• fi
 • en
 • Uutiskoostearkisto 2022

  Uutiskoostearkisto 2022

  YM: EU:ssa sopu päästökaupan laajentamisesta ja vahvistamisesta
  YM: Asuinrakennusten energia-avustus jatkuu ensi vuonna, tukea tarjolla lähes 100 miljoonaa euroa
  Helsinki-Vantaan uudelle terminaalille kansainvälinen arkkitehtuurin ja designin Prix Versailles 2022 -palkinto
  YM: Selvityshenkilö kartoittamaan yritysten tahtoa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta
  YM: Kaupungit ratkovat kaupunkivihreän, kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin kestävyyshaasteita
  LVM: Raportti: Liikenteen uusien käyttövoimien markkina kehittynyt enimmäkseen tavoitteiden mukaisesti
  LVM: Suomesta haetaan EU-rahoitusta 90,5 miljoonaa euroa 13 liikennehankkeelle
  YM: Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
  RIL-Palkinto 2022 myönnetty Blominmäen jätevedenpuhdistamolle
  YM: EU:ssa sopu 2030-ilmastotavoitteen jaosta jäsenmaiden kesken – Suomen päästövähennysvelvoitteeksi -50 % 
  YM: Tuusula on vuoden julkisen puurakentamisen edelläkävijä
  Finavia: Helsinki-Vantaan terminaalille voitto Puupalkintokilpailussa
  Puolustusministeriö asetti hankkeen selvittämään ulkomaalaisten kiinteistöomistuksen lisärajoituksia
  Teknologiasta Tuotteiksi -säätiöltä kunniamaininta Granlundin AI-Energiakartoitukselle
  WSP: Alueiden tutkimus 2022: kehyskunnat kasvavat, keskuskaupungeilla haasteita
  EU-rahoitusta tarjolla digitaalisten yhteyksien kehittämiseen 277 miljoonaa euroa
  YM: Hankintaopas avuksi puusta rakentaville kunnille
  Suomen kauppakeskukset panostavat nyt yhteisöllisyyteen – palkituissa teoissa huomioitu myös nuoret ja ruokalähetit
  Hallitus hyväksyi lakiesityksen rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta
  Hallituksen esitys asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittämisestä eduskunnalle
  Ministeri Harakka: Tienpitoon ja ratakorjauksiin 30 miljoonaa lisää
  Energiateollisuus: Miten varautua sähkökatkoihin? Nämä asiat jokaisen Suomessa asuvan pitää tehdä tänä syksynä
  Kaksin kappalein kunniaa Väylävirastoon: Projektiammattilaiset ry palkitsi parhaimmat
  YM: Asunnottomuus on vähentynyt, muttei tarpeeksi – selvitys perkaamaan keinoja, joilla siihen voidaan puuttua
  YM: Rakennetun ympäristön vihreää siirtymää edistäville hankkeille tarjolla 3 miljoonaa euroa avustusta
  Väylävirasto: Suomen infra-alan arvostetuin palkinto myönnettiin Ihku-allianssille
  Ympäristöministeriö: Rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittaa 46 hanketta
  Ympäristöministeriö: Asunnottomuus on vähentynyt, muttei tarpeeksi
  Newsec: Ympäristön kannalta kestävät rakennukset kiinnostavat nyt sijoittajia
  Helsingin kaupunki: Kaisantunneli on Vuoden katutyömaa
  Lähde-kirjaston peruskorjaus saa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022
  Tuusula: Monio on valittu vuoden työmaaksi!
  HOK-Elanto avaa Suomen ensimmäisen moduulirakenteisen Alepan
  Ympäristöministeriöltä avustusta 18 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön 
  YM: Juomavesidirektiivin toteutus toisi ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta
  Trevian: Hack toimintamallina rohkaisi kohtaamaan aidosti ja avoimesti osin jämähtäneellä kiinteistöalalla
  HSY: Pääkaupunkiseudulla on kaavoitettu runsaasti kerrostalojen rakentamista varten
  OP: Tutkimus: Yli 60 prosenttia yrityksistä mukana energiansäästötalkoissa – osa muuttanut jopa kuljetuksiaan
  JLL: Vuokra-asujat haluavat tietää talonsa hiilijalanjäljen – harva silti tietää
  Nordea: Jo lähes puolet suomalaisista säätelee kotinsa energiakulutusta – tulevaisuuden kodilta odotetaan ilmastonmuutosta hillitseviä asioita
  Valtioneuvosto linjasi kantansa komission ehdotukseen rakennustuoteasetuksen uudistamisesta
  Hallitus antoi eduskunnalle rakentamisen päästöjä vähentävät ja digitalisaatiota edistävät lakiesitykset
  Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta kolmelle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle
  Selvitys: Kestävä kaupungistuminen edellyttää liikkumisen, asumisen ja rakentamisen päästöjen vähentämistä
  Mestariasunnot luopui vuokravakuuskäytännöstä
  Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 turvaa ihmisten ostovoimaa, kompensoi sähkön hinnan nousua ja vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä
  Helsingin kaupunki: Jätkäsaaren peruskoulu ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi
  KKY: Asiakkaat palasivat kaupunkikeskustojen kauppakeskuksiin
  Hallitus hyväksyi asetuksen avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi
  Astetta alemmas − energiaa säästäen kohti talvea
  Hallitus esittää lakia, joka sallisi valtiontukien myöntämisen hiilineutraaliutta edistäviin hankkeisiin
  Insinööritoimisto Havukorpi on Vuoden 2022 sähkösuunnittelija
  Jyväskylä: Ennakko-ohjauksella sujuvuutta yritysten rakennuslupaprosesseihin
  Colliers: Talouden epävarmuustekijät heijastuivat investointiaktiivisuuteen Euroopassa vuoden 2022 toisella neljänneksellä
  OP: Vuokra-asunnon varustukselta vaaditaan yhä enemmän
  VM: Budjettiehdotus: Luomme luottamusta, turvaamme tulevaa
  Ministeri Harakka: Komission uusi TEN-T-asetusehdotus kohtuuton Suomen kannalta
  Selvitys: Puurakentaminen hienoisessa kasvussa asuinkerrostaloissa
  YM: Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen
  YM: Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä lausuntokierroksella
  YM: Asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi suunnitteilla uusi avustus
  YM: Uusia mittareita kaupunkien kestävyyden arviointiin
  YM: Hallitus hyväksyi asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä
  YM: Valtioneuvosto tukee teollisuuden päästöjä koskevan EU-lainsäädännön uudistamista
  Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2023-2030 on julkaistu
  LVM ja YM Selvitys: Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen suunnittelun kehittämiselle laaja tuki
  YM: Uusi ilmastolaki voimaan heinäkuussa
  YM: Hallitus hyväksyi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman
  Boost Brothers: Uutta tietoa oppimiseen rakennushankkeessa
  YM: Hallitus tukee EU:n päästöjä rajoittavia lainsäädäntöehdotuksia
  YM: Asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin lakiluonnos lausuntokierrokselle
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakimuutoksista joilla vauhditetaan vihreän siirtymän investointeja
  Diplomityö: Ketterän kehittämisen Scrum rakennushankken suunnitteluohjauksessa
  Trevian: Toimistotilojen markkinat ovat selvästi piristymässä pandemian helpottaessa ja rajoitusten päättyessä
  Ympäristöministeriö on käynnistänyt arvioinnin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain toimivuudesta
  Y-Säätiö palkittiin työturvallisuuskilpailussa rakennuttajien kategoriassa
  Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n vuosikokous valitsi liitolle hallituksen
  Ympäristöministeriöltä avustusta 12 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön – uusi 2 miljoonan euron hankehaku käynnissä 10.6. asti
  YM: Hallitus antoi esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi
  Ympäristöministeriöltä 2,48 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon
  YM: Alueidenkäytön kehityskuva vastaa toimintaympäristön muutoksiin
  YM: Asumisneuvontaa lisäävä lakiesitys lausuntokierrokselle
  LVM Selvitys: Suomen merenkulun markkinat toimivat hyvin
  YM Tutkimus: Ennakoiva sopeutuminen ilmastonmuutokseen kannattaa
  YM: Pohjoismaiden yhteiselle Nordic Carbon Neutral Bauhaus -hankkeelle eurooppalainen tunnustus
  Helsinki: Asuntorakentamisessa ei näkynyt hiljentymisen merkkejä alkuvuodesta – toimitilarakentaminen supistui jälleen
  Ympäristöministeriöltä avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeille
  YM: ASP-järjestelmän ehtoja parannetaan
  YM: Jätelain muutokset tehostavat tiedonsaantia jätteistä, niiden kuljetuksista ja jätealan toimijoista
  YM: Ympäristönsuojelulaki todettu toimivaksi – ympäristöministeriö parantaisi lupamenettelyjä entisestään
  YM Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari: ”Jokainen energiatehokkaaksi remontoitu rakennus on askel kohti Suomen energiaitsenäisyyttä”
  LVM: Tutkimuksesta suosituksia liikenneinfrastruktuurin rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten arviointiin
  YM: IPCC:n raportti: Nykyiset toimet eivät riitä ilmaston lämpenemisen rajaamiseen 1,5 asteeseen
  Taideyliopiston Mylly-rakennus Sörnäisissä on Vuoden Betonirakenne
  YM: Hallitus linjasi kantansa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseen
  YM: Väliraportti muodostaa kokonaiskuvaa vihreän siirtymän merkityksestä ja rahoitusmahdollisuuksista
  YM: Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma esittää toimet jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi
  YM Selvitys: muutoksenhakusääntely ilmastolaissa edistäisi oikeusvarmuutta
  Väylävirasto: Sisääntulourakoilla helpotetaan uusien urakoitsijoiden pääsyä ratamarkkinoille
  YM ja LVM Selvitys: Maankäytön ja liikenteen vaikutuksia arvioitava entistä tarkemmin yhdessä
  YM: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jatkosta linjaus
  YM: Asunnottomuustyötä tehostetaan asumisneuvontaa parantamalla – ympäristöministeriö käynnistänyt neuvontaa koskevan lainsäädännön valmistelun
  YM Selvitys: Viemärivesien ylivuodot aiheuttavat paikallisia ympäristö- ja terveysriskejä
  Raportti: Kuntien rakennuskannan tilannekuva, Väestörakenteen suuret muutokset vaikuttavat myös kuntien ja hyvinvointialueiden tilatarpeisiin
  Helsingin kaupunki: Hitas-järjestelmän uudistaminen jatkuu yhteistyönä – uusi malli päätöksentekoon loppuvuodesta
  YK:n ympäristökokous: Neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta aloitetaan
  Asunnottomuusluvut Suomessa historiallisen alhaiset – 4 000 ihmisen raja alittui
  YM: Öljylämmityksen vaihtamiseen ryhdytään myöntämään nyt EU-rahaa
  YM: Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen
  YM: Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimien arvioinnista
  Welado ja Ahma insinöörit ovat liittyneet RTL:n jäseniksi
  YM: Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa
  YM: Taakanjakosektorin ilmastotoimia vahvistettava
  Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen
  Tampereen kaupunki: Ranta-Tampella voitti Vuoden ympäristörakennekilpailun 2021
  Helsingin kaupunki: Kiinteistökauppaa käytiin vilkkaasti vuonna 2021 – epävarmuus hiljentää toimitilavuokramarkkinoita
  YM Tutkimus: Monipaikkaisuus muuttaa alue- ja väestörakennetta
  Suomenlinna ja Helsingin observatorio suojellaan rakennusperintölailla
  Vuoden valaistuskohde 2021: Voittoon Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri ja Tammerkosken maisemavalaistus
  Puistosairaalalle Rakentamisen Ruusu 2021 -palkinto
  Realidea johtamaan Helsingissä sijaitsevaa Mall of Triplaa
  Väyläviraston vuosittain päivitettävä investointiohjelma vuosille 2022-2029 julkaistu
  PLM Raportti: Huoltovarmuuden kannalta kriittinen kiinteistöomistus tarvitsee laajempaa valvontaa
  YM: Vuokratalojen asukkaiden vaikutusmahdollisia halutaan vahvistaa – yhteishallintolain uudistus lausuntokierrokselle
  YM: Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä
  YM: Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen lähes kaksi miljardia euroa korkotuettua lainaa

  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Lähde mukaan torjumaan sähköpulaa!
  Ammattimaiset vuokranantajat säästäneet viidessä vuodessa energiaa lähes 100 000 kerrostaloasujan sähkölaskun verran
  Rakli: Asuntorakentamisen pudotus kääntää pääkaupunkiseudun rakentamisen laskuun
  Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat
  Energia, energia ja energia – missä mennään energiatehokkuudessa?
