• fi
 • en
 • Uutiskoostearkisto 2021

  Uutiskoostearkisto 2021

  Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset kiinteistö- ja toimitilastrategioista – valtion tilat tehokkaammin ja kestävämmin käyttöön
  Vuonna 2021 väylähankkeita valmistui ympäri Suomen
  Tutkimus: hybridi- tai sähköautoon siirtymistä jarruttaa latauspisteiden vähyys sekä liikkumisen varmuuteen ja sujuvuuteen liittyvät epäilykset
  Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin
  Valtio panostaa lisää kävely- ja pyöräväyliin
  Suomen moottoriteiden infrastruktuuri tukee liikenteen automaatiota
  Laajakaistatukilain muutokset voimaan – rahoitusta vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen
  Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta useille liikennehankkeille
  Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko eduskuntaan: Hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille
  Tarjolla miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön
  Selvitys: Rakennetun ympäristön esteettömyyttä ei huomioida kokonaisvaltaisesti – lainsäädännössä, toteutuksessa ja valvonnassa on vielä kehitettävää
  Selvitys uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston vaikutuksista valmistunut
  Kunniamaininta kriisijohtamisesta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta HOK-Elannolle ja Newsecille
  Melun haittavaikutukset arvioidaan aikaisempaa tarkemmin
  Kunnille ja maakunnille tarjolla jälleen avustusta tuulivoimarakentamiseen
  Uudet kokeilut käyntiin – yhteistyöllä kestävämpiä kaupunkeja ja kuntia
  A-Kruunu: Kaarlo Sarkiankadun kohteelle kunniamaininta betonijulkisivusta
  Finavian investointiohjelmalle vuoden 2021 RIL-Palkinto
  Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:lle Vuoden Työmaa -palkinto
  OYSin A-rakennuksen työmaalle Oulun rakennusvalvonnan Tuumastukki-palkinto
  WSP:n suunnittelema Sudentassu on Vuoden silta 2021
  KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus syksy 2021
  Kaupunkialueiden tulevaisuuden arvon kehitys mallinnettiin – Arvokkaimmat kaupunginosat ja kovimmat nousijat vuonna 2040
  Uusi jäteasetus velvoittaa nykyistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen
  Avustuksista lisää ruutia kuntien ilmastotyöhön
  Lisävaroja asuinrakennusten energiaremonttiavustukseen
  Suomi mukana useissa Glasgow’n liikennejulistuksissa – sitoumukset kirittävät maita kohti hiiletöntä tie-, meri- ja lentoliikennettä
  Senaatille turvallisuusalan tulevaisuuspalkinto
  Kauppakeskusten kolmannen vuosineljänneksen kokonaismyynti nousi 1,7 prosenttia viime vuodesta
  Vuoden kauppakeskusteko 2021: Mall of Tripla voittoon innovatiivisella verkkokaupalla
  YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa käyntiin viikonloppuna – tavoitteena kirittää maita nopeampiin päästövähennyksiin
  Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto Vahaselle
  Hallitus esittää EU:n edellyttämiä muutoksia laajakaistatukilakiin – rahoitusta vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen
  Kokkailua, siivousvuoroja ja ystävyyttä – opiskelijat jakavat mielellään arkea kämppisten kanssa
  Helsingin kaupunki: Kaisantunneli ja Grönqvistin talon julkisivuremontti palkittiin Vuoden katutyömaina
  Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: logistiikkakohteista on niukasti tarjontaa Pohjoismaissa
  Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano etenee, mutta rahoitusratkaisuja tarvitaan
  Terveet tilat 2028 -ohjelman tueksi toteutetaan kehittävä väliarviointi
  Ministeri Harakka EU:n ilmastopaketista: päästövähennykset liikenteessä tarpeen
  Kaavoitus- ja rakentamislaki lausunnoille
  Valtioneuvosto linjasi kantansa EU:n ilmastopaketin ehdotukseen taakanjakoasetuksen uudistamisesta
  Hallitus linjasi kantojaan EU:n liikenteen ilmastoaloitteisiin – neljä U-kirjelmää eduskunnalle
  Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Itärata-hankeyhtiön perustamista
  VM: Talous toipuu koronasta nopeasti, mutta nopeimman kasvun vaihe on ohi
  EK: Elinkeinoelämän luottamus laski aavistuksen
  Miltä näyttää tulevaisuuden kauppakeskuksissa? Kulutuskeskittymistä hiilipositiivisiksi elämyskeitaiksi
  Newsec: Asuntojen ja logistiikkakohteiden lisäksi kiinteistökauppoja tehdään nyt myös hyvistä toimistokohteista
  Helsinki, Turku ja Tampere ovat Suomen elinvoimaisimmat kaupungit – Livcy-elävyysindeksi osoittaa kaupunkirakenteen merkityksen
  Selvitys: Asunnot aiempaa turvallisempia, terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä – ja pienempiä
  YM: Talouskasvu kiihdyttää rakentamista
  YM: Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle auki
  Senaatti-kiinteistöt: Toimistotilojen tarve ja käyttö koronan jälkeisessä maailmassa -selvitys julkaistu
  Suomen talouden väliennuste: Talous toipuu vauhdilla
  Rakennusten käyttämästä energiasta 38 prosenttia oltava jatkossa uusiutuvaa
  Catellan Markkinakatsaus – kevät 2021 on julkaistu
  OP:n asuntomarkkinakatsaus: Täällä ovat tuloihin nähden edullisimmat asunnot pääkaupunkiseudulla
  Vuoden sähkösuunnittelija 2021 on Sweco
  Business Finland ja Boost vauhdittavat innovatiivisia KIRA-toimialan hankintoja
  Yrityksille ja tutkimukseen tarjolla 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen – ensimmäinen rahoitushaku käynnissä
  Hoas on vuoden rakennuttaja 2021
  Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärät piristyivät selkeästi toisella vuosineljänneksellä
  Asuntotuotanto vauhdissa ja liikennehankkeita käyntiin Helsingin seudulla
  Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku nyt auki
  Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus panostaa liikenteen ilmastotoimiin, kyberturvallisuuteen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen
  Ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnoille
  OP: Helsingissä, Turussa ja Tampereella asuntojen keskineliöhinnat nousseet viidessä vuodessa 20–25 prosenttia
  Selvitys: vapaaehtoinen päästöjen hyvittäminen tehostuisi julkisella ohjauksella, ei lakeja säätämällä
  Ympäristöministeriön budjettiehdotus turvaa panostukset luonnonsuojeluun ja edistää kiertotaloutta, ilmastotyötä ja kasvuseutujen asuntorakentamista
  EU:n ilmastopaketti auttaa myös Suomea hiilineutraaliuden saavuttamisessa
  Uusi ilmastolaki lausuntokierrokselle
  Uusi luonnonsuojelulaki lausunnoille
  Selvitys: Tuulivoimarakentamista edistetään parhaiten parantamalla viranomaismenettelyjä
  Jätesäädöspakettiin kuuluvat asetukset lausuntokierrokselle
  Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia päivitetään
  MAL-sopimusten laajeneminen Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen sai sinetin
  Infra 2035: Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa
  Finavian laajennushankkeelle tietomallinnuksen Tekla BIM Awards -palkinto
  Kunnille 28,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen
  VM: Odotettu käänne taloudessa käsillä
  KTI: Erikoissijoitusrahastokatsaus
  Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille 
  Vuoteen 2030 ulottuva tiekartta korostaa korjausrakentamisen neuvontaa ja koulutusta
  Ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmät mukaan laatimaan yhteistä kuvaa alueidenkäytön kehityksestä
  ARA-asuntojen korjausavustukseen korotus – avustuksen uusilla ehdoilla edistetään ikääntyneiden asumista
  Sähköautojen latausinfra-avustukseen lisäpanostuksia – Tuettujen latausvalmiuksien määrä ylittää 20 000 kappaletta tänä vuonna
  Rakentamisen työturvallisuus on kehittynyt isoin harppauksin
  Asuinrakennusten energiatodistusten hinnat liki ennallaan
  Tuore selvitys vahvistaa: Etätyö lisää hyvinvointi ja tehokkuutta – mutta vain jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä
  OP: Sijoitusasuntolainojen kysyntä räjähdysmäisessä kasvussa
  Kestävä kaupunki -ohjelma onnistunut luomaan laaja-alaista ja konkreettista yhteistyötä kehittäjien välille
  Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen
  Lumo-kotien kysely: vuokra-asuminen halutaan valita yhä useammin ja palvelut lisäävät mukavuutta elämään
  Uusi asumisoikeuslaki parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, asumisoikeussopimusten pysyvyys säilyy
  Päivittäistavarakaupan merkitys korostuu kauppakeskuksissa
  Kävijämäärät putosivat mutta keskiostos kasvoi kauppakeskuksissa – poikkeuksellinen vuosi toi kauppakeskuksiin runsaasti uusia palveluja
  Järjestöjen mahdollisuuksia parantaa ikääntyneiden asumista ryhdytään selvittämään
  Suomi nimetty mukaan YK:n korkean tason energiadialogin valmisteluun – elinkeinoministeri Lintilä teknologia ja innovaatiot -teeman kirittäjäksi
  EU-säännöksiä toteuttava lakiesitys lausunnoille – rakennusten uusiutuvalle energialle vähimmäisosuus
  Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista – päästöt puoleen 2030 mennessä
  Helsingin kaupungin asuntotuotanto panostaa harmaan talouden torjumiseen
  Maankäytön, asumisen ja liikkumisen kehitykselle suuntaviivat myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille
  Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa
  Ympäristöministeriö myönsi avustusta puurakentamista kehittäviin hankkeisiin
  Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein
  Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille
  Puutuoteteollisuuden toimialaraportti: Puurakentaminen voi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista
  Työterveyslaitos: Ohje rakennusalalle covid-19 riskien arvioinnin tueksi
  Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää
  Boost Brothers selvitti ARA-asuntokannan rakennussuojelun nykytilaa ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
  Varma aloittaa yhteistyön Aalto-yliopiston Investment Clubin kanssa
  ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä nostetaan
  Kaupungistuminen jatkuu koronasta huolimatta – kaupunkipolitiikkaa on terävöitettävä kriisin voittamiseksi
  Tutkimus: Reilu kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana – digitalisoinnilla suuri rooli
  Asumisoikeusasuntojen kysyntä ampaisi pilviin
  Puurakentamisella jo vahva tuki, mutta kunnianhimon tasoa varaa nostaa
  Jätelakiesitys vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta
  Vuokratalojen yhteishallintolain uudistus käynnistyy
  ARA-asuntojen korjaamista ikääntyneille sopiviksi halutaan helpottaa
  Valtioneuvosto: Päivitetty ohje: Asuinrakennusten korjaaminen koronavirusepidemian aikana
  Etla listasi jälleen Suomen merkittävimmät yritykset: kärjessä OP, Neste ja Nordea
  Sitowise listautui Helsingin pörssiin 25.3.
  Etla ennustaa: virus varjostaa vielä kevättä, loppuvuosi on jo valoisampi
  Nelivuotiaan taideteos pääsee Hiedanrannassa Suomen ensimmäiselle valkoiselle aurinkopaneeliseinälle
  Ympäristöministeriöltä avustusta kunnille ikääntyneiden asumisen kehittämiseen
  Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys pysyi korkeana myös koronavuonna
  Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsaus: toimistojen kuolemaa ei näköpiirissä
  Työsuojeluviranomaiset valvovat rakennusalan työturvallisuutta
  KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto painui kolmeen prosenttiin vuonna 2020
  Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsaus: toimistojen kuolemaa ei näköpiirissä
  Energia-avustus on vauhdittanut asuntojen korjaamista erittäin energiatehokkaiksi
  Newsec Suomen kiinteistömarkkinakatsaus kevät 2021
  Suomen Kauppakeskusyhdistys: Poikkeusvuonna keskiostos kasvoi kauppakeskuksissa
  Suomalaisnuoret pääosin tyytyväisiä asumiseensa
  Kuntien vuoden 2021 digitalisaation edistämisen valtionavustushaku käynnistyi
  Ympäristöministeriö myöntää jälleen avustusta julkisen puurakentamisen kehityshankkeille
  ABB on nimetty maailman johtavien innovatiivisten yritysten joukkoon
  Pellervon taloustutkimus: Asuntomarkkinat 2021 – ennuste
  RIL: ROTI 2021 -raportti julkaistu
  Catellan Markkinakatsaus – kevät 2021
  Oulun Osuuspankki käynnistää arkkitehtuurikilpailun – A-Insinöörit konsulttina keskustakorttelin kehittämisessä
  Käärmetalo ehdolla Mies van der Rohe -palkinnon saajaksi
  Alvar Aallon arkkitehtuuria esitetään Unescon maailmanperinnön aieluetteloon
  Helsingin kaupunki: Rakennus- ja kiinteistötietoja ajantasaistetaan – voi vaikuttaa joidenkin kiinteistöveroon
  Citycon tukee ympäröiviä yhteisöjä perustamalla rokotuspaikkoja keskuksiinsa
  Rakennusten energia-avustus vastaa sille asetettuja tavoitteita
  OP Ryhmän ekonomistit: Talous on valmiina kasvunykäisyyn – elpyminen vauhdittuu pandemian laantuessa
  Nordean talousennuste: Piristävä pistos
  Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle
  Uusi liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön Turunväylällä
  1,8 miljardia euroa korkotuettua lainaa kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen
  Agricolankatu 1-3:n arkkitehtuurikutsukilpailussa uusi korkeatasoinen arkkitehtuuri yhdistyy vanhaan arvorakennukseen
  Espoossa aloitettiin vuonna 2020 rakentaa ennätysmäärä asuntoja
  Lahden kaupunki: Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu Alek­san­te­rin­ka­dun yli­kul­ku­sil­las­ta käyn­nis­tyi
  Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut
  Helsingin keskusta-alueen kehittäminen etenee

  Vuonna 2022 rakentamisen veturina toimitila- ja korjausrakentaminen
  RAKLIn johtoryhmät kaudelle 2022-2023 nimetty
  RAKLI: Mihin unohtui toimivan asuntomarkkinan mekanismit – asuntopoliittinen ohjelma ei vastaa asumisen haasteisiin
  Selvitys: Kuntien toimitilojen hankintakäytännöt monipuolistuneet
  Väestön ikärakenne, etätyöt ja hyvinvointialueet – tilojen käyttötarpeet rajussa murroksessa
  RAKLI mukana MIELI ry:n joulukeräyksessä
  RAKLIn lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista julkaistu
  Elisan virtuaalinen työympäristö palkittiin Vuoden työympäristötekona
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy mukaan kestävän purkamisen green dealiin
  RecoTech 2021: Tiukkaa asiaa rennossa tunnelmassa
  Kolme tärppiä RecoTechiin
  Kiinteistöalan Vuosiseminaari 2021: Miten työ ja tilankäyttö muuttuvat tulevaisuudessa?
  RAKLIlla on hyvä maine ja vahva brändi
  Kiinteistömarkkinat toipuvat koronasta, mutta eivät palaudu entiselleen
  Älykästä työmaan olosuhdehallintajärjestelmää kehittävä Serviz Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla
  Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa julkistettiin 9 uutta sertifioitua kiinteistöjohtajaa
  Pääkaupunkiseudun keskeisten toimistomarkkinoiden vajaakäyttö lievässä laskussa – Leppävaaraan lisää toimistoneliöitä, Pasilassa toimistoneliöt vähenevät
  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokrien odotetaan nousevan vahvimmin Turussa ja Tampereella
  Kynät pois: Kiinteistönomistuksessa ja rakennuttamisessa yli 14 miljoonan euron vuosisäästöt sähköisellä allekirjoittamisella
  Kaksi uutta jäsentä mukaan toimintaan
  Onko hybridityö pelkkää kaaosta? – 6 myyttiä hybridityöstä
  Vuoden rakennuttaja 2021 on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas
  Rakennuttaminen 2021: Millaisia toimistoja tarvitsemme tulevaisuudessa?
  Rakennuttaminen on vakiinnuttanut paikkansa alan ykköstapahtumana
  Katja Kärkkäinen RAKLIin toimistoassistentiksi
  10 vinkkiä, joilla organisaatiosi onnistuu hybridityössä
  Uusi jäsen mukaan toimintaan
  RAKLIn toimisto kiinni 28.6.-1.8.
  RecoTech 2021 – nähdään marraskuussa!
  Energiatehokas ilmastointi – kesän kootut vinkit ja ohjeet ammattilaisille
  Työympäristöteko 2021 -kilpailuun ennätysmäärä osallistujia – mukana 17 yritystä
  Asuntorakentaminen vilkastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla – muukin rakentaminen aktiivista
  Millaiseen toimistoon etätöistä palataan – Työnantajilla edessään näytön paikka
  Tampereella asuntorakentamisen volyymit pysyneet korkeina, toimitilarakentaminen hiljentynyt
  Energiatehokkuutta talotekniikan fiksulla käytöllä ja ylläpidolla
  Elinkeinoelämän järjestöt: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus uhkaa jäädä torsoksi
  RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Sijoittajakiinnostus on vahvaa, mutta kiinteistökauppavolyymit pysyvät matalina
  Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla lähes puoli miljoonaa toimistoneliötä vajaakäytössä
  Tietomallinnus on tulossa osaksi rakennuslupaprosessia – tule mukaan kehitystyöhön
  Rakennusalan toimijat kehittävät yhdessä parempaa tuotetietoa alalle
  Klinikka kokoaa parhaat käytännöt kokonaisvaltaiseen työympäristöjohtamiseen hybridimallissa
  Vetoomus: Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuotava kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittiseen päätöksentekoon
  Raskas liikenne kaipaa kipeästi lisää pysäköintipaikkoja pääkaupunkiseudulle
  Vähähiilinen rakennuttaminen saa jatkoa
  Elokuussa tavataan! Rakennuttaminen 2021 ilmoittautuminen on alkanut
  Toimisto- ja liiketilavuokramarkkinoilla haasteelliset näkymät myös Oulussa
  Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina
  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvu jatkuu, vuokrien nousu hiipuu
  Hyvät pienasunnot syntyvät yhteistyöllä
  RAKLIin kaksi uusi jäsentä
  RAKLIn hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  REKRY: Toimistoassistentti
  Liikkumisrajoituksista kärsiville yrityksille korvattava kustannukset täysimääräisesti
  RAKLIn uusi puheenjohtaja puhuu vastuullisuuden puolesta
  RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys: Kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan
  OP Kiinteistösijoituksen Markku Mäkiaho RAKLIn hallituksen puheenjohtajaksi
  Ilmoittautuminen Vuoden vähähiilisyyspomppu -kisaan on auki
  Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä
  Jäsenten tyytyväisyys RAKLIn toimintaan kasvanut
  RAKLIin kaksi uusi jäsentä
  Helsinki Research Forum on koonnut yhtenäisen tietokannan pääkaupunkiseudun toimistotilasta
  RAKLI haastaa alan toimijat Vuoden vähähiilisyys-pomppuun
  HIPPA-hankkeessa kehitetään tulevaisuuden palveluasumista
  Rakennuttaminen 2021: Miltä näyttää rakentamisen vuosi 2021 ekonomistin silmin?
  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut vuoden rakennuttajakonsultiksi A-Insinöörien Mikko Mäläskän
  RAKLI: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ei ole yltämässä kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa
  Uusi jäsen RAKLIin

  Varma siirtää 9 uutta kerrostaloa maalämpöön ja irtautuu kaukolämmöstä
  Nesteen tavoite sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön käytöstä toteutuu etuajassa Suomessa
  Helen lopettaa hiilen käytön yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin
  Suomen Pankki asetti omalle sijoitussalkulleen välitavoitteita hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi
  Veritas laati sijoitusten ilmastotiekartan
  Taaleri Energia varmisti 44 miljoonan euron rahoituksen tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitykselle
  Trevianin Helsingin toimisto sai WWF Green Office -ympäristösertifioinnin
  Kiertotalouskorttelissa kehitetään ja kokeillaan uudelleen käytettäviä materiaaleja
  Tampere selvitti rakentamisen päästöt – Päästöjen hillitseminen tärkeää kasvavassa kaupungissa
  Helen: Pirkanhoviin rakentuu sähköautojen suurteholatausjärjestelmä
  Helen: Meriveden lämmöntalteenoton selvitys etenee, mukaan uusia vaihtoehtoja ja uusi yhteistyökumppani
  HTJ sai RALAn ympäristösertifikaatin
  S-ryhmän pt-logistiikkakeskus on vuoden 2021 energianerokas
  UPM: Kiertotaloustuotteita sellun sivuvirroista
  OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan
  Keskimaa avaa ensimmäisen sähköautojen ABC-latausaseman Keski-Suomessa
  Caverionin, Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian innovaatio tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä
  SATOlle 80 miljoonan euron laina Euroopan Investointipankilta vuokra-asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen
  Spondan kauppakeskukset ympäristösertifioituja
  S-ryhmä leikkasi ilmastopäästöjään jo 70 prosenttia
  Salo IoT Campukselle yli 1100 aurinkopaneelin voimala
  Avia Cargosta puretut teräsrakenteet saavat uuden elämän
  A-Kruunun tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuonna 2030
  Suurteholaturi palvelee sähköautoilijoita Joensuun McDonald’silla
  HOK-Elannon ABC-ketju avaa sähkö- ja hybridiautojen latauspalvelut 12 uuteen kohteeseen S-marketien yhteydessä
  Posti voittajaksi kansainvälisessä World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailussa
  Citycon sitoutuu Science Based Targets -aloitteen hyväksymiin ilmastotavoitteisiin
  Lah­den kau­pun­gin ti­lat läm­piä­vät hii­let­tö­mäl­lä kau­ko­läm­möl­lä
  K-ryhmä saavutti jo nyt vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa
  VAV: Rakennusjätteet kiertoon entistä puhtaampina
  Myllypuron jääurheilukeskus toimii kaukolämmön lähteenä – hukkalämmöt talteen lämmittämään helsinkiläisten koteja
  Talleberg-Kiinteistöt: Sähköautojen latauspisteiden verkostomme kasvoi
  Porvoon kaupunki: Jätevesilietteet sekä biojätteet kulkevat nyt biokaasulla
  SATO: Kiertotalous-pop-up: Kerrostalon rakennusosia ja irtaimistoa kiertoon Kalliossa
  Kiertotalousyhtiö Betolar Oy:n innovatiivisella ratkaisulla voidaan korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa
  Selvitys: Etätyön ja liikenteen uusien palvelujen vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin
  A-Insinööreiltä uusi opas rakennusalan toimijoille: ”Jokainen rakennushanke voi olla vähähiilinen”
  Kesko ja Elite Alfred Bergin kiinteistörahastot panostavat energiatehokkuushankkeisiin
  Pasilassa avataan nollapäästöinen Alepa, joka lämmittää yläkerran asuntoja
  Hiedanrannalle on myönnetty alustava BREEAM Communities -sertifikaatti
  Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen valmistui aurinkovoimala
  ABB asentaa Tallink Megastar -autolauttaan maistasyöttöjärjestelmän edistämään päästötöntä merenkulkua
  Conficapin Tikkurilantie 10 logistiikkakiinteistöön aurinkovoimala
  Stara otti käyttöön biopohjaisen tiemerkintämassan – mikromuovipäästöt vähenevät merkittävästi
  Backaksen kartanoalueen kehitystyö jatkuu – ”Nollapäästöinen Alepa avataan kesällä 2022”
  Veritas Eläkevakuutuksen pääkonttori sai arvostetun ympäristösertifikaatin
  Postin ilmastotavoitteet viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia – kaikki kuljettaminen päästötöntä vuoteen 2030 mennessä
  A-Insinöörit Helsingin ja Tampereen ilmastokumppaniksi
  Kauppakeskus Trio saa katolleen aurinkovoimalan 
  Sweco: Biodiversiteetin ylläpito on tärkeä osa Assi-sairaalahanketta
  Fagerstan jääpalloareena Ruotsissa saa älykkään jäähdytysjärjestelmän – taustalla hiilidioksijäähdytykseen pohjautuva teknologia
  HOK: Lisää latauspisteitä itään ja koilliseen 
  Helsingin Länsisataman Satamaparkkitaloon on asennettu 18 uutta sähköautojen latauspistettä
  Spektri Business Parkiin toteutettiin massiivinen ja innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmähanke
  Lippulaiva on energiaratkaisultaan maailman edistyksellisintä kärkeä
  Suomen ensimmäinen hankevaiheen LEEDv4 -Platina tason ympäristösertifikaatti myönnettiin Exilionin omistamalle Scandic Grand Central Helsingin hotellikiinteistölle
  Nesteen tavoitteena 100 % uusiutuvan sähkön käyttö globaalisti vuoteen 2023 mennessä
  Älykästä energiaa ja tehokasta kierrätystä Joensuun virastotalon peruskorjauksessa
  Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy ja TA-Yhtymä Oy tekevät yhteistyötä lämmityskustannusten pienentämiseksi
  Nordean uusi toimitalo on ensimmäinen maalämpöä hyödyntävä toimistorakennus Helsingin kantakaupungissa
  K-ryhmä lisää merkittävästi kotimaiseen tuulivoiman käyttöä
  CBRE yhteistyöhön Evergreenin kanssa hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi
  Bureau Veritas Finland on myöntänyt EcoReal Oy:lle laatu- ja ympäristösertifikaatit
  Kuopion uudet täyssähköbussit aloittavat liikennöinnin kesäkuussa
  Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen
  Lidlille ensimmäisenä kauppaketjuna Suomessa ympäristösertifiointi kaikille kiinteistöille
  SOK: Sipoon logistiikkakeskukset ovat nyt nollapäästöisiä
  Fortu­mille toinen sija pohjois­mai­sessa Ecogain-biodi­ver­si­teetti-indek­sissä
  Espoon kaupunki lisää julkisia sähköautojen latauspisteitä Helenin kanssa – tuulisähköä hyödyntävät latauspisteet yleistyvät koko Suomessa
  Senaatti asettaa rakennushankkeilleen konkreettiset päästötavoitteet
  Lahden Talojen pihoilta löytyy nyt kuusi pörriäisten asuttamaa pesää
  A-Insinöörien rakennuttamisen palveluille ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
  Fortumin ja Suomen Uusio­muovin sopimus mahdol­listaa muovin kierrä­ty­sasteen nosta­misen Suomessa
  Fortum ja K-ryhmä lähtevät yhteis­työssä kartoit­tamaan kierrä­tys­muo­ville käyttö­koh­teita
  Meriveden lämmöntalteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt
  Nordea: Yli puolet suomalaisista toivoo tulevaisuuden kotiinsa monipuolisia kierrätysmahdollisuuksia
  Sweco asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali 2030
  Citycon nousi Euroopan ilmastojohtajien kärkijoukkoon Financial Timesin raportissa
  Espoon Asunnot on nyt Green Office -toimija
  Exilion Tuuli kierrättää kaikki tuulipuistoissaan vaihdettavat lavat
  Tulevaisuuden lentoasema on päästötön – Finavia näyttää suuntaa kumppanuudella Nesteen kanssa
  Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä
  Sponda edistää uuden tuulivoimapuiston rakentamista Suomeen
  Mittava energiaremontti on valmistunut Aktiivitilojen kiinteistössä
  Helenin uusi tuulipuisto Lakiakangas 3 rakentuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa
  Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa
  Konkreettisia toimenpiteitä muovien vähentämiseen asuntorakentamisessa
  Rambollin Sustainable Buildings Market Study: Kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyden trendit siirtymässä energiatehokkuudesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen ajatteluun
  Trevian Asset Management Green Building Council -jäseneksi
  Koskikeskus saa katolleen mehiläisiä – kattomehiläisiä pörrää jo neljässä Cityconin kauppakeskuksessa Suomessa
  Avain Yhtiöt lisää sähkö- ja hybridiauton latauspisteitä kiinteistöissään
  K-Lataus kasvaa vuoden 2021 aikana kahdellakymmenellä uudella latausasemalla
  Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja
  Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
  EduCitylle LEED Platinum -ympäristösertifikaatti
  WSP sitoutuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
  Keva käyttää sijoituskiinteistöissään vain hiilineutraalia sähköä
  Lahden Talojen kodit lämmitetään jatkossa ilman hiilidioksidipäästöjä
  Ympäristöluokittelu laajenee asuntokohteisiin – Varma tarttui haasteeseen
  A-Kruunu: Puukerrostalorakentamisen tavoitetta nostettiin
  TA-Yhtiöiden tiekartta viitoittaa tien sähköautojen latausinfralle
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennus Kampusareena voitti BREEAM In-Use palkinnon
  Viherratkaisuja kaupunkiympäristöön – entinen teollisuusalue muuttuu vehreäksi kaupunginosaksi
  HOK-Elanto rakentaa pääkaupunkiseudun kattavimman sähköautojen pikalatausverkoston 
  K-Latauksen asiakastutkimus: Sähköauton lataus on itsestään selvä osa kauppareissua
  NAL Asuntojen kiinteistöjä lämmitetään hiilineutraalisti
  Helsinki palkitsi Energy Challengen voittajat – kaupunki sai ratkaisuja ja viisautta tulevaisuuden energiapäätöksiin
  Granlundin ja Wapicen yhteisratkaisu Helsinki Energy Challengen finaalissa
  Ramboll mukana voittamassa Helsinki Energy Challengea
  Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin
  Ilmarinen arvioitiin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi neljättä kertaa peräkkäin
  Imatralla luotiin konsepti hiilineutraalille urheiluhallille
  Hiilineutraaliutta tavoitteleva K-ryhmä valjasti tekoälyn kehittämään kauppojen energiatehokkuutta
  Helsingin energia- ja ilmastoatlas antaa tietoa rakennuskannasta ja lämmityksen päästöjen vähennysmahdollisuuksista
  Kiasman julkisivun vanha sinkkipelti saa uuden elämän Göteborgissa ja Vantaalla
  Uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle
  Lidlin Laukaan jakelukeskus tuottaa omaa uusiutuvaa energiaa maaliskuusta eteenpäin
  LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi: Katse rakennusten koko elinkaareen
  UPM:n sahat pyörivät nyt täysin uusiutuvalla energialla
  Porin kaupunki siirtyy käyttämään vihreää sähköä
  Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista tukee pääkaupunkiseudun ilmastotyön seurantaa
  Caverion on nyt YK:n Global Compactin jäsen
  Ilmarinen on mukana uudessa Call on Carbon -vetoomuksessa
  UPM mukaan kestävää vetyä edistäviin koalitioihin EU:ssa ja Suomessa
  Granlundin pääkonttorilla siirryttiin kiertolämpöön
  HSY: Jäteveden ravinteet ja hiili tehokkaasti kiertoon uudella menetelmällä
  Kuopion kaupunki hankkii kaiken käyttämänsä sähkön vihreänä
  S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla
  Selvitys: Valtaosa suomalaisista haluaa, että oma kotikunta rakentaisi enemmän puusta
  Neste MY uusiutuva diesel soveltuu raskaan kaluston päästöjen vähentämiseen myös jatkossa
  Rovaniemen lentoasema lämpiää hiilidioksidivapaasti
  Kunnille tarjolla maksutonta neuvontaa puurakentamisesta
  Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia kehittivät yhteistyössä innovaation – mahdollistaa jopa 5 % tehonnousun kaukolämmöntuotannossa ja 10 % vähennyksen hiilidioksidipäästöissä
  Junia kunnossapidetään Suomen suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä
  UPM hyväksytty PEFC:n sidosryhmäjäseneksi
  Lidl rakentaa Suomen ensimmäisen puumyymälänsä – teräksen korvaaminen puulla pienentää ilmastopäästöjä huomattavasti
  Nordea asettaa tavoitteeksi nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä
  Helsingin kaupunki: Aurinkosähkö tuli kouluihin, kirjastoihin ja kerrostaloihin
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tarkastelee hiilineutraalisuustavoitteen vaikutuksia sähköjärjestelmään
  Cityconin kauppakeskukset Suomessa saavat sähköautojen pikalatausasemat – ensimmäinen pikalatausasema avataan Columbuksessa
  Varma teki vihreän diilin purkujätteistä
  Ympäristöministeriön rahoittamat kokeilut kuntien päästöjen vähentämiseksi tuovat lupaavia toimintamalleja kunnan hiilijalanjäljen pienentämiseen
  Uusiutuva kotimainen vesivoima Tallbergin kiinteistöjen sähköenergian lähteenä
  ABB maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukkoon
  Varma nousi yritysten kansainväliseen kärkikastiin vastuullisuusarvioinnissa
  Maailman 100 vastuullisinta yritystä listattu: Kesko on jälleen maailman vastuullisin ruokakauppa
