• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Uutiskoostearkisto 2021

  Uutiskoostearkisto 2021

  Jätesäädöspakettiin kuuluvat asetukset lausuntokierrokselle
  Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia päivitetään
  MAL-sopimusten laajeneminen Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen sai sinetin
  Infra 2035: Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa
  Finavian laajennushankkeelle tietomallinnuksen Tekla BIM Awards -palkinto
  Kunnille 28,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen
  VM: Odotettu käänne taloudessa käsillä
  KTI: Erikoissijoitusrahastokatsaus
  Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille 
  Vuoteen 2030 ulottuva tiekartta korostaa korjausrakentamisen neuvontaa ja koulutusta
  Ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmät mukaan laatimaan yhteistä kuvaa alueidenkäytön kehityksestä
  ARA-asuntojen korjausavustukseen korotus – avustuksen uusilla ehdoilla edistetään ikääntyneiden asumista
  Sähköautojen latausinfra-avustukseen lisäpanostuksia – Tuettujen latausvalmiuksien määrä ylittää 20 000 kappaletta tänä vuonna
  Rakentamisen työturvallisuus on kehittynyt isoin harppauksin
  Asuinrakennusten energiatodistusten hinnat liki ennallaan
  Tuore selvitys vahvistaa: Etätyö lisää hyvinvointi ja tehokkuutta – mutta vain jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä
  OP: Sijoitusasuntolainojen kysyntä räjähdysmäisessä kasvussa
  Kestävä kaupunki -ohjelma onnistunut luomaan laaja-alaista ja konkreettista yhteistyötä kehittäjien välille
  Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen
  Lumo-kotien kysely: vuokra-asuminen halutaan valita yhä useammin ja palvelut lisäävät mukavuutta elämään
  Uusi asumisoikeuslaki parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, asumisoikeussopimusten pysyvyys säilyy
  Päivittäistavarakaupan merkitys korostuu kauppakeskuksissa
  Kävijämäärät putosivat mutta keskiostos kasvoi kauppakeskuksissa – poikkeuksellinen vuosi toi kauppakeskuksiin runsaasti uusia palveluja
  Järjestöjen mahdollisuuksia parantaa ikääntyneiden asumista ryhdytään selvittämään
  Suomi nimetty mukaan YK:n korkean tason energiadialogin valmisteluun – elinkeinoministeri Lintilä teknologia ja innovaatiot -teeman kirittäjäksi
  EU-säännöksiä toteuttava lakiesitys lausunnoille – rakennusten uusiutuvalle energialle vähimmäisosuus
  Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista – päästöt puoleen 2030 mennessä
  Helsingin kaupungin asuntotuotanto panostaa harmaan talouden torjumiseen
  Maankäytön, asumisen ja liikkumisen kehitykselle suuntaviivat myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille
  Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa
  Ympäristöministeriö myönsi avustusta puurakentamista kehittäviin hankkeisiin
  Öljylämmityksestä luopumisen ohjelmaluonnos lausunnoille – kieltojen sijaan edetään kannustein
  Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille
  Puutuoteteollisuuden toimialaraportti: Puurakentaminen voi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista
  Työterveyslaitos: Ohje rakennusalalle covid-19 riskien arvioinnin tueksi
  Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää
  Boost Brothers selvitti ARA-asuntokannan rakennussuojelun nykytilaa ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
  Varma aloittaa yhteistyön Aalto-yliopiston Investment Clubin kanssa
  ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä nostetaan
  Kaupungistuminen jatkuu koronasta huolimatta – kaupunkipolitiikkaa on terävöitettävä kriisin voittamiseksi
  Tutkimus: Reilu kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana – digitalisoinnilla suuri rooli
  Asumisoikeusasuntojen kysyntä ampaisi pilviin
  Puurakentamisella jo vahva tuki, mutta kunnianhimon tasoa varaa nostaa
  Jätelakiesitys vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta
  Vuokratalojen yhteishallintolain uudistus käynnistyy
  ARA-asuntojen korjaamista ikääntyneille sopiviksi halutaan helpottaa
  Valtioneuvosto: Päivitetty ohje: Asuinrakennusten korjaaminen koronavirusepidemian aikana
  Etla listasi jälleen Suomen merkittävimmät yritykset: kärjessä OP, Neste ja Nordea
  Sitowise listautui Helsingin pörssiin 25.3.
  Etla ennustaa: virus varjostaa vielä kevättä, loppuvuosi on jo valoisampi
  Nelivuotiaan taideteos pääsee Hiedanrannassa Suomen ensimmäiselle valkoiselle aurinkopaneeliseinälle
  Ympäristöministeriöltä avustusta kunnille ikääntyneiden asumisen kehittämiseen
  Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys pysyi korkeana myös koronavuonna
  Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsaus: toimistojen kuolemaa ei näköpiirissä
  Työsuojeluviranomaiset valvovat rakennusalan työturvallisuutta
  KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto painui kolmeen prosenttiin vuonna 2020
  Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsaus: toimistojen kuolemaa ei näköpiirissä
  Energia-avustus on vauhdittanut asuntojen korjaamista erittäin energiatehokkaiksi
  Newsec Suomen kiinteistömarkkinakatsaus kevät 2021
  Suomen Kauppakeskusyhdistys: Poikkeusvuonna keskiostos kasvoi kauppakeskuksissa
  Suomalaisnuoret pääosin tyytyväisiä asumiseensa
  Kuntien vuoden 2021 digitalisaation edistämisen valtionavustushaku käynnistyi
  Ympäristöministeriö myöntää jälleen avustusta julkisen puurakentamisen kehityshankkeille
  ABB on nimetty maailman johtavien innovatiivisten yritysten joukkoon
  Pellervon taloustutkimus: Asuntomarkkinat 2021 – ennuste
  RIL: ROTI 2021 -raportti julkaistu
  Catellan Markkinakatsaus – kevät 2021
  Oulun Osuuspankki käynnistää arkkitehtuurikilpailun – A-Insinöörit konsulttina keskustakorttelin kehittämisessä
  Käärmetalo ehdolla Mies van der Rohe -palkinnon saajaksi
  Alvar Aallon arkkitehtuuria esitetään Unescon maailmanperinnön aieluetteloon
  Helsingin kaupunki: Rakennus- ja kiinteistötietoja ajantasaistetaan – voi vaikuttaa joidenkin kiinteistöveroon
  Citycon tukee ympäröiviä yhteisöjä perustamalla rokotuspaikkoja keskuksiinsa
  Rakennusten energia-avustus vastaa sille asetettuja tavoitteita
  OP Ryhmän ekonomistit: Talous on valmiina kasvunykäisyyn – elpyminen vauhdittuu pandemian laantuessa
  Nordean talousennuste: Piristävä pistos
  Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle
  Uusi liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön Turunväylällä
  1,8 miljardia euroa korkotuettua lainaa kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen
  Agricolankatu 1-3:n arkkitehtuurikutsukilpailussa uusi korkeatasoinen arkkitehtuuri yhdistyy vanhaan arvorakennukseen
  Espoossa aloitettiin vuonna 2020 rakentaa ennätysmäärä asuntoja
  Lahden kaupunki: Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu Alek­san­te­rin­ka­dun yli­kul­ku­sil­las­ta käyn­nis­tyi
  Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut
  Helsingin keskusta-alueen kehittäminen etenee

  10 vinkkiä, joilla organisaatiosi onnistuu hybridityössä
  Uusi jäsen mukaan toimintaan
  RAKLIn toimisto kiinni 28.6.-1.8.
