Tilaa elämälle

Erkki Aalto: Hyvinvointia lähes nollaenergiarakentamisella

08.05.15 / Aalto Erkki

Lähes nollaenergiarakentamista koskevien säädösten valmistelu on käynnistynyt. Kolmen vuoden kuluttua uusien rakennusten lupahakemusten on täytettävä lähes nollaenergiavaatimukset, joiden tavoitteena on vähäinen energiantarve ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Tarvitsemme hyviä kysymyksiä

Hyvin usein kuulee kysymyksen, että paljon vaatimuksia voidaan tiukentaa tai kiristää. Siihen tarjotaan kilvan vastauksia: vaatimuksia on kiristettävä niin ja niin monta prosenttia (E-luku). Puhutaan kokonaisenergiatehokkuudesta ja samalla vaaditaan kuitenkin perälautoja esimerkiksi lämmöneristyksen osalta.

Paljonko vaatimuksia voidaan kiristää on mielestäni huono kysymys. Ennemmin pitäisi kysyä sitä, minkälaisilla vaatimuksilla edistämme parhaiten tavoitteidemme toteutumista: kestävää hyvinvointia, kilpailukykyä ja taloudellista kestävyyttä.

Lähes nollanenergiarakentamisen säädösten valmistelussa hyödyllisiä kysymyksiä ovat muun muassa nämä:

1. Miten meidän on viisainta parantaa energiatehokkuutta?
2. Miten meidän on viisainta lisätä uusiutuvan energian hyödyntämistä?
3. Miten meidän on viisainta vähentää päästöjä?

4. Mihin on viisainta kohdentaa resurssit?
5. Miten saamme lisättyä julkisen ja yksityisen sektorin tuottavuutta?
6. Mitä tietoja kannattaa hyödyntää?
7. Miten ominaisuudet ja vaikuttavuus voidaan todentaa?

8. Mitä merkittäviä ongelmia on tunnistettu ja miten niitä voidaan vähentää?

9. Miten voimme parantaa markkinoiden toimivuutta ja kehittymistä?

10. Mitä ja miten kannattaa ohjata säädöksin?
11. Mitä on viisainta hoitaa ohjein ja sopimuksin tai täysin markkinaehtoisesti?
12. Miten voimme yksinkertaistaa säädöksiä ja parantaa niiden toimivuutta?

Tässä on tusina kysymyksiä. Monen mielestä varmaan liikaa, mutta vielä useampaakin on mietittävä. Näitä on tarkasteltava tila-, rakennus- ja yhdyskuntatasolla sekä koko Suomen näkökulmasta.

Avaintiedot ohjaamaan

On tärkeä keskittyä oleelliseen. Mittaroitu energiankulutus ja etenkin ostoenergian kulutus on yksi keskeinen tieto, jonka taloudelliset vaikutukset ovat kaikkien helposti ymmärrettävissä. Se on yhä yleisemmin tarjolla reaaliaikaisena tai ainakin tuntitasoisena.

Yhä yleisemmin on myös ryhdytty tarkastelemaan energian pohjakulutusta eli kulutusta silloin, kun rakennus on tyhjä tai yöaikaan, kun rakennuksessa nukutaan. Pohjakulutus on rakennuksen energiatehokkuuden avaintieto, joka avaa monia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Eri ajankohtien pohjakulutusten avulla voidaan rakennuksen aito energiatehokkuus todentaa varsin helposti. Monissa rakennuksissa pohjakulutus muodostaa kaiken lisäksi valtaosan kokonaiskulutuksesta. Pohjakulutuksen seuranta on myös hyvä apuväline tekniikan toimivuuden valvontaan.

Pohjakulutus on hyvä väline energiatehokkuuden parantamiseen, koska se on pitkälti riippumatonta tilojen käyttäjien toiminnasta. Edelläkävijät ovat jo ottaneet sen käyttöönsä. Reaaliaikaisten energiankulutusprofiilien tarkastelu on luonnollisesti edelleenkin hyödyllistä pohjakulutustarkastelun rinnalla.

Kokonaiskulutuksen tarkkailu on kuitenkin jatkossakin edelleen kaikkein merkityksellisintä energiatehokkuuden hallinnassa. Rakennuksessa tapahtuva toiminta ja käyttäjien tavat vaikuttaa suoraan pohjakulutuksen ylittävään osuuteen. Aktiivisella viestinnällä ja johtamisella voidaan tätä energiankulutusta vähentää ainakin niin kauan, kunnes yhä älykkäämmiksi kehittyvät rakennukset ottavat tämänkin osuuden hallintaansa.

Tietoyhteiskunnassa tieto yhteiseen käyttöön

Tietoyhteiskunnan tietovaranto kasvaa yhä nopeammin. On tärkeää avata sitä yhteiseen käyttöön niin, että saamme kattavaa tietoa todellisesta energiankulutuksesta, energiatehokkuudesta ja niiden kehittymisestä. Digitaalisessa muodossa oleva avoin tieto tarjoaa hyvää vertailupohjaa ja mahdollisuuden monipuolisiin analyyseihin, joita tarvitaan päätöksenteon pohjaksi.

Avoin tieto muodostaa pääoven energia- ja resurssiviisauden lisäämiselle. Se kannattaa avata kunnolla. Meillä on tästä jo monia hienoja esimerkkejä. Nyt tiedon avoimuus on saatava peruskäytännöksi.

Maailma on monimutkainen ja muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi. Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan yhä yksinkertaisempaa sääntelyä, joka joustaa muutoksissa. Säädösten on mahdollistettava kehittäminen ja innovaatiot. Pohjakulutus tarjoaa näistä näkökulmista mielestäni hyvän kiintopisteen säädöksille ja päätöksenteolle.

Meillä on nyt tilaisuus toimia tiennäyttäjänä. Hyvinvointi, ympäristö ja talous kiittävät, kun löydämme parhaat ratkaisut.

Erkki Aalto
Kehitysjohtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä