Impact Oy:n
  Senaatti on myynyt merkittävän kehityskokonaisuuden Otaniemessä Newil&Baulle ja Kusinkapitalille
  Evli laajentaa rahastovalikoimaansa ostamalla enemmistön Zenito Oy:stä
  Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota
  Riihimäki ostaa Senaatin Asema-alueet Oy:ltä alueen
  Catella neuvonantajana varastokiinteistön myynnissä Vantaalla
  Lahden Talot on myynyt kiinteistön Kilpiäisistä
  Osuuskauppa Keskimaa on ostanut Jämsänkoskelta kiinteistön
  Senaatin Asema-alueet Oy myy Oulun Asemakeskuksen alueen kaupungille
  Tamperelainen Projektivisio osaksi Granlundia
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana light industrial -kohteen myynnissä Espoossa
  Catella neuvonantajana Tennispalatsin myyntiprosessissa
  Kesko ostaa Espoontorin kauppakeskuksen
  Nrep ostaa enemmistöosuuden puolalaisesta logistiikkakehittäjästä 7R SA:sta
  UPM Biochemicals ostaa SunCoal Industries -yhtiön
  Valmet vahvistaa automaatiotarjoomaansa ostamalla Siemens AG:n prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan
  JLL toimi Ylvan neuvonantajana Helsingissä sijaitsevan toimistokiinteistön myynnissä
  Caverion kasvaa asiantuntijapalveluissa ostamalla Kiwa Inspectalta liiketoimintaa
  Nrep ostaa tunnetun toimistokiinteistön Espoon Keilaniemestä
  A-insinöörit: Arkkitehtuuritoimisto B&M yhdistää voimansa AW2:n ja Konkretin kanssa
  Evlin kiinteistökehitysrahasto ostaa Edita Groupilta Helsingin Kuninkaantammessa sijaitsevan kiinteistön
  GHS Group sulautui A-Insinööreihin
  S-Pankki ostaa Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot
  Y-Säätiö osti kolme kiinteistöä VVO Hoivakiinteistöt Oy:ltä
  Newsec neuvonantajana kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökaupassa Lahdessa
  Aktiivihallit II Ky on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa ostamalla kaksi kiinteistöä Kehä III:n varrelta
  Catella neuvonantajana varastokiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyssä
  Evli Vuokratuotto on ostanut Helsingissä sijaitsevan lähipalvelukeskuksen
  Olo Asunnot hankki kuusi asuinkiinteistöä Vaasasta
  Kruunuasunnot myy 1200 asuntoa käsittävän kiinteistökokonaisuuden
  Senaatti-kiinteistöt myy keskustakorttelin Turussa
  Trevianin hallinnoima Agore Kiinteistöt on myynyt Joensuun Torikatu 29 kiinteistön, Colliers myyjän neuvonantajana
  Caverionin palvelut turvajärjestelmiin ja turvallisuuden hallintaan kasvavat – Visi Oy on nyt fuusioitu
  Retta Isännöinti on ostanut Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy:n
  Sweco ostaa Neva Arkkitehdit
  Auratumin hallinnoima AKR Tuotto Ky on myynyt Hämeenlinnassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen
  Tristanin hallinnoiman rahaston ja Catella Asset Management Oy:n yhteisyritys ostaa logistiikkakeskuksen Hämeenlinnasta
  JLL toimi S-Pankin neuvonantajana asuntoportfolion myynnissä
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Hämeenlinnan Moreenin logistiikkakiinteistökaupassa
  Rakennuttajatoimisto HTJ ostaa FinestCon Oy:n liiketoiminnan
  Trevian Ilmarisen neuvonantajana Oulun betonielementtitehtaiden kaupoissa
  Catella on saanut päätökseen viisivuotisen myyntistrategian 24 kohteen kiinteistösalkusta
  EcoReal ostaa kotimaisen KnowTek Oy:n
  Senaatti-kiinteistöt: Espoon Otaniemessä sijaitsevalle toimisto- ja laboratoriokiinteistölle uusi omistaja
  UPM on myynyt kaikki liiketoimintonsa Venäjällä Gungnir Wooden Products Tradingille
  Tuusula teki historiansa suurimman yritystonttikaupan – tontti myytiin Alfaroc Logisticsille
  VP Facilities Oy Ab: Vaasan yliopisto ostaa EnergyLab-kiinteistön Palosaarella
  Senaatti-kiinteistöt myy terveyskeskuskiinteistön Otaniemestä
  JLL toimi WasaGroupin neuvonantajana Kuopion Neulamäen pelastusaseman myynnissä
  Kesko ostaa ruotsalaisen aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppiaan Zenitec Swedenin
  LähiTapiola ostaa enemmistöosuuden Suomen Vahinkovakuutuksesta
  Neulamäen uusi pääpelastusasema siirtyy Nordisk Rentingin omistukseen Kuopiossa
  Senaatti-kiinteistöt myy maanmittauskonttorin korttelin Hämeenlinnassa
  Uusi rakennesuunnittelun yksikkö pääkaupunkiseudulle – Insinööritoimisto J. Sund osaksi A-Insinöörejä 
  Taloyhtiöpalvelumme vahvistuvat pääkaupunkiseudulla – Frontago osaksi A-Insinöörejä
  Espoon kaupunki: Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Uusia asuintaloja Niittykumpuun, Olariin ja Espoonlahteen
  Antilooppi myy Helsingin Takkatie 1 toimistokiinteistön Corumille
  Senaatti-kiinteistöt: Kuopion kirjatalon kiinteistö vaihtaa omistajaa
  Senaatti-kiinteistöt myy Eteläesplanadilla sijaitsevan toimistokiinteistön
  Turun Teknologiakiinteistöt osti Biolinja 2:n
  Tallberg myi kiinteistön Espoosta
  Senaatti-kiinteistöt ja Avara sopimukseen kiinteistökaupasta Pasilassa
  Senaatti-kiinteistöt myy kehitettävää kokonaisuutta Otaniemessä