  Vuoden 2021 Global 100 -lista: Neste on maailman neljänneksi vastuullisin yritys
  UPM sijalla 22 Corporate Knightsin maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa
  Veritas vähentää hiilidioksidipäästöjään Helenin kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla
  S-ryhmällä jo 77 hiilipäästötöntä kiinteistöä – pohjoinen hyvässä vauhdissa
  Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen
  A-Insinöörit Green Building Council Finlandin kumppanijäseneksi vuonna 2021
  Realia on Green Building Councilin kumppanijäsen vuonna 2021
  Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmis lausuntokierrokselle
  Ympäristöministeriö tukee 1,5 miljoonalla puurakentamisen kehittämistä
  Ekotehokkuutta puukuljetuksiin: Lappiin kokeiluluvat kahdelle ”Pikkujätille”
  Ympäristöministeriö rahoittaa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäviä hankkeita
  Kiviruukkiin kasvaa vehreä kaupunkielämän ja kiertotalouden keskus

  Aktiivitilat osti kiinteistöt Keravalta ja Tampereelta
  Sponda myy Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Väritehtaankadun toimitilakiinteistön
  JLL toimi SRV:n neuvontantajana Helsingissä sijaitsevan asuintornitalon myynnissä
  JLL toimi Intermediate Capital Groupin neuvonantajana Thermo Fisherille vuokratun toimistotalon hankinnassa Vantaalla
  JLL toimi rahoitusneuvonantajana 65 miljoonan euron vihreässä kehitysrahoituksessa Lyyra-hankkeelle
  Senaatti-kiinteistöt: Entiseen Suomen Pankin kiinteistöön sote-palveluita ja toimistotiloja Kotkassa
  Senaatti-kiinteistöt ja YIT allekirjoittivat kiinteistökaupan asuintalojen korttelialueesta Helsingin Hermannissa
  Caverion ostaa Frödéns Ventilation AB:n liiketoiminnan Ruotsissa
  Caverion ostaa Merius Oy:n älykkään suunnittelun liiketoiminnot
  Arkkitehtitoimisto AW2-arkkitehdit on liittynyt yrityskaupalla AINS Groupiin
  Catella Veikkauksen neuvonantajana maa-alueen myynnissä Kirkkonummella
  Aktiivitilat on ostanut Vantaan Åbyn alueelta Åminnen nimellä tunnetun teollisuuskiinteistön 
  Jykia myy Jyväskylän vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston Senaatti-kiinteistöille
  Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on ostanut merkittävän teollisuuskohteen Tampereen Sarankulman alueelta
  Sitowise on ostanut LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen Livair Oy:n
  Ahlström Capital saattaa päätökseen Destian myynnin
  Ahlström Capital on saanut päätökseen M&J Recyclingin oston
  Avain Yhtiöihin kuuluva Renevo Oy vaihtaa omistajaa
  Investors House myy IVH Kampus Ky:n 56,3 M€:n velattomalla kauppahinnalla
  JLL toimi MDS:n neuvonantajana Espoon Keilaniemessä sijaitsevan toimistorakennuksen myynnissä ja takaisinvuokrauksessa Skanskalle
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on myynyt leipomokiinteistön Vantaalta ja ostanut teollisuus- ja varastokiinteistöt Hyvinkäältä ja Nurmijärveltä
  VVT ostaa Turun seudulle rakennettavan modernin logistiikkakeskuksen
  AX-Suunnittelu on liittynyt yrityskaupalla osaksi A-Insinöörit -konsernia
  Osuuskauppa Keskimaa osti kiinteistön Jyväskylästä
  Ovaro Kiinteistösijoitus myi kansainväliselle kiinteistösijoittajalle 9 asuinkerrostalokohdetta
  Investors House on tänään myynyt kolme asuntokohdetta ulkomaiselle sijoittajalle
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on myynyt leipomokiinteistön Vantaalta ja ostanut teollisuus- ja varastokiinteistöt Hyvinkäältä ja Nurmijärveltä
  Catella neuvonantajana teollisuus- ja varastokiinteistön kaupassa Pirkkalassa
  Hemsö ostaa yliopistokiinteistön Lappeenrannasta
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Espoon Otaniemessä sijaitsevan tontin
  Vahanen-yhtiöt siirtyy AFRYn omistukseen
  Catella FinCapin neuvonantajana korkeatasoisen hoivakodin kaupassa Helsingissä
  Citycon myy kauppakeskus Columbuksen Helsingissä
  Trevian neuvonantajana merkittävissä asuinkiinteistökaupoissa
  UPM myy Chapelle Darblayn sanomalehtipaperitehtaan Samfin ja Paprecin konsortiolle
  UPM myy Kaipolan paperitehdasalueen
  Turun kaupunki ostaa Rettigin kiinteistön kulttuurikäyttöön
  Granlund Häme Oy on ostanut forssalaisen Sähkösuunnittelu Macel Oy:n
  Aktiivitilat on ostanut Itä-Helsingin Herttoniemestä teollisuuskiinteistön
  Avain Yhtiöt ja Senaatti-kiinteistöt solmivat kiinteistökaupan korttelista Helsingin Pasilassa
  Catella on toiminut Jyväskylän kaupungin neuvonantajana sen sopiessa kolmen oppilaitoskiinteistön ja kolmen paloasemakiinteistön myynnistä
  A-Insinöörit ostaa ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistuneen konsulttitoimisto LiCon-AT Oy:n osakekannan
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt kaksi Katajanokalla sijaitsevaa toimistorakennusta
  Aktiivitilat on ostanut Espoon Koskelosta teollisuuskiinteistön
  Varma osti NCC:ltä kaksi vastavalmistunutta toimistotaloa Leppävaarasta
  Granlund Saimaa Oy on ostanut imatralaisen Imatran Juva Oy:n liiketoiminnan
  Sievi Capital Oyj sopinut ostavansa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n
  Aktiivitilat osti Tiilenpolttajankuja 4 -kiinteistön Petikossa
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on myynyt Rovaniemellä sijaitsevan kiinteistön Työyhteenliittymä Oulun Rakennusteholle ja Temotek Oy:lle
  Senaatti-kiinteistöt myy Turun Aninkaistenkadulla sijaitsevan toimistokiinteistön
  LähiTapiolan yhteiskunnallisiin kiinteistöihin sijoittava rahasto avasi toimintansa kahdella Oulussa sijaitsevalla kohteella
  Apteekkien Eläkekassa, Yleisradion eläkesäätiö sekä Suomen Ässä-Asunnot Oy myivät asunto-osakeyhtiön koko osakekannan Helsingin Pasilasta
  Pohjola Rakennus ja S-Pankin asuntorahasto ovat tehneet kaupat 161 asunnosta Tampereella ja Nokialla
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Oulussa sijaitsevan Kastellin tutkimuskeskuksen kiinteistön kaupassa
  Technopolis osti kampuksen Tukholmassa ja vahvistaa asemaansa huomattavasti Pohjoismaissa
  Ahlström Capital myy Destian Colas SA:lle
  Granlund Kuopio Oy on ostanut kaikki Insinööritoimisto J. Markkanen Oy:n osakkeet
  Evli Corporate Finance toimi neuvonantajana Vitality and Groupin myynnissä Midsonalle
  Eteläpohjalainen puurakentamisen osaaja JM-Rakenne osaksi A-Insinöörit -konsernia
  Catella: NREP osti merkittävän toimistokiinteistön Helsingin Sörnäisistä
  Ahlström Capital ostaa Metso Outotecin jätteenkierrätysliiketoiminnan
  Catella: EKE-Rakennus Oy on myynyt rakentamansa toimistokiinteistön Espoosta
  CBRE toimi VVT:n neuvonantajana modernin logistiikkakiinteistön myynnissä Evli Vuokratuotolle Vantaan Aviapoliksessa
  Cromwell on toteuttanut viiden teollisuuskiinteistön myynnin Suomessa 11,6 miljoonalla eurolla
  Elite Alfred Berg ostaa kaksi kiinteistöä Ilmariselta 6,5 miljoonalla eurolla
  S-ryhmä ostaa LähiTapiola-ryhmän osuuden S-Pankista
  Hoivatilat osti kolme hoivakiinteistöä
  Premico Morgan Stanleyn hallinnoiman rahaston neuvonantajana asuinkiinteistön kaupassa Helsingissä
  Ørn Software ostaa Rapalin
  Kojamo ostaa kaksi kerrostaloa Lehtisaaresta, Newil & Bau ja Samla Asunnot käynnistävät korttelin rakentamisen
  Saraco ja Sweco PM yhdistyvät 31.8.2021
  Taaleri myy Linnainmaankulman liikekiinteistön Porin keskustassa
  Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance yhdistyy Evlin pankkiliiketoiminnan kanssa
  Mandatum Asset Management ostaa Trevianin rahastoliiketoiminnan
  JLL toimi SRV:n kaupallisena neuvonantajana 257 uuden asunnon myynnissä
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Porin keskustassa sijaitsevan päivittäistavarakaupan kohteen kaupassa
  Newsec toimi myyjien neuvonantajana liikekiinteistön yhtiökaupassa Lauttasaaressa
  Granlund laajenee yrityskaupoilla Paimiossa, Lahdessa ja Mikkelissä
  Pontos sells three logistic warehouses in Lappeenranta
  Technopolis ostaa kampuksen Tukholmassa ja divestoi Pietarin kampuksen
  S-Pankin asuntorahasto ostaa SRV:ltä 27 asuntoa Tampereelta ja Jyväskylästä
  Siparila osti Jykialta kiinteistön Vihtavuoresta 
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Allergiatalon kaupassa
  Tallberg-Kiinteistöt on ostanut pienteollisuuskiinteistön Vantaan Petikosta
  Investors House on hankkinut omistukseensa 45 huoneistoa omistavan osakkuusyhtiön koko osakekannan
  Lumo Kodit Oy sopi kahden kehityskohteen ostosta Helsingin Haagaan ja Tampereen Hervantaan
  Trevian Suomi Kiinteistöt I osti monivuokralaiskiinteistön Helsingissä
  Vantaan kaupunki myy hoiva-asuntokiinteistönsä VAV:lle
  Tallberg-Kiinteistöt ostaa Vantaankosken Pressin toisen toimistorakennuksen
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan Seinäjoen asema-alueen osasta
  Olo Asunnot hankki kuusi asuinkiinteistöä Vaasasta
  Tallberg-Kiinteistöt ostaa Vantaankosken Pressin toisen toimistorakennuksen
  Trevian Suomi Kiinteistöt I myy kolme päivittäistavarakiinteistöä Cibukselle
  Aktiivitilat on ostanut Ultivistalta kaksi teollisuuskiinteistöä
  Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt investoi 49 uuteen vuokra-asuntoon Turussa
  Elite Alfred Berg ostaa liikekiinteistöjen portfolion WGF III -rahastolta
  Hemsölle lisää yliopistokiinteistöjä Helsingin keskustasta – yliopisto jatkaa Siltavuorenpenkereellä vuokralaisena
  Senaatti-kiinteistöt myy Oulun Tuirassa sijaitsevan Valteri-koulunakin toimineen kiinteistön
  Y-Säätiö ostaa Nuorisosäätiöltä 595 asuntoa
  Newsec: HOK-Elanto on ostanut Tarkalalta Helsingin Hietalahdessa sijaitsevan liike- ja toimistotilojen kokonaisuuden
  Pasilan maamerkkikiinteistö Iso Paja suomalaisen yhteissijoituskonsortion omistukseen
  Investors House: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee kauppaa Kukkula-alueen myynnistä kolmen yrityksen konsortiolle
  Areim ostaa Glorian toimistorakennuksen Helsingin keskustasta
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin edustalla sijaitsevan Hylkysaaren
  Catella neuvonantajana Paulon Säätiön hoivakiinteistöjen myynnissä pääkaupunkiseudulla
  Trevian Asset Management myynyt paikallisia kehityskohteita Vantaalla ja Turussa
  UPM myy Jyväskylän vaneritehtaan kiinteistön rakennuksineen Redeve Oy:lle