  RecoTech 2021 – nähdään marraskuussa!
  Energiatehokas ilmastointi – kesän kootut vinkit ja ohjeet ammattilaisille
  Työympäristöteko 2021 -kilpailuun ennätysmäärä osallistujia – mukana 17 yritystä
  Asuntorakentaminen vilkastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla – muukin rakentaminen aktiivista
  Millaiseen toimistoon etätöistä palataan – Työnantajilla edessään näytön paikka
  Tampereella asuntorakentamisen volyymit pysyneet korkeina, toimitilarakentaminen hiljentynyt
  Energiatehokkuutta talotekniikan fiksulla käytöllä ja ylläpidolla
  Elinkeinoelämän järjestöt: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus uhkaa jäädä torsoksi
  RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Sijoittajakiinnostus on vahvaa, mutta kiinteistökauppavolyymit pysyvät matalina
  Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla lähes puoli miljoonaa toimistoneliötä vajaakäytössä
  Tietomallinnus on tulossa osaksi rakennuslupaprosessia – tule mukaan kehitystyöhön
  Rakennusalan toimijat kehittävät yhdessä parempaa tuotetietoa alalle
  Klinikka kokoaa parhaat käytännöt kokonaisvaltaiseen työympäristöjohtamiseen hybridimallissa
  Vetoomus: Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuotava kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittiseen päätöksentekoon
  Raskas liikenne kaipaa kipeästi lisää pysäköintipaikkoja pääkaupunkiseudulle
  Vähähiilinen rakennuttaminen saa jatkoa
  Elokuussa tavataan! Rakennuttaminen 2021 ilmoittautuminen on alkanut
  Toimisto- ja liiketilavuokramarkkinoilla haasteelliset näkymät myös Oulussa
  Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina
  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvu jatkuu, vuokrien nousu hiipuu
  Hyvät pienasunnot syntyvät yhteistyöllä
  RAKLIin kaksi uusi jäsentä
  RAKLIn hallitus valitsi varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
  REKRY: Toimistoassistentti
  Liikkumisrajoituksista kärsiville yrityksille korvattava kustannukset täysimääräisesti
  RAKLIn uusi puheenjohtaja puhuu vastuullisuuden puolesta
  RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys: Kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan
  OP Kiinteistösijoituksen Markku Mäkiaho RAKLIn hallituksen puheenjohtajaksi
  Ilmoittautuminen Vuoden vähähiilisyyspomppu -kisaan on auki
  Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä
  Jäsenten tyytyväisyys RAKLIn toimintaan kasvanut
  RAKLIin kaksi uusi jäsentä
  Helsinki Research Forum on koonnut yhtenäisen tietokannan pääkaupunkiseudun toimistotilasta
  RAKLI haastaa alan toimijat Vuoden vähähiilisyys-pomppuun
  HIPPA-hankkeessa kehitetään tulevaisuuden palveluasumista
  Rakennuttaminen 2021: Miltä näyttää rakentamisen vuosi 2021 ekonomistin silmin?
  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut vuoden rakennuttajakonsultiksi A-Insinöörien Mikko Mäläskän
  RAKLI: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ei ole yltämässä kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa
  Uusi jäsen RAKLIin

  Fagerstan jääpalloareena Ruotsissa saa älykkään jäähdytysjärjestelmän – taustalla hiilidioksijäähdytykseen pohjautuva teknologia
  HOK: Lisää latauspisteitä itään ja koilliseen 
  Helsingin Länsisataman Satamaparkkitaloon on asennettu 18 uutta sähköautojen latauspistettä
  Spektri Business Parkiin toteutettiin massiivinen ja innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmähanke
  Lippulaiva on energiaratkaisultaan maailman edistyksellisintä kärkeä
  Suomen ensimmäinen hankevaiheen LEEDv4 -Platina tason ympäristösertifikaatti myönnettiin Exilionin omistamalle Scandic Grand Central Helsingin hotellikiinteistölle
  Nesteen tavoitteena 100 % uusiutuvan sähkön käyttö globaalisti vuoteen 2023 mennessä
  Älykästä energiaa ja tehokasta kierrätystä Joensuun virastotalon peruskorjauksessa
  Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy ja TA-Yhtymä Oy tekevät yhteistyötä lämmityskustannusten pienentämiseksi
  Nordean uusi toimitalo on ensimmäinen maalämpöä hyödyntävä toimistorakennus Helsingin kantakaupungissa
  K-ryhmä lisää merkittävästi kotimaiseen tuulivoiman käyttöä
  CBRE yhteistyöhön Evergreenin kanssa hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi
  Bureau Veritas Finland on myöntänyt EcoReal Oy:lle laatu- ja ympäristösertifikaatit
  Kuopion uudet täyssähköbussit aloittavat liikennöinnin kesäkuussa
  Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen
  Lidlille ensimmäisenä kauppaketjuna Suomessa ympäristösertifiointi kaikille kiinteistöille
  SOK: Sipoon logistiikkakeskukset ovat nyt nollapäästöisiä
  Fortu­mille toinen sija pohjois­mai­sessa Ecogain-biodi­ver­si­teetti-indek­sissä
  Espoon kaupunki lisää julkisia sähköautojen latauspisteitä Helenin kanssa – tuulisähköä hyödyntävät latauspisteet yleistyvät koko Suomessa
  Senaatti asettaa rakennushankkeilleen konkreettiset päästötavoitteet
  Lahden Talojen pihoilta löytyy nyt kuusi pörriäisten asuttamaa pesää
  A-Insinöörien rakennuttamisen palveluille ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
  Fortumin ja Suomen Uusio­muovin sopimus mahdol­listaa muovin kierrä­ty­sasteen nosta­misen Suomessa
  Fortum ja K-ryhmä lähtevät yhteis­työssä kartoit­tamaan kierrä­tys­muo­ville käyttö­koh­teita