  Mia Toivanen KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajaksi 
  Onhan kiinteistöjen huoltosopimukset kunnossa?
  KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri: Nousevat korot ja laukkaava inflaatio kasvattavat kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta
  Rakli laatinut jäseniensä kanssa NDA-sopimusmallin
  EU leikkaamassa kaupunkien elinvoiman edellytyksiä – reagoiko Suomi?
  Fingrid ja Rakli kutsuvat kiinteistönomistajat torjumaan sähköpulaa
  Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa julkistettiin 7 uutta sertifioitua kiinteistöjohtajaa
  Vuosiseminaari 2022: Jos kriisi tulee – oletko valmiina?
  Pientalojen digitaalisen Bygge -huoltokirjan kehittänyt Kotisihuolto Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla
  Kiinteistövero uhkaa nousta lähes 10 prosenttia – hallituksen tehtävä nopeasti päätöksiä tämän estämiseksi
  Raportti: Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus
  Klaus Vesama Raklin digipäälliköksi
  Kolme uutta jäsentä Rakliin
  Joka kolmas Raklin jäsen mukana Astetta alemmas -kampanjassa
  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry arvioi YSE-ehtojen toimivuutta
  Asuinrakennusten energia-avustusten tulee koskea kaikkia
  Mitä vastuullisuus tarkoittaa rakennetussa ympäristössä?
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
  Miten varautua sähköpulaan? Lue mitä Fingrid ja Helen kertoivat varautumisesta kiinteistönomistajille!
  Tunnistamalla infrahankkeiden epävarmuustekijät vältetään ikävät yllätykset lopullisissa kustannuksissa
  HUS Kiinteistöt mukaan kestävän purkamisen green dealiin
  Miten varautua sähköpulaan? Lue mitä Fingrid ja Helen kertoivat varautumisesta kiinteistönomistajille!
  Nappaa ammattimaisten kiinteistönomistajien energiatehokkuusvinkit
  Ammattimaiset vuokranantajat tarjoavat nyt 25 000 vihreää vuokrakotia – asukkaille tietoa asumisen ilmastopäästöistä
  Ajantasainen tieto tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista vauhdittaisi energiatehokkuusinvestointeja
  Built to Suit -vuokramallin ohjekortit nyt lausuttavana
  Vuokra-asuntobarometri: Rakennusmateriaalien hinnat ja rahoituksen saatavuus rajoittavat vuokra-asuntojen rakentamista
  Rakentamislain sudenkuopat vielä korjattavissa
  Lahden kaupunki mukaan kestävän purkamisen green dealiin
  Rakli kiittelee hallituksen päätöstä siirtää kiinteistöverouudistusta
  Kaksi uutta jäsentä Rakliin
  Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Yrityskulttuuria voi parantaa monin keinoin
  Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Fyysinen työympäristö yhteisöllisyyden ajajana
  Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Teknologia auttaa hyvän työympäristön toteuttamisessa
  Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Työympäristöjen vastuullisuus voi edistää koko yrityksen tavoitteita
  Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Pääsarjan kilpailijat edistävät yritysten strategiaa ja kulttuuria työympäristöillään
  Hae meille digipäälliköksi
  Rakli lausui rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä laskussa
  Selvitys liittyen EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kriteeriin 7.7 on julkaistu
  Raklilaiset toivottavat aurinkoista kesää!
  Rakennuttaminen 2022 -tapahtuma keräsi ennätysyleisön
  Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki
  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultiksi Mari Lautalan Sitowisesta
  Rakliin kaksi uutta jäsentä
  Antti Siika-aho Raklin yhteiskuntasuhdepäälliköksi
  Vuokramalli yleistyy tilojen hankinnassa
  Rakennushankkeiden käynnistäminen vaikeaa pääkaupunkiseudulla
  Kiinteistöverouudistus uhkaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin
  Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistösijoittajien kiinnostus Tamperetta kohtaan säilyy vahvana
  KTI Markkinakatsaus ja RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Kiinteistösijoituskysyntä toistaiseksi vilkasta, mutta näkymät sumuisia
  Raklilla on uusi nimi ja uusi ilme
  Toimitilojen että vuokra-asuntojen kysyntä vahvistui Oulussa vuonna 2021
  Infrahankkeiden kustannukset tarkastelun alla – oppia tuleviin hankkeisiin
  Rakliin uusi jäsen
  Rakennuskustannusten nousu vaikeuttaa merkittävästi uusien vuokra-asuntojen tuotantoa
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä laskussa
  Vähähiilinen rakennuttaminen on jo tätä päivää
  Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa
  Ammattimaisten vuokranantajien asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
  Lahden kaupunki ja Rakennusasiaintoimisto Aarre voittivat Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailun
  Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä – Rakli antaa niin kritiikkiä kuin kiitosta
  New buildings directive: One size does not fit all
  Mitä organisaatiot voivat tehdä varautuakseen kyberuhkiin?
  Vuoden vähähiilisyyspomppu: Energiaremonteilla suuret säästöt
  Vuoden vähähiilisyyspomppu: Kaikilla keinoilla kohti vähähiilisyyttä
  Vuoden vähähiilisyyspomppu: Puubrutalismilla kohti hiilinegatiivisuutta 
  Vuoden vähähiilisyyspomppu: Hiililaskurilla järkeä valintoihin
  RAKLIn hallituksen puheenjohtajana jatkaa OP Kiinteistösijoituksen Markku Mäkiaho
  Sponda mukaan kestävän purkamisen green dealiin
  Haku on käynnistynyt Vuoden työympäristöteko 2022 -kilpailuun
  Vuoden vähähiilisyyspomppu: Pientalon rakentajien oppaasta oppivat lopulta kaikkiMiten onnistua hybridityössä koronapandemian jälkeen? 10 vinkkiä työympäristöjohtamisen asiantuntijoilta
  Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin
  Jäsenten tyytyväisyys RAKLIn toimintaan korkealla tasolla
  Kaksi uutta jäsentä RAKLIin
  Uusi ohjelma tunnistaa KIRA-alassa kasvupotentiaalia
  Rakennuslupaa haetaan 3D-mallinnuksen avulla – alalla tunnistetaan mahdollisuudet
  Työympäristöjen tulevaisuus – klinikan tulosraportti julkistettu
  Pelisääntöjä rakennusluvan tietomallinnukseen
  Kiinteistöjen talvikunnossapito testissä
  Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
  Helppoa, joustavaa ja vaivatonta – vuokra-asumiseen suhtaudutaan myönteisesti

  Varma ottaa luontokadon hillitsemisen vastuullisuuden ohjenuoraksi ilmastotyön lisäksi
  Ilmarinen: Merkurius ja Keskuskatu 7 saavuttivat LEED-sertifikaatin
  Avain Asunnoille tekoälyohjattu lämmönsäätöjärjestelmä yli sataan kiinteistöön
  Avain Asunnot: Energiaoptimoinnilla kohti 25 prosentin energiansäästöä
  Granlund sitoutuu 1,5 asteen Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen
  Helenin julkinen sähköautojen latausverkosto laajenee – Tuulisähköllä toimivia suurteholatausasemia Puuilon myymälöihin
  LähiTapiolalta 310 000 euroa Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeeseen
  Varman omistama Annankadun hotelli valmistui tahtituotannolla – työmaajätteen määrä väheni puolella
  Suomen Yliopistokiinteistöt: Kirjasto Lähteen peruskorjaus saavutti BREEAM Excellent-tason
  S-ryhmä rakentaa uuden tuulipuiston – investoinnin myötä omalla uusiutuvalla katetaan kaupparyhmän koko sähkönkulutus
  Technopoliksen ympäristösertifikaattien määrä lähes tuplaantunut – 85 prosenttia kiinteistökannasta sertifioitu
  Tampereen Kissanmaalle rakennetaan Suomen ensimmäinen kiertotaloustalo
  Varma tähtää kiinteistöjen päästöttömään sähköön ja lämpöön – Caverionin palvelut tukevat energiatehokkuutta
  S-Pankki-rahaston omistamalle As Oy Helsingin Paasi -kiinteistölle BREEAM-sertifikaatti
  Varma pärjäsi hyvin kiinteistöjen vastuullisuusarviossa – täydet pisteet koko yhtiön vastuullisuudesta
  Lah­den pääs­tö­vä­hen­nyk­set kan­sal­lis­ta kär­keä
  Turku nostettiin neljättä kertaa maailman johtavien ilmastokaupunkien joukkoon
  Turun teknologiakiinteistöt: CivilCitylle LEED Gold -ympäristösertifikaatti
  Ateneumin taidemuseo hyödyntää jatkossa aurinkoenergiaa
  Avara on liittynyt #BuildingLife -hankkeen toimintaohjelman kannattajaksi
  HSY: Uusi biojätehankkeemme tehostaa lannoite- ja energiaomavaraisuutta 2025
  Ilmarisen kaksi kiinteistöä saavuttivat LEED EB v4 -ympäristösertifikaatit
  Senaatti: Ateneumin taidemuseo hyödyntää jatkossa aurinkoenergiaa
  Mandatum Asset Managementin kiinteistöportfoliot kärkisijoilla GRESB-arvioinnissa
  Ilmarinen kansainvälisenä esimerkkinä päästöjen vähentämisestä
  Avara liittyi #BuildingLife-toimintaohjelman kannattajaksi
  Asuntosäätiön rakennuttamalle asumisoikeuskohteelle erinomaiset hiilijalanjälkitulokset
  Antiloopin kahdeksalle kiinteistölle myönnettiin BREEAM In-Use-ympäristösertifiointi
  Vuoden kauppakeskusteko -palkinto Lippulaivan vastuullisuudelle
  YM: Tuusula on vuoden julkisen puurakentamisen edelläkävijä
  Helen: Juurakon tuulipuisto aloitti onnistuneesti säännöllisen sähköntuotannon
  Asuntosäätiön rakennuttama asumisoikeuskohde sai Joutsenmerkin
  Avara Asuinkiinteistörahasto I sertifioi koko asuntosalkkunsa
  Espoon Asuntojen kohde Karakalliossa sai Joutsenmerkin
  Senaatti-kiinteistöjen aurinkovoimalatavoite saavutettu – koko konsernissa 60 aurinkovoimalaa
  Avara on saanut Breeam-ympäristösertifikaatin Excellent-luokkaan peräti viisi asuinkiinteistöä
  Hemsö nousi kiinteistösijoittajien vastuullisimpaan viidennekseen globaalissa arvioinnissa
  HUS Kiinteistöt sitoutuu Green Deal -sopimukseen
  Spondalle Global Sector Leader -tunnustus GRESB Real Estate Assessment 2022 -vastuullisuusarvioinnissa
  Espoon Asuntojen hiilijalanjäljen suuruus selvitetään laajalla päästölaskennalla
  Exilion Tuuli laajentaa aurinkosähkön tuotantoon Simossa
  Postin jakelukeskus valmistui Jyväskylään – Energiatehokkuus tärkeä uusissa tiloissa
  S-Ryhmä: Lisää omaa aurinkosähköä – paneeleja parkkipaikalle ja moottoritien kylkeen
  Asuntosäätiö säätelee sähkönkulutusta kysyntäjouston avulla
  Metsähallitus tekee kohteissaan energiaremontteja
  Asuntosäätiö: Kodilla merkittävä vaikutus suomalaisten onnellisuuteen
  Helenin toistaiseksi suurin sähköautojen latausasema avattiin Heinolaan
  Kyselytutkimus: lähes 70 prosenttia vastaajista pitää Lumo-koteja vastuullisena vuokranantajana
  SATO on ensimmäinen vuokra-asumisen toimija, jonka kuusi kohdetta hyväksyttiin Ostavastuullisesti.fi-sivustolle
  Sitowise: Ympäristöministeriön tuki Maapörssi Smart Site -hankkeelle
  Varma mukaan tieteeseen perustuvaan SBTi-aloitteeseen
  Biojätteen keräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin HSY:n alueella 
  Metsähallitus tekee merialueelle oman luonnonvarasuunnitelman
  Suomen ensimmäinen korkeimman tason WELL-sertifikaatti Ifin toimistolle Espoossa
  Avara mukana vuokra-asumiseen keskittyvän Green homes -vastuullisuustoiminnan käynnistämisessä
  Kruunuasunnot on mukana vuokra-asumisen Green homes -vastuullisuustoiminnassa
  Sivakka mukana Green homes -vastuullisuustoiminnassa
  A-Insinöörit vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen
  Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​
  Hoivatilat Green Building Council Finlandin jäseneksi
  Senaatti-kiinteistöt: Joensuun virastotalon aurinkovoimalan asennustyöt alkavat
  SATO siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön Reimarlan asuinalueella Helsingissä
  A-Insinööreiltä opas rakennuttajille: Ilmastonmuutoksen vaikutukset on huomioitava suunnittelussa jo nyt
  Citycon saavutti jälleen EPRA:n kultatason maininnan vuosikertomuksestaan ja vastuullisuusraportistaan
  Lah­den kaupungintalon purku sai kun­nia­mai­nin­nan val­ta­kun­nal­li­ses­sa kier­to­ta­lous­te­ko­jen ki­sas­sa
  Mandatumin sijoitusten hiilijalanjälki pieneni jälleen vuonna 2021 – hiili-intensiteetti puolittunut vuodesta 2017
  Premicon edustamalle kiinteistörahastolle Suomen toinen BREEAM-sertifikaatti
  Ramboll mukana rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen tähtäävässä #BuildingLife-hankkeessa
  Globaali lannoiteyhtiö parantaa energiatehokkuuttaan ABB:n moottoreilla ja taajuusmuuttajilla
  Finavian tavoitteena on nollata lentokenttien hiilipäästöt
  Varma sijoittui kärkeen Global Pension Transparency Benchmark -vertailun Vastuullinen sijoittaminen -kategoriassa
  Suomen ensimmäinen korkeimman tason WELL-sertifikaatti Ifin toimistolle Espoossa
  ABB:n ja Caverionin uudenlainen yhteistyö vauhdittaa hiilineutraalien kiinteistöjen kehittämistä
  Fortum käyttää kotimaista bioöljyä yhtenä ainoista kauko­läm­pö­toi­mi­joista Suomessa
  Jykia rakennuttaa Woodspinille laitoksen, jossa tuotetaan maailman ekologisinta materiaalia
  S-Ryhmä: ABC-lataus kasvoi vauhdilla Suomen suurimmaksi sähköautojen teholatausverkostoksi
  Asuntosäätiö siirtää loput maakaasulla lämpenevät kohteensa maalämpöön
  Helsingin kaupunki on kehittänyt helposti monistettavan puisen mallikerrostalon
  Gradian hiilijalanjälki on nyt laskettu – tulos verrattain hyvä
  Newsec Property Asset Management Finland Oy:lle myönnetty ISO-laatusertifikaatti ja ISO-ympäristösertifikaatti
  Helsingin seurakunnat: Östersundomin kirkon maalämpöremontti alkaa
  Antilooppi käynnistää syksyllä viisi aurinkovoimalaa
  Caverion: Ylivieskan uusille elinkaarikouluille neljän tähden RTS-ympäristöluokitus
  Caverionille EcoVadis Gold -tunnustus työstä kestävän kehityksen edistämiseksi
  UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa
  Helen ja Elisa lämmittävät helsinkiläisten koteja datakeskuksen hukkalämmöllä
  Kaikkiin Tampereen K-Citymarketeihin innovatiiviset energiajärjestelmät
  Premicon edustamalle kiinteistörahastolle Suomen ensimmäinen BREEAM-sertifikaatti
  Tikkurilan tulevaisuuden oppimiskampus lämpiää ja viilenee hiilineutraalisti
  Uusiutuva sähkö Antiloopin koko kiinteistöportfolioon
  Veritaksen kaikki kiinteistöt käyttävät nyt päästötöntä energiaa
  Helsingin kaupunki, HSY ja Uudenmaan liitto käynnistävät uuden kansainvälisen aluesuunnittelun ilmastoasiantuntijaryhmän
  S-ryhmä mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen YK:n Global Compactiin
  UPM investoinut Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskyvyn parantamiseen 22 miljoonaa
  Ilmarinen: Mikonkatu 7 sai LEED-ympäristöluokituksen
  Lidl edistää uusiutuvan energian käyttöä rakentamalla aurinkovoimaloita
  Tampere edistää kestävää ja älykästä rakentamista pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa
  NCC:n, Stora Enson, Rambollin ja Combient Puren yhteistyö helpottaa vähähiilisten runkoratkaisujen valintaa
  ABB: Sähköasennustuotteet valmistetaan energiatehokkaasti ja täysin hiilineutraalisti Porvoon-tehtaalla
  Stockmann on allekirjoittanut Science Based Targets initiative -sitoumuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  Posti Financial Timesin Euroopan ilmastojohtajien listalle
  Väylävirasto tähtää green deal -sopimuksella päästöttömiin työmaihin
  Fortum ja Imatran Lämpö aloit­tavat yhteistyön – tavoit­teena vesivoi­ma­lai­toksen hukka­lämmön hyödyn­tä­minen
  Caverionin, Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian innovaatio tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä
  Trevianin johtamalle Spektri Business Parkille arvostettu BREEAM-sertifiointi tasolla Very Good
  Kaikissa Technopoliksen kampuksissa käytetään nyt sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä
  Citycon kuuluu Financial Timesin raportin mukaan Euroopan ilmastojohtajiin
  Turun kaupunki: Turku Energia ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö tekevät Ylioppilaskylästä energiapositiivista aluetta
  Senaatti: Hämeenlinnan vankilalle neljän tähden RTS-luokitus
  Kuusi kaupunkia Suomesta valittiin ilmastoneutraaleiksi edelläkävijöiksi Euroopassa
  Turun Teknologiakiinteistöjen rakennuttamalle InfraCitylle on myönnetty LEED Platina -ympäristösertifikaatti
  Vaasa mukaan osallistavaan energiaprojektiin
  Väylävirasto: Vähähiilistä kiertotaloutta edistäviä väylärakentamisen hankintakriteereitä kartoitettu
  YM Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: muovitiekartan tavoitteeksi muovin kiertotalouden läpimurto 2030 mennessä
  Fortum käynnistää uraauur­tavan pilotin – tavoit­teena kierrättää jätteen­polton hiili­diok­si­di­päästöt uusiksi materi­aa­leiksi
  Keva: Hermian Farmi Tampereella parantaa energiatehokkuuttaan jättihankkeella
  Lah­den kau­pun­ki mu­kaan kes­tä­vän pur­ka­mi­sen green deal -so­pi­muk­seen
  SBB tekee tamperelaisesta mediakeskittymästä vihreämmän yhdessä LeaseGreenin kanssa
  Aurinkovoimala viiteen Asuntosäätiön kohteeseen
  UPM Energy lisää päästöttömän sähkön tuotantoaan
  S-ryhmän valtakunnallinen ABC-latausverkosto laajenee vauhdilla – yli sata uutta sähköautojen latausasemaa vuoden 2022 aikana
  YM: Kunnille ja maakunnille tarjolla jälleen avustusta tuulivoimarakentamiseen
  Antiloopin Siltasaari 10 -kohteelle Suomen korkein pistemäärä LEED-sertifioinnissa
  Nordean energiaremontti tuo merkittäviä päästövähennyksiä
  Helenille lisää tuulivoimalla tuotettua sähköä Suomen Hyötytuulen uudesta tuulipuistosta
  Helsingissä kehitetään ratkaisuja hiilineutraaliin maarakentamiseen
  Rakennusteollisuus kirittää kiertotaloutta – Vattuniemen purkukiinteistöt näyttävät esimerkkiä
  Kesko liittyi alan ensimmäisenä rakentamisen muovit Green deal -sopimukseen
  A-insinöörit: Koulutamme rakennusalan ammattilaisia FIGBC:n vähähiilisyyskoulutuksissa
  Ylvan kiinteistöt hiilineutraaleiksi ennätysajassa
  Sponda sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) tukeakseen ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita 
  SYK: Turun Aurum-rakennus sai harvinaisen tunnustuksen ympäristömyönteisyydestään
  HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt laskivat 10 prosenttia
  Nordealle Suomessa ensimmäinen sija tasa-arvoa mittaavassa SHE Indexissä
  AFRYn YVA-hanke palkittiin Hyvä YVA-palkinnolla 2022
  Hallitus sopi ilmastotoimien vahvistamisesta
  Hemsö: Helsingin oikeustalon ilmastopäästöt vähenivät energiaremontilla 300 yksiön verran
  Sustainable Brand Index 2022: Suomalaiset arvioivat Elisan toimialansa vastuullisimmaksi brändiksi
  Sustainable Brand Index 2022: S-Pankki suomalaisten mielestä vastuullisin pankki
  Ramboll suunnittelukumppaniksi NCC:n, Stora Enson ja Combient Puren vähähiilisen rakentamisen yhteistyöprojektiin
  A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialalle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
  Elite Alfred Berg: Uusiutuvan energian rahastomme sijoittaa 69 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa
  Kojamo allekirjoitti Swedbankin kanssa 100 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiinsa sidotun valmiusluottolimiittisopimuksen
  Microsoft rakentaa Suomeen datakes­kusa­lueen, josta tuotetaan päästö­töntä kauko­lämpöä Fortumin asiak­kaille pääkau­pun­ki­seu­dulla
  Trevian ja Bayer suosivat toimitilaratkaisuissa kestävän kehityksen valintoja
  Taaleri sijoittaa ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä palosuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön
  Maalämpö lähes 50 Asuntosäätiön kohteessa
  IPCC:n raportti: Ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavalla tavalla luontoon ja ihmisiin – vaikutukset jakautuvat epätasaisesti
  YM: Uusi ilmastolaki etenee eduskuntaan
  Wärtsilä tukee Viking Linen uuden ilmastoviisaan lippulaivan kestäviä toimintoja huoltosopimuksella
  Puolustuskiinteistöille ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti
  Wärtsilä ja Grimaldi lanseeraavat uuden suodatinjärjestelmän keräämään mikromuovia merestä
  Espoo etenee kohti päästöttömiä työmaita
  YM Selvitys: Purkumateriaalien kiertotalous vaatii tuotehyväksynnän kehittämistä ja tietotaidon kasvattamista
  Caverion sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen
  Wärtsilä ja Grimaldi lanseeraavat uuden suodatinjärjestelmän keräämään mikromuovia merestä
  EcoRealin toiminta hiilinegatiivista vuonna 2021
  YM Raportti: Hyvän mallinnuksen kriteerit ympäristövaikutusten arviointiin
  A-Insinöörit Green Building Council Finlandin kumppanijäseneksi 2022
  Fimpec mukana vihreän vedyn edelläkävijä­projektissa
  Elite Alfred Berg: Uusiutuvan energian rahastomme kuuluu nyt korkeimpaan mahdolliseen vastuullisuusluokkaan
  ABB ja Coolbrook yhteistyöhön muoviteollisuuden päästöjen vähentämiseksi
  Helen lisää edelleen tuulivoimatuotantoaan uudella investoinnilla
  LähiTapiola Kiinteistövarainhoito tähtää kiinteistöjen hiilineutraaliuteen 2030 mennessä – liittyi osaksi Net Zero Carbon Buildings –sitoumusta
  Kuntien kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäistä kertaa
  Helsingin Satama ja EcoReal ovat sopineet neljästä energiaremontista
  Elisa panostaa merkittävästi tuulivoiman käyttöön 10 vuoden hankintasopimuksella
  YM: Kuntien ja alueiden ilmastotyö laajenee – yhä useampi kunta mukana kehittämässä ilmastoratkaisuja
  Neste mukana Corporate Knightsin 2022 Global 100 -indeksissä 16. kertaa peräkkäin