  Catella neuvonantajana toimistokiinteistön myynnissä REAL I.S. AG:n hallinnoimalle rahastolle Helsingin keskustassa
  Senaatti-kiinteistöt käynnistää kerrostalotontin myynnin Tuusulan Rykmentinpuistosta
  Sweco ostaa Linja Arkkitehdit ja vahvistaa arkkitehtuurisuunnittelun tarjontaansa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa
  Sweco ostaa kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaian
  WSP on ostanut globaalin konsulttiyrityksen Golderin
  Lahden Talot on myynyt kiinteistöjä Lahdessa ja Asikkalassa
  Catella Varman neuvonantajana toimistokiinteistön myynnissä Helsingissä
  Elite Alfred Berg Vuokratuotto osti Espoonlahden MotorCenter -kiinteistön
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana asuintornin kaupassa Helsingissä
  Senaatti-kiinteistöt toteutti kiinteistökaupan arvokiinteistöstä Helsingin Punavuoressa
  Investors Housen hallinnoima rahasto myynyt hotellikiinteistön
  Hemsö ja Lahti sopivat Paavolan kampuksen kaupasta
  Trevian Suomi Kiinteistöt I osti omistamansa kiinteistön naapurirakennuksen Vantaalla
  Senaatti-kiinteistöt ja Rakennusliike Lapti Oy ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Kuopion kasarmikorttelista
  Investors house solminut sopimuksen Juhola Asset Managementin ostamisesta
  Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto hankki viisi uutta kiinteistöä
  S-Pankin tonttirahasto osti tontin Helsingin Lauttasaaresta kumppaninaan Pohjola Rakennus
  Hemsö ja Lahti sopivat Paavolan kampuksen kaupasta
  Newsec: HKScan ja Sagax Finland tekivät myyntiä ja takaisivuokrausjärjestelyä koskevan kaupan logistiikka- ja tuotantokiinteistökokonaisuudesta
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt osan Laukaan vanhan vankilan alueesta
  Sitowise on ostanut kaksi yritystä, Benviroc Oy:n ja MSDI Oy:n
  Citycon myy kolme kauppakeskusta Ruotsissa
  Senaatti-kiinteistöt myy tontin puukerrostalorakentamista varten Kuninkaantammessa
  Sitowise kasvaa vauhdikkaasti Ruotsissa uudella yrityskaupalla
  Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Rauman verotalon myynnin
  JLL: S-Pankki-konserniin kuuluvat rahastot ovat myyneet lähes 400 asunnon portfolion Avaran hallinnoimalle Avara Residential Fund II -rahastolle
  A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä tulee Avain Yhtiöiden osaomistaja
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen asuinkerrostalotontista Espoon Kauklahdessa
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt asuinkerrostalotontin Mikkelin keskustasta
  Vantaan Tikkurilaan rakentuu 129 vuokra-asuntoa Senaatti-kiinteistöjen ja A-Kruunun tekemien kauppojen myötä
  Catella: Metsäliitto Osuuskunta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela myivät Espoon Tapiolassa sijaitsevan pääkonttorikiinteistönsä NREP:lle
  Newsec: Invalidisäätiö myi asuinkehityskohteen Helsingin Ruskeasuolta
  Catella: FinCap Kiinteistökehitys Oy myi rakenteilla olevan palveluasuntokiinteistön kansainväliselle kiinteistösijoittajalle
  Catella: Työväen Opintorahasto sr myi liikehuoneiston ja asuinkerrostalon Oulussa
  Buildnet osaksi A-Insinöörit -konsernia
  Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 51,4 megawatin tuulivoimahankkeisiin Puolassa
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt kaksi kiinteistöä Lappeenrannan Sairaalanmäeltä
  Sweco ostaa Optiplanin ja vahvistaa asunto- ja toimitilasuunnittelun sekä korjausrakentamisen osaamista
  Newsec: Varma on myynyt noin 150 huoneiston vuokra-asuntokohteen Espoosta Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle rahastolle
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on myynyt toimisto- ja liikekiinteistön Helsingin Lauttasaaressa
  Caverion osti Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan

  Työeläkeyhtiö Varman toimitila- ja hotellihanke Katajanokalla sai rakennusluvan – työt jatkuvat maanrakennustöillä
  S-Pankin rahastot kehittämässä Tammelan stadionia Tampereella
  Kuopion entinen Verotalo muuttuu Kuopion uudeksi oikeustaloksi
  Lumo Kodit sopi 60 uuden asunnon rakentamisesta Espoon Olariin
  Lumo Kodit Oy sopi SRV:n kanssa 78 uuden asunnon rakentamisesta Helsingin Munkkivuoreen
  Catella Ålandsbankenin neuvonantajana merkittävässä toimistovuokrauksessa
  Asuntosäätiöllä ja A-Kruunulla suunnitteilla puurakenteinen kerrostalokortteli Helsingin Pohjois-Pasilaan
  Ovaro aloittaa hankekehityksen Tampereen uudessa kaupunginosassa Ojalassa
  Fimpec mukana Valmetin kartonki­konelinjan suunnittelussa Turkissa
  Fortum suunnit­telee uuden sukupolven mekaa­nista muovin­kier­rä­tys­lai­tosta ja tutkii uusia, edisty­neitä tekno­lo­gioita
  Sweco osallistuu Tampereen rautatieaseman kehittämiseen
  Ilmarinen, YIT ja HGR suunnittelevat yhteisyrityksen perustamista kiinteistökehityshankkeisiin Keilaniemessä
  Asuntosäätiöllä rakenteilla 58 uutta asumisoikeusasuntoa Vantaan Kivistöön
  Technopoliksen ja Caverionin tavoitteena erinomainen loppukäyttäjäkokemus Tukholman kampuksella
  Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman
  HSY aloittaa Hiekkaharjun vanhan vesitornin purun
  Senaatti-kiinteistöt suunnittelee uuden pääpoliisiaseman rakentamista Vantaan Jokiniemeen
  Senaatti valitsi Lujatalon toteuttamaan Vantaan vankilan lisärakennuksen
  TA-Yhtiöt: Lahteen yli sata uutta asumisoikeusasuntoa matkakeskuksen läheisyyteen
  Yrjö ja Hanna -säätiö: Helsingin Jätkäsaareen rakennetaan elinikäisen oppimisen kiertotalouskortteli
  M2-Kotien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen Ranta-Tampellaan alkaa
  Helsinki-Vantaan lentoasemalle avautuu uusi pysäköintihalli
  Lakea Oy on allekirjoittanut Espoon Sepänkylän alueella sijaitsevasta tontista kiinteistökaupan esisopimuksen
  Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta Porvoon jalostamon kehittämiseksi vihreän vedyn tuotantoon ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin
  A-Insinöörit: Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke lähdössä käyntiin
  Lumo Kodit sopi 86 uuden asunnon rakentamisesta Helsingin Malmille
  Caverion toteuttaa Atrian Nurmon siipikarjatehtaan laajennuksen talotekniset putkistot sekä tuotantotilojen kylmäliuosputkistot
  Vantaan Energia, Sweco ja Fira toteuttavat kestopuubiovoimalan allianssimallilla
  Ramboll mukana Rail Baltican rautatieasemien kehittämisessä
  Vahanen suunnittelee kestäviä puupientaloja Paraisten uuteen ekokylään
  Vison: Allianssihanke käynnistettiin Kouvolassa
  Järvenpään uusi yhteiskoulu rakennetaan Boostin kehittämällä Milestone-mallilla
  Nordisk Renting mukaan Lassila & Tikanojan hankkeeseen Jyväskylässä
  Sippolan koulukodin päärakennus peruskorjataan perusteellisesti
  SSA Rakennus toteuttaa Avain Asunnoille kaksi asumisoikeustaloa Hyvinkään Metsäkaltevan alueelle
  Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen toisen vaiheen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2021
  Hycamite valitsi Swecon vetyä tuottavan pilottilaitoksensa suunnittelijaksi
  Satolle 159 uutta vuokra-asuntoa Vantaan Keimolanmäkeen
  GEM vuokrasi Martelalle uudet pääkonttoritilat Keilaniemestä – Alma Property Partners käynnisti Miestentie 1:n peruskorjaushankkeen
  A-Insinöörit ostaa ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistuneen konsulttitoimisto LiCon-AT Oy:n osakekannan
  Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy
  Uudisasuntoja Töölöön keskelle valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
  LAK käynnistää Suomen suurimman hotellihankkeen rakennustyöt Helsinki-Vantaan lentoasemalla
  Asuntosäätiöltä lähes 100 uutta asuntoa Espoon Suurpeltoon
  Peab rakentaa Avain Asunnoille 77 asumisoikeusasuntoa Järvenpäähän
  Boost Brothers allianssiasiantuntijana Väyläviraston siltahankkeissa
  Elinkaarimallilla kestävät kampukset Wieniin – Caverion takaa optimaaliset olosuhteet 25 vuoden ajan
  SATOlle 112 puukerrostaloasuntoa Helsingin Mellunkylään
  TA-Yhtiöt: Oulun Toppilansalmen asuinalueelle uusia vuokra-asuntoja
  Caverion toteuttaa puhdastilat Light Conversionin uuteen lasertutkimuskeskukseen Liettuassa
  Espoon Asunnoilla on parhaillaan rakenteilla yli tuhat uutta kohtuuhintaista asuntoa
  Freesi ja LAK Real Estate − yhteistyössä kohti parempia sisäilmaolosuhteita
  Lak ja Ecoreal − yhteistyössä kohti pienempiä päästöjä
  Talokeskus ja SKH syventävät yhteistyötään
  HTJ valvojaksi Kruunusillat-hankkeen siltaurakkaan
  Ramboll projektinjohtokonsultiksi Ferry Terminal Turku -hankkeeseen
  Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen mallia tahtituotannon keinoin
  Espoon Asunnot purkaa vanhan rivitalokohteen Nuottaniemessä ja rakennuttaa uusia asuntoja tilalle
  Senaatti uudistaa GTK Mintecin laboratorio ja toimistotilat Outokummussa
  Fimpec mukana Naistenlahden voimalaitos­hankkeessa Tampereella
  Caverion mahdollistamassa merkittävän tuulivoimatuotannon liittämistä sähkön kantaverkkoon
  Lahden Asunnot Oy ja TA-Asumisoikeus Oy rakentavat neljän kerrostalon, pysäköintirakennuksen ja kansipihan kokonaisuutta Jaksonkadulle
  Trevian herätti Wuorion talon uuteen elämään
  Helsingin Kaivopihalle rakentuu kansainvälisen tason luksushotelli Grand Hansa
  SATO rakennuttaa Vantaan Hakunilaan Raudikkokujalle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja
  Jykia rakennuttaa uuden tehtaan Woodspin Oy:lle
  Y-Säätiö: Energiatehokkaita vuokrakoteja Kuopion Päivärantaan
  Senaatti-kiinteistöt: Uuden tutkimusnavetan maanrakennustyöt alkoivat Jokioisilla
  Sel­lon kaup­pa­kes­kuk­sen lä­hel­le li­sää A-Kruu­nun asun­to­ja
  Caverionille 41 miljoonan euron talotekniikkaprojekti Sulkavuoreen Tampereella
  Geolämpölaitoksen rakentaminen Helsingin Ruskeasuolle käynnistynyt, lämpökaivon poraaminen alkaa syyskuussa
  TA-Yhtiöt: Hirsirakenteisia vuokrarivitaloja rakenteilla Oulun Korvenkylään
  TA-Yhtiöt: Kuopion Jynkkään on rakenteilla asumisoikeuskerrostalo
  Renevo ja Carinafour Asuntosäätiön allianssikumppaneiksi
  Uniikkeja koteja Sibelius-Akatemian entisiin tiloihin Helsingin Töölöön
  RWTH Aachenin yliopistollinen sairaala ja Caverion yhteistyöhön uuden sairaalarakennuksen automaatio- ja turvallisuusratkaisujen toteutuksessa