  Meriveden lämmöntalteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt
  Nordea: Yli puolet suomalaisista toivoo tulevaisuuden kotiinsa monipuolisia kierrätysmahdollisuuksia
  Sweco asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali 2030
  Citycon nousi Euroopan ilmastojohtajien kärkijoukkoon Financial Timesin raportissa
  Espoon Asunnot on nyt Green Office -toimija
  Exilion Tuuli kierrättää kaikki tuulipuistoissaan vaihdettavat lavat
  Tulevaisuuden lentoasema on päästötön – Finavia näyttää suuntaa kumppanuudella Nesteen kanssa
  Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä
  Sponda edistää uuden tuulivoimapuiston rakentamista Suomeen
  Mittava energiaremontti on valmistunut Aktiivitilojen kiinteistössä
  Helenin uusi tuulipuisto Lakiakangas 3 rakentuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa
  Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa
  Konkreettisia toimenpiteitä muovien vähentämiseen asuntorakentamisessa
  Rambollin Sustainable Buildings Market Study: Kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyden trendit siirtymässä energiatehokkuudesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen ajatteluun
  Trevian Asset Management Green Building Council -jäseneksi
  Koskikeskus saa katolleen mehiläisiä – kattomehiläisiä pörrää jo neljässä Cityconin kauppakeskuksessa Suomessa
  Avain Yhtiöt lisää sähkö- ja hybridiauton latauspisteitä kiinteistöissään
  K-Lataus kasvaa vuoden 2021 aikana kahdellakymmenellä uudella latausasemalla
  Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja
  Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
  EduCitylle LEED Platinum -ympäristösertifikaatti
  WSP sitoutuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
  Keva käyttää sijoituskiinteistöissään vain hiilineutraalia sähköä
  Lahden Talojen kodit lämmitetään jatkossa ilman hiilidioksidipäästöjä
  Ympäristöluokittelu laajenee asuntokohteisiin – Varma tarttui haasteeseen
  A-Kruunu: Puukerrostalorakentamisen tavoitetta nostettiin
  TA-Yhtiöiden tiekartta viitoittaa tien sähköautojen latausinfralle
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennus Kampusareena voitti BREEAM In-Use palkinnon
  Viherratkaisuja kaupunkiympäristöön – entinen teollisuusalue muuttuu vehreäksi kaupunginosaksi
  HOK-Elanto rakentaa pääkaupunkiseudun kattavimman sähköautojen pikalatausverkoston 
  K-Latauksen asiakastutkimus: Sähköauton lataus on itsestään selvä osa kauppareissua
  NAL Asuntojen kiinteistöjä lämmitetään hiilineutraalisti
  Helsinki palkitsi Energy Challengen voittajat – kaupunki sai ratkaisuja ja viisautta tulevaisuuden energiapäätöksiin
  Granlundin ja Wapicen yhteisratkaisu Helsinki Energy Challengen finaalissa
  Ramboll mukana voittamassa Helsinki Energy Challengea
  Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin
  Ilmarinen arvioitiin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi neljättä kertaa peräkkäin
  Imatralla luotiin konsepti hiilineutraalille urheiluhallille
  Hiilineutraaliutta tavoitteleva K-ryhmä valjasti tekoälyn kehittämään kauppojen energiatehokkuutta
  Helsingin energia- ja ilmastoatlas antaa tietoa rakennuskannasta ja lämmityksen päästöjen vähennysmahdollisuuksista
  Kiasman julkisivun vanha sinkkipelti saa uuden elämän Göteborgissa ja Vantaalla
  Uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle
  Lidlin Laukaan jakelukeskus tuottaa omaa uusiutuvaa energiaa maaliskuusta eteenpäin
  LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi: Katse rakennusten koko elinkaareen
  UPM:n sahat pyörivät nyt täysin uusiutuvalla energialla
  Porin kaupunki siirtyy käyttämään vihreää sähköä
  Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista tukee pääkaupunkiseudun ilmastotyön seurantaa
  Caverion on nyt YK:n Global Compactin jäsen
  Ilmarinen on mukana uudessa Call on Carbon -vetoomuksessa
  UPM mukaan kestävää vetyä edistäviin koalitioihin EU:ssa ja Suomessa
  Granlundin pääkonttorilla siirryttiin kiertolämpöön
  HSY: Jäteveden ravinteet ja hiili tehokkaasti kiertoon uudella menetelmällä
  Kuopion kaupunki hankkii kaiken käyttämänsä sähkön vihreänä
  S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla
  Selvitys: Valtaosa suomalaisista haluaa, että oma kotikunta rakentaisi enemmän puusta
  Neste MY uusiutuva diesel soveltuu raskaan kaluston päästöjen vähentämiseen myös jatkossa
  Rovaniemen lentoasema lämpiää hiilidioksidivapaasti
  Kunnille tarjolla maksutonta neuvontaa puurakentamisesta
  Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia kehittivät yhteistyössä innovaation – mahdollistaa jopa 5 % tehonnousun kaukolämmöntuotannossa ja 10 % vähennyksen hiilidioksidipäästöissä
  Junia kunnossapidetään Suomen suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä
  UPM hyväksytty PEFC:n sidosryhmäjäseneksi
  Lidl rakentaa Suomen ensimmäisen puumyymälänsä – teräksen korvaaminen puulla pienentää ilmastopäästöjä huomattavasti
  Nordea asettaa tavoitteeksi nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä
  Helsingin kaupunki: Aurinkosähkö tuli kouluihin, kirjastoihin ja kerrostaloihin
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tarkastelee hiilineutraalisuustavoitteen vaikutuksia sähköjärjestelmään
  Cityconin kauppakeskukset Suomessa saavat sähköautojen pikalatausasemat – ensimmäinen pikalatausasema avataan Columbuksessa