  Kesko valittiin jälleen maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle
  Helsingin satama hiilineutraalisuuden tiepolulla EcoRealin kanssa
  HTJ sai RALAn ympäristösertifikaatin
  Neste ja lentoyhtiö airBaltic aloittivat yhteistyön ilmastopäästöjen vähentämisessä ‒ Nesteen uusiutuva lentopolttoaine käyttöön ensimmäisellä lennolla Helsingistä Riikaan
  Trevianin Helsingin toimisto sai WWF Green Office -ympäristösertifioinnin

  Vuoden Energianerokas 2022 -tunnustus kolmelle innovatiiviselle energiatehokkuusteolle
  Sitowise: Kiinteistön arvoa nostavat energiaremontit kiinnostavat pankkeja
  Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin
  K-ryhmän energiasäästötoimilla tuloksia: sähkönkulutus laski lokakuussa 5 %
  Valtaosa OP Ryhmän kyselyyn vastanneista ei tiedä oman kotitalonsa energialuokkaa
  Fingrid: Sähkönsäästö jatkunut marraskuussa – sähköjärjestelmän tuki -menetelmän operatiivinen käyttö alkaa
  Energiavirasto: Sähkön riittävyys Suomessa aiempaa epävarmempaa tulevana talvena – lyhyet sähkökatkot mahdollisia
  Helen: Energian kausivaraston rakentaminen Kruunuvuoren kallioluoliin on käynnistynyt
  Granlund: Sähköautojen latauspisteissä mahdollista saavuttaa isoja teho- ja kustannussäästöjä
  HTJ: Nykyhinnoilla aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä nopeasti takaisin
  Sweco: Kiertotalouskaupunki tarvitsisi 75 prosenttia vähemmän energiaa
  Business Joensuu: Energiafoorumissa haettiin ratkaisuja Itä-Suomen energiatulevaisuuteen
  Cityconin keskuksissa otettiin käyttöön tehokkaat energiansäästötoimet – Lippulaiva jopa toimittaa sähköä säätösähkömarkkinoille
  Kojamo on mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa
  LähiTapiola osallistuu energiasäästötalkoisiin – kiinteistöissä varaudutaan talven sähköpulaan useilla toimilla
  Senaatti-kiinteistöt: Käynnistämme energiansäästöohjelman toimenpiteet valtion kiinteistöissä
  Valtio käynnistää energiansäästöohjelman toimitiloissaan
  Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa
  Isku Center: Yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista vihitään käyttöön
  Exilion Tuuli investoi ja rakentaa kaksi uutta tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaan Iihin
  Tallberg: Energiatehokkuudessa saavutettu erinomaisia tuloksia – vinkkejä kulutuksen pienentämiseen
  Keva: Asumisen energiatalkoissa niin asukkaan kuin vuokranantajan toimilla on merkitystä
  Elite Alfred Berg: Olemme mukana ASTETTA ALEMMAS -kampanjassa
  Castellum: Tehostamme energiansäästöä Suomen kohteissamme osana kansallista Energiansäästökampanjaa
  S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa ja vähentää sähkönkulutustaan huippukulutuspiikeissä
  Keskimaa mukana S-ryhmän valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa
  Tampereen kaupunki tavoittelee viiden prosentin vähennystä energiankulutuksessaan talvikaudella
  Ilmarisen energiansäästövinkit tavoittavat yli 15 000 ihmistä
  Antilooppi ryhtyy tehostettuihin energiansäästötoimiin osana kansallisia energiatalkoita
  Senaatti-konserni aloittaa laajan energiansäästöohjelman valtion kiinteistöissä

  Telia Company ja Caverion kansainväliseen digiyhteistyöhön – kohti älykkäitä kiinteistöjä
  Finavian ja sen allianssikumppanien tietomallinnus valittu maailman parhaaksi
  Helsinki-Vantaan terminaalilaajennus sekä Tampereen Kansi ja Areena voitokkaita kansainvälisessä tietomallikilpailussa
  Sweco lanseerasi oman verkkokaupan
  Grand Hansa Hotellin peruskorjauksen tietomallinnus sai kunniamaininnan Tekla BIM Awards 2022 -kilpailussa
  Digibarometri 2022: Suomi jälleen kakkosena kansainvälisessä vertailussa digitalisaation hyödyntämisessä
  Wärtsilä ostaa PortLink Globalin nopeuttamaan visiotaan älykkään sataman ekosysteemistä
  Kaupunkikeskus Lippulaiva on maailman ensimmäinen kultatason Smart Building -sertifikaatin saanut keskus
  Helen rakentaa tulevaisuuden energia-alustaa ja kehittää kaukolämpöverkosta digitaalisen kaksosen Gradyentin kanssa
  Kuopion kaupunki: Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin
  TA-Yhtymä Oy osallistuu Vantaan Energian kysyntäjoustohankkeeseen osana älykkään kaukolämpöjärjestelmän käyttöönottoa
  ABB:n uusi tutkimus teollisuuden muutoksesta tuo esiin digitalisaation ja kestävän kehityksen tärkeän yhteyden
  Joensuun jätevedenpuhdistamo kasvatti kapasiteettia digitalisaation voimin
  WSP:n työryhmä toteutti esiselvityksen Valtatie 8:n älykkyyden mahdollisuuksista
  LVM: Ministeriryhmä linjasi Suomen digitaalisen vision ja tavoitteet vuodelle 2030
  Hemsö: Data palvelee kiinteistön hallintaa Satakunnan ammattikorkeakoululla
  Mandatumille on myönnetty ISO/IEC 27001 -sertifikaatti
  ABB auttaa espanjalaisen teräsvalssaamon modernisoinnissa hyödyntäen lisättyä todellisuutta etätestauksessa
  Valmet ja Mercer International solmivat laajan sopimuksen hajautetuista ohjausjärjestelmistä ja digitalisaation kehittämisestä

  Trevianin Satakielitalo Tapiolassa siirtyy Peabin ja Ålandsbankenin asuntokehityskohteeksi
  Tampereen kaupunki myynyt kaksi perhetukikeskusta ja yhden toimintakeskuksen Hemsölle
  Tuusula ja Mapei solmivat mittavan yritystonttikaupan
  Infranode ostaa Jyväskylän kaupungilta 13 yhteiskuntakiinteistöä
  Onvest omistajaksi SSA:lle rakentuvaan moduulitehtaaseen Vantaalle
  CAPEX Advisors LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi -rahaston neuvonantajana Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen ostoprosessissa
  Helen investoi vahvasti aurinkoenergian tuotantoon ostamalla rakennusvalmiin aurinkopuiston Uudestakaupungista
  UPM myy Kajaanissa sijaitsevan Renforsin Rannan yritysalueen Kansallisholding Oy:lle
  eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto myy 28 kiinteistöä 76 miljoonalla eurolla
  JLL toimi eQ:n neuvonantajana 18 päiväkotikiinteistön myynnissä Kinland AS:lle
  Catella neuvonantajana Pegasos Real Estate Ky:n liikekiinteistön myynnissä Mikkelissä
  Hemsö ostaa kolme sote-kiinteistöä Tampereelta
  Senaatti-kiinteistöt ja Avain Yhtiöt Oy kiinteistökauppaan Pasilan Ratapihakorttelista
  Fimpec on ostanut espoolaisen insinööritoimisto Chemitec Consulting Oy:n liiketoiminnan
  JLL toimi VVT Kiinteistösijoitus Oy:n neuvonantajana Kauppakeskus Granin myynnissä 
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt kolme kerrostalotonttia Tuusulasta
  Caverion jatkaa kasvua – WiCo ja WT-Service on nyt fuusioitu
  Citycon myy kaksi ydinliiketoimintaansa kuulumatonta kohdetta Norjassa
  Hemsö ostaa sairaalakiinteistön Kouvolasta
  Catella neuvonantajana Seinäjoen paloaseman kaupassa LähiTapiolalle
  Caverion ostaa TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan Suomessa ja Virossa
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Joensuun virastotalon sekä maaherran entisen asuinrakennuksen
  Hemsö ostaa kouvolalaisen sairaalakiinteistön Kymsote-Kiinteistöiltä
  Caverion ostaa TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan Suomessa ja Virossa
  Catella toimi neuvonantajana 13 kohteen yhteiskuntakiinteistöportfolion myynnissä
  Jyväskylä valmistautuu myymään suurimman osan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteistöistä 84 miljoonan euron kauppahintaan
  Senaatti-kiinteistöt myy toimisto- ja laboratoriokiinteistön Otaniemestä
  Antilooppi myy Vantaan Tietotie 9 -toimistokiinteistön Colonylle
  Senaatti-kiinteistöt ja SOK myyvät Kuopion kirjatalon kiinteistön
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Oulun Tuirassa sijaitsevan entisen koulukiinteistön
  Espoo myy Microsoftille maata Hepokorvesta datakeskusta varten
  Tristan Capital Partnersin hallinnoima rahasto ja Catella Asset Management Oy ovat käynnistäneet yhteisyrityksen suomalaisen logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjen ostamiseksi
  Ovaro myi maakunnissa sijaitsevia asuntokohteita
  Caverion ostaa Simex Klima & Kulde AS:n Norjassa
  Colliers ostaa Pangea Property Partnersin
  S-Pankin tonttirahasto osti kolme tonttia Helsingin Vallilassa
  Tallberg myi kiinteistön Vantaan Tikkurilasta
  Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan esisopimukset Uudenmaan kasarmin rakennuksista ja piha-alueesta HGR Property Partnersin kanssa
  Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on sopinut lähes 200 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä
  Caverion ostaa tanskalaisen CS electric A/S:n
  Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto hankkii Siklalta kaksi uutta toimitilakiinteistöä
  Muutoksia Rapalin omistukseen
  Catella neuvonantajana yhteiskuntakiinteistön kaupassa Tampereella
  Siltojen ja vesirakenteiden suunnittelija Ponvia osaksi A-Insinöörejä
  Cardinalityn vahvat datankeruu- ja pilvikyvykkyydet osaksi Elisa Polystaria
  Starwood Capital Group ja Avara myivät 2 200 asunnon asuntosijoitussalkun
  Lah­den kau­pun­gin­sai­raa­lan omis­tus on siir­ty­nyt Lä­hi­Ta­pio­lan kiin­teis­tö­ra­has­tol­le
  Keva osti Kauppakeskus Kaaren kiinteistön
  Elite Alfred Bergin toinen kiinteistökehitysrahasto myy kolme päivittäistavarakauppakiinteistöä Keskolle
  Tallberg myi kolme kiinteistöä Vantaan Petikossa
  Catella toimi NREP:n neuvonantajana toimistokiinteistön myynnissä Helsingissä
  EcoReal jatkaa kasvamistaan Raksystems Groupissa
  Hemsöstä Turun Teknologiakiinteistöjen enemmistöomistaja
  AVIA Real Estate Oy on myynyt Turun lentoasemalta lentologistiikkaa palvelevan kohteen
  JLL Capital Markets toimi TS-Yhtymän neuvonantajana datakeskuskiinteistön myynnissä Vantaalla
  JLL Debt & Financial Advisory toimi Hypercon velkaneuvonantajana datakeskuskiinteistön ostossa
  S-Pankki Toimitila osti liikekeskus Suuriksen Espoossa
  Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt kasvattaa kiinteistösalkkuaan 17 kohteen päivittäistavarakauppavetoisella portfoliolla
  Ovaro hankki toimistokiinteistön Tampereelta
  Elite Alfred Bergin logistiikkakiinteistöihin sijoittava rahasto osti logistiikkakeskuksen
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana kahdeksan kohteen portfolion myynnissä
  Oulu myy hyvinvoin­ti­pal­velujen käytössä olevia rakennuksia eQ Yhteis­kun­ta­kiin­teis­töille
  Elite Alfred Bergin kolmas kiinteistökehitysrahasto hankki 8 sijoituskohdetta
  Gradia on myynyt Auvilan kampuksen kiinteistöt Jämsässä
  Talotekniikkasuunnittelija GHS Group osaksi A-Insinöörit -konsernia