  Newsec vuokraamaan ja markkinoimaan Itiksen toimistoja
  Poriin uudenlainen virastotalo vuonna 2024: yhteinen asiakaspalvelu ja yhteisiä työympäristöjä valtion virastoille ja kaupungille
  Tullin ja Rajavartiolaitoksen tilat uudistuivat Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa
  S-ryhmä avaa uusia Prismoja Viroon
  NAL Asunnot rakennuttaa Helsinkiin Jätkäsaareen 84 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa
  Hiedanranta: Historiallinen Virkamiesten talo perusparannetaan
  FREYR Battery valitsi Vaasan mahdollisen akkukennotehtaan sijaintipaikaksi Suomessa
  Trevian kehittää Kolmikulmasta Jyväskylän kävelykadun kruunua
  Caverion varustaa akkutehtaan ilmanvaihtotekniikalla Saksan Thüringenissä
  A-Kruunu: Porvoon kansallismaiseman kupeeseen uusia vuokra-asuntoja
  EcoReal ja Valion Eläkekassa yhteistyöhön
  Espoon Asunnot rakennuttaa Tapiolaan uusia kohtuuhintaisia koteja
  Fortum investoi uuteen kierrä­tys­lai­tokseen Harja­val­lassa
  Hemsö toteuttaa Etelä-Karjalan uuden pääpaloaseman Lappeenrantaan
  Ramboll ja Väylävirasto sopimukseen Espoon kaupunkiratahankkeen rakennuttamispalveluista
  Sweco: Varkauteen suunnitellaan kansallisesti ainutlaatuista kaukolämpövarastoa
  Sweco on valittu Espoon kaupunkiradan turvalaitejärjestelmien suunnittelijaksi
  Vantaan Energia, Sweco ja Fira toteuttavat jätteenkäsittelylaitoksen allianssimallilla
  Ylva: Varma pitkäaikaiseksi kumppaniksi Lyyra-hankkeeseen
  Jykia käynnistää Woodspinin tehdashankkeen Jyväskylän Eteläporttiin
  Varma: Katajanokan toimitila- ja hotellihankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä
  Lumo Kodit sopi yhteensä 593 uuden asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle
  Boost Brothers: Vantaan Energia investoi jätteiden käsittelypalvelujen laajentamiseen
  Elinkaarimallilla toteutettava Puotilan ala-aste on muuntojoustava ja hiilipihi
  Fortum myy 500 MW aurin­ko­voimaa Intiassa – sopimus aurin­ko­voi­main­ves­toin­neista Actisin kanssa
  Finlandia-talon perusparannuksen urakoitsija valittu – työt alkavat ensi vuoden alussa
  Kesko ja Nurmijärven kunta allekirjoittivat esisopimuksen tontin hankinnasta logistiikkakeskuksen tarpeisiin
  Primulankulman ilmanvaihto ja automaatio modernisoidaan
  Tuusulan Rykmentinpuistoon omistusasuntoja uuteen asuinkerrostalokohteeseen
  Poliisitalot uudistuvat ympäri Suomen yhtenäisen mallin avulla
  Uusia asumisoikeusasuntoja Nokian keskustaan
  Senaatti-kiinteistöt aloittaa uuden vankilan rakennustyöt Vaalassa
  Sitowise suunnittelee Tampereen Itsenäisyydenkadun sillan
  Naantalin Luonnonmaan saaren perhetalo kestää tulevaisuuden ilmasto-oloissa
  Avain Asunnot ja SSA Rakennus Oy toteuttavat 114 asumisoikeusasuntoa Vantaan Keimolanmäkeen
  Fortum laajentaa akkujen kierrä­tys­ka­pa­si­teet­tiaan ja investoi uuteen kierrä­tys­lai­tokseen Harja­val­lassa
  Lah­den kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy al­lians­si­hank­kee­na
  Cromwell modernisoi Pasilanraition kiinteistön, LeaseGreen uudistaa energiajärjestelmän
  SATOlle lähes 200 uutta vuokra- ja osaomistuskotia Tampereen Hervantajärvelle
  Helsingin Verkkosaaren pohjoisosaan nousee merellinen kaupunginosa teräksen tukemana
  OP on mukana rahoittamassa rovaniemeläisen Norrhydron uutta tuotantolaitosta
  Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tekivät A-Kruunun kanssa esisopimuksen asuinkorttelin rakentamisesta uudelle Huopalahdenportin alueelle
  Avain Asunnoille rakennetaan kaksi kerrostaloa Tampereen Hervantajärvelle
  Kaarinaan rakenteilla uusia asumisoikeusasuntoja
  Puolustuskiinteistöt laajentaa ja peruskorjaa Rissalan kasarmia Siilinjärvellä
  Uuden poliisitalon rakentaminen käynnistyy Kuusamossa
  Antilooppi on solminut Keskon kanssa uuden pitkäaikaisen sopimuksen Kauppakeskus Ruoholahden tilojen vuokraamisesta
  PostNord ja Caverion solmivat pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen teknisessä ylläpidossa Pohjoismaissa
  Metsä Fibre valitsi Caverionin Rauman sahan kunnossapidon kumppaniksi
  Evlin asuntorahasto ja Colliers solmineet kiinteistöjohtamisen palvelusopimuksen
  Pohjois-Ritaharjun koulun toteut­tajaksi Hoivatilat Oyj
  Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tekivät A-Kruunun kanssa esisopimuksen asuinkorttelin rakentamisesta uudelle Huopalahdenportin alueelle
  Espoon pääpoliisiaseman peruskorjaus on alkanut
  Newsec ja NREP laajentavat yhteistyötään Suomessa
  Keski-Pasilaan tornitalokortteli opiskelijoille
  Caverion osallistuu Kiirunan jättimuuttoon
  Porin satamaan Elisan ja Robocoastin 5G-ympäristö yritysten testausalustaksi
  Opiskelijakeskus rakennetaan Aalto-yliopiston opiskelijoiden yhteiseksi kohtaamispaikaksi
  Realia ja Digita yhteistyöhön mobiiliyhteyksien kehittämiseksi kiinteistöissä
  Immolan kasarmialueen mittavan kehityshankkeen toinen rakennusvaihe on alkanut
  Vahanen kiinteistönomistajan edunvalvojana Cramon pääkonttori- ja logistiikkakohteessa Vantaalla
  Wärtsilä toimittaa maailman suurimman bioLNG-tuotantolaitoksen
  Tieteiden talo uudistetaan historiallista ilmettä kunnioittaen
  Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan yhteishankkeen rakentamista valmistellaan Ruskonselkään
  Senaatti-kiinteistöt vie tiedot valtion virastojen invapysäköintipaikoista mobiilisovellukseen
  Vahanen mukana Laakson yhteissairaalan suunnitteluun valitussa UNITAS-ryhmittymässä
  Tuusulan Riihikallioon rakentuu Yrjö ja Hanna Kotien senioriasumisoikeusasuntoja
  Grand Hansa -hotellin rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa – uusi hotelli avataan kesällä 2023
  Opiskelijoiden suunnittelemat puiset opiskelijatalot nousevat Hervantaan
  Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Jyväskylän sataman kärkeen uuden saunaravintolan
  Luonnonvarakeskuksen uuden tutkimusnavetan rakentaminen käynnistyy Jokioisilla
  Smolna uudistetaan vanhaa kunnioittaen nykypäivän vaatimusten mukaiseksi
  Oulun Oritkarin kolmioraiteen toteuttaminen alkaa
  Espoon Asunnoille 49 kohtuuhintaista vuokrakotia Espoon Latokaskeen
  Premico ja Lujatalo sopivat 78 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon toteuttamisesta Espooseen – kyseessä Ympäristöministeriön muovitiekarttahanke 2.0 asuntotuotannossa
  Cramon laaja toimintakeskus valmistui Vantaan Åbyyn
  Uusi monipuolinen liikuntakeskus Antiloopin tiloihin Vallilaan
  Asuntosäätiöltä lähes 150 uutta asuntoa Siuntioon ja Espooseen
  Vihdin Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen sopimukset allekirjoitettiin
  WSP suunnittelemaan Turun raitiotietä
  WSP asiantuntijana pääkaupunkiseudun metron kapasiteettihankkeessa
  Aurum -rakennus valmistui ja luovutettiin pääkäyttäjille, Åbo Akademille ja Turun yliopistolle sekä rakennuttajalle huhtikuun lopulla
  Puolustuskiinteistöt rakennuttaa sotilasrahtialueen Pirkkalan lentokentälle
  Karjaan rautatieaseman pysäköintialue Senaatin Asema-alueiden ja Finnparkin yhteistyösopimuksen piiriin
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan Hangon asemarakennuksesta
  Leppävaaran OOPS´issa panostetaan ekologiseen rakennesuunnitteluun
  Tuusulan Rykmentinpuistoon valmistui A-Kruunun ensimmäinen kohde
  Spinnovan, Suzanon ja Jykian yhteisinvestointi Jyväskylän Eteläporttiin
  Ramboll ja AFRY vastaamaan Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelusta välillä Leppävaara-Koivuhovi
  SATOlle uusia vuokra-asuntoja Kruunuvuorenrantaan ja Pasilaan
  SYK: Aurum -rakennus Turussa valmistuu huhtikuun lopussa
  Tampereen Hervantajärvelle rakenteilla asumisoikeusasuntoja
  Lounatuulen omavarainen rivitalokortteli valmistuu Naantalin asuntomessuille
  Vahanen edunvalvojan roolissa KV-asuntorahaston Hyperion-tornitalohankkeessa Vuosaaressa
  Euran senioritalon rakentaminen käynnistyy
  Oulunkylän Viisaan liikkumisen korttelin rakentaminen on aloitettu
  Aktiivitilat on solminut useita vuokrasopimuksia
  Vaasassa Rantakadun betonisiilojen tontille etsitään uutta omistajaa tarjouskilpailulla
  Johnson Matthey valitsi Vaasan kestävän akkumateriaalitehtaan sijoituspaikaksi
  Uusia asumisoikeusasuntoja rakenteilla Espoon Kauklahteen
  Turun Iso-Heikkilään rakenteilla asumisoikeusasuntoja
  Nyfosa laajentaa Suomeen yhteistyössä Brunswick Real Estaten kanssa
  Onvest ja EcoReal syventävät yhteistyötään
  Scandic Grand Central Helsinki avasi ovensa
  Fortumin innova­tii­vinen akkurat­kaisu Landa­forsin vesivoi­malaan Ruotsissa
  Newsec ja Real I.S. aloittavat yhteistyön Suomessa
  Joensuussa valtion virastotaloon uudet tilat seitsemälle valtion virastolle
  Valmet toimittaa automaation Tampereen Sähkölaitoksen uuteen Naistenlahti 3 -kattilalaitokseen Tampereelle
  Tänä vuonna uutta päällystettä tulee noin 2 500 kilometrin matkalle
  SATOlle 222 uutta vuokrakotia viisaan liikkumisen kortteliin Oulunkylään
  SATOlle 100 uutta vuokrakotia Espoon Karakallioon
  Kohtuuhintaisia asuntoja Espoon Finnoon alueelle
  Kesko suunnittelee tontin hankintaa Nurmijärveltä uuden logistiikkakeskuksen tarpeisiin
  HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana
  Yhteiskuntakiinteistöt kasvava sijoituskohde – Trevian mukana Tampereen Hakametsä Sport Campus -alueen suunnittelukilpailun voittajatiimissä
  Saracolta uusi ryhmärakennuttamishanke Tampereen Kalevaan
  Kuopioon suunnitellaan uuden pääpoliisiaseman rakentamista
  VR:ltä 4,5 miljoonan euron investointi kaukojunien verkkoyhteyden kehittämiseen
  NAL Asunnot rakennuttaa Helsinkiin Kruunuvuorenrantaan 109 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa nuorille aikuisille
  Taaleri Vuokrakoti investoi 72 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Kirkkonummella
  Taaleri Vuokrakoti investoi 64 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Turussa
  SATOlle 135 uutta vuokrakotia tornitaloon Espoon Vermonniittyyn
  Glasshouse Helsinki avaa vastuullisten toimijoiden myymäläkonseptin Ilmarisen Aleksanterikadun kiinteistöön
  Metsä Fibre ja Fimpec allekirjoittivat sopimuksen Kemin biotuotetehtaan rakennuttamisesta
  Caverion toteutti Thermo Fisher Scientificille uuden projektin Liettuassa
