• fi
 • en
 • Uutiskoostearkisto 2023

  Uutiskoostearkisto 2023

  Helsinki valmistelee rakentamisen hiilijalanjälkiohjausta
  YM: MAL-sopimukset vaikuttavat oikeaan suuntaan mutta vauhtia tarvitaan lisää

  Ympäristöministeriöltä avustusta 15 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön
  Castellum: Tulevaisuuden työelämä tutkimus: Keskijohto ja nuoret suhtautuvat toimistotyöskentelyyn myönteisimmin
  Espoon Asunnoille ja Espoon kaupungille ARA-asumisen raivaaja -tunnustus Suvelan kehittämisestä
  YM: Kuntien ilmastohankkeiden avustushaku on avattu
  Helen: Kutsumme kiinteistöjä energiatehokkuutta parantavan ratkaisun pilottiin
  KKY: Kauppakeskusten myynti kasvoi 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  Ympäristöministeriö pyytää kommentteja alueidenkäytön kehityskuvasta
  YM: Tutkimus: Ikärakenteen muutos edellyttää kustannusvaikuttavia toimia asuinolojen parantamisessa
  EKK ry:n arvostettu keskustapalkinto Espoon Tapiolaan
  Valtioneuvosto linjasi kantojaan viestintäinfran tehostamisesta
  YM: Ikäystävällinen asuminen sai vauhtia valtion avustamilla paikallisilla ja alueellisilla kehittämishankkeilla
  Colliersilla on suurin markkinaosuus kauppakeskusjohtamisessa
  YM: Kuntien ilmastosuunnitelmien avustushaku avattu
  KTI: Erikoissijoitusrahastokatsaus, kevät 2023
  Asuntosäätiö: Kohtuuhintaisia asuntoja tulevaisuudessa tarjolla vain harvoille
  YM: Työryhmä: Esteettömyys avaa rakennetun ympäristön kaikkien käyttöön
  YM: Euroopan komissio pyytää näkemyksiä EU:n 2040-ilmastotavoitteen asettamiseksi
  VTV: Yhä useampi työssäkäyvä saa asumistukea
  Väyläviraston vuosittain päivitettävä investointiohjelma vuosille 2024–2031 julkaistu
  YM: Kiertotalouden nykytila on Suomessa eurooppalaista keskitasoa tai heikompi
  Oulu ainoa vetovoi­maansa kasvattanut kaupunki – Tampere edelleen suurimpien kaupunkien ykkönen
  Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
  YM: Talotekniikan viestintäfoorumi edistää energiatehokkuutta viestinnän ja neuvonnan keinoin – kahdessa vuodessa yli 1,5 miljoonaa kontaktia
  YM: Asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehdot paranevat
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Tieliikenteen jakeluinfraohjelma viitoittaa uusien polttoaineiden jakeluinfran kehittämistä
  VM: Suomi ponnistaa taantumasta kasvuun loppuvuonna
  KTI: The Finnish Property Market 2023 report 
  YM: Selvitysmieheltä keinoja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomalainen hanke sai EU:n rahoitusta sähköautojen latausverkoston rakentamiseen
  Helsinki-Vantaan lentoasema palkittiin Euroopan parhaaksi lentokentäksi omassa kokoluokassaan
  YM: Kunnille ja maakunnille tarjolla 2,6 miljoonaa euroa avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin
  YM: Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Ilmastobarometri 2023: Enemmistö suomalaisista näkee ilmastoratkaisut mahdollisuutena parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia
  Väylävirasto: Väylänpidon perussuunnitelma 2023-2026 on julkaistu
  VM: Rakennusalan suhdanneryhmä: Asuinrakentamisen näkymät synkkenevät
  Kauppakeskusten myynti kasvoi yli kuusi prosenttia vuonna 2022
  Wärtsilän tutkimus: EU:n energiamarkkinoiden uudistukset ovat ratkaisevan tärkeitä nettonollatavoitteiden saavuttamiseksi
  Ympäristöministeriö myönsi kunnille ja maakunnille 1,5 miljoonaa euroa avustuksia vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen
  YM: Yli 27 800 pientalon omistajaa on hakenut avustusta fossiilisesta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi
  Y-Säätiö: Asunnottomuus vähenee Suomessa edelleen – Asunto ensin -malli avainasemassa asunnottomuuden poistamiseksi
  Postilaki muuttuu: Tavoitteena turvata postinjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen 38 kunnalle 61 hankkeeseen
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Yhteensä 46 kestävää ja turvallista liikkumista edistävää hanketta käyntiin valtionavustuksilla
  Ympäristöministeriöltä avustusta 14 rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittavalle hankkeelle – viimeinen 1,5 miljoonan hankehaku auki 3.3. asti
  YM: EU-asetus nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä – kansallinen soveltamisohje julkaistu
  YM: Ohje vihreän siirtymän hankkeiden etusijasta lupakäsittelyssä valmis