  Trevian Asset Management: Agore on myynyt Kauppakeskus Manskin Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy:lle
  Olo Asunnot hankki kuusi asuinkiinteistöä Vaasasta
  Sitowise ja Rakennuttajakaari yhdistävät voimansa
  S-Pankki Tontti osti uusia kohteita 14 miljoonalla eurolla
  Investors House ja Infonia sopineet yrityskaupasta
  EcoReal Oy on ostanut Gasti Management Oy:n
  Granlund Saimaa ja Imatran Arkkitehtuuritoimisto yhdistyvät
  Aktiivitilat on ostanut Tuusulan Sulan teollisuusalueelta kiinteistön
  A-Insinöörit ostaa yhdyskuntasuunnitteluun erikoistuneen Plaana Oy:n osakekannan
  Rakennuttajatoimisto HTJ ostaa Infrapin
  Genesta myy historiallisen toimistokiinteistön Helsingin Bulevardilla
  Caverion ostaa Wind Controllerin, suomalaisen tuulivoima-alalla toimivan palveluyhtiön
  Aktiivitilat on ostanut Vantaan Hakkilasta varastokiinteistön
  Valaistussuunnittelija LiCon-AT on nyt A-Insinöörit
  Oululaiset Airlon ja Silvea osaksi A-Insinöörejä
  Aktiivitilat on ostanut varastokiinteistön Tampereelta
  SATO keskittää asunto-omistuksensa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun − Yhtiö on myynyt 2 000 asuntoa muualta Suomesta
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana logistiikkakiinteistön myynnissä Tampereella
  Taaleri myy osuutensa Ficolo Oy:stä ja irtautuu Taaleri Datacenter Ky:stä
  Taaleri kirjaa toisella vuosineljänneksellä arviolta 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan Finsilva-myynnistä
  Vaasan yliopisto myy osakeomistuksensa Suomen Yliopistokiinteistöistä – Trevian mukana neuvonantajana
  Catella neuvonantajana merkittävän asuntoportfolion myynnissä
  Työeläkevakuutusyhtiö Varma on myynyt kahdeksan vuokra-asuntokohdetta
  Hemsö ostaa vähemmistöosuuden Suomen Yliopistokiinteistöistä
  Avain Asunnot laajentuu Turun seudulle
  Senaatti-kiinteistöt on löytänyt Kulttuuritalolle uuden omistajan
  Granlund Mikkeli Oy ja Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy yhdistyvät
  C&W neuvonantajana rakentuvan kerrostalokohteen myynnissä
  Taalerin rahasto myy kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaiselle Kinlandille
  Taaleri toteutti Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle kahden asuntokohteen kaupat Vantaalla ja Turussa
  Lahden Talot on myynyt kiinteistön Ahtialasta
  Keva osti Stockmannin Helsingin tavaratalokiinteistön
  Osuuskauppa Keskimaa osti kiinteistöosakeyhtiön Korpilahdelta
  Catella neuvonantajana merkittävän sairaalakiinteistöportfolion myynnissä
  VR Group on sopinut ostavansa ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattorin Arriva Sverigen
  Taaleri toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle kahden toimitilakohteen kaupat
  Elite Alfred Bergin kolmas kiinteistökehitysrahasto hankki 5 sijoituskohdetta 22 miljoonalla eurolla
  Lahden Talot on myynyt kiinteistön Katsastajankadulta
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana monitoimikiinteistö Klondyken vaihtaessa omistajaa
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana Turussa sijaitsevan asuntokehityskohteen kaupassa
  Newsec toimi myyjien neuvonantajana yhdeksän julkisen tahon omistaman tekstiilipalvelukiinteistön kaupassa
  Renor Oy ja Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt ovat toteuttaneet kiinteistökaupan Tikkurilassa
  Catella neuvonantajana pääkonttorikiinteistön myynnissä Espoossa
  Helsingin kaupunki on myynyt Röykän sairaalan
  Fortum myy 50 prosentin osuutensa Fortum Oslo Varme AS:stä norja­lai­selle sijoit­ta­ja­ryh­mälle
  Caverion ostaa DI-Teknik A/S:n, yhden Tanskan suurimmista automaatioyhtiöistä
  JLL toimi myyjän neuvonantajana kiinteistöportfolion myynnissä Kinland Groupille
  Citycon on saanut päätökseen kahden keskuksen myynnin Norjassa
  Trevian johti Duetto Parkin strategista kehitystyötä – yrityspuisto myyty Revcapille
  Vantaan kaupunki myy Kaunialan sairaalan Attendolle
  MEREOn palvelutoiminta siirtyy Yrjö ja Hanna Kodeille
  Areim ostaa toimistorakennuksen Helsingistä
  Trevian johti Duetto Parkin strategista kehitystyötä – yrityspuisto myyty Revcapille
  Porin kaupunginhallitus hyväksyi jäähallin osakkeita koskevan kauppakirjan
  Granlund avaa toimipisteen Varkauteen
  Citycon vahvistaa asuinkiinteistöprofiiliaan ja ostaa asuinkiinteistön Ruotsissa
  Citycon myy kaksi keskusta Norjassa
  Sitowise ostaa ruotsalaisen Mavaconin
  Newsec ostaa yhden Baltian suurimmista kiinteistömanagereista BPT Real Estaten
  Ramboll ostaa johtavan datakeskusten asiantuntijayrityksen
  Senaatti-kiinteistöt on myynyt Turun Aninkaistenkadulla sijaitsevan toimistokiinteistön
  Fimpec laajentaa toimintaansa Suomessa ja Ruotsissa ostamalla tieto­mallinnuksen huippuosaajan Byggnads­ekonomin
  Sponda myy Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Väritehtaankadun toimitilakiinteistön
  Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj osti kiinteistön Vantaankoskelta
  Newsec toimi myyjän neuvonantajana F-MEDI II -kiinteistön kaupassa Tampereella
  Granlund laajentaa Ruotsissa – yrityskauppa tukholmalaisen ECO Konsultin kanssa
  Catella MEAG:n neuvonantajana Tunturin uuden Turun logistiikkakeskuksen ostossa
  Catella neuvonantajana kolmen uuden vuokra-asuntokohteen myynnissä Tampereen Ranta-Tampellassa
  JLL toimi Conficapin neuvonantajana terveyskeskuskiinteistön myynnissä SBB:lle
  LähiTapiolan yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava rahasto on ostamassa Espoon sairaalan
  Granlundin yrityskauppa Lean 4D:n kanssa vahvistaa datapohjaista hankeohjausta
  Senaatti-kiinteistöt ja YIT allekirjoittivat kiinteistökaupan asuintalojen korttelialueesta Helsingin Hermannissa
  Sanoma myy Savon Painon Keskisuomalaiselle

  Hausia Oy vastaamaan Yrjö ja Hanna -kotien Kalasataman-kerrostalojen rakentamisesta
  Senaatti-kiinteistöt: Lahden virastotalo muutetaan nykyaikaiseksi usean viraston yhteiseksi työympäristöksi
  Oulun kaupunki: Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy voittivat Varikon torni -laatukil­pailun puuker­rostalon rakenta­miseksi
  A-Kruunun ja Asuntosäätiön Joustokortteli valittiin Malminkartanon portiksi
  Asuntosäätiöltä ja A-Kruunulta puurakenteinen kerrostalokortteli Helsingin Pohjois-Pasilaan
  Avain Asunnot rakennuttaa 54 laadukasta asumisoikeusasuntoa Tuusulan ydinkeskustaan
  Orange Capital Partners on valinnut Colliersin suuren asuntosalkun kiinteistöjohtamisen kumppanikseen
  Sponda suunnittelee Mannerheimintie 14:ään vastuullista ja korkeatasoista toimisto- ja liiketilarakennusta
  Sweco valittiin Nokian uuden Home of Radio -kampuksen rakennesuunnittelijaksi
  Technopolis ja ARE laajentavat kumppanuuttaan – yli kuusikymmentä kiinteistöä AREN hoitoon
  Lahden virastotalo muutetaan nykyaikaiseksi usean viraston yhteiseksi työympäristöksi
  Helen rakentaa yli 2 000 MW fossiilisen energiantuotannon korvaavaa kapasiteettia
  Ramboll: Saaret-ehdotus voitti Helsingin Makasiinirannan kansainvälisen suunnittelukilpailun
  Senaatti-kiinteistöt: A-Insinöörien Kolmisointu Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittoon
  Kupittaa–Turku-ratahankkeelle myönnettiin lisärahoitus
  Helenille uusi tuulivoimalapuisto Pieksämäelle
  Hoivatilat toteuttaa Hiukkavaaran lisäkoulun vuokramallilla Oulun kaupungille
  Hailuotoon vie tulevaisuudessa kaksi harvinaisen pitkää siltaa ja pengertie
  A-Insinöörit mukana Norjan ydinjätteen loppusijoitusratkaisun suunnittelussa
  Caverion ja Peab sopimukseen Hudiksvallin sairaalan modernisointiprojektista Ruotsissa
  EcoRealista Stendörren Finland Oy:n palveluntarjoaja
  Helsingin kaupunki valitsi Rambollin Circle-ohjelman kiinteistöportfolionsa ylläpitoon
  Satolle ensi vuonna noin 1 000 uutta ja 500 peruskorjattua vuokrakotia
  Varma tähtää kiinteistöjen päästöttömään sähköön ja lämpöön – Caverionin palvelut tukevat energiatehokkuutta
  Helsingin kaupunki: Östersundomin nykyisten pientaloalueiden asemakaavoitusohjelma 2022 on valmistunut
  Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Huhtasuon jalkapallohallin rakentamisen
  Sweco vastaa Roalin Rajamäen entsyymitehtaan laajennuksesta
  Exilion saa Karhakkamaan tuulipuistohankkeeseen kumppanikseen yhden maailman merkittävimmistä tuulivoimatoimijoista BayWa r.e.:n
  Avain Asunnoille A-energialuokan taloja Tuusulan Puustellinmetsään
  Senaatti-kiinteistöt: Vaasan virastotaloon valmistuu valtion usean organisaation yhteinen asiakaspalvelu
  Trevianin kehittämälle Tapiolan keskustan asuntokorttelille vihreä valo
  Y-Säätiön M2-Kodit rakennuttaa 68 vuokra-asuntoa Espoon Nihtisiltaan
  Avain Asunnoille A-energialuokan taloja Tuusulan Puustellinmetsään
  Danske Bank A/S ja Caverion aloittavat kumppanuuden viidessä maassa – teknistä turvaa yli 200 toimipaikkaan
  GEM Property: Ilmalanlinna harjakorkeudessa – ekologinen ja hybridityöskentelyyn sopiva toimisto valmistuu keväällä 2023 Ilmalantorin laidalle
  Helsingin kaupunki: Nihdin ja Verkkosaaren pohjoisosan ensimmäisten asuntojen rakentaminen on alkanut
  Orange Capital Partners (OCP) valitsi Rettan kiinteistöjohtamisen kumppaniksi
  Sitowise: Tikkurilan keskustakorttelin kruunuksi kohoaa seitsemän asuinkerrostaloa
  Asuntosäätiöltä 91 uutta vuokra-asuntoa Espoon Finnooseen
  Varman omistamaan Katajanokan Laituriin avautuu ilmastovastuullinen hotelli
  Katajanokalle uusi Solo Sokos Hotel Pier 4 kesällä 2024
  EAB Group Oyj on nyt osa Evli Oyj:tä
  ABB on solminut sopimuksen Instan kanssa vahvistaakseen hajautettujen ohjausjärjestelmien liiketoimintaansa
  AX-Suunnittelu on nyt osa A-Insinöörejä
  Jätkäsaaren palvelukortteliin valmistui 47 A-Kruunun vuokra-asuntoa
  Asuntosäätiö: Espoon Tapiolaan valmistui 44 uutta asumisoikeuskotia
  Avain Yhtiöt ja A. Ahlström Kiinteistöt kehittämään Helsingin yliopiston kanssa Kumpulanmäkeä
  Kiinteistösijoitusyhtiö Stendörren Fastigheter Ab on valinnut Colliersin kiinteistöjensä talouspalveluiden kumppanikseen
  Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Malminkartanon Pihkatien asemakaavan – alueelle 1 300 uutta asukasta
  Saukonkanavan rakentamisen toinen vaihe alkaa Jätkäsaaressa
  Joensuu: Mul­ti­mäes­sä aloi­te­taan uu­den asui­na­lueen ra­ken­ta­mi­nen
  SATOlle 257 uutta vuokra-asuntoa Espoon Finnooseen
  Senaatti-kiinteistöt: Valtion vierastaloon laaja peruskorjaus