  Varma teki vihreän diilin purkujätteistä
  Ympäristöministeriön rahoittamat kokeilut kuntien päästöjen vähentämiseksi tuovat lupaavia toimintamalleja kunnan hiilijalanjäljen pienentämiseen
  Uusiutuva kotimainen vesivoima Tallbergin kiinteistöjen sähköenergian lähteenä
  ABB maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukkoon
  Varma nousi yritysten kansainväliseen kärkikastiin vastuullisuusarvioinnissa
  Maailman 100 vastuullisinta yritystä listattu: Kesko on jälleen maailman vastuullisin ruokakauppa
  Vuoden 2021 Global 100 -lista: Neste on maailman neljänneksi vastuullisin yritys
  UPM sijalla 22 Corporate Knightsin maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa
  Veritas vähentää hiilidioksidipäästöjään Helenin kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla
  S-ryhmällä jo 77 hiilipäästötöntä kiinteistöä – pohjoinen hyvässä vauhdissa
  Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen
  A-Insinöörit Green Building Council Finlandin kumppanijäseneksi vuonna 2021
  Realia on Green Building Councilin kumppanijäsen vuonna 2021
  Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmis lausuntokierrokselle
  Ympäristöministeriö tukee 1,5 miljoonalla puurakentamisen kehittämistä
  Ekotehokkuutta puukuljetuksiin: Lappiin kokeiluluvat kahdelle ”Pikkujätille”
  Ympäristöministeriö rahoittaa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäviä hankkeita
  Kiviruukkiin kasvaa vehreä kaupunkielämän ja kiertotalouden keskus

  Granlund laajenee yrityskaupoilla Paimiossa, Lahdessa ja Mikkelissä
  Pontos sells three logistic warehouses in Lappeenranta
  Technopolis ostaa kampuksen Tukholmassa ja divestoi Pietarin kampuksen
  S-Pankin asuntorahasto ostaa SRV:ltä 27 asuntoa Tampereelta ja Jyväskylästä
  Siparila osti Jykialta kiinteistön Vihtavuoresta 
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Allergiatalon kaupassa
  Tallberg-Kiinteistöt on ostanut pienteollisuuskiinteistön Vantaan Petikosta
  Investors House on hankkinut omistukseensa 45 huoneistoa omistavan osakkuusyhtiön koko osakekannan
  Lumo Kodit Oy sopi kahden kehityskohteen ostosta Helsingin Haagaan ja Tampereen Hervantaan
  Trevian Suomi Kiinteistöt I osti monivuokralaiskiinteistön Helsingissä
  Vantaan kaupunki myy hoiva-asuntokiinteistönsä VAV:lle
  Tallberg-Kiinteistöt ostaa Vantaankosken Pressin toisen toimistorakennuksen
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan Seinäjoen asema-alueen osasta
  Olo Asunnot hankki kuusi asuinkiinteistöä Vaasasta
  Tallberg-Kiinteistöt ostaa Vantaankosken Pressin toisen toimistorakennuksen
  Trevian Suomi Kiinteistöt I myy kolme päivittäistavarakiinteistöä Cibukselle
  Aktiivitilat on ostanut Ultivistalta kaksi teollisuuskiinteistöä
  Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt investoi 49 uuteen vuokra-asuntoon Turussa
  Elite Alfred Berg ostaa liikekiinteistöjen portfolion WGF III -rahastolta
  Hemsölle lisää yliopistokiinteistöjä Helsingin keskustasta – yliopisto jatkaa Siltavuorenpenkereellä vuokralaisena
  Senaatti-kiinteistöt myy Oulun Tuirassa sijaitsevan Valteri-koulunakin toimineen kiinteistön
  Y-Säätiö ostaa Nuorisosäätiöltä 595 asuntoa
  Newsec: HOK-Elanto on ostanut Tarkalalta Helsingin Hietalahdessa sijaitsevan liike- ja toimistotilojen kokonaisuuden
  Pasilan maamerkkikiinteistö Iso Paja suomalaisen yhteissijoituskonsortion omistukseen
  Investors House: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee kauppaa Kukkula-alueen myynnistä kolmen yrityksen konsortiolle
  Areim ostaa Glorian toimistorakennuksen Helsingin keskustasta
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin edustalla sijaitsevan Hylkysaaren
  Catella neuvonantajana Paulon Säätiön hoivakiinteistöjen myynnissä pääkaupunkiseudulla
  Trevian Asset Management myynyt paikallisia kehityskohteita Vantaalla ja Turussa
  UPM myy Jyväskylän vaneritehtaan kiinteistön rakennuksineen Redeve Oy:lle
  Catella neuvonantajana toimistokiinteistön myynnissä REAL I.S. AG:n hallinnoimalle rahastolle Helsingin keskustassa
  Senaatti-kiinteistöt käynnistää kerrostalotontin myynnin Tuusulan Rykmentinpuistosta
  Sweco ostaa Linja Arkkitehdit ja vahvistaa arkkitehtuurisuunnittelun tarjontaansa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa
  Sweco ostaa kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaian
  WSP on ostanut globaalin konsulttiyrityksen Golderin
  Lahden Talot on myynyt kiinteistöjä Lahdessa ja Asikkalassa
  Catella Varman neuvonantajana toimistokiinteistön myynnissä Helsingissä
  Elite Alfred Berg Vuokratuotto osti Espoonlahden MotorCenter -kiinteistön
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana asuintornin kaupassa Helsingissä
  Senaatti-kiinteistöt toteutti kiinteistökaupan arvokiinteistöstä Helsingin Punavuoressa
  Investors Housen hallinnoima rahasto myynyt hotellikiinteistön
  Hemsö ja Lahti sopivat Paavolan kampuksen kaupasta
  Trevian Suomi Kiinteistöt I osti omistamansa kiinteistön naapurirakennuksen Vantaalla
  Senaatti-kiinteistöt ja Rakennusliike Lapti Oy ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Kuopion kasarmikorttelista
  Investors house solminut sopimuksen Juhola Asset Managementin ostamisesta
  Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto hankki viisi uutta kiinteistöä
  S-Pankin tonttirahasto osti tontin Helsingin Lauttasaaresta kumppaninaan Pohjola Rakennus
  Hemsö ja Lahti sopivat Paavolan kampuksen kaupasta
  Newsec: HKScan ja Sagax Finland tekivät myyntiä ja takaisivuokrausjärjestelyä koskevan kaupan logistiikka- ja tuotantokiinteistökokonaisuudesta
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt osan Laukaan vanhan vankilan alueesta
  Sitowise on ostanut kaksi yritystä, Benviroc Oy:n ja MSDI Oy:n
  Citycon myy kolme kauppakeskusta Ruotsissa
  Senaatti-kiinteistöt myy tontin puukerrostalorakentamista varten Kuninkaantammessa
  Sitowise kasvaa vauhdikkaasti Ruotsissa uudella yrityskaupalla
  Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Rauman verotalon myynnin
  JLL: S-Pankki-konserniin kuuluvat rahastot ovat myyneet lähes 400 asunnon portfolion Avaran hallinnoimalle Avara Residential Fund II -rahastolle
  A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä tulee Avain Yhtiöiden osaomistaja
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen asuinkerrostalotontista Espoon Kauklahdessa
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt asuinkerrostalotontin Mikkelin keskustasta
  Vantaan Tikkurilaan rakentuu 129 vuokra-asuntoa Senaatti-kiinteistöjen ja A-Kruunun tekemien kauppojen myötä
  Catella: Metsäliitto Osuuskunta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela myivät Espoon Tapiolassa sijaitsevan pääkonttorikiinteistönsä NREP:lle
  Newsec: Invalidisäätiö myi asuinkehityskohteen Helsingin Ruskeasuolta
  Catella: FinCap Kiinteistökehitys Oy myi rakenteilla olevan palveluasuntokiinteistön kansainväliselle kiinteistösijoittajalle
  Catella: Työväen Opintorahasto sr myi liikehuoneiston ja asuinkerrostalon Oulussa
  Buildnet osaksi A-Insinöörit -konsernia
  Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 51,4 megawatin tuulivoimahankkeisiin Puolassa
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt kaksi kiinteistöä Lappeenrannan Sairaalanmäeltä
  Sweco ostaa Optiplanin ja vahvistaa asunto- ja toimitilasuunnittelun sekä korjausrakentamisen osaamista
  Newsec: Varma on myynyt noin 150 huoneiston vuokra-asuntokohteen Espoosta Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle rahastolle
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on myynyt toimisto- ja liikekiinteistön Helsingin Lauttasaaressa
  Caverion osti Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan

  Boost Brothers: Vantaan Energia investoi jätteiden käsittelypalvelujen laajentamiseen
  Elinkaarimallilla toteutettava Puotilan ala-aste on muuntojoustava ja hiilipihi
  Fortum myy 500 MW aurin­ko­voimaa Intiassa – sopimus aurin­ko­voi­main­ves­toin­neista Actisin kanssa
  Finlandia-talon perusparannuksen urakoitsija valittu – työt alkavat ensi vuoden alussa
  Kesko ja Nurmijärven kunta allekirjoittivat esisopimuksen tontin hankinnasta logistiikkakeskuksen tarpeisiin
  Primulankulman ilmanvaihto ja automaatio modernisoidaan
  Tuusulan Rykmentinpuistoon omistusasuntoja uuteen asuinkerrostalokohteeseen
  Poliisitalot uudistuvat ympäri Suomen yhtenäisen mallin avulla
  Uusia asumisoikeusasuntoja Nokian keskustaan
  Senaatti-kiinteistöt aloittaa uuden vankilan rakennustyöt Vaalassa
  Sitowise suunnittelee Tampereen Itsenäisyydenkadun sillan
  Naantalin Luonnonmaan saaren perhetalo kestää tulevaisuuden ilmasto-oloissa
  Avain Asunnot ja SSA Rakennus Oy toteuttavat 114 asumisoikeusasuntoa Vantaan Keimolanmäkeen
  Fortum laajentaa akkujen kierrä­tys­ka­pa­si­teet­tiaan ja investoi uuteen kierrä­tys­lai­tokseen Harja­val­lassa
  Lah­den kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy al­lians­si­hank­kee­na
  Cromwell modernisoi Pasilanraition kiinteistön, LeaseGreen uudistaa energiajärjestelmän
  SATOlle lähes 200 uutta vuokra- ja osaomistuskotia Tampereen Hervantajärvelle
  Helsingin Verkkosaaren pohjoisosaan nousee merellinen kaupunginosa teräksen tukemana
  OP on mukana rahoittamassa rovaniemeläisen Norrhydron uutta tuotantolaitosta
  Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tekivät A-Kruunun kanssa esisopimuksen asuinkorttelin rakentamisesta uudelle Huopalahdenportin alueelle
  Avain Asunnoille rakennetaan kaksi kerrostaloa Tampereen Hervantajärvelle
  Kaarinaan rakenteilla uusia asumisoikeusasuntoja
  Puolustuskiinteistöt laajentaa ja peruskorjaa Rissalan kasarmia Siilinjärvellä
  Uuden poliisitalon rakentaminen käynnistyy Kuusamossa
  Antilooppi on solminut Keskon kanssa uuden pitkäaikaisen sopimuksen Kauppakeskus Ruoholahden tilojen vuokraamisesta
  PostNord ja Caverion solmivat pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen teknisessä ylläpidossa Pohjoismaissa
  Metsä Fibre valitsi Caverionin Rauman sahan kunnossapidon kumppaniksi
  Evlin asuntorahasto ja Colliers solmineet kiinteistöjohtamisen palvelusopimuksen
  Pohjois-Ritaharjun koulun toteut­tajaksi Hoivatilat Oyj
  Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tekivät A-Kruunun kanssa esisopimuksen asuinkorttelin rakentamisesta uudelle Huopalahdenportin alueelle
  Espoon pääpoliisiaseman peruskorjaus on alkanut
  Newsec ja NREP laajentavat yhteistyötään Suomessa
  Keski-Pasilaan tornitalokortteli opiskelijoille
  Caverion osallistuu Kiirunan jättimuuttoon
  Porin satamaan Elisan ja Robocoastin 5G-ympäristö yritysten testausalustaksi
  Opiskelijakeskus rakennetaan Aalto-yliopiston opiskelijoiden yhteiseksi kohtaamispaikaksi
  Realia ja Digita yhteistyöhön mobiiliyhteyksien kehittämiseksi kiinteistöissä
  Immolan kasarmialueen mittavan kehityshankkeen toinen rakennusvaihe on alkanut
  Vahanen kiinteistönomistajan edunvalvojana Cramon pääkonttori- ja logistiikkakohteessa Vantaalla
  Wärtsilä toimittaa maailman suurimman bioLNG-tuotantolaitoksen
  Tieteiden talo uudistetaan historiallista ilmettä kunnioittaen
  Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan yhteishankkeen rakentamista valmistellaan Ruskonselkään
  Senaatti-kiinteistöt vie tiedot valtion virastojen invapysäköintipaikoista mobiilisovellukseen
  Vahanen mukana Laakson yhteissairaalan suunnitteluun valitussa UNITAS-ryhmittymässä
  Tuusulan Riihikallioon rakentuu Yrjö ja Hanna Kotien senioriasumisoikeusasuntoja
  Grand Hansa -hotellin rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa – uusi hotelli avataan kesällä 2023
  Opiskelijoiden suunnittelemat puiset opiskelijatalot nousevat Hervantaan
  Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Jyväskylän sataman kärkeen uuden saunaravintolan
  Luonnonvarakeskuksen uuden tutkimusnavetan rakentaminen käynnistyy Jokioisilla
  Smolna uudistetaan vanhaa kunnioittaen nykypäivän vaatimusten mukaiseksi
  Oulun Oritkarin kolmioraiteen toteuttaminen alkaa
  Espoon Asunnoille 49 kohtuuhintaista vuokrakotia Espoon Latokaskeen
  Premico ja Lujatalo sopivat 78 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon toteuttamisesta Espooseen – kyseessä Ympäristöministeriön muovitiekarttahanke 2.0 asuntotuotannossa
  Cramon laaja toimintakeskus valmistui Vantaan Åbyyn
  Uusi monipuolinen liikuntakeskus Antiloopin tiloihin Vallilaan
  Asuntosäätiöltä lähes 150 uutta asuntoa Siuntioon ja Espooseen
  Vihdin Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen sopimukset allekirjoitettiin
  WSP suunnittelemaan Turun raitiotietä
  WSP asiantuntijana pääkaupunkiseudun metron kapasiteettihankkeessa
  Aurum -rakennus valmistui ja luovutettiin pääkäyttäjille, Åbo Akademille ja Turun yliopistolle sekä rakennuttajalle huhtikuun lopulla
  Puolustuskiinteistöt rakennuttaa sotilasrahtialueen Pirkkalan lentokentälle
  Karjaan rautatieaseman pysäköintialue Senaatin Asema-alueiden ja Finnparkin yhteistyösopimuksen piiriin
  Senaatin Asema-alueet Oy on tehnyt kiinteistökaupan Hangon asemarakennuksesta
  Leppävaaran OOPS´issa panostetaan ekologiseen rakennesuunnitteluun
  Tuusulan Rykmentinpuistoon valmistui A-Kruunun ensimmäinen kohde
  Spinnovan, Suzanon ja Jykian yhteisinvestointi Jyväskylän Eteläporttiin
  Ramboll ja AFRY vastaamaan Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelusta välillä Leppävaara-Koivuhovi
  SATOlle uusia vuokra-asuntoja Kruunuvuorenrantaan ja Pasilaan
  SYK: Aurum -rakennus Turussa valmistuu huhtikuun lopussa
  Tampereen Hervantajärvelle rakenteilla asumisoikeusasuntoja
  Lounatuulen omavarainen rivitalokortteli valmistuu Naantalin asuntomessuille
  Vahanen edunvalvojan roolissa KV-asuntorahaston Hyperion-tornitalohankkeessa Vuosaaressa
  Euran senioritalon rakentaminen käynnistyy
  Oulunkylän Viisaan liikkumisen korttelin rakentaminen on aloitettu
  Aktiivitilat on solminut useita vuokrasopimuksia
  Vaasassa Rantakadun betonisiilojen tontille etsitään uutta omistajaa tarjouskilpailulla
  Johnson Matthey valitsi Vaasan kestävän akkumateriaalitehtaan sijoituspaikaksi
  Uusia asumisoikeusasuntoja rakenteilla Espoon Kauklahteen
  Turun Iso-Heikkilään rakenteilla asumisoikeusasuntoja
  Nyfosa laajentaa Suomeen yhteistyössä Brunswick Real Estaten kanssa
  Onvest ja EcoReal syventävät yhteistyötään
  Scandic Grand Central Helsinki avasi ovensa
  Fortumin innova­tii­vinen akkurat­kaisu Landa­forsin vesivoi­malaan Ruotsissa
  Newsec ja Real I.S. aloittavat yhteistyön Suomessa
  Joensuussa valtion virastotaloon uudet tilat seitsemälle valtion virastolle
  Valmet toimittaa automaation Tampereen Sähkölaitoksen uuteen Naistenlahti 3 -kattilalaitokseen Tampereelle
  Tänä vuonna uutta päällystettä tulee noin 2 500 kilometrin matkalle
  SATOlle 222 uutta vuokrakotia viisaan liikkumisen kortteliin Oulunkylään
  SATOlle 100 uutta vuokrakotia Espoon Karakallioon
  Kohtuuhintaisia asuntoja Espoon Finnoon alueelle
  Kesko suunnittelee tontin hankintaa Nurmijärveltä uuden logistiikkakeskuksen tarpeisiin
  HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana
  Yhteiskuntakiinteistöt kasvava sijoituskohde – Trevian mukana Tampereen Hakametsä Sport Campus -alueen suunnittelukilpailun voittajatiimissä
  Saracolta uusi ryhmärakennuttamishanke Tampereen Kalevaan
  Kuopioon suunnitellaan uuden pääpoliisiaseman rakentamista
  VR:ltä 4,5 miljoonan euron investointi kaukojunien verkkoyhteyden kehittämiseen
  NAL Asunnot rakennuttaa Helsinkiin Kruunuvuorenrantaan 109 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa nuorille aikuisille
  Taaleri Vuokrakoti investoi 72 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Kirkkonummella
  Taaleri Vuokrakoti investoi 64 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Turussa
  SATOlle 135 uutta vuokrakotia tornitaloon Espoon Vermonniittyyn