  YM: Selvitys: Asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä on mahdollista tiiviillä yhteistyöllä
  Liikenne- ja viestintäministeriö: Perusväylänpidon rahoitus, joukkoliikenteen tuki sekä kävelyn ja pyöräilyn tuet nousivat kuluvalla hallituskaudella
  Aktiivitilojen uusi rahasto käynnistyy
  Väylävirasto pyytää lausuntoja väyläverkon vuosien 2024-2031 investointiohjelman luonnokseen
  YM: Kiinteistö- ja rakentamisalan innovaatioilla ratkaistaan ilmastokriisiä – kevään hakukierroksilla jaossa vielä noin 12 miljoonaa euroa kehittämistukea
  YM: Uusi opas linjaa hyvät käytännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille
  YM: Sähkölämmitteisten taloyhtiöiden tuki lausuntokierrokselle
  Kuusi suurinta kaupunkia julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Valtion kannattaa tehdä isojen kaupunkien kanssa diili koko Suomen kasvun vauhdittamiseksi
  Korotukset aravalainojen vuosimaksuihin jätetään tekemättä vuonna 2023 – helpotusta asumisen kustannuspaineeseen
  Hallituspuolueet pääsivät sopuun sähköhyvityksen yksityiskohdista
  Ministeriryhmä: Valtion toimitilojen toimintavarmuutta erilaisissa poikkeustilanteissa kehitetään
  Selvitys: Suuret raideliikennehankkeet olisivat huomattavia investointeja ja niiden vaikutukset monipuolisia
  Selvitys: Suosituksia katuverkon liikenne- ja suoritelaskennan yhtenäistämiseen
  Raportti: Infrasektorin materiaalien kiertotalous säästäisi Euroopan laajuisesti jopa 6 miljardia euroa raakamateriaalikustannuksissa vuosittain 
  YM: Valtion tuella rakennetaan ja korjataan tuhansia kohtuuhintaisia asuntoja

   

  Kuntapäättäjät pitävät kaavoitusta kaupungin elinvoimaisuuden lähteenä, mutta näkevät siinä myös kipupisteitä
  Uudistunut RecoTech palaa marraskuussa
  Airbnb-majoittajille laadittu uusi ohjeistus
  Pääkaupunkiseudun rakentaminen vähenee voimakkaasti tänä vuonna 
  Yhä useampi ammattimainen kiinteistönomistaja ja rakennuttaja uskoo digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän
  KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri: Vallitseva taloustilanne näkyy kiinteistömarkkinoilla monin tavoin
  Alan järjestöt vaativat muutoksia lainsäädäntöön asumishäiriöihin puuttumiseksi
  Oulun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Toimistojen ja asuntojen käyttöasteet pysyneet Oulussa korkeina
  Raklin hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  Turun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Turun asuntorakentamisen volyymit pysyneet toistaiseksi korkeina
  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla on yli puoli miljoonaa neliömetriä tyhjillään
  Raklin hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla
  Rakli etsii kiinteistö- ja rakentamisalan näköalapaikalle tiedottajaa
  Uskallammeko munata vai meneekö pupu pöksyyn?
  Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvuvauhti hiipuu
  Korjausrakentaminen yleistyy – uusi ajoitusmalli tuo realismia aikatauluihin
  Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022
  Rakli pettyi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin äänestystulokseen
  Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uhkaa johtaa Suomessa massiivisiin rakennusten pakkokorjauksiin
  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Asuntojen vuokrat ja käyttöasteet nousussa rakentamisen hidastuessa Jyväskylässä
  Lean-rakentamisen hyödyt tulevat esiin työmaakierroksilla
  Ilmarisen Tomi Aimonen Raklin hallituksen puheenjohtajaksi
  Raklin uusi hallituksen puheenjohtaja uskoo yhteistyön voimaan
  Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa – lain vaikutukset käytäntöön vielä epäselvät
  Kukoistavat kaupunkikeskustat vaativat aktiivista kehittämistä ja kaavoittamista
  Raklin uusi klinikka etsii kaupunkikeskustojen vahvuuksia 
  Jäsenten tyytyväisyys Raklin toimintaan kasvanut
  Kiinteistö- ja rakentamisala julkaisi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tarvitsee maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä ja rakentamisesta vastaavan ministerin 
  ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta
  Talotekniikkavinkit pakkaskauteen
  Sään ääri-ilmiöt haastavat kiinteistönomistajat
  Rakennuttaminen 2023 -tapahtuma keräsi ennätysyleisön 
  Vuoden rakennuttaja 2023 on OP Kiinteistösijoitus Oy
  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultiksi Hannu-Pekka Seppäsen A-Insinööreistä