  Arkkitehtitoimisto Konkret on liittynyt yrityskaupalla A-Insinöörit -konserniin
  Caverion vahvistaa asemaansa energiasektorilla – TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan yritysosto on toteutettu
  Fa­zer ja Lah­ti al­le­kir­joit­ti­vat kiin­teis­tö­kau­pan esi­so­pi­muk­sen
  Kemira vahvistaa palvelutarjontaansa ja ostaa prosessien optimointiin erikoistuneen SimAnalyticsin
  Onvest vahvistaa merkittävästi puurakentamisen liiketoiminta-aluettaan

  Boost Brothers mukana Vantaan ratikka -hankkeessa
  Ceino Kiinteistöhallinta Oy kiinteistöjohtamisen kumppaniksi Castellumin kohteisiin
  Hemsö ja Senaatti-kiinteistöt solmivat vuokrasopimuksen Helsingin oikeustalosta Salmisaaressa
  Valmet ja Saipem solmivat aiesopimuksen hiilineutraalisuuteen tähtäävien integroitujen ratkaisuiden kehittämiseksi
  Sweco toteutussuunnittelijaksi Metsä Groupin Äänekosken Kerto LVL -tehtaaseen 
  Ramboll mukana Suomen ainoassa New European Bauhaus-hankkeessa
  Sweco ja Turku Energia sopimukseen EPCM-projektista 
  Sweco mukana suunnittelemassa uuden ajan pienydinvoimaloita Suomeen
  Redeven omistamalle Myllykosken entiselle tehdasalueelle rakentuu atNorthin miljardiluokan datakeskus
  Neste ja Eppendorf solmivat strategisen kumppanuuden uusiutuvien laboratoriomuovien tuotesarjan kehittämiseksi
  Kaupunkiliikenne: Länsi-Helsingin raitiotiehanke etenee – laajan kokonaisuuden toteutusmuodoksi ehdotetaan allianssimallia
  Sitowise: Nivavaaran koulualueelle uusi monitoimitalo
  Presidentti Mauno Koiviston muistomerkin rakennetta työstettiin A-Insinöörien digitaalisessa laboratoriossa
  AFRY: Espoon kaupunkirata parantaa Helsingin ja Turun välistä junaliikennettä
  Caverion valittiin Fingridin Lapin alueen sähköasemien kunnossapidon kumppaniksi
  Hemsö ja Turku solmivat vuokrasopimuksen Turun kansainvälisen koulun uusista tiloista
  Kaupunkiliikenne Oy: Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli valmistuu
  SOK: Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa
  VR voitti uuden junaliikennöintisopimuksen Ruotsissa
  Metsähallitus ja Vattenfall sopivat Korsnäsin merituulivoimahankkeen laajentamisesta
  Caverion vastaamaan Adara Pakkaus Oy:n tuotantolaitoksen kunnossapidosta
  Boost vastaa kustannusten hallinnasta Helsingin Sataman kehittämisohjelmassa
  Arktalle liki 7 miljoonan euron päiväkotihanke Helsingissä
  ABB ja Altilium ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen akkuteollisuuden kierrätyshankkeita koskien
  Tata Steel ja ABB tutkivat yhdessä teknologioita pienentääkseen teräksen tuotannon hiilijalanjälkeä
  Caverion toteuttaa Fingridille kolmen voimajohtoprojektin kokonaisuuden Uudellamaalla
  Fingrid ja Fimpec yhteis­työhön kaasu­turbiini­yksiköiden siirto­hankkeeseen
  Metsähallitus: Oulun Sanginjoen luonnonsuojelualueen laajan rakennushankkeen urakoitsija valittu
  SOL konserni tähtää vastuullisuustyön edelläkävijäksi yhdessä EcoRealin kanssa
  AFRY suunnittelukumppanina biojalostamohankkeessa
  Boost Brothers Oy mukana Turun raitiotien allianssin hankintavaiheessa
  JLL PwC:n taloudellisena ja teknisenä neuvonantajana uudessa pääkonttorihankkeessa
  Ramboll ja United Bankersin erikoissijoitusrahasto yhteistyöhön uusiutuvan energian hankkeiden edistämiseksi
  Valmet on saanut merkittävän tilauksen useista teknologioista Liansheng Pulp & Paperilta Kiinasta
  Boost mukana Sipoon Nikkilän kartanon kehittämishankkeessa
  Fingridin varavoimalaitosten kunnossapitotoimittajaksi Caverion
  AFRY mukana Laakson yhteissairaala -hankkeessa infrarakentamisen asiantuntijana
  JLL CSC:n kaupallisena ja teknisenä neuvonantajana uudessa pääkonttorihankkeessa
  Ramboll isännöimään Pohjois-Suomen junarataverkostoa
  Fimpec oli rakennuttamassa Koskisen uutta puunjalostusyksikköä osana tilaajan organisaatiota
  Sponda kehittää PlayStation Studios -perheeseen kuuluvalle Housemarquelle yhden pohjoismaiden isoimmista pelialan pääkonttoreista
  Sweco suunnittelee Helenille Eiranrannan ja Salmisaaren laitosten lämpöpumppu- ja sähkökattilaratkaisut
  AFRY vastaa suunnittelusta vaativassa siltarakentamisen hankkeessa
  Ramboll on suunnitellut Kivistön uuden palvelukeskuksen valotaideteokset
  Helen on sitoutunut työmaiden päästöjä vähentävään green deal -sopimukseen
  Metsä Groupin uusi biotuote­tehdas Kemissä käynnistyi – Fimpec vastasi rakennut­tamisesta ja asennus­johtami­sesta
  Sweco mukana Tampereen ratikan laajennusta toteuttavassa PIRKKO-yritysryhmittymässä
  Arkta Rakennuskultti rakentaa Helsingin Käpylään 500 oppilaan Kottby Grundskolanin
  Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus valmistui
  Hartela rakentaa 359 asunnon korttelin Hoasille Keski-Pasilaan
  Ilmarinen: Helsingin Postitalon remontti alkaa
  Espoon Asunnot allekirjoitti NHK Rakennus Oy:n kanssa urakkasopimuksen
  Logicor rakennuttaa uutta logistiikka- ja varastotilaa Vantaan Hakkilaan