  Technopolis ja VTT sopivat toimitilojen laajennuksesta Otaniemessä – uusi rakennus valmistuu vuonna 2025
  CBRE vastaamaan kauppakeskus Kaaren kauppakeskusjohtamisesta
  Avara mukana Tapiolan keskuksen kehittämisessä uudella kiinteistökehityshankkeellaan
  Asuntosäätiöltä 38 uutta asumisoikeusasuntoa Nokialle
  Helsingin kaupunki: Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen rakentaminen alkaa
  HSY aloittaa vesihuoltoverkoston saneeraus- ja rakennustyöt Tikkurilan alueella Vantaalla
  Lakea aloittaa yhteistyön Jokipiin Pellavan kanssa
  Senaatti: Poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteishankkeena toteutettavan uuden pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen alkaa Oulun Ruskonselässä
  Boost fasilitoimassa Vantaan Energian jätevoimalan laajennusprojektin haltuunottoa
  Helsingin kaupunki: Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennushanketta varten on perustettu kiinteistöosakeyhtiö
  Helsingin Asumisoikeus Oy valitsi Rettan kiinteistöjohtamisen kumppaniksi
  Valtio tukee Turun tuomiokirkon peruskorjausta 4 miljoonalla eurolla
  Tuusula: Broofing Yhtiöt laajentaa toimitilojaan uuden tontin myötä
  Y-Säätiön M2-Kodit rakennuttaa 112 vuokra-asuntoa Pasilan Postipuistoon
  Helenin käyttö- ja kunnossapitotehtävien toimittajaksi Enersense ja Fimpec
  Granlund: IHDA-allianssi vie suomalaista sairaalasuunnittelun huippuosaamista Eurooppaan
  Helsinki-Vantaan lentoasemalle rakentuu yli tuhannen neliön ravintolamaailma
  Espoon asunnot rakennuttaa Niittykumpuun 92-asuntoisen uudiskohteen
  Caverion toimittaa kiinteistötekniikkaa Hampurin yliopistolle
  Ovaro ja Autismisäätiö vuokrasopimukseen toimitiloista Tampereella
  S-Ryhmä: Uusi kansainvälinen hotelli arvopaikalle Helsingin keskustaan – Suomen ensimmäinen Radisson RED aukeaa kesällä 2023
  SATOlle 77 uutta vuokra-asuntoa Turun Skanssiin
  Colliers kumppaniksi Kauppakeskus Ainoan uudisvuokraukseen
  Rii­hi­mäen Voi­ma­lal­le on myön­net­ty Eu­roo­pan ko­mis­sion ke­hit­tä­mis­tu­kea ai­noa­na hank­kee­na Suo­mes­sa
  Sweco: Opiskelijatornitalo Uno nousee Oulun uudeksi maamerkiksi
  Y-Säätiö rakennuttaa Helsingin Siltamäkeen modernin asumisyksikön
  Trevianin luotsaama Spektri Business Park Tapiolassa toimii tukikohtana Espoon katukuvaan ilmestyneille kuljetusroboteille
  Senaatti-kiinteistöt: Oopperatalon päänäyttämö peruskorjataan kesällä 2023
  Haagassa alkaa laaja katu- ja puistourakka
  Hoivatilat: Oulun ydinkeskustaan uudenlaisia asumisratkaisuja ikäihmisille
  Senaatti-kiinteistöt käynnistää Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan esikunta-alueen uudistamisen
  Yrjö ja Hanna -säätiö: Uusi puukerrostalokortteli Jyväskylään
  Helsingin kaupunki: Koskelan Myrskylänkujalla käynnistyy lastenkodin rakentaminen
  HUS Kiinteistöt: Siltasairaala valmistui aikataulussa
  Helsingin kaupunki: Päiväkoti Sompasaaren rakentaminen on alkamassa
  Hemsö yhteistyöhön Newsecin kanssa
  VTT ja Neste sopivat power-to-liquids-demonstraatioympäristön rakentamisesta
  Fira ja Sato ovat solmineet yhteistyösopimuksen asuntokorjaushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta
  Teknologiakiinteistöt rakennuttaa uuden toimistorakennuksen
  Senaatti-kiinteistöt: Vaalan uuden vankilan varsinaiset rakennustyöt alkavat elokuussa
  Senaatti-kiinteistöt: Varastokirjastolle suunnitteilla uusi toimitalo Kuopioon
  Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden poliisiaseman Saloon
  Colliers ja Niam ovat solmineet palvelusopimuksen kiinteistöjohtamisesta
  Vison: Tampereen kaupunki käynnistää virastotalonsa peruskorjauksen IPT-hankkeena
  Espoon Asunnot rakennuttaa Henttaalle 91-asuntoisen uudiskohteen
  JLL perustaa Suomeen Asset Management -palvelun
  Sweco solmi puitesopimuksen Suomen Asuntomessujen kanssa tulevien asuntomessualueiden aluesuunnittelusta
  Lahden Talot käynnistää taidekilpailun, jossa haetaan teossarjaa elävöittämään Nelon puukerrostalokorttelia
  JLL: DHL Supply Chain uuden korkeatasoisen logistiikkahankkeen rakentaminen käynnistyy Sipoossa
  EcoReal tuottamaan teknisen manageerauksen palveluita Conficapille
  Sitowise mukana Pohjola Rakennuksen tornitalohankkeessa Jyväskylässä
  Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan
  Retta jatkaa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtamisen kumppanina
  Rakennusyhtiö Q-gruppen ja Caverion jatkavat kumppanuutta
  EcoRealin ja Milewayn yhteistyö laajenee
  Hemsö ja uusi hoivapalveluyhtiö Hoivamme aloittivat yhteistyön
  Vantaan Energia ja SATO solmivat energiakumppanuussopimuksen, joka tukee SATOn hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista
  Sweco mukana toteuttamassa liikenteenohjaus- ja ympäristösuunnittelun Helsingin kesäkaduille
  Asuntosäätiöltä 45 asumisoikeuskotia Helsingin Puotilaan
  Sponda rakennuttaa Valmetin käyttöön uuden toimistotalon Tikkurilaan
  Helsinki aloittaa Mannerheimintien peruskorjauksen keväällä 2023
  Kaupunkiliikenne: Kalasatamasta Pasilaan -hanke saa rakentaa raitiotien Vallilanlaaksoon
  JLL Valmetin taloudellisena ja teknisenä neuvonantajana uudessa toimitilahankkeessa
  Trevian sopimukseen Pasilan legendaarisen Ison Pajan kiinteistövarainhoidosta
  Taaleri Asuntorahasto VIII investoi 76 asunnon rakennutettavaan vuokrakohteeseen Turussa
  AFRY valittu Kampin terveys- ja hyvinvointikeskushankkeen päävalvojaksi
  Senaatti: Inarissa sijaitseva Siida on nyt uudistettu ja laajennettu
  Joen­suu­hun ra­ken­ne­taan ai­nut­laa­tui­nen toi­min­ta­puis­to
  A-insinöörit: Maanalainen uimahalli Lempäälään Ideaparkin alle
  Kesko: Kittilän keskustaan rakennetaan uusi K-Supermarket
  Kesko päättänyt edetä K-korttelihankkeen toteuttamisessa Porvoon Länsirannalla
  Lumo Kodit sopi 178 uuden asunnon rakentamisesta Espoon Finnooseen
  Salo IoT Campus aloittaa yhteistyön Confide Toimitilapalvelut Oy:n kanssa
  Sweco suunnittelemassa Suomen suurinta hotellia
  Lujatalo ja Sweco toteuttavat Premicon edustamalle kiinteistörahastolle Suomen ensimmäisen BREEAM-sertifioidun asuinkerrostalon Espoon Finnooseen
  Puolustuskiinteistöt peruskorjaa Dragsvikin kasarmin 9 Tammisaaressa
  Evli Oyj ja EAB Group Oyj selvittävät yhdistymistä
  Espoon Tapiolan uimahalli korjataan vanhaa kunnioittaen
  Sweco tekee Turun Tunnin Junalle Hajala – Kupittaa kaksoisraiteen ratasuunnitelmat
  Väylävirasto: GRK aloitti Lounais-Suomen rataverkon kunnossapidon pääurakoitsijana
  Vision: Kupittaan kärjen kumppanuushanke toteutetaan allianssimallilla
  Uusi McDonald’s-ravintola suunnitteilla Lahteen
  Satolle 92 uutta vuokra-asuntoa Tuusulan Rykmentinpuistoon
  Senaatti: Otaniemen Tietokorttelit -arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu
  LVM: Suomi sai EU-rahoitusta 21 miljoonaa euroa liikennehankkeille
  Vaasan museonrannan arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut
  Metsä Fibre ja Caverion laajentavat yhteistyötä Kemin biotuotetehdasprojektissa
  K-Citymarket Varkaudessa alkaa lähes kymmenen miljoonan kokonaisuudistus
  CAPEX Advisors Helsingin neuvonantajana Roihupellon kampushankkeessa
  LVM: Itäradan suunnittelu vauhtiin
  A-insinöörit: Helsingin Roihupeltoon nousee suurkampus ammatillisen koulutuksen muuntuviin tarpeisiin
  A-insinöörit: Pirkkalaan rakennetaan moderni koulukeskus
  Ramboll: Kokkolan urheilupuiston allianssi aloittaa työnsä
  Fortum jatkaa käyttö- ja kunnos­sa­pi­to­yh­teis­työtään vesivoi­ma­lai­tok­silla Caverionin kanssa
  Oulun Asemakeskusta koskeva yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu ja hanke etenee
  Jykia rakennuttaa Spinnovalle kehräämön Eteläporttiin
  Boost Brothers Kaupunkiliikenne Oy:n kumppaniksi Koskelan varikkohankkeeseen
  Sitowise voittoon Lahden Niemen ranta-alueen ideakilpailussa
  VAV: Uusia asuntoja Vantaan Koivuhakaan
  Technopolis investoi yli 100 miljoonaa Ruotsin kruunua Tukholman kampukseensa
  Senaatti-kiinteistöt aloittaa Ateneumin taidemuseossa peruskorjauksen
  A-insinöörien työryhmän Ahti valittiin jatkoon Eteläsataman suunnittelukilpailussa
  Vantaan seurakunnat: Myyrmäen kirkon korjauksen pääsuunnittelijaksi valittu Arkkitehdit Soini & Horto
  Elite Alfred Berg perustaa logistiikkakiinteistöihin sijoittavan rahaston
  Saracolta uusi ryhmärakennuttamishanke Tampereen Kalevaan
  Kojamo: Vanhan teknillisen korkeakoulun kemian laboratorio- ja opetustiloihin rakentuu 77 uutta vuokra-asuntoa
  Newsec vastaa kauppakeskus Entressen ja Kivistön lähipalvelukeskuksen kauppakeskusjohtamisesta
  Rambollille ja HUS Kiinteistöille kahden vuoden puitesopimus
  Kiinteistösijoitusyhtiö Sagaxin ja Colliersin yhteistyö laajenee
  Hiedanranta ja Tampereen Sähkölaitos yhteistyöhön – rakenteilla edistyksellinen matalalämpöverkko
  AFRY suunnittelukumppaniksi Pölkyn Kajaanin ja Taivalkosken sahojen uudistushankkeisiin
  AFRY valittu suunnittelemaan kiinteää tieyhteyttä Hailuotoon
  Turun sataman arkkitehtikilpailussa kolmen finaali
  Kauppakeskus Ruoholahden hallinnointi on siirtynyt Antiloopille
  C&W neuvonantajana rakentuvan kerrostalon myynnissä
  Porin kaupunki: Noormarkun ruukin alueelle taidemuseo
  Asuntosäätiö kehittää Hyvinkään Hangonsillan asuinaluetta yhdessä A-Kruunun ja YIT Suomen kanssa
  Helsinki: Pasilan tornialueelle suunnitellaan 32-kerroksista toimistotaloa
  Helsinki: Konepajan sähköjunahallin paikalle suunnitteilla uutta rakentamista
  Senaatti-kiinteistöt käynnistää tarjouskilpailun monipuolisesta keskustatoimintojen korttelialueesta Helsingin Pasilasta
  Boost Brothers vauhdittamassa uuden Harjulan kampuksen rakentumista Järvenpäässä
  HUS Kiinteistöt: Jorvin sairaalakampus uudistuu merkittävästi
  Lumo Kodit sopi 84 asunnon rakentamisesta Turun Vasaramäkeen
  Senaatti-kiinteistöt: Oulun Asemakeskus -hanke etenee 
  Apteekkien Eläkekassa sijoittaa Solar Foodsin Vantaalle toteutettavaan uudisrakennukseen
  Nordisk Renting allekirjoittaa 9 vuoden vuokrasopimuksen FCG:n kanssa ja toivottaa Sparkliken tervetulleeksi uudeksi vuokralaiseksi Käpylään
  Posti suunnittelee 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Suomessa
  Spondan Citycenter-kauppakeskus Helsingin ytimessä uudistuu
  Mestariasunnot: Järvenpään Auertie 9:ään reilu asuntolisäys
  Senaatti-kiinteistöt: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rakennushankkeelle vihreää valoa
  Senaatti-kiinteistöt: Suojelupoliisin uuden toimitilan rakennustyöt käynnistyvät Helsingissä