  Rakennuttamisen kehittäjä –tunnustus Senaatti-kiinteistöjen Juha Lemströmille

  Neste ottaa käyttöön vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen kahdessa uusiutuvaa dieseliä Ruotsiin kuljettavassa aluksessa
  Lähes kaikki kiertoon – Helsingin yliopiston kunnianhimoinen purkuhanke on käynnistynyt
  Antiloopin uusimmat aurinkovoimalat käynnistetty Ruoholahdessa ja Pitäjänmäellä
  Acre: Energiaa säästetty huomattavasti – yhteisön toimet ovat tuottaneet tulosta Aallossa
  Jyväskylän kaupunki edistää katutyömaiden esteettömyyttä – A-Insinöörit laati esteettömyysoppaan
  Senaatin energiansäästöohjelmalla miljoonasäästöt – työ jatkuu kesällä
  UPM Biochemicals vahvistaa toimiaan fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseksi kemianteollisuudessa laajentamalla uusiutuvien toiminnallisten täyteaineidensa jakeluverkostoa
  Cityconin ja Suomen UNICEFin yhteistyö tarjoaa asiakkaille ja paikalliselle yhteisölle helpon tavan auttaa
  SA­FA-pal­kin­to kes­tä­vän ym­pä­ris­tön edis­tä­mi­ses­tä Lah­den kau­pun­gil­le ja Tam­pe­reen ylio­pis­ton ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön tut­ki­muk­sel­le
  Posti siirtyi sähköön myös rekkakuljetuksissa – ensimmäinen sähköinen ajoneuvoyhdistelmien vetäjä käyttöön
  Trevianin hallinnoima Erottaja2 saavutti arvostetun BREEAM-sertifioinnin Excellent-tason
  Citycon on Financial Timesin Euroopan ilmastojohtajien kärkijoukossa jo kolmatta vuotta peräkkäin
  Fortum ja Microsoft etsivät innova­tii­visia ideoita vauhdit­taakseen Pohjois­maiden energia­siir­tymää
  Kemijoki Oy:n uudet pumppuvoimalaitokset ovat ratkaisu turvalliseen energiasiirtymään
  A-Insinöörit: Ympäristövastuullinen kiinteistöhanke tuottaa perustason hanketta paremmin
  Finavia ja Helen tuovat sähköautojen suurteholatausaseman Helsinki-Vantaalle
  Helen: Pelletti korvaa kivihiilen käyttöä Salmisaaressa
  Helen mukana uudessa aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymässä
  Neste avaa neljä uutta kevyiden ja keskiraskaiden sähköajoneuvojen suurteholatauspistettä
  Espoo hillitsee asumisen päästöjä siirtymällä uusiutuvaan kaukolämpöön
  UPM sähköistää tehtaidensa lämmön- ja höyryntuotantoa Suomessa ja Saksassa
  Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä
  S-Pankki liittyy jäseneksi Green Building Council Finland -järjestöön
  SATO lisää uusiutuvan energian tuotantoa kiinteistöissään
  Motiva: Yritykset investoivat yhä enemmän energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen
  Väylävirasto: Ilmastonmuutokseen sopeuduttava yhä aktiivisemmin väylänpidossa
  Citycon: Lippulaiva sai maailman ensimmäisenä keskuksena kultatason Smart Building -sertifikaatin
  Solo Sokos Hotel Helsingin rakennukselle LEED Platina-tason ympäristösertifikaatti
  Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ilmastopäästöt vähenivät lähes 30 prosenttia – kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä
  Gradialle ilmastotiekartta – tavoitteena hiilineutraali toiminta 2030 mennessä
  Suo­men en­sim­mäi­nen BREEAM Inf­rast­ruc­tu­re -ym­pä­ris­tö­luo­ki­tus myön­net­ty Vt12 Lah­den ete­läi­sen ke­hä­tien al­lians­siu­rak­ka­na to­teu­te­tul­le han­keo­sal­le
  Swecon uusi työkalu laskee hankkeelle suunnitellun rakennekokonaisuuden kustannuksen ja päästöt samanaikaisesti
  Antiloopin POOL-joustotilakonseptista Suomen ensimmäinen hiilineutraali toimitilaverkosto
  Avain Yhtiöt avasi ympäristöystävällinen betonielementtitehtaas Kouvolaan
  Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa
  Finavia: Kittilän ja Rovaniemen kentille Sustainable Travel Finland -merkki
  Fortum ja Outokumpu selvit­tävät mahdol­li­suuksia teräs­teol­li­suuden hiili­diok­si­di­pääs­töjen vähen­tä­mi­seksi
  Wärtsilän moottori toimii ensimmäisenä maailmassa 25 tilavuusprosentin vetyseoksella
  A-Insinöörit – Lapinlahden ja Reisjärven tuulivoimaloiden ympäristöselvitykset alkavat
  Antiloopin kiinteistöille Ruoholahdessa ja Hakaniemessä BREEAM In-Use Excellent -ympäristösertifikaatit
  Arkta Reposen rakentamalle kerrostalolle Asunto Oy Helsingin Kommodorille myönnettiin Rakentamisen Ruusu 2022 -palkinto
  Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa
  Fimpec mukana hiili­negatiivisen betonin Carbonaide-valmistus­menetelmän kehittämisessä
  Finnair vähentää Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevien lentojensa kasvihuonekaasupäästöjä Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella
  Premicon rakennuttamalle kiinteistölle Suomen ensimmäinen asuinkerrostalojen toteutusvaiheen BREEAM-sertifikaatti
  Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 2027
  Vihreää energiaa aurinkosähköllä – Tallberg ja EcoReal yhdistivät voimiaan
  Joen­suu aut­taa yri­tyk­siä ke­hi­tä­mään vä­hä­hii­lis­tä lii­ke­toi­min­taa
  Consolis Parma, Metsä Wood ja Arkta hakevat yhdessä vähähiilisempiä ratkaisuja rakentamiseen
  Helen kiihdyttää investointeja aurinkoenergian tuotantoon – teollisen mittaluokan aurinkopuisto nousee Lohjalle ensi vuoden aikana
  Lah­teen EU-ra­haa kes­tä­vän työ­mat­ka­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen
  Swecolle on myönnetty teräsrakenteiden palosuojauksen tuotesertifikaatti ensimmäisenä suunnittelutalona Suomessa
  Tampere sai kansainvälisen tunnustuksen ilmastotyöstään
  HOK-Elanto mukana sähkönsäästötalkoissa: säästöä 165 omakotitalon koko vuoden energiankulutuksen verran
  Lahden kaupungin energiansäästöohjelmalla on ollut alkuvuonna selvä säästövaikutus
  OP Ryhmä vähensi energiankulutustaan noin 9 prosentilla loppuvuoden aikana
  Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua helpottamaan uusiutuvien polttoaineiden käytön seurantaa
  Kesko: Hyvinkään logistiikkakeskukseen rakennetaan oma aurinkovoimala
  Wärtsilän joustava voimantuotantoratkaisu edistää siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön Latinalaisessa Amerikassa
  HSY mukana Helsinki Biochar Project -hankkeessa
  Tapiolan Hohka on saavuttanut Platinum-tason LEED-ympäristösertifikaatin
  Finavia tavoittelee toiminnassaan lähivuosina nettonollahiilipäästöjä
  Finavia on rakentanut Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanalaisen kosteikon, joka parantaa vesienhallintaa
  GEM Propertu: Ekologinen ja hybridityöskentelyyn sopiva toimisto valmistuu keväällä 2023 Ilmalantorin laidalle
  Hemsöltä entistä kattavampaa tietoa ympäristövaikutuksista – EU-taksonomian kriteerejä jo käytössä uudis- ja peruskorjaushankkeissa
  Neste maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa 17. kertaa peräkkäin
  Yrjö ja Hanna -säätiö rakennuttaa Jyväskylän Kuokkalaan puukerrostalokorttelin

  GHS Group sulautui A-Insinööreihin
  S-Pankki ostaa Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot
  Y-Säätiö osti kolme kiinteistöä VVO Hoivakiinteistöt Oy:ltä
  Newsec neuvonantajana kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökaupassa Lahdessa
  Aktiivihallit II Ky on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa ostamalla kaksi kiinteistöä Kehä III:n varrelta
  Catella neuvonantajana varastokiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyssä
  Evli Vuokratuotto on ostanut Helsingissä sijaitsevan lähipalvelukeskuksen
  Olo Asunnot hankki kuusi asuinkiinteistöä Vaasasta
  Kruunuasunnot myy 1200 asuntoa käsittävän kiinteistökokonaisuuden
  Senaatti-kiinteistöt myy keskustakorttelin Turussa
  Trevianin hallinnoima Agore Kiinteistöt on myynyt Joensuun Torikatu 29 kiinteistön, Colliers myyjän neuvonantajana
  Caverionin palvelut turvajärjestelmiin ja turvallisuuden hallintaan kasvavat – Visi Oy on nyt fuusioitu
  Retta Isännöinti on ostanut Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy:n
  Sweco ostaa Neva Arkkitehdit
  Auratumin hallinnoima AKR Tuotto Ky on myynyt Hämeenlinnassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen
  Tristanin hallinnoiman rahaston ja Catella Asset Management Oy:n yhteisyritys ostaa logistiikkakeskuksen Hämeenlinnasta
  JLL toimi S-Pankin neuvonantajana asuntoportfolion myynnissä
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Hämeenlinnan Moreenin logistiikkakiinteistökaupassa
  Rakennuttajatoimisto HTJ ostaa FinestCon Oy:n liiketoiminnan
  Trevian Ilmarisen neuvonantajana Oulun betonielementtitehtaiden kaupoissa
  Catella on saanut päätökseen viisivuotisen myyntistrategian 24 kohteen kiinteistösalkusta
  EcoReal ostaa kotimaisen KnowTek Oy:n
  Senaatti-kiinteistöt: Espoon Otaniemessä sijaitsevalle toimisto- ja laboratoriokiinteistölle uusi omistaja
  UPM on myynyt kaikki liiketoimintonsa Venäjällä Gungnir Wooden Products Tradingille
  Tuusula teki historiansa suurimman yritystonttikaupan – tontti myytiin Alfaroc Logisticsille
  VP Facilities Oy Ab: Vaasan yliopisto ostaa EnergyLab-kiinteistön Palosaarella
  Senaatti-kiinteistöt myy terveyskeskuskiinteistön Otaniemestä