  Ahlström Capital: Kemiralle uusi tutkimuskeskus Espooseen
  Useita Helsingin kirkkoja menossa remonttiin
  Uuden Tammisairaalan rakentaminen käynnistyy
  Kuopion ensimmäiset puukerrostalot valmistuvat tilaelementeistä
  Alvar Aallon suunnittelema toimistokiinteistö Kanavaranta 1 uudistuu
  Colliers mukana Kivistön palvelukeskittymän hankekehityksessä ja vuokrauksessa
  Colliers Cofinimmon ja Mirabel Partnersin kiinteistöjohtamisen kumppaniksi
  1800-luvun vaasalainen arvorakennus palasi kukoistukseensa – Academillin A-talon peruskorjaus on valmistunut
  Pirkkalaan tulossa kohtuuhintaisia vuokrakoteja
  Vaso: Uusi koteja merelliseen Kaarinaan
  Taaleri myy varainhoitoliiketoimintansa Aktialle ja yhtiöt aloittavat molempien strategiaa tukevan yhteistyön
  Parolannummen kasarmi 125:n peruskorjaus käynnistyy
  Markkinavuoropuhelu Oulun asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun toteuttamisesta käynnistyy
  Ramboll ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo sopivat Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennuttamisesta ja valvonnasta
  HSY ja Stena Recycling Oy sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä
  Fimpec mukana UPM:n satamaterminaalihankkeessa Montevideossa
  HUS-Kiinteistöt: Ensimmäinen vihreän rahoituksen hanke on valmistunut
  Espoon perhekeskus saa uudet tilat Espoon keskuksesta
  Espoon Asuntojen ensimmäinen puukerrostalo rakennetaan Finnooseen
  Espoon kaupunki: Eurooppalainen yhteistyö tasoittaa tietä uusille energiaratkaisuille
  Porin kaupunki: Itätuulen koulun tiloihin suunnitellaan yhteisöllisyyttä edistävää konseptia
  Sweco suunnittelee ja toteuttaa Keliberin litiumhankkeen Keski-Pohjanmaalle
  Oulun uuden oikeustalon rakennustyöt käynnistyvät
  Pohjois-Suomen rataverkkoon satsataan lähivuosina
  Caverion ylläpitämään Osuuskauppa Arinan 80 kiinteistöä – yhteistyö laajenee
  Siidan laajennukset valmistuvat ja Siida-rakennuksen peruskorjaus käynnistyy
  Espoon kaupunkirata parantaa sekä lähi- että kaukoliikenteen laatua – rakentamissuunnittelu käynnistyy
  Avain Asunnot ja Lahden vanhusten asuntosäätiö rakennuttavat 178 asuntoa Lahteen
  Caverion ja Fira toteuttavat Helsinkiin uuden kampuksen elinkaarihankkeena
  Jakomäen keskustaan uusi palvelutalo ja asuinrakentamista
  HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa
  Urho Kekkosen kansallispuiston Rautulammelle rakennetaan uutta perinteitä kunnioittaen
  Ensimmäinen uuden konseptin mukaiseksi peruskorjattu kasarmi valmistui Upinniemeen
  Samla Asunnot ja Newil & Bau rakennuttavat Helsingin Lehtisaareen vielä kaksi uutta kerrostaloa
  Caverion toteuttaa Metsä Groupin Rauman uuden sahan sähkö- ja ICT-järjestelmien asennukset
  Riihikallion palvelukorttelin ASO-kohteen rakentaminen on aloitettu
  Puolustuskiinteistöt ja Puolustusvoimat sopivat mittavasta yhteistyöstä
  Metsähallituksen kiinteistöjä siirtyi Senaatin hallintaan
  Lahdet Asunnot Oy ja TA-Asumisoikeus Oy aloittavat neljän kerrostalon, yhteispysäköintirakennuksen ja -kansipihan rakentamisen Jaksonkadulle
  Elisa uuteen yhteistyöhön Nokian kanssa: tähtäimessä Suomen kasvavat privaattiverkkomarkkinat
  Posti Kiinteistöt Oy: Logistiikkayhtiö Transvalille 37 miljoonan euron varasto
  Helsingin kaupunginhallitus varasi tontteja asuntohankkeisiin
  Vantaan Energian lämmön kausivarasto -hankkeeseen etsitään allianssikumppania
  Arkadia-talon peruskorjaus käynnistyy – 30-luvun tyttökoulu palautetaan koulukäyttöön
  Vantaan Kivistön palvelukeskuksen hanke etenee
  Taysin uudistuksen loppuvaihe käyntiin rakennetutkimuksilla – datalähtöinen suunnittelu nousee merkittävään rooliin
  Helen: Kaupunkijalostamo-hanketta ei enää jatketa
  Kum­pu­lan kam­puk­sen luon­non­tie­de­lu­kion ra­ken­nus­han­ke ete­nee
  A-Kruu­nul­le asun­to­ja Es­poo­seen
  Avain Yhtiöt ja Certego yhteistyöhön
  Telia ja DNA rakentavat lisää verkkoa yhdessä – 5G-rakentaminen nopeutuu Suomen yhteisverkon uudella alueella
  Sweco mukana Ahveniston sairaalan toteutusvaiheen allianssissa
  Kuopion ratapihan parantaminen käynnistyy talven aikana suunnittelulla
  Tampere saa ensimmäisen maisemasiltansa
  Lisää suomalaista siltasuunnittelua Vietnamiin
  Aktiivitilat on ostanut teollisuuskiinteistön Espoon Mikkelänkalliosta
  Kluuvikadun Original Sokos Hotel Helsinki kokee täydellisen muodonmuutoksen
  A. Ahlström Kiinteistöt sijoittajana uudessa toimitilahankkeessa Tampereen keskustassa
  Laakson yhteissairaalan toteutukselle sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa
  Fortum on saanut valmiiksi kahden uuden tuuli­puiston raken­ta­misen Pohjois­maissa
  A-Kruu­nul­le asun­to­ja Tam­pe­reel­le Pis­pa­lan­har­jun poh­jois­puo­lel­le
  Ovaro Kiinteistösijoitus ja POP Pankki yhteistyöhön
  Caverionin pitkäaikainen kumppanuus PVO-Vesivoima Oy:n kanssa vesivoimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa jatkuu
  Trevian konseptoi 30-vuotiaan Tampereen Tullintorin uusiksi – toteutus vuodessa
  HOK-Elanto avaa uusia kauppoja Espoossa
  Veritaksen uusi pääkonttori Turussa rakentui kunnianhimoisten ekologisten normien mukaan
  Hervannan Baanaa valmistui lisää Viinikassa ja Muotialassa
  Kuopion Julkulassa on aloitettu puukerrostalon rakennustyöt
  Caverion kumppaniksi Helsingin palvelurakennusten energiatehokkuutta parantamaan
  Asuntosäätiö aloittaa Joutsenmerkkiä hakevan asumisoikeuskerrostalon rakennuttamisen Espoon Karakalliossa
  Finavia käynnistää terminaali 2:n lähtö- ja tuloaulojen muutostyöt vuoden etuajassa
  Senaatti-kiinteistöt rakentaa uuden poliisiaseman Kuusamoon
  Elo rakennuttaa yli 200 uutta vuokra-asuntoa Tampereen Niemenrantaan ja Härmälänrantaan
  Kemijärven Ekoteollisuuspuistossa luodaan maakunnallista kiertotaloutta biokaasun ympärille
  Telia ja Ramboll yhteistyöhön mobiiliverkkodatan hyödyntämisessä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa
  HOAS:lta uusia yksiöitä ja perheasuntoja Tapiolaan
  Lakea Oy rakennuttaa Järvenpään Pajalaan seitsemänkerroksisen Omaksi-asuinkerrostalon
  Logicor ja LogXellence solmivat vuokrasopimuksen varastotilasta
  Kuntarahoitus myönsi A-Kruunun Espoon hankkeelle Vihreää rahoitusta
  Avain Yhtiöt suunnittelee puukerrostaloja Porvoon Länsirantaan

  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jälleen – koko vuosi vielä hiukan miinuksella
  OP:n suuryritystutkimus: Koronapandemia ei vienyt suuryritysten kasvuhaluja – laajentamista suunnittelevien yritysten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta
  OP Ryhmän ekonomistit: Talouden elpymisvauhti vuonna 2022 ennustettua heikompaa
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa
  LähiTapiola: Suomen talouskasvu on nyt kiivaimmillaan – nousukaudella kolme painavaa riskiä kotitalouksille
  Nordean asuntomarkkinakatsaus: Asuntomarkkinoiden kuumin vaihe takanapäin
  Nordea nosti Suomen tämän vuoden talouden kasvuennusteen 3,5 prosenttiin
  Hypon asuntomarkkinakatsaus, elokuu 2021
  EK: Elinkeinoelämän luottamus nousi aavistuksen
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkaa nousuaan – Itä-Suomi toipuu vauhdilla
  OP Ryhmän ekonomistit arvioivat Suomen talouden elpyvän tänä vuonna odotettua rivakammin
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi yli viisi prosenttia
  LähiTapiola: Menetetty vuosikymmen osuu vain nuoriin – muilla elintaso on jatkanut kasvua
  EK: Elinkeinoelämän luottamus jatkaa nousuaan
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laski yli kaksi prosenttia – valoa kuitenkin jo näkyvissä
  OP:n ekonomistit: Asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna yli 3 prosenttia, aluekehityksen seurantaan uusi mittari
  OP:n ekonomistit: Suomen talous on nyt kasvuryöpsähdyksen kynnyksellä
  Elinkeinoelämän suhdannetilanne kohenemassa ja näkymät kirkastuneet
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laski yli viisi prosenttia – alueelliset erot pienenivät
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi laskua – alueelliset erot pienenivät
  Rakennusalan suhdanneryhmä: Rakentamisen määrä loivaan laskuun, pieni nousu edessä ensi vuonna
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laskussa – alueelliset erot kasvoivat
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä putosi edelleen – myös alueelliset erot kasvoivat
  OP:n suuryritystutkimus: Suomalaiset suuryritykset valmistautuvat matalan kasvun aikaan

  Jaakko Karjula yksikönjohtajaksi Itä-Suomen rakennuttamispalveluihin
  HSY:n vesihuollon toimialajohtajaksi diplomi-insinööri Mari Heinonen
  Teija Ojankoski Y-Säätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi
  Klaus Koponen johtamaan JLL:n vuokrausta ja käyttäjille suunnattuja palveluja Suomessa
  Jussi Haasto Conficapin kiinteistöpäälliköksi
  Esa Suomalainen A-Insinöörien Itä-Suomen aluejohtajaksi
  Hannu Ratamäki Visonin partneriksi
  Antti Aarnio on nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi, nimityksiä konsernin johtoryhmässä
  JLL:llä useita nimitysuutisia Suomessa
  Tapio Virta luotsaamaan A-Insinöörien uutta projektijohto ja rakentaminen -yksikköä
  WSP Finland: Kati Suhonen Vesihuolto- ja hulevesiyksikön yksikönpäälliköksi
  Peter Ramsay aloittaa Taaleri-konsernin toimitusjohtajana
  Uusia henkilöitä Castellum-tiimiin
  Uusia ylvalaisia: Mikko Oikarinen controlleriksi ja Olli Saarinen projektipäälliköksi
  Ilkka Hemminki ja Teemu Rantala vahvistavat Boostin rakennuttamisen osaamista
  CBRE appoints Sami Hyrylainen to lead its Investor Leasing business
  Tomi Yli-Kyyny Fennian uudeksi toimitusjohtajaksi
  Johtajanimityksiä OP Ryhmässä: Vesa Aho Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajaksi ja Mikko Timonen OP Ryhmän talous- ja rahoitusjohtajaksi
  Vahanen Talotekniikka Oy:hyn sähkösuunnittelun projektipäällikköksi Nina Rautiainen ja Antti Heikkilä
  Uusia ylvalaisia: Mikko Oikarinen controlleriksi ja Olli Saarinen projektipäälliköksi
  HTJ:n Tampereen toimistolla on aloittanut uusia työntekijöitä
  Premico Group Oy:n toimitusjohtajaksi Jyrki Kaskinen
  Business Joensuun uudeksi toimitusjohtajaksi Tomi Haring
  Aki Moilasesta Espoon Asuntojen vastuullisuuspäällikkö