  Helsingin kaupunki: Olympiaterminaalin lähtöaula remontoidaan alkuperäiseen 50-luvun ilmeeseensä
  Helsingin kaupunki: Länsi-Helsinkiin suunnitellaan kahta uutta yleistä saunaa
  Lumo Kodit sopi 49 uuden vuokra-asunnon rakentamisesta Tampereen keskustaan
  WSP rakentaa Espoolle älykkään ja kestävän kaupunkialueen yhteiskehittämisen mallia
  Senaatti valitsi SRV:n Kansallismuseon lisärakennushankkeen allianssikumppaniksi
  Finlandia-talon perusparannus alkamassa
  Fortum valitsi Swecon Suomen suurimman ilma-vesiläm­pö­pump­pu­lai­toksen toteu­tus­suun­nit­te­li­jaksi
  Tallberg: Espoon Keraan tuhansia työpaikkoja, koteja ja palveluja
  Exilion käynnistää selvityksen Itämerentornin kiinteistön laajennuksesta
  LVM:n ja VR:n välille 9-vuotinen ostoliikennesopimus
  Helsingin kaupunginhallitus sinetöi osaltaan Pasilan Keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan
  Newsec teki puitesopimukset sähköautojen latauspaikkojen rakentamisesta
  Hämeenlinnan Hämeensaareen nousee uusi asuinkerrostalokortteli
  Ivalon kasarmialueella käynnistyy uuden materiaalikeskuksen rakentaminen – koko kasarmialueen kehittämistä suunnitellaan
  Korkeimman hallinto-oikeuden toimitilat perusparannetaan Helsingissä
  Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän Turun Seudun Energiantuotannon biolämpökeskukseen
  Lah­teen suun­ni­tel­laan Suo­men suu­rin­ta ve­ty­ta­lous­kes­kit­ty­mää
  Taaleri mukaan Paltamon biotuotetehdashankkeeseen
  Taalerin sijoituskohde Joensuu Biocoal Oy rakentaa torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen Joensuuhun
  Senaatti-kiinteistöt: Vantaan Jokiniemeen suunnitteilla uusi puurakenteinen asuinkortteli
  Senaatti-kiinteistöt: Hämeenlinnan Hämeensaareen nousee uusi asuinkerrostalokortteli
  Avaralle 69 asunnon uudiskohde Herttoniemen entiselle tehdasalueelle
  WSP: Ravintola Kappeli peruskorjataan historiaa vaalien
  LVM: Saimaan kanavan komissio myönsi Väylävirastolle luvan rakentamiseen Saimaan kanavan vuokra-alueella
  Premicolle 148 uutta vuokra-asuntoa Helsingin Kruunuvuorenrantaan ja Porvoon keskustaan
  Kaksi uutta rakennusta nousee keskelle Otaniemen kampusta
  Ovarolla tonttivaraus Helsingin Malmilla
  Riihimäen kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man
  Kruunuvuorensillan sekä raitiotien rakentamistyöt käynnistyvät Kruunuvuorenrannassa
  Omaksi-asuntoja aletaan rakentamaan Järvenpäähän
  M2-Kotien Piispanportin vuokra-asuntojen rakentaminen on alkanut
  Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomon rakentamisen
  Nordisk Renting aloittaa yhteistyön Kuopion kaupungin kanssa uuden Petosen pelastusaseman osalta
  Varma suunnittelee Pasilan tornialueelle yhtä suurimmista toimistohankkeistaan – päävuokralaiseksi Elisa
  Sweco: Tampereen ratikan toisen vaiheen rakentaminen Santalahdesta Lentävänniemeen alkaa keväällä 2022
  Lumo Kodit sopi 113 asunnon rakentamisesta Helsingin Puotilaan
  A-Kruunu: Lah­teen uu­sia koh­tuu­hin­tai­sia vuok­ra-asun­to­ja
  Asuntosäätiöltä 45 uutta asumisoikeusasuntoa Helsingin Puotilaan
  Yksi Euroopan ensimmäisistä akkuteollisuuden anodimateriaalitehtaista suunnitteilla Vaasaan

  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hinnat laskevat selvästi – romahdusta ei kuitenkaan horisontissa
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkui edelleen
  Nordean asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hinnat laskevat noin 5 prosenttia – asuntomarkkina silti vakaa
  OP:n suhdanne-ennuste: Talouden vauhti hiipuu laajasti
  KKY: Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärien kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä
  Nordea: Suomalaiset sijoittavat entiseen tapaan sodasta huolimatta – sosiaalisen vastuun merkitys kasvussa
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu hidastui hieman
  Colliers: Euroopan kiinteistömarkkina pysyi vakaana kovenevassa taloudellisessa vastatuulessa
  KTI Kiinteistötieto: Kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot, syksy 2022
  KTI Kiinteistötieto: Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2022
  Colliers: Retail-markkinaraportti: Kuluttajien luottamus ennätysalhaalla vuosikymmeniin
  Newsec: Kiinteistösijoitukset hidastuvat loppuvuonna epävarmassa markkinaympäristössä
  OP:n selvitys: Inflaatio ajanut jo kaksi viidestä suomalaisyrityksestä säästötoimenpiteisiin
  Nordea: Pk-yritysten yleiset investointihalut alamaissa – nyt satsataan energiatehokkuuteen
  Suomen Pankki: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseensa – energiakriisin hallinta avainasemassa
  Ammattiliitto Pro: Kotitalouksien ostovoima elpyy ensi vuodesta alkaen
  LähiTapiolan pääekonomisti: Markkinatilanne on edelleen haastava – vielä on liian aikaista ennakoida käänteen tapahtuneen
  Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus – megadiilit värittivät aktiivista sijoitusmarkkinaa
  Suomen Pankki: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseensa – energiakriisin hallinta avainasemassa
  Newsec Property Outlook: Kiinteistömarkkinat jatkuvat vilkkaina
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Talouden taantuma viilentää asuntomarkkinat – ensi vuonna asuntojen hinnat laskevat 1–3 prosenttia
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkuu – ainoastaan rakentaminen laskusuunnassa
  Nordean talousennuste: kotitalouksien ostovoima on tiukalla
  Poikkeuksellinen talousympäristö vaikuttaa myös eläkeindekseihin
  OP Ryhmän ekonomistit: Taantuma jää Suomessa maltilliseksi
  Suomen Kauppakeskusyhdistys: Asiakkaat palasivat kaupunkikeskustojen kauppakeskuksiin
  Helsingin kaupunki: Asuntorakentamisessa hidastumisen merkkejä huhti–kesäkuun aikana
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – rakentaminen pienessä laskussa
  OP: 59 prosenttia suomalaisista kertoo hintojen nousun vaikuttaneen omaan kuluttamiseensa
  Suomen pankki: Sota taittaa talouden toipumisen Suomessa
  Suomen pankki: Rahapolitiikan normalisointi etenee johdonmukaisesti
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Kuumat asuntomarkkinat viilentyvät
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen
  OP Ryhmän ekonomistit: Suomen talouskasvu hiipuu vähitellen
  S-Pankin Kiinteistörahastokatsaus: Suomalaisiin kiinteistörahastoihin yli 10 000 omistajan lisäys
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes viisi prosenttia
  Nordean talousennuste: Suomen talous ottaa torjuntavoiton
  Colliers: Euroopan toimitilamarkkina pitää pintansa epävakaassa makrotaloudellisessa tilanteessa
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes neljä prosenttia
  Nordea: Asumiskustannusten nousu näkyy etenkin omistusasujien taloudessa
  OP: Ukrainan sota näkyy notkahduksena asuntokaupassa ja haetuissa lainoissa – keväästä odotetaan tavanomaisen vilkasta
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes kolme prosenttia
  Suomen Pankki: Venäjän hyökkäys ja sota Ukrainassa hidastavat talouskasvua ja nopeuttavat inflaatiota
  OP Ryhmän ekonomistit laskevat ennustettaan Suomen talouskasvusta – taantuma vielä vältettävissä
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi 3,5 prosenttia
  OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntomarkkinoiden noste jatkuu suotuisana korkojen nousupaineista huolimatta
  Catellan Markkinakatsaus on julkaistu
  OP Ryhmän ekonomistit: Suomen talous jatkaa elpymistä omikronista huolimatta
  Nordean talousennuste: Kasvua tälle vuodelle 3,0 prosenttia – omikronin vaikutus talouteen jää lyhytaikaiseksi
  Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
  OP:n suuryritystutkimus: Suomalaiset suuryritykset tähtäävät pandemian myllertämien markkinoiden huipulle – nopeaa kasvua haetaan aineettomilla investoinneilla

  Tiina Kuusisto Kojamon asiakaskokemuksesta vastaavaksi johtajaksi
  Jaakko Kauppi A-Insinöörien yksikönjohtajaksi Poriin
  Jari Kivelä A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialalla talonrakennushankkeiden operatiiviseksi johtajaksi
  Ilmarinen: Joonas Arnberg on nimitetty asiakkuuspäälliköksi kotimaisiin kiinteistösijoituksiin
  Helenin toimitusjohtaja vaihtuu
  Monia uusia nimityksiä HTJ:ssä
  Rauli Paananen valtion kyberturvallisuusjohtajaksi
  Finavian kyberturvallisuusjohtajaksi nimitetty Erka Koivunen
  Fennian toimitusjohtajan sijaiseksi Mika Manninen
  Jussi Häkkinen on Veritaksen uusi vastuullisuuspäällikkö
  Heikki Savikko ja Hannu Kosunen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle
  Milla Sojakka-Hytönen Lahden vanhusten asuntosäätiön kiinteistöpäälliköksi
  Lauri Leino nimitetty Rettan uusien palveluiden ja ICT:n johtajaksi 1.12.2022 alkaen
  Jani Karjalainen WSP:n Oulun Infra-yksikön päälliköksi
  Esa Nykäsestä tulee Granlund Mikkeli Oy:n toimitusjohtaja
  Vison Oy on nimittänyt Miika Ronkaisen managing partneriksi
  Teemu Sipilä VR Groupin lakiasiainjohtajaksi
  Tuomo Takkinen ja Piia Jokihaara aloittivat Boost Brothersilla uudessa Infrarakennuttamistiimissä
  Mikael Friskopf ja Jussi Toivonen LeaseGreenin johtoryhmään
  Esa Jäntti Ilmarisen asiakkuusjohtajaksi
  Heikki Palmu Veritaksen kiinteistösijoitusjohtajaksi
  Kari Wihlman jatkaa Väyläviraston pääjohtajana
  EcoRealin uusi johtoryhmän jäsen Leena Juvani
  Eemeli Inkala Visoniin
  Trevian: Anni Tenhunen Portfolio Manageriksi
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajapäällikkö Tampereelle
  Riikka Laine-Tolonen S-Pankin uudeksi toimitusjohtajaksi
  Linda Magnusson on Veritaksen uusi lakiasiainjohtaja
  WSP Finlandissa on nimitetty kolme uutta liiketoimintajohtajaa
  Helen: Juha-Pekka Weckströmistä Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja
  Tampere: Uusi rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen aloitti tehtävässään
  Terhi Sell on nimitetty Colliersin Retail-toimialayksikön johtajaksi Suomessa
  Tytti Bruce-Hyrkäs Granlundin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi
  Janne Salonen tuorein lisäys Hemsön kiinteistöpäälliköiden joukkoon
  Ari Mäkinen Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtajaksi
  CBRE vastaamaan kauppakeskus Kaaren kauppakeskusjohtamisesta
  Katariina Lindholm on nimitetty Retta Group Oy:n uudeksi HR-johtajaksi
  Miikka Karjaluoto SATO Oyj:n kehitysjohtajaksi
  Antti Tuomela johtamaan A-Insinöörien hankekehitystä
  SYKin uutena rakennuttajapäällikkönä aloitti Juha-Antti Kurttila.