  Senaatti ja Peab solmivat sopimuksen Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennushankkeesta
  Senaatti-konserni: Kansallismuseossa käynnistyy mittava lisärakentaminen ja peruskorjaushanke syyskuussa
  Kaupunkiliikenne Oy: Koskelan varikon kehitysvaihe on käynnistynyt
  EcoRealin ja Nordika Management Oy:n uusi sopimus teknisestä manageerauksesta
  Colliersista kauppakeskus Kluuvin manageri
  Sweco rakennuttajakonsultiksi Satamatunnelihankkeeseen ja Länsisataman Laituri- ja kenttähankkeeseen
  A-Insinöörit: Suomalainen suunnitteluallianssi tukemassa Romanian sairaalakannan uudistusta
  AFRY kehittämään isoja maatuulivoimahankkeita Baltiassa
  Väylävirasto: Helsinki–Riihimäki-ratahanke sai CEF-tukea 40,34 miljoonaa euroa
  Ylva: Lyyra-korttelin hotelli- ja asuinrakennukselle kehitysrahoitus
  Vantaan kaupunki ja Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät kehittävät Jokiniemen aluetta yhteistyössä
  EcoReal: KnowTek Yo sopimukseen uuden DHL Express -logistiikkakeskuksen ja LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta
  Granlund: E3-hankkeen alustavien tutkimustulosten mukaan puhtaan ilman tuotto ehkäisee tehokkaasti virusinfektioita
  Sitowise suunnittelemaan Länsisataman laiturialueen muutoksia
  Fortum ja Vantaan Energia ovat sopineet lämpökaupasta kaukolämpöverkkojen välillä
  Varma käynnistää toimitilan rakentamisen Espooseen – Keilaniemen Portista toimistokeskittymän maamerkki
  AFRY valittiin Tampereen silta- ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimuskumppaniksi
  Sweco oli kehittämässä Stora Ensolle muuntojoustavan puurunkokonseptin hotelli- ja toimistokäyttöön
  HUS Kiinteistöt järjestää asumispalvelut Uuden lastensairaalan tehohoidon pilottihankkeeseen
  Kauppakeskus Ristikko Colliersin johdettavaksi
  ABB toimittaa linjakäyttöratkaisut Stora Enson Oulun tehtaalle
  Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Skanska allekirjoittivat sopimuksen Pasilan Länsitornialueen toteuttamisesta
  AFRY suunnittelukumppaniksi Fortumin fossiilivapaan vedyn selvityshankkeeseen Raahessa
  Helen ja muut johtavat energiayhtiöt Suomessa yhdistävät voimansa teollisen vetylaakson kehittämiseksi
  Espoon kaupungin ja Destian ympäristöystävällinen yhteistyösopimus Espoonlahti-Finnoon alueella
  Trevian: Kuntatalon kortteliin Kalliossa suunnitellaan perheasuntoja
  VAV Asunnot rakennuttaa Joutsenmerkityn kerrostalon Hiekkaharjuun
  Neste ja Destia pilotoivat päästöjä vähentävää ratkaisua Helsingin Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa
  UDT Tech­no­lo­gies Oy ja Lah­den kau­pun­ki yh­teis­työ­hön lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan in­no­va­tii­vi­sek­si ke­hit­tä­mi­sek­si
  Senaatti-kiinteistöt käynnistää Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa peruskorjaus- ja uudistustyöt
  Espoon kaupunki: Tapiolan suuralueelle on suunnitteilla viisi uutta puistoa
  Fortum jatkaa vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitokumppanuutta Caverionin kanssa
  Fimpec vastasi projektin­johto­tehtävistä Kuhankosken vesivoima­laitos­hankkeessa
  Espoon kaupunki edistää Kaupunkirata-hanketta
  S-Pankin ja noste.io:n yhteistyö syvenee – noste.io Toimitilarahaston kehittäjäkumppaniksi
  Senaatti-kiinteistöt: Lappeenrannan virastotaloon valmistuu julkisen hallinnon yhteinen palvelupiste
  Helen rakentaa vetylaaksoa yhdessä muiden Itämeren alueen toimijoiden kanssa
  Keskon uuden logistiikkakeskuksen peruskivi muurataan Hyvinkäällä
  Senaatti-kiinteistöt: Karjalan lennoston kasarmirakennuksen peruskorjauksesta luovutaan ja uudisrakentamista suunnitellaan
  Sveitsiläinen Swiss Life Asset Managers on valinnut Colliersin kiinteistöjohtamisen kumppanikseen Suomessa
  Caverionin ja Finnairin kumppanuus kiinteistöjen teknisessä huollossa ja kunnossapidossa jatkuu uuden sopimuksen myötä
  Harvard Business School valitsi Helenin hankekumppanikseen
  Kojamolle uusi 425 miljoonan euron suuruinen rahoitussopimus
  Neste juhlistaa Singaporen jalostamon laajennuksen avajaisia ja perustaa uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjun Changin lentoasemalle
  Retta jatkaa Ilmarisen kiinteistöjohtamisen kumppanina 
  Valmet on allekirjoittanut palvelusopimuksen UBE Corporationin kanssa Espanjassa
  Antiloopille kaksi merkittävää rahoitussopimusta
  EcoReal ja Ilmarinen jatkavat yhteistyötään teknisessä manageerauksessa
  EcoReal ja Sanoma Manu yhteistyöhön uudella teknisen manageerauksen sopimuksella
  NREP: Vuosaaren K-Supermarket laajentuu K-Citymarketiksi
  Senaatti aloittaa Porin uuden oikeustalon rakentamisen
  Senaatti-kiinteistöt: Ivalon kasarmialueelle valmistui uusi materiaalikeskus
  Senaatti-kiinteistöt: Oulun entisen oikeus- ja poliisitalon purkutyöt alkavat
  Valmet toimittaa hakkeen pesu- ja kuidutinjärjestelmän ARAUCOlle Meksikoon
  Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän uusinnan Sabiyan voima- ja vesilaitokselle Kuwaitiin
  Colliers ammattikorkeakoulu Laurean avainkumppaniksi
  Swecolta prosessisuunnittelua yhteen Norjan ensimmäisistä akkutehtaista
  A-Insinöörit ja Elomatic tiivistävät yhteistyötä teollisuuden suunnittelussa ja konsultoinnissa
  Suosioon nousseet Stella Business Parkin POOL-joustotilat laajenevat toukokuussa
  Boost Brothers kehittämässä rakennusten älyvalmiutta
  Granlund: Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena
  Exilionin tuulipuistojen teknisen hallinnoinnin yhteistyökumppaneihin muutoksia
  Tallbergilla kaavamuutoshanke Myllypurossa, suunnitteilla uusi hybridikortteli
  Rajavartiolaitos ja Senaatti kehittävät Rajavartiolaitoksen merellisiä toimintaedellytyksiä Nauvon Pärnäisissä
  Senaatti-kiinteistöt: Raja- ja merivartiokoulun laaja peruskorjaus alkaa
  Valmet toimittaa avainteknologiat Henan Longyuan Paperin testlainerilinjalle Kiinaan
  Vaasa saa uuden päiväkodin rakentamisen yhteistoiminnalla
  Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja Helsingin Verkkosaareen
  Fimpec oli suunnitte­lemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista biopolymee­rien tuotanto­laitosta Chemigate Oy:lle
  Neste ja Q8 tuovat yhdessä Neste MY Uusiutuvan Dieselin Tanskan markkinoille
  Senaatti-kiinteistöt: Kouvolaan toteutetaan valtion toimijoiden yhteinen työympäristö ja asiakaspalvelu
  Wärtsilä valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi yhteen Australian suurimmista energian varastointiprojekteista
  Caverion uusii Turun linnan ilmanvaihdon
  AVIA Real Estate Oyn kiinteistojen tekniset huollot ja palvelukeskus jatkossa ISSn vastuulla
  EcoReal toteutti aurinkosähköjärjestelmän Tallbergin omistaman kiinteistön katolle
  Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Järvenpään kaupunki, Mestaritoiminta Oy ja Järvenpään Mestariasunnot Oy ovat tehneet energiakumppanuussopimuksen, joka kehittää innovatiivisella tavalla kiinteistöjen energiatehokkuutta
  Kuopion kaupunki: Savilahden projekti etenee
  Vanhan Varikon asuntorakentaminen alkaa

  Premico toimi Cityconin kaupunkikeskus Lippulaivan vuokra-asuntojen rakennuttajakonsulttina
  Senaatti-kiinteistöt: Rajavartiolaitoksen kasarmialueella Ivalossa vietettiin harjannostajaisia
  Senaatti-kiinteistöt: Panssariprikaatin kasarmi 125:n perusparannus on valmistunut
  Senaatti-kiinteistöt: Hämeen linnan kulttuurihistoriallisesti merkittävä kiviholvisilta peruskorjataan
  Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Skanska neuvottelutulokseen Pasilan Länsitornialueen toteuttamisesta
  Boost Brothers: Orimattilan kouluhankkeessa peruskorjattiin Erkko-lukiossa olevia tiloja ja rakennetaan uusi moderni yhteiskoulu
  Visma Real Estate Oy muuttaa Salo IoT Campukselle
  Senaatti-kiinteistöt: Kansallismuseon lisärakentaminen alkamassa syksyllä
  Patrian ja Caverionin pitkäjänteinen yhteistyö jatkuu – uusi sopimuskausi käynnistyi
  Geolämpöä kiinteistöihin – Caverion ja St1 Lähienergia yhdistävät nyt osaamisensa suurkiinteistöjen maalämpöprojekteissa
  EcoRealin ja Taaleri Kiinteistöjen yhteistyö jatkuu – uusi sopimus tekniseen manageeraukseen
  Neste ja Terntank allekirjoittivat sopimuksen kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen
  Senaatti-kiinteistöt: Kuusamoon on valmistunut uusi poliisitalokonseptin mukainen poliisiasema
  Senaatti-kiinteistöt: Mikkelin lääninhallituksen talo saa uuden vesikaton tulevana kesänä
  A. Ahlström Kiinteistöt on valinnut Caverionin kumppanikseen johtamaan kiinteistöjensä ylläpidon palveluita
  EcoRealin ja Avian yhteistyö syvenee uudella energiaremontilla
  Fortum ja Rolls-Royce SMR kartoit­tavat yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia pieny­din­voiman osalta Suomessa ja Ruotsissa
  EIR:n ja OP Ryhmän välinen InvestEU-sopimus vauhdittaa vihreää siirtymää ja mahdollistaa 200 miljoonan euron lainatakaukset suomalaisyrityksille
  Sitowiselle kaksivuotinen Senaatin tietopalvelukonsultoinnin sopimus
  Sweco suunnittelee Suomen ja Ruotsin huoltovarmuutta parantavan ratahankkeen Laurilasta Haaparantaan
  Caverion toimitti puhdastilat Nexperialle Saksassa
  Citycon: Myyrmannin keskuksen mittava muutosprojekti alkaa
  Varman vuokra-asuntojen kiinteistöjohtamisen kumppaniksi Colliers
  Newsecin ja eQ:n yhteistyö jatkuu uuden sopimuksen myötä
  Osuuskauppa Keskimaa: Noin 120 korkeatasoista majoitushuoneistoa ja ravintola Himoksen länsirinteiden välittömään läheisyyteen
  Premico ja Mangrove ovat sopineet kahden asuinkerrostalon rakentamisesta Turun Harppuunakortteliin
  Salo IoT Campus ja ISS Palvelut aloittavat kattavan yhteistyön
  Sitowise kumppanina synkronikompensaattoria suojaavan rakennuksen suunnittelussa
  Teknologiakiinteistöjen uusi siivouspalveluiden tuottaja on N-Clean
