Vuokra-asuntojen tuotantoa edistettävä useilla toimilla

30.08.12

Heti syksyn alussa on käyty keskustelua kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittämättömyydestä. Yhtä selittävää tekijää tuotannon vähyyteen ei ole. RAKLIn mukaan vuokra-asuntotuotannon käynnistämiseen voidaan vaikuttaa nyt aktiivisella päätöksenteolla.

Syksyllä 2011 tehty päätös omavastuukoron puolittamisesta ei ole ollut riittävä kannustin toimijoille nykyisessä matalien korkojen tilanteessa. Myös 40 vuoden käyttö- ja luovutusrajoitusajat ovat liian pitkät suhteessa tukeen. Tämän vuoksi RAKLI on jo aiemmin tänä vuonna esittänyt uuden 20-vuotisen korkotukimallin kehittämismahdollisuuksia perinteisen korkotukimallin rinnalle.

Uusi malli olisi mahdollista rakentaa niin, että se ei tällä hetkellä juurikaan lisäisi valtion kustannuksia, ja omavastuukorko toimisi lainansaajalle kuitenkin korkosuojauksena. RAKLIn näkemyksen mukaan uusi korkotukimalli lisäisi investointihalukkuutta ja toisi todennäköisesti alalle myös uusia toimijoita. Lisäksi voitaisiin harkita mallin alueellista rajaamista esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, jossa kohtuuhintaisten asuntojen tarve ja pula ovat suurimmat.

Liitto muistuttaa myös siitä, että vanhan asuntokannan lainaehdot, mm. hidas lyhennysohjelma aiheuttaa haasteita uudistuotannolle, kun samaan aikaan on rahoitettava vanhan kannan ylläpitoa.

Rahoitusmallista riippumatta päätöksiä pitää tehdä nyt

Asuntotarjonnan lisääminen ylipäätään kohtuullistaa asumisen hintoja. Nyt onkin välttämätöntä tehdä päätöksiä, joiden avulla voidaan käynnistää vuokra-asuntotuotantoa rahoitusmallista riippumatta.

Vaikka vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa tehdään tänäkin vuonna, on kuitenkin tiedostettava, että se ei yksinään riitä ratkaisemaan ongelmaa pitkään jatkuneesta vuokra-asuntopulasta. Vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta erityisenä huolenaiheena ovat nyt jo esiintyvät rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet: vakuusvaateet ja marginaalit ovat kasvaneet. Monille toimijoille omarahoitusosuuden kerääminen on ongelmallista, ja uhkana on, että vapaarahoitteinen tuotantokin hiipuu.

Lisätietoja:
Asunnot-toimialan johtaja Aija Tasa, 050 327 2077