  Kari Kauniskangas A-Insinöörien toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen
  Caroline Temse new CFO at Areim
  Matti Sivunen Joustavan rakennuksen arviointi -toimikunnan puheenjohtajaksi
  Essi Boije af Gennäs on nimitetty EcoRealin uudeksi johtoryhmän jäseneksi nimikkeellä johtaja, energiaremontit
  Heikki Wilen aloittaa Granlund Tampereen varatoimitusjohtajana
  Paula Majanen-Selby nimitetty ESG:stä vastaavaksi johtajaksi JLL:lle
  Kemira: Wido Waelput nimitetty Industry & Water -segmentin väliaikaiseksi johtajaksi
  Sami Kiehelä nimitetty Premico Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi
  Suvi Seppälästä Boost Brothersin uusi rakennuttamisen asiantuntija
  Colliers: Valtteri Jokinen on nimitetty Arviointi-yksikön johtajaksi
  Salla Suonperä on nimitetty Cityconin specialty leasingistä vastaavaksi johtajaksi
  HTJ: Uusia nimityksiä
  Anssi Väätäinen Talouskeskuksen uudeksi toimitusjohtajaksi
  Annika Pakula Teknologiakiinteistöjen asiakkuuspäälliköksi
  Masa Heiska EcoRealin uudeksi johtoryhmän jäseneksi
  Markku Lappalaisesta ABC-ketjun vt. johtaja
  Fimpec Group Oy:n uusi toimitusjohtaja Jukka Nieminen aloittaa syyskuussa 2022
  Ilmarinen vahvistaa vastuullisuustyötään, yritysvastuupäälliköksi Eveliina Leino ja viestintäpäälliköksi Eeva Ketvel
  Kemira: Antti Salminen on nimitetty Pulp & Paper -segmentin johtajaksi
  Ilmarisen lakiasiainjohtajaksi Juulia Kurunsaari
  Sitowisen uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty KTM Hanna Masala
  Katri Hokkanen nimitetty Valmetin talousjohtajaksi
  Jou­ni Ehos­ta Rii­hi­mäen kau­pun­gin­joh­ta­ja
  Heli Backman Melan johtoon
  Uusia HTJ:läisiä
  Newsec: Anna-Liisa Sarasoja on Suomen Property Asset Management -liiketoiminnan uusi toimitusjohtaja
  Newsec rekrytoinut henkilöstöjohtajan
  Uusia osaajia Kemijoki Oy:ssä
  Kemira: Sampo Lahtinen uuden Growth Accelerator ‑yksikön johtajaksi
  Nimityksiä Boost Brothersissa
  JLL Suomen Vuokrausyksikköön kolme uutta nimitystä
  Anders Hallgren Fimpecin Ruotsin-toimintojen toimitus­johtajaksi
  Hoivatilat: Anna Saarinen on nimitetty lakiasiainjohtajaksi
  Hoivatilat: Joonas Tarkiainen on nimitetty controlleriksi
  Carl Haglund aloittaa Veritaksen toimitusjohtajana
  Timo Laakso johtamaan Metsähallituksen merituulivoimahanketta
  Miikka Lilja joins CBRE´s Real Estate Investment Banking team in Finland
  Kaupunkiliikenteen toimitusjohtajaksi Juha Hakavuori
  Turun kaupungin uusi yhteysjohtaja on Matti Niemi
  Asta Kujala sisältöjohtajaksi SOK:lle
  Nuutti Rantatupa Keskon kauppapaikoista ja kauppiastoiminnoista vastaavaksi johtajaksi
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi viestintäasiantuntija ja kampuskehityspäällikkö
  Susanna Kari González on nimitetty SATOn vastuullisuuspäälliköksi
  Kasimir Hirn OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtajaksi
  Minna Helle Elon hallituksen varapuheenjohtajaksi
  Juha Wessman CAPEX Advisorsin Senior Advisoriksi
  Jukka Rusila on valittu AFRYn Sillat ja taitorakenteet toimialueelle osastopäälliköksi
  Neste on nimittänyt Carl Nybergin Renewables Platformin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
  Eljas Koistinen nimitetty VR Transpointin johtajaksi
  Otso Ikonen nimitetty kaluston kunnossapidon johtajaksi ja VR Groupin johtoryhmän jäseneksi
  Veritaksen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon uusia jäseniä
  Päivi Salonen Mall of Triplan uudeksi toimitusjohtajaksi ja kauppakeskusjohtajaksi
  Mikko Kettunen nimitetty Caverionin talousjohtajaksi
  Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden uusi toimialajohtaja on Hannu Kantonen
  Markus Aho on nimitetty Varman sijoituksista vastaavaksi johtajaksi
  Eric Johansson Newsecin liiketoimintajohtajaksi
  Ahti Rantonen luotsaamaan AFRYn Suomen Kiinteistöt ja rakentaminen -yksikköä
  Jarkko Rantala johtavaksi asiantuntijaksi AFRYn infrayksikköön
  Juha-Pekka Smolander WSP Finlandin Talo ja teollisuus -sektorin johtajaksi
  Uusia HTJ:läisiä
  Nimityksiä Ilmarisessa
  Kati Korhonen-Yrjänheikki nimitetty Elon työkykyjohtajaksi
  Sponda on nimittänyt kolme uutta avainhenkilöä johtoonsa
  Erno Saleniuksesta Hemsön kiinteistöpäällikkö
  Annina Peisa vastaamaan Rambollin Kiinteistöt ja rakentaminen -liiketoiminnasta Suomessa
  Antti Ilmavirta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toiminnanjohtajaksi
  Katri Hokkanen nimitetty Valmetin väliaikaiseksi talousjohtajaksi
  Juha Valtari aloittaa A-Insinöörien toimialajohtajana
  Mirka Saarholma VAV-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi
  Jere Penttilä Keskon Itä-Suomen aluejohtajaksi
  Miikka Rainiala määräaikaiseen virkasuhteeseen LVM:n konserniohjausosaston osastopäälliköksi
  Juha Haapakoski on Avain Yhtiöiden uusi Group Treasurer
  Andreas Lund on nimitetty konsultiksi Fimpecin energialiike­toimintaan
  Taaleri on nimittänyt konsernin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Mikko Ervastin
  Granlundin hallitukseen kovan luokan vahvistukset
  Janne Toikka luotsaamaan Tullintoria ja vahvistamaan Trevianin Tampereen seudun paikalliskehitystä
  Salo IoT Campus: Toni Turpeinen on aloittanut kampuksen vuokrauspäällikkönä
  Fimpec-konsernin uudeksi talous­johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Niko Mähönen
  Stockmann: Annelie Forsberg on nimitetty konsernin uudeksi talousjohtajaksi
  Jari Heinonen ja Aija Kosonen S-Pankin kiinteistövarainhoitoon
  Ilmarisen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon uusia jäseniä
  Sanna Närä on Porin kaupungin uusi viestintäjohtaja
  Metsähallitukselle uusi hallitus
  Antti Hänninen liittyi GEM:n myynti- ja ostoneuvonantotiimiin 1.3.2022
  CBRE appoints Jouko Lehtonen to lead its Industrial and Logistics business in Finland
  Matti Lehmus nimitetty Nesteen toimitusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen
  Yrjö ja Hanna kodit: Essi Toivonen uudeksi talousjohtajaksi
  Reagle: Kauri Melakari vahvistaa Reaglen datatiimiä
  Saija Toivonen osa-aikaiseksi tulevaisuudentutkimuksesta vastaavaksi johtajaksi JLL:lle
  Immo Suutarinen Realia Managementin Toimitilapalveluiden johtajaksi
  Tuomas Aho, Mikko Järveläinen ja Joonas Pulliainen Ylvan hallitukseen
  EcoReal Oy:n hallituksessa muutoksia
  EcoReal Oy:n hallituksessa muutoksia
  Carl Johansson Angmo on nimitetty Cityconin sijoitusjohtajaksi
  Laura Rissanen Keskon pääkaupunkiseudun aluejohtajaksi
  Hoivatilat: Juuso Pohjonen on nimitetty rakennuttajapäälliköksi
  Hoivatilat: Ella Torikka on nimitetty kiinteistöassistentiksi
  Puolustusvoimissa kenraalin, amiraalin ja pääinsinöörin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä
  EcoRealin uusi johtoryhmän jäsen Mari Rajaniemi
  Anna-Maria Mäkelä Projektiammattilaiset ry:n toimitusjohtajaksi
  Antti Laine on nimitetty SATO Oyj:n kiinteistökehitysjohtajaksi
  Kati Skippari Tampereen kaupungin ympäristöpäälliköksi
  Anssi Tuominen aloitti Gradian johtajana
  Piia Laaksonen Kevan aktuaarijohtajaksi
  Pron uudeksi yhteiskuntasuhdejohtajaksi Maria Mäkynen
  Pauliina Rantsista JLL Suomen kaupankäyntiyksikön varajohtaja
  Tatu Kivinen on nimitetty Fimpecin laatu- ja työn­suunnittelu­päälliköksi
  Joen­suun kau­pun­gin vies­tin­tä­pääl­li­kök­si Pet­ri Va­ris
  Elon asiakkuusjohtajaksi nimitetty Mika Aho
  Nimityksiä Caverion-konsernin johtoryhmässä
  Martina Rosenqvist joins CBRE´s Project Management and Building Consultancy unit
  Liisa Jäätvuori A-Insinöörien vastuullisuus- ja laatujohtajaksi
  Karoliina Joensuu Teollisuuden Energia-liiketoimintaryhmän johtajaksi
  Jarno Mäkinen Kevan kehitysjohtajaksi
  David Miller Conficapin sijoitusjohtajaksi
  Stockmann vahvistaa strategiansa toteutusta avainhenkilönimityksillä
  Elon hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittu vuodelle 2022
  Uusia nimityksiä Trevianissa
  Indepro Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2022 Jani Rantala ja hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kruus
  Pirkko Kuusela Invalidiliiton uudeksi puheenjohtajaksi
  WSP: Laura Silvennoinen nimitetty yksikönpäälliköksi
  A-Insinöörit laajeni Etelä-Pohjanmaalle – yksikönjohtajaksi nimitettiin Ari Mättö
  CBRE appoints Jutta Sellin to lead its Workplace business in Finland
  Arkta Rakennuksen toimitusjohtajaksi nimitetty Antti Palo-Oja
  Hannamari Koivula on Antiloopin uusi vastuullisuusjohtaja
  Vison Oy on nimennyt advisory boardin kasvunsa tukemiseen
  VAV-konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Lasse Käck
  Johanna Sahlstedt RAKLIn Yhdyskunta ja infra -johtoryhmän puheenjohtajaksi
  Newsec: Nimitys Commercial Brokerage -tiimissä ja uusi osakas Newsec Advisoryyn
  Anna Lievonen Aktiivitilojen tiimiin
  A-Insinöörit: Jarno Aaltonen yksikönjohtajaksi Kuopion rakennesuunnittelupalveluihin
  Erik Toivanen Conficapin kehityspäälliköksi
  Antti Aarnio on nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi, nimityksiä konsernin johtoryhmässä
  Mika Heikkilä Ylvan hallituksen puheenjohtajaksi
  Sitowisen uudeksi toimitusjohtajaksi Heikki Haasmaa

  Rutger Arnhult leaves his role as CEO of Castellum AB
  CBRE Honored by Euromoney as Advisor and Consultants Overall winner in Finland
  JLL acts as commercial advisor in the largest social infrastructure transaction of the year in the Nordics
  Three new logistics facilities complete construction in Metropolitan Helsinki facilitated through Newsec deal
  Pictet and Brunswick launch Danish real estate company
  CBRE Honored by Euromoney as Advisor and Consultants Overall winner in Finland
  Newsec acted as eQ’s advisor in the acquisition of an office property in Espoo
  Catella advised in the sale of a public use property in Tampere
  Catella Asset Management Finland secured successful execution of the strategy for the investors of CTV Properties Ab
  Trevian invests alongside Partners Group in large-scale logistics real estate transaction
  Sirius acquires four residential assets located in Helsinki and Turku
  Ahlström Capital acquires majority of Ahlstrom-Munksjö’s Decor business
  Nyfosa completes divestment of properties for MSEK 947
  Changes in Cargotec’s Leadership Team
  Cargotec: Jaakko Eskola new chair of the board
  Nyfosa Finland acquires properties in Finland for 137 MEUR
  Pontos sells its Ficolo holdings
  Areim and Polarium in pilot project to accelerate the shift to renewable energy
  ABB appoints Karin Lepasoon as Chief Communications & Sustainability Officer
  Savills and GEM: How could office demand change as a result of remote working
  Morgan Stanley Real Estate Investing and its joint venture partner Premico announced the sale of a residential portfolio in Finland
  Savills and GEM: Multifamily largest sector – Diverse housing demand and residential investment opportunities
  Nyfosa acquires properties in Finland for MDSEK 2.1
  CBRE: Finland Real Estate Market Outlook 2022
  Sirius acquires a residential asset from Bonava
  Northern Horizon today announces a successful close of Aged Care Fund IV in excess of EUR 200m
  Areim opens office in Denmark
  Nyfosa acquires property in Finland for MSEK 123
  Sirius acquires another large residential portfolio from YIT
  Sirius develops new headquarters for EY
  Sagax invests SEK 473 million through ten transactions

  Tämä sivu on arkisto, jonka uutislinkit vievät tiedotteiden alkuperäissivuille. Mikäli linkkiosoitteet ovat julkaisun jälkeen muuttuneet, emme voi taata linkkien toimivuutta tällä sivulla.

  Takaisin uutiskoostesivulle

  Uutiskooste 2021