  EcoRealin ja Kampin Keskuksen yhteistyö laajentuu RAU-saneeraukseen
  Senaatti-kiinteistöt ja Vanhan Vaasan sairaala ovat käynnistäneet 48-potilaspaikkaisen uudisrakennushankkeen
  Hemsö rakennuttaa Herttoniemeen uuden päiväkodin – uudisrakennukseen tilat 224 lapselle
  Fortum ja SSAB syven­tävät yhteis­työtä metal­lin­kier­rä­tyk­sessä Raahessa
  Fortum valittu toteut­tamaan puukuidun poistoa Näsijär­vestä
  Neste toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta Wizz Airille
  A-Insinöörit: Entinen asevarikko Kuopion Savilahdessa muuntuu liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaksi
  A-Insinöörit, Rakennustieto ja SBB uudistavat yhdessä käytönaikaista RTS-ympäristöluokitusta
  Tuusulan kunta on allekirjoittanut WasaGroup Oy:n ja WasaCon Oy:n kanssa sopimuksen Peltokaaren päiväkodin toteuttamisesta vuokrahankkeena
  Finavia jatkaa Kuopion lentoaseman liikennealueiden perusparannusta
  Hemsön omistaman Mäntymäen perhetukikeskuksen peruskorjaus käynnistyi Turussa
  Entistä nopeammat yhteydet Haminaan – Telian ja DNA:n 5G-verkon rakennus alueella alkaa
  Hakaniemeen valmistuvan Lyyra-korttelin ensimmäinen osa on otettu käyttöön
  Valtio­neu­vosto myönsi Fortumin Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­selle uuden käyttö­luvan
  Boostin laatima hankesuunnitelma uudistaa Järvenpään yhteiskoulua
  Helsingin kaupunki: Mannerheimintien peruskorjaus alkaa maaliskuussa – urakoitsijaksi valittu VM Suomalainen Oy
  S-Pankki ja Fennia suunnittelevat toimistorakennuksen uudistamista Helsingin ydinkeskustan yhdessä vanhimmista kaupunginosista
  Senaatti-kiinteistöt: Karjalan lennoston kasarmirakennuksen laajennusosa valmistui, kasarmin perusparannus alkaa maaliskuussa
  Espoon kaupunkirata -hankkeella etsitään ratkaisuja kustannustason nousuun
  Kemiran, Ahlström Capitalin, Kirkon Eläkerahaston ja Aktia Henkivakuutuksen Erica-hanke käyntiin Espoon Finnoossa
  Arkta rakentaa 34 asunnon kerrostalon Evli Residential II Ky:lle Tampereen Lamminpäähän
  Caverion ja Fira toteuttavat Tuusulan Rykmentinpuiston kampuksen elinkaarihankkeena
  Caverion toteuttaa talotekniikkaa toimistokampukseen Munchenissa
  Salo IoT Campus on käynnistämässä energiatehokkuushanketta Kuutio-rakennuksessa yhteistyössä Enerzin kanssa
  VAV-konsernin rakennuttama uusi asumistukiyksikkö on aloittanut toimintansa Vantaan Koivuhaassa
  A-Kruunun hanke lähtee rakenteille Helsingin Sompasaaren eteläisimmässä kärjessä Nihdissä
  Boost Brothers laati hankesuunnitelman uudelle Toijalan ala-asteen koululle
  Helsinki jatkaa palvelukiinteistöjen muuttamista energiatehokkaiksi Caverionin kanssa
  Vaasan yliopiston kampuk­selle Fortumin omava­rainen sähkö­mark­kinaa hyödyntävä energia­rat­kaisu
  Neste ja CINEA allekirjoittivat EU:n innovaatiorahaston rahoitussopimuksen kemiallisen kierrätyksen PULSE-hankkeelle
  Senaatti on valinnut Varastokirjaston uuden toimitalon toteuttajaksi SRV:n
  Sweco voitti nipun radanpidon puitesopimuksia Väylävirastolta
  Tampereen kaupunki: Pyynikin uimarannan huoltorakennuksen rakentaminen alkaa huhtikuussa
  Tampereen Ojalaan rakennetaan uusi päiväkoti ja koulu
  Turun kaupunki: Pääskyvuoren koulun vanhan osan yhteyteen valmistuu ensi kesänä uudisrakennus
  Avain Asunnot rakennuttaa Kuopion Pirttiin uusia asumisoikeusasuntoja
  Avain Asunnot rakennuttaa Kaarinaan uusia asumisoikeusasuntoja
  Technopolis jatkaa yhteistyötä Caverionin kanssa Ruotsissa ja Norjassa
  Caverion huoltaa, valvoo ja optimoi Satakunnan Osuuskaupan kauppojen ja ravintoloiden kylmälaitteet jatkossakin
  Caverion toteuttaa energiatehokkaat toimistotilat Liettuan rekisterikeskukselle
  Ilmatar Offshore valitsi Rambollin Ahvenanmaan YVA-kumppaniksi
  Senaatti-kiinteistöt: Luonnonvarakeskuksen biokaasulaitosalueen rakennustyöt alkoivat Jokioisilla

  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku jatkuu
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hintaennuste laskee hieman edellisestä
  Nordean Yrityspankkibarometri: Yritysten näkymät heikentyneet — rahoituksen kysynnän kasvussa varovaista optimismia
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen kiihtyy
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi vähenemistä
  MANK infrasuhdanne: Nyt on oikea aika investoida infraan
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen jatkui
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Kauppa piristyy vasta vuoden 2024 lopulla
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laski yli kahden vuoden nousun jälkeen
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu edelleen hidasta
  PTT: Talous supistuu ja alijäämä kasvaa – hallituksella on edessään iso urakka hillitä sote-menoja
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi kasvua koko Suomessa
  OP: Vastikkeiden korotuspaine kasvaa – Taloyhtiöiden kunnolla yhä tärkeämpi merkitys
  Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus kevät 2023: sumuinen markkinatilanne jatkuu
  OP: Asuntomarkkinoiden hiljaiset viikot jatkuvat
  KTI: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto vajosi 0,6 prosenttiin vuonna 2022
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu piristyi jälleen
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hinnat laskevat varsinkin alkuvuonna, takaisin kasvu-uralle päästään ensi vuonna
  Trevian Markkinakatsaus Suomi 2023
  OP:n Suuryritystutkimus: Suomalaisten suuryritysten tuotanto laajenee lännessä ja supistuu idässä – usko kotimaahan ja euroalueeseen vahva
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu hidastui

  Jonna Ryhänen on nimitetty Elon sijoitusjohtajaksi
  Lah­den kau­pun­gin suun­nit­te­lu­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Ju­ha Hel­mi­nen
  Jarmo Parkkonen nimitetty S-Pankin liiketoiminnan riskijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Tuomas Sinkko Fennian yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi keskiseen ja itäiseen Suomeen
  Antti Saha on nimitetty Nordean suurasiakkaista vastaavaksi johtajaksi Suomessa
  Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiajohtajaksi Jussi Lampi, erityispalveluiden linjajohtajaksi Sami Remes
  Mikko Mäläskä A-Insinöörien Oulun rakennuttamispalvelujen johtajaksi
  Maija Ahtiainen nimitetty Counseliksi Liekkeen riidanratkaisuryhmään
  Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi
  Rakennuttajatoimisto HTJ: Teemu Haajasta Talo Keski- ja Pohjois-Suomen johtaja
  VR nimittää Markku Pirskasen talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Juho Lautala vahvistaa Boostin Infrarakennuttamisen tiimiä
  Sisäpiiritieto: Rob Kolkman nimitetty Sanoman toimitusjohtajaksi
  Erica Candolin nimitetty Liekkeen Head of Back Officeksi
  A-Insinöörien yhdyskuntasuunnittelun ja taito- ja vesirakentamisen palveluiden johdossa nimityksiä
  Antti Kallioinen nimitettiin Avain Yhtiöiden betonielementtitehdas Tenelin prosessipäälliköksi
  Raine Luomanen P2X -teknologian johtavaksi konsultiksi Fimpecille
  Risto Ojala A-Insinöörien uudeksi talousjohtajaksi
  Evgeny Nikolski johtamaan A-Insinöörien talotekniikan suunnittelupalveluja pääkaupunkiseudulla
  Jenni Rantanen on nimitetty SATOn vastuullisuuspäälliköksi
  Marjaana Kivioja on nimitetty SATOn viestintäpäälliköksi
  Tomi Sederholm UPM:n talousjohtajaksi
  Jarno Portti WSP:n uuden Rata-tiimin vetäjäksi 
  YM: Valtioneuvosto asetti uuden ilmastopaneelin – puheenjohtajaksi Jyri Seppälä
  Juha Jolkkonen on valittu Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimen toimialajohtajaksi  
  Ilmarinen: Ritva Tarkiainen on nimitetty vastuulliseksi vakuutusmatemaatikoksi ja aktuaari- ja analytiikkapalveluiden johtajaksi​
  Juhana Toivonen henkilöstöpäälliköksi Melaan
  Jari Laaninen Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön toimitusjohtajaksi
  Riikka Kaarnamosta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi asiakkuuspäällikkö ja tiiminvetäjä
  Rami Kinnala OP Ryhmän lakiasiainjohtajaksi
  Oili Alatorvinen ja Sanna Salminen on nimitetty palvelujohtajiksi Varman työkykypalveluihin
  Sisäpiiritieto: Massimo Reynaudo nimitetty UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajaksi
  Anna Salmi on nimitetty Posti-konsernin henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi
  Colliers Nordics on palkannut Heidi Kallosen johtajaksi kiinteistökaupan neuvonantoon Suomessa
  Juha Ahonen on valittu Helsingin kulttuurin ja vapaa-​ajan uudeksi toimialajohtajaksi 
  Juha Rajala johtamaan A-Insinöörien YVA-palveluita
  Lah­den uu­dek­si kau­pun­gin­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Ni­ko Kyy­nä­räi­nen
  Vison Oy on nimittänyt Lars Albäckin executive advisoriksi
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi kiinteistöjuristi
  Aron Sajavaara palaa konsultiksi Visonille
  Nina Luomanen on nimitetty Nordean pk-yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi Suomessa
  Matti Ahokas nimitetty Mandatum-konsernin talousjohtajaksi, Jukka Kurjesta Mandatum Lifen toimitusjohtaja
  Sari Laakso johtamaan Yrjö ja Hanna -säätiön hoi­vayh­tiöi­tä
  Hoivatilat: Marko Takkinen on nimitetty ylläpitopäälliköksi
  Hoivatilat: Mikko Yrtti on nimitetty hankekehityspäälliköksi
  Harri Orko WSP Finlandin Rakennuttamisen sektorin johtoon 
  Jari Jäntti johtamaan A-Insinöörien korjaussuunnittelupalveluja Keski- ja Itä-Suomessa 
  Jukka-Pekka Ujula on valittu Helsingin uudeksi kansliapäälliköksi
  Kreetta Manninen on nimitetty Fimpec Consultingin Green Transition & Sustainability -vastuualueen päälliköksi
  Nicholas Oksasesta AFRYn Suomen maajohtaja
  Cityconin vastuullisuuspäälliköksi on nimitetty Markus Suomi
  Aki Temmes nimitetty UPM Fibres –liiketoiminnan johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi
  Antti Asteljoki Teknologiakiinteistöjen operatiiviseksi johtajaksi
  A. Ahlström Oy nimittää Jyrki Vainionpään uudeksi toimitusjohtajaksi
  Tuomas Hulkkonen Conficapin kiinteistöliiketoimintapäälliköksi
  Juhani Lehtosesta Mandatumin sijoitusjohtaja
  Anna Storm nimitetty Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtajaksi
  Joonas Mäkipeska nimitetty Technopoliksen talous- ja strategiajohtajaksi
  Janne Kellola Fimpecin teollisuus­toimialan sähkö- ja automaatio­suunnittelun vetäjäksi
  Lidl Suomen toimitusjohtajaksi on nimitetty Conor Boyle
  Lotta Borgström Mandatumin sijoittajasuhdejohtajaksi
  Sitowisen uudeksi myyntijohtajaksi Mikko Ristikangas
  Antti Koulumies johtamaan UPM Metsää ja UPM Timberiä, Sauli Brander johtamaan globaaleja metsäasioita
  Sanna Karppinen Lahden Talojen toimitusjohtajaksi
  Timo Räikkönen Sitowisen Talo-liiketoiminta-alueen johtoon
  Leena Rentola nimetty SATO Oyj:n lakiasiainjohtajaksi
  Sanoma: Sanna Keskinen Aamulehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi
  Nimityksiä VR:n johtoryhmään: Janne Hattula johtamaan kaupunkiliikenteen Suomen yksikköä ja Johan Oscarsson Ruotsin yksikköä
  Vison Oulu: Sari Koskelo uudeksi aluejohtajaksi pohjoiseen
  Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluiden päälliköksi valittu Heikki Pursiainen
  Katja Veirto nimitetty Elon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi
  Lah­den kau­pun­gin elin­voi­ma­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Eli­na Laa­vi
  Ma­ria Vas­kos­ta Rii­hi­mäen tek­ni­nen joh­ta­ja
  Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi valittiin Pekka Timonen
  Lulu Ranteesta liikenne- ja viestintäministeri
  Boost Brothers Oy: Neljä uutta osakasta Boostiin
  Piia Rissanen Gradian talous-​ ja hallintojohtajaksi
  Aarne Kiviniemi Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi
  WSP Finland: Harri Orko Rakennuttamisen sektorin johtoon
  Ylvan Chief Impact Leaderiksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Eelis Rytkönen
  VR nimittää Kia Haringin viestinnästä, yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi
  Petri Hakanen UPM:n teknologiajohtajaksi
  Uusia nimityksiä HTJ:lla
  Je­re Pent­ti­lä Joen­suun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si
  Conficapin toimitusjohtajaksi Erik Toivanen, Maarit Toivanen jatkaa hallituksen puheenjohtajana
  Hanna Kaskela on nimitetty Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi
  Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi
  Oskari Muhonen aloittaa Vison Oy:n avustavana konsulttina
  Tuomas Laitinen on nimitetty SATOn aluejohtajaksi Tampereelle
  Stockmann nimittää Susanne Ehnbågen konsernin toimitusjohtajaksi
  Ulla Sjöblomista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi talousjohtaja
  Thomas Hietto nimitetty Sweco Finlandin uudeksi maajohtajaksi
  Kalervo Kummola valittiin Tampereen pormestariksi
  Marko Syrjänen WSP Finlandin Maa, kallio ja ympäristö -sektorin johtajaksi
  Marita Rovamo Helsingin yliopiston toimitilajohtajaksi
  CBRE recruits Kaisa Kangasniemi to lead Legal & Compliance, Nordics
  Laura Laamanen on nimitetty SATO Oyj:n kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneks
  Erik Vikbladh new CIO at Areim
  Wärtsilä nimittää Anders Lindbergin Energy -liiketoiminnan johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi
  Elias Räinä aloitti Visonin avustavana konsulttina ja Samu Korhonen aloittaa projektipäällikkönä Oulun toimipisteessä
  Asumisoikeusasioiden ensimmäinen neuvottelukunta järjestyi – Asuntosäätiön Jari Riskilä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi
  Mikko Nousiainen on nimitetty Colliersin ESG-asiantuntijaliiketoiminnan johtajaksi
  Nina Laakkonen vastaamaan S-Pankin Private Banking- ja -instituutioasiakkaista
  Mika Ohenoja Suomen Kauppakeskusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
  Robert Karlsson Catella Asset Management Oy:n uusi toimitusjohtaja
  Boost Brothers laajentaa Tampereelle — Infrarakennuttamiseen vahvistusta
  Arkta Reposen tekniseksi johtajaksi kokenut asuntorakentaja Jyri Raunio
  Frank Korsströmistä LeaseGreenin hallituksen puheenjohtajaksi
  Henrik Ehrnrooth UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi
  Arto Puolimatka Auratum Kiinteistöjen toimitusjohtajaksi
  CBRE appoints Antti Asteljoki as Head of Project Management, Finland
  Kati Soini on nimitetty Hoivatilojen hankekehityspäälliköksi
  Tuomas Vuorinen to lead JLL’s Nordic ESG & Sustainability Services
  Sami Siiki Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtajaksi
  Maija Jylhä-Ollila ja Jaakko Saukkoriipi on nimitetty WSP:n Kaivospalvelut-yksikköön liiketoiminnan kehityspäälliköiksi
  The Board of Directors has today appointed Joacim Sjöberg as the President and CEO of Castellum AB, with immediate effect