  JLL toimi WasaGroupin neuvonantajana Kuopion Neulamäen pelastusaseman myynnissä
  Kesko ostaa ruotsalaisen aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppiaan Zenitec Swedenin
  LähiTapiola ostaa enemmistöosuuden Suomen Vahinkovakuutuksesta
  Neulamäen uusi pääpelastusasema siirtyy Nordisk Rentingin omistukseen Kuopiossa
  Senaatti-kiinteistöt myy maanmittauskonttorin korttelin Hämeenlinnassa
  Uusi rakennesuunnittelun yksikkö pääkaupunkiseudulle – Insinööritoimisto J. Sund osaksi A-Insinöörejä 
  Taloyhtiöpalvelumme vahvistuvat pääkaupunkiseudulla – Frontago osaksi A-Insinöörejä
  Espoon kaupunki: Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Uusia asuintaloja Niittykumpuun, Olariin ja Espoonlahteen
  Antilooppi myy Helsingin Takkatie 1 toimistokiinteistön Corumille
  Senaatti-kiinteistöt: Kuopion kirjatalon kiinteistö vaihtaa omistajaa
  Senaatti-kiinteistöt myy Eteläesplanadilla sijaitsevan toimistokiinteistön
  Turun Teknologiakiinteistöt osti Biolinja 2:n
  Tallberg myi kiinteistön Espoosta
  Senaatti-kiinteistöt ja Avara sopimukseen kiinteistökaupasta Pasilassa
  Senaatti-kiinteistöt myy kehitettävää kokonaisuutta Otaniemessä
  Arkkitehtitoimisto Konkret on liittynyt yrityskaupalla A-Insinöörit -konserniin
  Caverion vahvistaa asemaansa energiasektorilla – TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan yritysosto on toteutettu
  Fa­zer ja Lah­ti al­le­kir­joit­ti­vat kiin­teis­tö­kau­pan esi­so­pi­muk­sen
  Kemira vahvistaa palvelutarjontaansa ja ostaa prosessien optimointiin erikoistuneen SimAnalyticsin
  Onvest vahvistaa merkittävästi puurakentamisen liiketoiminta-aluettaan

  Helen rakentaa vetylaaksoa yhdessä muiden Itämeren alueen toimijoiden kanssa
  Keskon uuden logistiikkakeskuksen peruskivi muurataan Hyvinkäällä
  Senaatti-kiinteistöt: Karjalan lennoston kasarmirakennuksen peruskorjauksesta luovutaan ja uudisrakentamista suunnitellaan
  Sveitsiläinen Swiss Life Asset Managers on valinnut Colliersin kiinteistöjohtamisen kumppanikseen Suomessa
  Caverionin ja Finnairin kumppanuus kiinteistöjen teknisessä huollossa ja kunnossapidossa jatkuu uuden sopimuksen myötä
  Harvard Business School valitsi Helenin hankekumppanikseen
  Kojamolle uusi 425 miljoonan euron suuruinen rahoitussopimus
  Neste juhlistaa Singaporen jalostamon laajennuksen avajaisia ja perustaa uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjun Changin lentoasemalle
  Retta jatkaa Ilmarisen kiinteistöjohtamisen kumppanina 
  Valmet on allekirjoittanut palvelusopimuksen UBE Corporationin kanssa Espanjassa
  Antiloopille kaksi merkittävää rahoitussopimusta
  EcoReal ja Ilmarinen jatkavat yhteistyötään teknisessä manageerauksessa
  EcoReal ja Sanoma Manu yhteistyöhön uudella teknisen manageerauksen sopimuksella
  NREP: Vuosaaren K-Supermarket laajentuu K-Citymarketiksi
  Senaatti aloittaa Porin uuden oikeustalon rakentamisen
  Senaatti-kiinteistöt: Ivalon kasarmialueelle valmistui uusi materiaalikeskus
  Senaatti-kiinteistöt: Oulun entisen oikeus- ja poliisitalon purkutyöt alkavat
  Valmet toimittaa hakkeen pesu- ja kuidutinjärjestelmän ARAUCOlle Meksikoon
  Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän uusinnan Sabiyan voima- ja vesilaitokselle Kuwaitiin
  Colliers ammattikorkeakoulu Laurean avainkumppaniksi
  Swecolta prosessisuunnittelua yhteen Norjan ensimmäisistä akkutehtaista
  A-Insinöörit ja Elomatic tiivistävät yhteistyötä teollisuuden suunnittelussa ja konsultoinnissa
  Suosioon nousseet Stella Business Parkin POOL-joustotilat laajenevat toukokuussa
  Boost Brothers kehittämässä rakennusten älyvalmiutta
  Granlund: Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena
  Exilionin tuulipuistojen teknisen hallinnoinnin yhteistyökumppaneihin muutoksia
  Tallbergilla kaavamuutoshanke Myllypurossa, suunnitteilla uusi hybridikortteli
  Rajavartiolaitos ja Senaatti kehittävät Rajavartiolaitoksen merellisiä toimintaedellytyksiä Nauvon Pärnäisissä
  Senaatti-kiinteistöt: Raja- ja merivartiokoulun laaja peruskorjaus alkaa
  Valmet toimittaa avainteknologiat Henan Longyuan Paperin testlainerilinjalle Kiinaan
  Vaasa saa uuden päiväkodin rakentamisen yhteistoiminnalla
  Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja Helsingin Verkkosaareen
  Fimpec oli suunnitte­lemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista biopolymee­rien tuotanto­laitosta Chemigate Oy:lle
