Hallituksen kehysriihessä positiivisia ratkaisuja vuokra-asuntotuotantoon

26.03.14

Hallitus päätti kehysriihessään uuden 20-vuotisen korkotukimallin toteuttamisesta. Malli toteutetaan kohdekohtaisilla rajoituksilla yleishyödyllisyyslainsäädännön ulkopuolelle. RAKLI pitää kirjausta erittäin myönteisenä. Uuden korkotukimallin toteuttaminen yleishyödyllisyysosion ulkopuolelle on jo pitkään ollut RAKLIn tavoite. Kehysriihessä linjattiin myös, että mallin keskeisimmistä kriteereistä sovitaan erikseen huhtikuun loppuun mennessä. Laki on määrä saada voimaan vuoden 2015 alusta. RAKLI pitää asian valmistelua ripeällä aikataululla positiivisena ja toivoo, että valmistelua tehdään yhteistyössä toimijoiden kanssa, jotta mallin ehdot saadaan kannustaviksi ja mallista tulee aidosti käyttökelpoinen työkalu vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen.

Kehysriihessä päätettiin myös ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla määräaikainen käynnistysavustus 20-vuotiseen takauslainamalliin* liittyen vuoden 2015 loppuun saakka. Käynnistysavustuksen suuruus on 5000 euroa/asunto. Lisäksi käynnistysavustuksella rakennettavista kohteista ei peritä takausmaksua. Aiemmin takausmallilla aikaansaatu tuotanto on jäänyt hyvin vähäiseksi johtuen siitä, että malli ei ole ollut ehdoiltaan riittävän kannustava. Nyt toteutettavilla määräaikaisilla parannuksilla toivottavasti saadaankin lisättyä kiinnostusta mallia kohtaan.

Hallitus päätyi myös nostamaan erityisryhmien avustuksia 20 miljoonalla eurolla. Tätä voidaan pitää kannatettavana, sillä tarve erityisryhmien asunnoille tulee kasvamaan muun muassa väestön ikääntymisestä johtuen. Lisäksi nuoriso- ja opiskelija-asuntojen omavastuukorkoa alennetaan 3,4 prosentista 1 prosenttiin vuoden 2015 loppuun asti, mitä voidaan pitää hyvänä. Opiskelija-asuntokohteet kuuluvat erityisryhmänä alempaan 10 prosentin tukiluokkaan ja tästä johtuen nämä vuokra-asuntohankkeet ovat jääneet normaalia ARA-vuokra-asuntotuotantoa epäedullisempaan asemaan niihin kohdistettujen määräaikaisten tukien vuoksi.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, Asunnot-toimiala, 050 327 2077

*Valtiontakauslainan keskeinen sisältö: valtiontakauslainaa voi saada vuokratalon rakentamiseen lainansaaja, jolla ARA arvioi olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen ja vuokratalotoimintaan. Lainansaajan ei tarvitse olla ARAn yleishyödylliseksi nimeämä. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta lainan ensimmäisen erän nostamisesta.