  CBRE appoints Antti Asteljoki as Head of Project Management, Finland
  Markku Raatikainen EcoRealin uudeksi johtoryhmän jäseneksi
  Harri Kailasalo Visonin executive advisoriksi
  Wärtsilän Juha Kytölä valittu vuoden 2023 teknologiajohtajaksi
  A-Insinöörien palvelut laajenevat Vaasan seudulla rakennesuunnittelun johtoon Peter Hedström
  Jenni Lautso nimitetty Swecon arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelutoimialan johtajaksi
  Nimitysuutisia Trevianissa
  Heikki Niemi johtaa noste.ion investment management-tiimiä
  Fortum päivittää liike­toi­minta- ja rapor­toin­ti­ra­ken­teensa ja nimittää uuden johto­ryhmän
  Hoivatilat: Mikael Laikola on nimitetty ylläpitopäälliköksi
  Rauli Wallén Visonin uudeksi liiketoimintajohtajaksi
  Markku Laine WSP:n Talonrakentamisen liiketoiminnan johtajaksi
  WSP vahvistaa ympäristöliiketoiminnan kestävyyskonsultointia: Sanna Hodju ja Susanna Harvio nimitetty uusien yksiköiden päälliköiksi
  Fimpec laajentaa liikkeenjohdon konsultointiin, Panu Rahikka Fimpec Consulting Oy:n toimitus­johtajaksi
  Asukkaiden ja Asuntosäätiön välisen yhteistyöelimen Asofoorumin puheenjohtajaksi on valittu Kari Lehtinen
  Ruut Vesenterä on nimitetty Avain Asumisoikeuden myyntijohtajaksi
  CBRE appoints Jouni Levo as Head of Capital Markets in Finland
  Ismo Tiainen nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan
  Max Levander aloittaa korjausrakentamisen teknologiajohtajana A-Insinööreissä
  Cargotec appoints Casimir Lindholm as president and CEO
  Elina Kaura Caverion-konsernin Legal & Compliancen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi
  Risto Kivisilta nimitetty Technopoliksen johtoryhmään uuteen teknologiajohtajan rooliin
  Wärtsilä nimittää Saara Tahvanaisen markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi
  Marko Liikanen A-Insinöörien ympäristöyksikön johtoon
  Perttu Kaikkonen aloitti Avaimen lakiasiainpäällikkönä
  Muutos Kemira Oyj:n johtoryhmässä: Linus Hildebrandt on nimitetty strategiajohtajaksi
  Nokia nimittää Esa Niinimäen lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Porin kaupunki: Jani Sundell on uusi Palveluliikelaitoksen johtaja
  Turun ydinkaupunkiseudun seutujohtajaksi on valittu FM Jukka Vornanen
  Gisela Knuts valittiin Veritaksen hallituksen puheenjohtajaksi
  Leena Pokela Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi rakennuttajainsinööri
  Janne Ojalehto nimitetty Kojamo Oyj:n asumisen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  CBRE appoints Jussi Niemistö as Head of Research in the Nordics
  A-Insinöörit vahvistaa korjausrakentamisen kestävän kehityksen ja rakennusterveyden palveluitaan – uuden yksikön johtoon Mikko Tarri
  Arvorakennusten korjaussuunnittelun erityisosaaja Saija Varjonen A-Insinöörien yksikönjohtajaksi Tampereelle
  The Board of Directors of Castellum appoints Joacim Sjöberg as acting CEO
  Evlin vastuullisuusjohtaja Petra Hakamo Finsifin hallitukseen 2023
  Olli Sirkka aloitti Helenin toimitusjohtajana

  Pontos sells its holdings in Viru Keskus
  Northern Horizon acquires attractive portfolio of 15 prime healthcare properties in Finland
  Newsec acted as the Seller’s advisor in the sale of an office asset in Oulu
  PATRIZIA and Man GPM launch new joint venture to create GBP 100 million residential platform for the UK’s affordable sector
  Schroder Real Estate: Appointment of Non-executive Director
  Cargotec: Sami Niiranen appointed as president of Kalmar and proposed as the new CEO of the potential separately listed standalone Kalmar
  Nrep Logicenters strengthens its sustainability through one of Norway’s first BREEAM Excellent certified logistics properties
  Filippa Strandänger is the new Chief Sustainability Officer at Alma Property Partners
  CBRE Advises YIT on the Sale of an Office Property in Pasila, Helsinki to Fennia Mutual Insurance Company
  Areim welcomes Henrik Landelius as new CEO
  Schroders marks sustainability milestone with leading impact industry verification
  Newsec starts cooperation with Exquance Software Ltd
  Genesta Acquires Office Property in Helsinki City Center
  Areim signs agreement to buy all shares in HAM Nordic AB
  Asoka Wöhrmann assumes role of sole CEO of PATRIZIA to lead the development of the company’s future global real assets platform
  Newsec acted as vendor’s advisor for OP-Vuokratuotto in the sale of two residential properties located in the Helsinki Metropolitan Area
  Pontos’ portfolio company AVIA Real Estate invests 34 million euros in DHL’s logistics center in the Helsinki-Vantaa airport area
  Cromwell and Carlyle acquire three logistics assets in Denmark and Sweden
  DEAS Asset Management acquires ground rent funds to strengthen its Finnish position and service offering

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskoostearkisto 2022