  Neste ja Q8 tuovat yhdessä Neste MY Uusiutuvan Dieselin Tanskan markkinoille
  Senaatti-kiinteistöt: Kouvolaan toteutetaan valtion toimijoiden yhteinen työympäristö ja asiakaspalvelu
  Wärtsilä valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi yhteen Australian suurimmista energian varastointiprojekteista
  Caverion uusii Turun linnan ilmanvaihdon
  AVIA Real Estate Oyn kiinteistojen tekniset huollot ja palvelukeskus jatkossa ISSn vastuulla
  EcoReal toteutti aurinkosähköjärjestelmän Tallbergin omistaman kiinteistön katolle
  Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Järvenpään kaupunki, Mestaritoiminta Oy ja Järvenpään Mestariasunnot Oy ovat tehneet energiakumppanuussopimuksen, joka kehittää innovatiivisella tavalla kiinteistöjen energiatehokkuutta
  Kuopion kaupunki: Savilahden projekti etenee
  Vanhan Varikon asuntorakentaminen alkaa

  Premico toimi Cityconin kaupunkikeskus Lippulaivan vuokra-asuntojen rakennuttajakonsulttina
  Senaatti-kiinteistöt: Rajavartiolaitoksen kasarmialueella Ivalossa vietettiin harjannostajaisia
  Senaatti-kiinteistöt: Panssariprikaatin kasarmi 125:n perusparannus on valmistunut
  Senaatti-kiinteistöt: Hämeen linnan kulttuurihistoriallisesti merkittävä kiviholvisilta peruskorjataan
  Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Skanska neuvottelutulokseen Pasilan Länsitornialueen toteuttamisesta
  Boost Brothers: Orimattilan kouluhankkeessa peruskorjattiin Erkko-lukiossa olevia tiloja ja rakennetaan uusi moderni yhteiskoulu
  Visma Real Estate Oy muuttaa Salo IoT Campukselle
  Senaatti-kiinteistöt: Kansallismuseon lisärakentaminen alkamassa syksyllä
  Patrian ja Caverionin pitkäjänteinen yhteistyö jatkuu – uusi sopimuskausi käynnistyi
  Geolämpöä kiinteistöihin – Caverion ja St1 Lähienergia yhdistävät nyt osaamisensa suurkiinteistöjen maalämpöprojekteissa
  EcoRealin ja Taaleri Kiinteistöjen yhteistyö jatkuu – uusi sopimus tekniseen manageeraukseen
  Neste ja Terntank allekirjoittivat sopimuksen kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen
  Senaatti-kiinteistöt: Kuusamoon on valmistunut uusi poliisitalokonseptin mukainen poliisiasema
  Senaatti-kiinteistöt: Mikkelin lääninhallituksen talo saa uuden vesikaton tulevana kesänä
  A. Ahlström Kiinteistöt on valinnut Caverionin kumppanikseen johtamaan kiinteistöjensä ylläpidon palveluita
  EcoRealin ja Avian yhteistyö syvenee uudella energiaremontilla
  Fortum ja Rolls-Royce SMR kartoit­tavat yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia pieny­din­voiman osalta Suomessa ja Ruotsissa
  EIR:n ja OP Ryhmän välinen InvestEU-sopimus vauhdittaa vihreää siirtymää ja mahdollistaa 200 miljoonan euron lainatakaukset suomalaisyrityksille
  Sitowiselle kaksivuotinen Senaatin tietopalvelukonsultoinnin sopimus
  Sweco suunnittelee Suomen ja Ruotsin huoltovarmuutta parantavan ratahankkeen Laurilasta Haaparantaan
  Caverion toimitti puhdastilat Nexperialle Saksassa
  Citycon: Myyrmannin keskuksen mittava muutosprojekti alkaa
  Varman vuokra-asuntojen kiinteistöjohtamisen kumppaniksi Colliers
  Newsecin ja eQ:n yhteistyö jatkuu uuden sopimuksen myötä
  Osuuskauppa Keskimaa: Noin 120 korkeatasoista majoitushuoneistoa ja ravintola Himoksen länsirinteiden välittömään läheisyyteen
  Premico ja Mangrove ovat sopineet kahden asuinkerrostalon rakentamisesta Turun Harppuunakortteliin
  Salo IoT Campus ja ISS Palvelut aloittavat kattavan yhteistyön
  Sitowise kumppanina synkronikompensaattoria suojaavan rakennuksen suunnittelussa
  Teknologiakiinteistöjen uusi siivouspalveluiden tuottaja on N-Clean
  EcoRealin ja Kampin Keskuksen yhteistyö laajentuu RAU-saneeraukseen
  Senaatti-kiinteistöt ja Vanhan Vaasan sairaala ovat käynnistäneet 48-potilaspaikkaisen uudisrakennushankkeen
  Hemsö rakennuttaa Herttoniemeen uuden päiväkodin – uudisrakennukseen tilat 224 lapselle
  Fortum ja SSAB syven­tävät yhteis­työtä metal­lin­kier­rä­tyk­sessä Raahessa
  Fortum valittu toteut­tamaan puukuidun poistoa Näsijär­vestä
  Neste toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta Wizz Airille
  A-Insinöörit: Entinen asevarikko Kuopion Savilahdessa muuntuu liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaksi
  A-Insinöörit, Rakennustieto ja SBB uudistavat yhdessä käytönaikaista RTS-ympäristöluokitusta
