Rahoituksen tiukat ehdot hidastavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa

18.12.12

RAKLI teki jäsenilleen kyselyn vuokra-asuntotuotannon rahoitustilanteesta. Vastaajat sanovat, että rahoitusehdot ovat jälleen alkaneet rajoittaa asuntoaloituksia. Tilanne on vastaajien mukaan nyt tiukempi kuin syksyllä 2009, jolloin kysely edellisen kerran toteutettiin. Kyselyn perusteella rahoitusta on syksyn aikana haettu verrattain vähän, mikä osaltaan kertoo vuokra-asuntorakennuttamisen huonosta tilanteesta.

Vastauksista nähdään, että merkittävin rahoittaja on Kuntarahoitus, jolta rahoitusta oli haettu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Asuntorakennuttajat eivät saa pankeilta vastauksia kaikkiin rahoitustarjouspyyntöihinsä, oli kyseessä valtion tukema tai vapaarahoitteinen tuotanto.

Marginaalit nousussa, laina-ajat lyhentyneet

Kuntarahoituksen marginaalit ovat vielä alle yhden prosentin tasolla, mutta pankkien liikkuvat 1,5 prosentin molemmin puolin. Vastaajien mukaan marginaalit ovat syksyn aikana nousseet 0,2-0,5 prosenttiyksikköä. Yksittäistapauksissa nousupaineet ovat olleet tätäkin suurempia. Yli kolmannes vastaajista kertoo, että myös vanhojen lainojen marginaaleja on nostettu tai esitetty nostettavan. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista vaikeuttaa myös laina-aikojen lyhentyminen. Kyselyn vastaajat kertovat, että yli kymmenen vuoden lainaa ei anneta muihin kuin korkotukikohteisiin, mikä vaikeuttaa vuokra-asuntohankkeiden kaltaisten pitkäaikaisten investointien toteuttamista.

Käynnistysavustus ja uudet keinot käyttöön

RAKLI kysyi jäseniltään myös näkemystä ministeri Kiurun esittämistä keinoista vuokra-asuntotuotannon vilkastuttamiseen. Enemmän kannatusta saa käynnistysavustuksen käyttöönotto (4,3/5), kun taas omarahoitusosuuden täytetakauksen merkitystä tuotannon lisääjänä pidettiin vähäisempänä (3,4/5).
Avopalautteessa vastaajat toivat esiin näkökulmia nykyisen korkotukijärjestelmän monimutkaisuudesta ja heikkouksista. Saadun tuen ja rajoitusten suhteen pitäisi olla paremmin kohdallaan, jotta kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa syntyisi. Esimerkiksi nyt valmistuvien, valtion tukemien vuokra-asuntojen neljänkymmenen vuoden käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat kohtuuttoman pitkät. Näiden puolittaminen ja yleishyödyllisyyssäädösten kehittäminen ovat edellytys vuokra-asuntotuotannon vilkastumiselle. Vuokra-asunto-omistajat ja RAKLI ovat mielellään mukana ideoimassa uusia toimia tilanteen parantamiseksi.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, RAKLI, puh. 050 327 2077

Kysely toteutettiin joulukuussa 2012. Siihen vastasi 33 merkittävää vuokra-asunto-omistajaa ja ky-selyn vastausprosentti oli 47. Vastaajat edustavat kattavasti Suomen suurimpia vuokra-asuntojen omistajia: kuntien vuokrataloyhtiöitä, opiskelija-asuntosäätiöitä ja asuntosijoittajia.