Lahden keskustan radanvarrella on sijainti, sijainti ja sijainti

15.01.14

Yhteistyö ja innostus ovat olleet keskiössä työpajoissa, joissa keskusteltiin keskustan radanvarren kehittämisestä, kertoi Mikko Nousiainen RAKLIn Lahden asemanseutu –klinikan tulosseminaarissa, joka pidettiin Askonalueella 16.1.2014. Myös kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta vahvisti, että alueen uudistamiseen on tullut lyhyessä ajassa lisää vauhtia ja määrätietoisuutta. Hän sanoi, että Lahden menestys pohjautuu monipuolisuuteen, vetovoimaisiin asuinalueisiin ja uudenlaisiin työpaikkoihin. Kehittyvän keskustan radanvarren vahvuuksia ovat ylivoimainen sijainti kulkuyhteyksien äärellä sekä vanhan ja uuden saumaton liitto.

Yksi radanvarren kehittämisen keskeisiä teemoja on hyvät yhteydet Venäjälle ja niiden hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuutena. Skolkovo-hankkeessa pääministeri Dmitri Medvedevin neuvonantajana toimiva Pekka Viljakainen toi seminaariin videoterveiset naapurimaasta. Hän korosti, että henkilökohtaisten suhteiden merkitystä ei pidä aliarvioida. Venäjällä luottamus ja kumppanin tunteminen ovat arvossaan, Viljakainen sanoi. Liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä ovat erinomaiset, koska siellä riittää pääomia ja luonnonvaroja. - On syytä muistaa, että muutaman vuoden kuluessa huipulla on sukupolvi, joka ei ole elänyt neuvostovallan alla ja kulttuuri muuttuu, Pekka Viljakainen huomautti. Hän sanoi, etteivät suomalaiset voi kielitaidollaan kilpailla entisten neuvostovaltioiden kansalaisten kanssa, mutta kulttuurin oppii tuntemaan nopeastikin ja kannusti kaupunkeja opiskelijavaihdon lisäämiseen.

Matkakeskus ja liikenne sujuu

Ensimmäiset visiot radanvarren alueen tulevasta ilmeestä nähtiin vuonna 2012 käydyn kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuloksena. Yksi ratkaiseva tekijä on valtatie 12:n muuttaminen keskustan pääkaduksi. Uudenmaan ELY-keskuksen Ari Puhakka esitteli hankkeen valmistelua, jonka aikana on arvioitu huolellisesti sen vaikutuksia alueelle. Veli-Pekka Toivonen Lahden kaupungilta kertoi, että lähtölaukauksena keskustan radanvarren kehittämiselle toimii matkakeskuksen rakentaminen, joka sujuvoittaa liikenneyhteyksiä huomattavasti. Pirjo Huvila VR:ltä kertoi, että asema-alueelle tehtiin matkakeskusta varten muutoksia jo Oikoradan rakentamisen yhteydessä. Hän kertoi Oikoradan ja Allegrojen käyttöönoton osoittaneen junan voiman vetovoimaisena kulkumuotona – molemmat ovat ylittäneet moninkertaisesti niille asetetut matkustajatavoitteet. Pirjo Huvila kannusti lahtelaisia rohkeisiin ratkaisuihin kolmannen, suojellun asemarakennuksensa kanssa. Maailmalla on tehty huikeita uutta ja vanhaa yhdistäviä toteutuksia, hän hehkutti.

Teema-alueita ja villiä ideointia

Mikko Nousiainen RAKLIsta kertoi, että klinikalla tavoite asetettiin korkealle: keskustan radanvarresta tehdään Pohjois-Euroopan vetovoimaisin yritys- ja asuinalue. Jotta tähän päästään, pitää löytyä rohkeutta tehdä ennen näkemättömiä ratkaisuja, haastoi Adalbert Aapola Arkkitehtitoimisto AJAKista. Alueesta on ideoitu julkista kulkureittiä, jonka varrelle asuminen, työnteko ja palvelut sujuvasti asettuvat. Radanvarsi kaipaa uuden ja vanhan ennakkoluulotonta limittämistä sekä suomalaisuuden, sisun ja lahtelaisuuden korostamista, Aapola peräänkuulutti. Kävelykaupunginosa-ajatuksen pohjalta on ideoitu teema-alueita, jotka voisivat olla esimerkiksi lasikaupunki, vesikaupunki sekä metsävyöhyke. Viihtyisyyttä luotaisiin vihreydellä ja rauhallisilla sisäpihoilla. Tämä erittäin inspiroiva alue on Lahden käyntikortti, joka näkyy lukuisille radankäyttäjille vuosittain, Adalbert Aapola muistutti.

Askonalue huokuu tyytyväisyyttä

Uutta keskustan radanvartta on jo syntynyt Askonalueelle, jolla Renor on taidokkaasti muokannut vanhoja teollisuustiloja tämän päivän käyttöön. Timo Valtonen kertoi, että uusia käyttötarkoituksia on etsitty aktiivisesti sitä mukaa, kun tiloja on teollisuudelta vapautunut. Anssi Nevalainen Andritzilta totesi, että heidän tarpeitaan Askonalue on palvellut hyvin. Tilaratkaisut ovat mahdollistaneet rauhallisen työnteon ja parantaneet tuottavuutta. Hyvä sijainti palvelee liiketoimintaa ja arjen kokoinen kaupunki miellyttää työntekijöitä, Anssi Nevalainen sanoi.

Yhteinen suunta on välttämätön

Maarit Vuorela kertoi Tekesin Fiksu kaupunki –ohjelmasta, jonka avulla kaupunkeja autetaan luomaan aitoja testiympäristöjä uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittämiselle. Hän kertoi tavoitteena olevan sen, että näistä syntyy kansainvälisestikin arvostettuja esimerkkejä. Ladecin Kari Salmi heitti ilmoille ajatuksen Team Lahdesta, joka voisi viedä kehitystä päättäväisesti eteenpäin koko seudun eduksi. Suomen menestys on osiensa summa ja jokaiselle kaupungille pitää löytyä elinkeinoelämän kehityksessä sopiva rooli, Salmi maalaili.

Asemanseuduista ja keskustoista pitää tehdä hyviä, jotta ihmiset niillä viihtyvät, muistutti Kari Ruohonen Liikennevirastosta seminaariyleisöä loppupuheenvuorossaan. Tähän tarvitaan visio, jonka rakentumisen Mikko Nousiainen kertoikin jo kiitettävästi alkaneen klinikkatyön aikana. – Klinikka on ollut hyvä osoitus siitä, että Lahdesta löytyy sekä halua että kykyä laaja-alaiseen yhteistyöhön. Kyseessä on mittava hanke, joka tarvitsee selkärangakseen pitkäjänteistä viestintää. Vaiheistusta tarvitaan, mutta hyvällä suunnittelulla kokonaisuus pysyy kasassa, todettiin klinikalla. Kun askeleet ovat hallittuja ja niiden toteutumisesta kerrotaan matkan varrella säännöllisesti, on menestys taattu, lupasi Nousiainen.

Raportti klinikan tuloksista on tarjolla osoitteessa www.rakli.fi helmikuun lopussa.

Tilaisuuden esitysaineistot
Blogi: Lahden keskustan radanvarsi kehittyy ylivoimaisella yhteistyöllä