  Lassi Välisalo nimitetty Onvestin kiinteistöjohtajaksi
  LAK palkkaa uudeksi kiinteistökehitysjohtajaksi Niina Puumalaisen
  Atte Köykkä on nimetty Salo IoT Campuksen toimitusjohtajaksi
  Joona Nyman aloitti syyskuun alussa Newsecin Corporate Real Estate tiimissä
  Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu – uudeksi toimitusjohtajaksi Peter Ramsay
  Jyrki Paavilainen omaisuudenhallinnan johtavaksi asiantuntijaksi WSP:lle
  Marko Härkönen on valittu Senaatti-kiinteistöjen uudeksi kiinteistökehityksen ja -myynnin johtajaksi
  Pasi Riikonen osakkaaksi GEM Project Asset Management Oy:n tiimiin
  Carl Pettersson aloitti Elon toimitusjohtajana
  Boostin uusimmat vahvistukset Maria Mäntylä ja Juho Tella
  Jussi-Pekka Kuivala on nimitetty Fimpecille konsultoinnin ja prosessi­suunnittelun johtajaksi
  Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi valittiin Ville Lehmuskoski
  Porin kaupunki: Markku Koppelomäki on uusi teknisen toimialan johtaja
  Samuli Virtala on nimitetty aluejohtajaksi HTJ:n Talonrakentamisen Turun yksikköön
  Terhi Tikkanen-Lindström WSP Finlandin kestävyys- ja vastuullisuusjohtajaksi
  Veikko Simunaniemi jatkaa vain Mestariasuntojen toimitusjohtajana
  Heikura ja Viita-aho vahvistavat Boostin tiimiä
  Amos Larinkoskesta Newsec Advisory Finlandin Vice Head of Capital Market
  Kosti Koski on aloittanut Fimpecillä energialiike­toiminnan johtajana
  Visonin syksy käynnistyy nimitysuutisilla
  Saara Lassila aloitti Boostissa rakennuttamisen asiantuntijana
  Areim reinforces in Finland with two recruitments
  Pekka Narinen A-Insinööreihin rakennesuunnittelun operatiiviseksi johtajaksi
  Tommi Riski aloitti Exilionissa Investment Managerina
  HSY:n uusi toimitusjohtaja on tekniikan lisensiaatti Tommi Fred
  Sauli Hämäläinen Merimieseläkekassan sijoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen
  Iris Rekola on aloittanut Yrjö & Hanna Oy:n sekä Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtajana
  Mikko Tuohino Visonille
  Minna Niittyniemi Senaatin Itä-Suomen aluejohtajaksi
  Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi Maija Jokela
  CBRE appoints Tommi Ruohonen to lead its Project Management business in the Nordic region
  Antti Pelli vahvistamaan JLL Suomen Capital Markets -tiimiä
  Uusia HTJ:läisiä
  Salo IoT Campuksen vt. toimitusjohtajaksi Kirsi Borg
  Kai Jyrkiäinen korjausrakentamisen kehityspäälliköksi Vahasen suunnittelupalveluihin
  Jesse Paakkari aloitti LVIA-suunnittelun johtajana Vahasella
  Jonas Larsson vetämään Sitowisen Ruotsin liiketoimintaa ja konsernijohtoryhmään
  Kaksi uutta boostilaista: talotekniikka-asiantuntija Santeri Häkkinen ja rakennuttamisen asiantuntija Elias Rautiainen
  CBRE appoints Ilpo Münster as Head of Investment Properties in Finland
  CBRE appoints Niko Penttinen to lead its office advisory business
  Petteri Kokko nimitetty Catellan Helsingin transaktiotiimin johtajaksi
  Valtteri Ahti Evlin päästrategiksi
  Jani Sillanpää SOAn toiminnanjohtajan sijaiseksi
  Carl Haglund on nimitetty Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtajaksi
  Lauri Sipponen VR Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi
  Sampsa Ratia on valittu Varman kiinteistösijoittamisesta vastaavaksi johtajaksi
  Jaakko Kiander Kevan toimitusjohtajaksi
  LähiTapiolan uudistuneessa kiinteistörahastotiimissä osaamistaustat täydentävät toinen toisiaan
  Nimityksiä Ilmarisessa – Uudet nimitykset vahvistavat kiinteistöjen ylläpidon ja rakennuttamisen osaamista
  Caroline Temse recruited as Head of Financing at Areim
  Bret D. McLeod on nimitetty Citycon Oyj:n talousjohtajaksi
  Anni Kauria Conficapin rahoituspäälliköksi
  Investors Housen talousjohtajaksi on nimetty Harri Valo
  Salo IoT Campuksen uusi kiinteistöpäällikkö on Pasi Vuotila
  JLL perustaa Suomeen kiinteistörahoituksen neuvonantopalvelun
  Hemsö kasvaa vauhdilla – esittelyssä uudet hemsöläiset
  Jari Tirkkonen siirtyy projektijohtajaksi JLL Suomen kaupankäyntiyksikköön
  Uusia HTJ:läisiä
  Jussi Hynninen nimitetty HTJ:n Pääkaupunkiseudun Talonrakentamisen yksikön rakennuttamisjohtajaksi
  Catella vahvistaa Suomen Corporate Finance -toimintojaan: Jenni Ervasti aloittaa Catellan palveluksessa
  Sampo-konsernin sijoittajasuhdejohtajaksi Sami Taipalus
  WSP: Juha Mäkinen nimitetty Tampereen aluejohtajaksi
  Terhi Sell Suomen Kauppakeskusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
  Jacob Götzsche nimitetty Caverionin toimitusjohtajaksi
  Saku Virtanen Fimpecille asennusjohtamisen palvelujohtajaksi
  Marko Kaarto Ovaro Kiinteistösijoituksen kiinteistökehitysjohtajaksi
  Karoliina Kumpulainen Visoniin
  LAK Real Estaten toimitusjohtaja vaihtuu
  Newsec on nimittänyt Adriana Ståhlberg-Bruunin vetämään uutta Tenant Experince –palvelua
  Maija Jokela on Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja
  KTI:n nimitysuutisia
  Lauri Pulkka nimitetty Newsecin Suomen digitalisaatiokehityksestä vastaavaksi johtajaksi
  Johanna Korpi nimitetty ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajaksi
  Timo Korhonen FISEn uudeksi toimitusjohtajaksi
  Newsecille logistiikka- ja teollisuuskiinteistöstä vastaava johtaja Pohjoismaihin
  CBRE appoints Henrik Calton as Head of Capital Markets in Finland
  Uusia vahvistuksia Boostin tiimiin
  Iiro Korander aloittaa Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaavana johtajana
  Leila Korhonen Liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden vt. toimitusjohtajaksi
  Kiia Hynnä Trevianin Retail Concept & Leasing Manageriksi
  Wärtsilä nimittää Hanna-Maria Heikkisen sijoittajasuhdejohtajaksi
  Carl Pettersson nimitetty Elon uudeksi toimitusjohtajaksi
  Nebahat Albayrak Fortumin johto­ryhmän jäseneksi ja yhteis­kun­ta­suh­teista, turval­li­suu­desta ja vastuul­li­suu­desta vasta­vaksi johta­jaksi
  Rikumatti Forsberg projektijohtajaksi JLL Suomen kaupankäyntiyksikköön
  Uusia HTJ:läisiä
  Perttu Valtonen Sweco PM:n toimitusjohtajaksi
  Johanna Sahlstedt WSP Finlandin Infra ja ympäristö -sektorin johtajaksi
  Elon toimitusjohtaja vaihtuu
  Tiina Volmer aloittaa A-Insinöörien yrityskaupoista vastaavana johtajana
  Uusia nimityksiä Trevianissa
  Siri Tulikoura on nimitetty CBRE Finland Oy:n toimitusjohtajaksi
  Jani Pulkkinen Conficapin kiinteistöpäälliköksi
  Caverion Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
  Anu Pitkänen ja Johanna Sarekoski vahvistavat Antiloopin tiimiä
  LAK: Antti Rauhalasta hankekehityspäällikkö
  Anni Jolkkonen Visoniin
  Tuomas Heinonen vahvistaa Boostin tiimiä
  Newsec: Leo Suokannas nimitetty Asset Manageriksi
  Matti Alonen Fimpecin Saksan tytäryhtiön toimitusjohtajaksi
  Tino Raatikainen Hemsön rakennuttajapäälliköksi
  Jarkko Salmenoja WSP:n Talo ja teollisuus -sektorin johtajaksi
  Siri Markula nimitetty Taalerin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi
  Sponda on nimittänyt uuden operatiivisen johtajan ja talousjohtajan
  Muutos Caverionin johtoryhmässä: Manfred Simmet nimitetty Caverionin Saksan divisioonan johtoon siirtymäkaudelle
  Laura Jauhiainen on nimitetty Cityconin strategia- ja sijoittajasuhdejohtajaksi
  Pertti Vanhanen Nimitetty Cromwellin Euroopan Toimitusjohtajaksi
  Posti uudistaa johtoryhmäänsä: Timo Karppisesta Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtaja ja Timo Koskisesta henkilöstöjohtaja

  Alma Property Partners sells light industrial and warehouse portfolio to Mileway
  Birch Ejendomme and Alma Property Partners enter into a joint venture
  Sirius develops new headquarters for EY
  Sirius acquires another large residential portfolio from YIT
  PATRIZIA invests EUR 101 million in prime Helsinki housing
  Impressive comeback – retail parks outperformed other retail sectors
  Northern Horizon: Completion and take-over of two new care assets in southern Finland
  Nyfosa acquires in Finland to a value of MSEK 298
  Alma Property Partners sells Ideapark Oulu Shopping Center
  Nyfosa Finland aqcuires commercial real estate in Finnsh regional cities at a value of MEUR 75.9
  Areim acquires multi-tenant office asset in Helsinki
  Savills and GEM: European logistics boom is attracting more and more investors
  Pontos’ portfolio company Hintsa acquires technology company Grasp
  Savills and GEM: Multifamily second largest – investments in multifamily are gaining ground across Europe
  CBRE named the best real estate advisor in Finland in 2021 Euromoney Real Estate Awards
  Sirius acquires EUR 170 million residential portfolio from YIT
  Sirius has agreed to acquire two residential assets from Bonava
  Nyfosa Finland aqcuires properties in Finland at a value of SEK 149 million
  Nyfosa Finland acquires property portfolio in Finland at a value of SEK 2.1 billion
  Nyfosa Finland aqcuires properties in Finland at a value of SEK 209m
  Areim strengthens its team in Finland
  Areim acquires the Gloria asset in Central Helsinki
  Areim acquires the Gloria asset in Central Helsinki
  Sustainable Finance and EU Taxonomy: Commission takes further steps to channel money towards sustainable activities
  Savills and GEM: The only constant in retail is change – structural changes will mean the mix of uses
  Joona Nyman joins CBRE’s Advisory & Transaction Services unit in Finland
  Newsec acted as vendor’s advisor in residential tower transaction in Helsinki
  Savills and GEM: Funding and proximity to universities essential in the ranking of global life science cities
  Guy Payn joins CBRE´s Nordic Strategic Advisory Team
  Pontos donates to Aalto University’s new professorship in ownership
  Colin Waddell appointed Managing Director of Nordic Region
  James Clarke joins CBRE´s Capital Markets team in Finland
  CBRE acted as a Debt Advisor for Aberdeen Standard Investment’s development project in Tampere
  PATRIZIA makes strategic hire for sustainability and impact investing
  PATRIZIA buys prime logistics asset in Netherlands for EUR 73 million
  CBRE appoints Real Estate Investment Banking lead in the Nordics

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskooste 2020