  Tuusulan kunta on allekirjoittanut WasaGroup Oy:n ja WasaCon Oy:n kanssa sopimuksen Peltokaaren päiväkodin toteuttamisesta vuokrahankkeena
  Finavia jatkaa Kuopion lentoaseman liikennealueiden perusparannusta
  Hemsön omistaman Mäntymäen perhetukikeskuksen peruskorjaus käynnistyi Turussa
  Entistä nopeammat yhteydet Haminaan – Telian ja DNA:n 5G-verkon rakennus alueella alkaa
  Hakaniemeen valmistuvan Lyyra-korttelin ensimmäinen osa on otettu käyttöön
  Valtio­neu­vosto myönsi Fortumin Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­selle uuden käyttö­luvan
  Boostin laatima hankesuunnitelma uudistaa Järvenpään yhteiskoulua
  Helsingin kaupunki: Mannerheimintien peruskorjaus alkaa maaliskuussa – urakoitsijaksi valittu VM Suomalainen Oy
  S-Pankki ja Fennia suunnittelevat toimistorakennuksen uudistamista Helsingin ydinkeskustan yhdessä vanhimmista kaupunginosista
  Senaatti-kiinteistöt: Karjalan lennoston kasarmirakennuksen laajennusosa valmistui, kasarmin perusparannus alkaa maaliskuussa
  Espoon kaupunkirata -hankkeella etsitään ratkaisuja kustannustason nousuun
  Kemiran, Ahlström Capitalin, Kirkon Eläkerahaston ja Aktia Henkivakuutuksen Erica-hanke käyntiin Espoon Finnoossa
  Arkta rakentaa 34 asunnon kerrostalon Evli Residential II Ky:lle Tampereen Lamminpäähän
  Caverion ja Fira toteuttavat Tuusulan Rykmentinpuiston kampuksen elinkaarihankkeena
  Caverion toteuttaa talotekniikkaa toimistokampukseen Munchenissa
  Salo IoT Campus on käynnistämässä energiatehokkuushanketta Kuutio-rakennuksessa yhteistyössä Enerzin kanssa
  VAV-konsernin rakennuttama uusi asumistukiyksikkö on aloittanut toimintansa Vantaan Koivuhaassa
  A-Kruunun hanke lähtee rakenteille Helsingin Sompasaaren eteläisimmässä kärjessä Nihdissä
  Boost Brothers laati hankesuunnitelman uudelle Toijalan ala-asteen koululle
  Helsinki jatkaa palvelukiinteistöjen muuttamista energiatehokkaiksi Caverionin kanssa
  Vaasan yliopiston kampuk­selle Fortumin omava­rainen sähkö­mark­kinaa hyödyntävä energia­rat­kaisu
  Neste ja CINEA allekirjoittivat EU:n innovaatiorahaston rahoitussopimuksen kemiallisen kierrätyksen PULSE-hankkeelle
  Senaatti on valinnut Varastokirjaston uuden toimitalon toteuttajaksi SRV:n
  Sweco voitti nipun radanpidon puitesopimuksia Väylävirastolta
  Tampereen kaupunki: Pyynikin uimarannan huoltorakennuksen rakentaminen alkaa huhtikuussa
  Tampereen Ojalaan rakennetaan uusi päiväkoti ja koulu
  Turun kaupunki: Pääskyvuoren koulun vanhan osan yhteyteen valmistuu ensi kesänä uudisrakennus
  Avain Asunnot rakennuttaa Kuopion Pirttiin uusia asumisoikeusasuntoja
  Avain Asunnot rakennuttaa Kaarinaan uusia asumisoikeusasuntoja
  Technopolis jatkaa yhteistyötä Caverionin kanssa Ruotsissa ja Norjassa
  Caverion huoltaa, valvoo ja optimoi Satakunnan Osuuskaupan kauppojen ja ravintoloiden kylmälaitteet jatkossakin
  Caverion toteuttaa energiatehokkaat toimistotilat Liettuan rekisterikeskukselle
  Ilmatar Offshore valitsi Rambollin Ahvenanmaan YVA-kumppaniksi
  Senaatti-kiinteistöt: Luonnonvarakeskuksen biokaasulaitosalueen rakennustyöt alkoivat Jokioisilla

  Je­re Pent­ti­lä Joen­suun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si
  Conficapin toimitusjohtajaksi Erik Toivanen, Maarit Toivanen jatkaa hallituksen puheenjohtajana
  Hanna Kaskela on nimitetty Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi
  Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi
  Oskari Muhonen aloittaa Vison Oy:n avustavana konsulttina
  Tuomas Laitinen on nimitetty SATOn aluejohtajaksi Tampereelle
  Stockmann nimittää Susanne Ehnbågen konsernin toimitusjohtajaksi
  Ulla Sjöblomista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi talousjohtaja
  Thomas Hietto nimitetty Sweco Finlandin uudeksi maajohtajaksi
  Kalervo Kummola valittiin Tampereen pormestariksi
  Marko Syrjänen WSP Finlandin Maa, kallio ja ympäristö -sektorin johtajaksi
  Marita Rovamo Helsingin yliopiston toimitilajohtajaksi
  CBRE recruits Kaisa Kangasniemi to lead Legal & Compliance, Nordics
  Laura Laamanen on nimitetty SATO Oyj:n kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneks
  Erik Vikbladh new CIO at Areim
  Wärtsilä nimittää Anders Lindbergin Energy -liiketoiminnan johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi
  Elias Räinä aloitti Visonin avustavana konsulttina ja Samu Korhonen aloittaa projektipäällikkönä Oulun toimipisteessä