  Glasshouse Helsinki avaa vastuullisten toimijoiden myymäläkonseptin Ilmarisen Aleksanterikadun kiinteistöön
  Metsä Fibre ja Fimpec allekirjoittivat sopimuksen Kemin biotuotetehtaan rakennuttamisesta
  Caverion toteutti Thermo Fisher Scientificille uuden projektin Liettuassa
  Ahlström Capital: Kemiralle uusi tutkimuskeskus Espooseen
  Useita Helsingin kirkkoja menossa remonttiin
  Uuden Tammisairaalan rakentaminen käynnistyy
  Kuopion ensimmäiset puukerrostalot valmistuvat tilaelementeistä
  Alvar Aallon suunnittelema toimistokiinteistö Kanavaranta 1 uudistuu
  Colliers mukana Kivistön palvelukeskittymän hankekehityksessä ja vuokrauksessa
  Colliers Cofinimmon ja Mirabel Partnersin kiinteistöjohtamisen kumppaniksi
  1800-luvun vaasalainen arvorakennus palasi kukoistukseensa – Academillin A-talon peruskorjaus on valmistunut
  Pirkkalaan tulossa kohtuuhintaisia vuokrakoteja
  Vaso: Uusi koteja merelliseen Kaarinaan
  Taaleri myy varainhoitoliiketoimintansa Aktialle ja yhtiöt aloittavat molempien strategiaa tukevan yhteistyön
  Parolannummen kasarmi 125:n peruskorjaus käynnistyy
  Markkinavuoropuhelu Oulun asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun toteuttamisesta käynnistyy
  Ramboll ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo sopivat Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennuttamisesta ja valvonnasta
  HSY ja Stena Recycling Oy sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä
  Fimpec mukana UPM:n satamaterminaalihankkeessa Montevideossa
  HUS-Kiinteistöt: Ensimmäinen vihreän rahoituksen hanke on valmistunut
  Espoon perhekeskus saa uudet tilat Espoon keskuksesta
  Espoon Asuntojen ensimmäinen puukerrostalo rakennetaan Finnooseen
  Espoon kaupunki: Eurooppalainen yhteistyö tasoittaa tietä uusille energiaratkaisuille
  Porin kaupunki: Itätuulen koulun tiloihin suunnitellaan yhteisöllisyyttä edistävää konseptia
  Sweco suunnittelee ja toteuttaa Keliberin litiumhankkeen Keski-Pohjanmaalle
  Oulun uuden oikeustalon rakennustyöt käynnistyvät
  Pohjois-Suomen rataverkkoon satsataan lähivuosina
  Caverion ylläpitämään Osuuskauppa Arinan 80 kiinteistöä – yhteistyö laajenee
  Siidan laajennukset valmistuvat ja Siida-rakennuksen peruskorjaus käynnistyy
  Espoon kaupunkirata parantaa sekä lähi- että kaukoliikenteen laatua – rakentamissuunnittelu käynnistyy
  Avain Asunnot ja Lahden vanhusten asuntosäätiö rakennuttavat 178 asuntoa Lahteen
  Caverion ja Fira toteuttavat Helsinkiin uuden kampuksen elinkaarihankkeena
  Jakomäen keskustaan uusi palvelutalo ja asuinrakentamista
  HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa
  Urho Kekkosen kansallispuiston Rautulammelle rakennetaan uutta perinteitä kunnioittaen
  Ensimmäinen uuden konseptin mukaiseksi peruskorjattu kasarmi valmistui Upinniemeen
  Samla Asunnot ja Newil & Bau rakennuttavat Helsingin Lehtisaareen vielä kaksi uutta kerrostaloa
  Caverion toteuttaa Metsä Groupin Rauman uuden sahan sähkö- ja ICT-järjestelmien asennukset
  Riihikallion palvelukorttelin ASO-kohteen rakentaminen on aloitettu
  Puolustuskiinteistöt ja Puolustusvoimat sopivat mittavasta yhteistyöstä
  Metsähallituksen kiinteistöjä siirtyi Senaatin hallintaan
  Lahdet Asunnot Oy ja TA-Asumisoikeus Oy aloittavat neljän kerrostalon, yhteispysäköintirakennuksen ja -kansipihan rakentamisen Jaksonkadulle
  Elisa uuteen yhteistyöhön Nokian kanssa: tähtäimessä Suomen kasvavat privaattiverkkomarkkinat
  Posti Kiinteistöt Oy: Logistiikkayhtiö Transvalille 37 miljoonan euron varasto
  Helsingin kaupunginhallitus varasi tontteja asuntohankkeisiin
  Vantaan Energian lämmön kausivarasto -hankkeeseen etsitään allianssikumppania
  Arkadia-talon peruskorjaus käynnistyy – 30-luvun tyttökoulu palautetaan koulukäyttöön
  Vantaan Kivistön palvelukeskuksen hanke etenee
  Taysin uudistuksen loppuvaihe käyntiin rakennetutkimuksilla – datalähtöinen suunnittelu nousee merkittävään rooliin
  Helen: Kaupunkijalostamo-hanketta ei enää jatketa
  Kum­pu­lan kam­puk­sen luon­non­tie­de­lu­kion ra­ken­nus­han­ke ete­nee
  A-Kruu­nul­le asun­to­ja Es­poo­seen
  Avain Yhtiöt ja Certego yhteistyöhön
  Telia ja DNA rakentavat lisää verkkoa yhdessä – 5G-rakentaminen nopeutuu Suomen yhteisverkon uudella alueella
  Sweco mukana Ahveniston sairaalan toteutusvaiheen allianssissa
  Kuopion ratapihan parantaminen käynnistyy talven aikana suunnittelulla
  Tampere saa ensimmäisen maisemasiltansa
  Lisää suomalaista siltasuunnittelua Vietnamiin
  Aktiivitilat on ostanut teollisuuskiinteistön Espoon Mikkelänkalliosta
  Kluuvikadun Original Sokos Hotel Helsinki kokee täydellisen muodonmuutoksen
  A. Ahlström Kiinteistöt sijoittajana uudessa toimitilahankkeessa Tampereen keskustassa
  Laakson yhteissairaalan toteutukselle sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa
  Fortum on saanut valmiiksi kahden uuden tuuli­puiston raken­ta­misen Pohjois­maissa
  A-Kruu­nul­le asun­to­ja Tam­pe­reel­le Pis­pa­lan­har­jun poh­jois­puo­lel­le
  Ovaro Kiinteistösijoitus ja POP Pankki yhteistyöhön
  Caverionin pitkäaikainen kumppanuus PVO-Vesivoima Oy:n kanssa vesivoimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa jatkuu
  Trevian konseptoi 30-vuotiaan Tampereen Tullintorin uusiksi – toteutus vuodessa
  HOK-Elanto avaa uusia kauppoja Espoossa
  Veritaksen uusi pääkonttori Turussa rakentui kunnianhimoisten ekologisten normien mukaan
  Hervannan Baanaa valmistui lisää Viinikassa ja Muotialassa
  Kuopion Julkulassa on aloitettu puukerrostalon rakennustyöt
  Caverion kumppaniksi Helsingin palvelurakennusten energiatehokkuutta parantamaan
  Asuntosäätiö aloittaa Joutsenmerkkiä hakevan asumisoikeuskerrostalon rakennuttamisen Espoon Karakalliossa
  Finavia käynnistää terminaali 2:n lähtö- ja tuloaulojen muutostyöt vuoden etuajassa
  Senaatti-kiinteistöt rakentaa uuden poliisiaseman Kuusamoon
  Elo rakennuttaa yli 200 uutta vuokra-asuntoa Tampereen Niemenrantaan ja Härmälänrantaan
  Kemijärven Ekoteollisuuspuistossa luodaan maakunnallista kiertotaloutta biokaasun ympärille
  Telia ja Ramboll yhteistyöhön mobiiliverkkodatan hyödyntämisessä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa
  HOAS:lta uusia yksiöitä ja perheasuntoja Tapiolaan
  Lakea Oy rakennuttaa Järvenpään Pajalaan seitsemänkerroksisen Omaksi-asuinkerrostalon
  Logicor ja LogXellence solmivat vuokrasopimuksen varastotilasta
  Kuntarahoitus myönsi A-Kruunun Espoon hankkeelle Vihreää rahoitusta
  Avain Yhtiöt suunnittelee puukerrostaloja Porvoon Länsirantaan

  LähiTapiolan uudistuneessa kiinteistörahastotiimissä osaamistaustat täydentävät toinen toisiaan
  Nimityksiä Ilmarisessa – Uudet nimitykset vahvistavat kiinteistöjen ylläpidon ja rakennuttamisen osaamista
  Caroline Temse recruited as Head of Financing at Areim
  Bret D. McLeod on nimitetty Citycon Oyj:n talousjohtajaksi
  Anni Kauria Conficapin rahoituspäälliköksi
  Investors Housen talousjohtajaksi on nimetty Harri Valo
  Salo IoT Campuksen uusi kiinteistöpäällikkö on Pasi Vuotila
  JLL perustaa Suomeen kiinteistörahoituksen neuvonantopalvelun
  Hemsö kasvaa vauhdilla – esittelyssä uudet hemsöläiset
  Jari Tirkkonen siirtyy projektijohtajaksi JLL Suomen kaupankäyntiyksikköön
  Uusia HTJ:läisiä
  Jussi Hynninen nimitetty HTJ:n Pääkaupunkiseudun Talonrakentamisen yksikön rakennuttamisjohtajaksi
  Catella vahvistaa Suomen Corporate Finance -toimintojaan: Jenni Ervasti aloittaa Catellan palveluksessa
  Sampo-konsernin sijoittajasuhdejohtajaksi Sami Taipalus
  WSP: Juha Mäkinen nimitetty Tampereen aluejohtajaksi
  Terhi Sell Suomen Kauppakeskusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
  Jacob Götzsche nimitetty Caverionin toimitusjohtajaksi
  Saku Virtanen Fimpecille asennusjohtamisen palvelujohtajaksi
  Marko Kaarto Ovaro Kiinteistösijoituksen kiinteistökehitysjohtajaksi
  Karoliina Kumpulainen Visoniin
  LAK Real Estaten toimitusjohtaja vaihtuu
  Newsec on nimittänyt Adriana Ståhlberg-Bruunin vetämään uutta Tenant Experince –palvelua
  Maija Jokela on Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja
  KTI:n nimitysuutisia
  Lauri Pulkka nimitetty Newsecin Suomen digitalisaatiokehityksestä vastaavaksi johtajaksi
  Johanna Korpi nimitetty ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajaksi
  Timo Korhonen FISEn uudeksi toimitusjohtajaksi
  Newsecille logistiikka- ja teollisuuskiinteistöstä vastaava johtaja Pohjoismaihin
  CBRE appoints Henrik Calton as Head of Capital Markets in Finland
  Uusia vahvistuksia Boostin tiimiin
  Iiro Korander aloittaa Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaavana johtajana
  Leila Korhonen Liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden vt. toimitusjohtajaksi
  Kiia Hynnä Trevianin Retail Concept & Leasing Manageriksi
  Wärtsilä nimittää Hanna-Maria Heikkisen sijoittajasuhdejohtajaksi
  Carl Pettersson nimitetty Elon uudeksi toimitusjohtajaksi
  Nebahat Albayrak Fortumin johto­ryhmän jäseneksi ja yhteis­kun­ta­suh­teista, turval­li­suu­desta ja vastuul­li­suu­desta vasta­vaksi johta­jaksi
  Rikumatti Forsberg projektijohtajaksi JLL Suomen kaupankäyntiyksikköön
  Uusia HTJ:läisiä
  Perttu Valtonen Sweco PM:n toimitusjohtajaksi
  Johanna Sahlstedt WSP Finlandin Infra ja ympäristö -sektorin johtajaksi
  Elon toimitusjohtaja vaihtuu
  Tiina Volmer aloittaa A-Insinöörien yrityskaupoista vastaavana johtajana
  Uusia nimityksiä Trevianissa
  Siri Tulikoura on nimitetty CBRE Finland Oy:n toimitusjohtajaksi
  Jani Pulkkinen Conficapin kiinteistöpäälliköksi
  Caverion Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
  Anu Pitkänen ja Johanna Sarekoski vahvistavat Antiloopin tiimiä
  LAK: Antti Rauhalasta hankekehityspäällikkö
  Anni Jolkkonen Visoniin
  Tuomas Heinonen vahvistaa Boostin tiimiä
  Newsec: Leo Suokannas nimitetty Asset Manageriksi
  Matti Alonen Fimpecin Saksan tytäryhtiön toimitusjohtajaksi
  Tino Raatikainen Hemsön rakennuttajapäälliköksi
  Jarkko Salmenoja WSP:n Talo ja teollisuus -sektorin johtajaksi
  Siri Markula nimitetty Taalerin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi
  Sponda on nimittänyt uuden operatiivisen johtajan ja talousjohtajan
  Muutos Caverionin johtoryhmässä: Manfred Simmet nimitetty Caverionin Saksan divisioonan johtoon siirtymäkaudelle
  Laura Jauhiainen on nimitetty Cityconin strategia- ja sijoittajasuhdejohtajaksi
  Pertti Vanhanen Nimitetty Cromwellin Euroopan Toimitusjohtajaksi
  Posti uudistaa johtoryhmäänsä: Timo Karppisesta Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtaja ja Timo Koskisesta henkilöstöjohtaja

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskooste 2020