  Asumisoikeusasioiden ensimmäinen neuvottelukunta järjestyi – Asuntosäätiön Jari Riskilä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi
  Mikko Nousiainen on nimitetty Colliersin ESG-asiantuntijaliiketoiminnan johtajaksi
  Nina Laakkonen vastaamaan S-Pankin Private Banking- ja -instituutioasiakkaista
  Mika Ohenoja Suomen Kauppakeskusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
  Robert Karlsson Catella Asset Management Oy:n uusi toimitusjohtaja
  Boost Brothers laajentaa Tampereelle — Infrarakennuttamiseen vahvistusta
  Arkta Reposen tekniseksi johtajaksi kokenut asuntorakentaja Jyri Raunio
  Frank Korsströmistä LeaseGreenin hallituksen puheenjohtajaksi
  Henrik Ehrnrooth UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi
  Arto Puolimatka Auratum Kiinteistöjen toimitusjohtajaksi
  CBRE appoints Antti Asteljoki as Head of Project Management, Finland
  Kati Soini on nimitetty Hoivatilojen hankekehityspäälliköksi
  Tuomas Vuorinen to lead JLL’s Nordic ESG & Sustainability Services
  Sami Siiki Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtajaksi
  Maija Jylhä-Ollila ja Jaakko Saukkoriipi on nimitetty WSP:n Kaivospalvelut-yksikköön liiketoiminnan kehityspäälliköiksi
  The Board of Directors has today appointed Joacim Sjöberg as the President and CEO of Castellum AB, with immediate effect
  CBRE appoints Antti Asteljoki as Head of Project Management, Finland
  Markku Raatikainen EcoRealin uudeksi johtoryhmän jäseneksi
  Harri Kailasalo Visonin executive advisoriksi
  Wärtsilän Juha Kytölä valittu vuoden 2023 teknologiajohtajaksi
  A-Insinöörien palvelut laajenevat Vaasan seudulla rakennesuunnittelun johtoon Peter Hedström
  Jenni Lautso nimitetty Swecon arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelutoimialan johtajaksi
  Nimitysuutisia Trevianissa
  Heikki Niemi johtaa noste.ion investment management-tiimiä
  Fortum päivittää liike­toi­minta- ja rapor­toin­ti­ra­ken­teensa ja nimittää uuden johto­ryhmän
  Hoivatilat: Mikael Laikola on nimitetty ylläpitopäälliköksi
  Rauli Wallén Visonin uudeksi liiketoimintajohtajaksi
  Markku Laine WSP:n Talonrakentamisen liiketoiminnan johtajaksi
  WSP vahvistaa ympäristöliiketoiminnan kestävyyskonsultointia: Sanna Hodju ja Susanna Harvio nimitetty uusien yksiköiden päälliköiksi
  Fimpec laajentaa liikkeenjohdon konsultointiin, Panu Rahikka Fimpec Consulting Oy:n toimitus­johtajaksi
  Asukkaiden ja Asuntosäätiön välisen yhteistyöelimen Asofoorumin puheenjohtajaksi on valittu Kari Lehtinen
  Ruut Vesenterä on nimitetty Avain Asumisoikeuden myyntijohtajaksi
  CBRE appoints Jouni Levo as Head of Capital Markets in Finland
  Ismo Tiainen nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan
  Max Levander aloittaa korjausrakentamisen teknologiajohtajana A-Insinööreissä
  Cargotec appoints Casimir Lindholm as president and CEO
  Elina Kaura Caverion-konsernin Legal & Compliancen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi
  Risto Kivisilta nimitetty Technopoliksen johtoryhmään uuteen teknologiajohtajan rooliin
  Wärtsilä nimittää Saara Tahvanaisen markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi
  Marko Liikanen A-Insinöörien ympäristöyksikön johtoon
  Perttu Kaikkonen aloitti Avaimen lakiasiainpäällikkönä
  Muutos Kemira Oyj:n johtoryhmässä: Linus Hildebrandt on nimitetty strategiajohtajaksi
  Nokia nimittää Esa Niinimäen lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Porin kaupunki: Jani Sundell on uusi Palveluliikelaitoksen johtaja
  Turun ydinkaupunkiseudun seutujohtajaksi on valittu FM Jukka Vornanen
  Gisela Knuts valittiin Veritaksen hallituksen puheenjohtajaksi
  Leena Pokela Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi rakennuttajainsinööri
  Janne Ojalehto nimitetty Kojamo Oyj:n asumisen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  CBRE appoints Jussi Niemistö as Head of Research in the Nordics
  A-Insinöörit vahvistaa korjausrakentamisen kestävän kehityksen ja rakennusterveyden palveluitaan – uuden yksikön johtoon Mikko Tarri
  Arvorakennusten korjaussuunnittelun erityisosaaja Saija Varjonen A-Insinöörien yksikönjohtajaksi Tampereelle
  The Board of Directors of Castellum appoints Joacim Sjöberg as acting CEO
  Evlin vastuullisuusjohtaja Petra Hakamo Finsifin hallitukseen 2023
  Olli Sirkka aloitti Helenin toimitusjohtajana

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskoostearkisto 2022